Документ z1257-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2018, підстава - z0366-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
12.10.2011 N 538
( z1256-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2011 р.
за N 1257/19995
{ Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 130 ( z0366-18 ) від 07.03.2018 }
ПЕРЕЛІК
питань для здійснення державними
органами ветеринарної медицини планових заходів
державного нагляду (контролю) за дотриманням
законодавства у галузі ветеринарної медицини
птахівничими господарствами

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання; "Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання; "НВ" - дотримання питання не вимагається від даного
(конкретно узятого) об'єкта контролю; "НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.
I. Перелік питань, що підлягають перевірці
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Питання |Так | Ні | НВ | НП | Нормативне | | | | | | | |обґрунтуван-| | | | | | | | ня | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.1 |Відповідність території | | | | |Пункти 4.2, | | |та приміщень діючими | | | | |4.8, 4.9, | | |ветеринарно-санітарним | | | | |4.12-4.16 | | |та санітарним нормами | | | | |глави 4 ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.2 |Відповідність вимогам | | | | |Пункт 4.3 | | |щодо огорожі | | | | |глави 4 ВСП | | |птахогосподарства | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.3 |Наявність та | | | | |Пункти | | |відповідність порядку | | | | |4.16-4.18 | | |розміщення на території | | | | |глави 4 ВСП | | |ветеринарної виробничої | | | | |птахівничих | | |лабораторії, | | | | |господарств | | |забійно-санітарного | | | | | | | |пункту і дезінфекційного| | | | | | | |блоку | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.4 |Дотримання вимог щодо | | | | |Пункти 5.6, | | |матеріалів, з яких | | | | |5.7 глави 4 | | |виготовлені стіни | | | | |ВСП | | |приміщень, підлоги, | | | | |птахівничих | | |стелі | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.5 |Дотримання вимог щодо | | | | |Пункт 3.1 | | |роботи птахівничих | | | | |глави 3 ВСП | | |господарств у режимі | | | | |птахівничих | | |підприємств закритого | | | | |господарств | | |типу | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.6 |Забезпечення санітарного| | | | |Пункти | | |режиму роботи | | | | |3.2-3.4, | | |підприємства в цілому та| | | | |3.11, 3.21 | | |в кожному виробничому | | | | |глави 3 та | | |приміщенні, зокрема | | | | |пункт 8.16 | | |забезпечення спецодягом,| | | | |глави 8 ВСП | | |взуттям. Порядок | | | | |птахівничих | | |відвідування | | | | |господарств | | |господарства сторонніми | | | | | | | |особами. Контроль за | | | | | | | |станом здоров'я | | | | | | | |обслуговуючого персоналу| | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.7 |Наявність в господарстві| | | | |Пункт 3.13 | | |правил внутрішнього | | | | |глави 3 ВСП | | |розпорядку для кожного | | | | |птахівничих | | |виробничого відділу та | | | | |господарств | | |календарного плану | | | | | | | |роботи, їх виконання | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.8 |Відповідність умов | | | | |Пункт 3.15 | | |забезпечення | | | | |глави 3, | | |господарства питною | | | | |пункт 6.1 | | |водою, контроль за | | | | |глави 6 ВСП | | |якістю води | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| | 1.9 |Вжиття заходів щодо | | | | |Пункт 3.5 | | |боротьби із синантропною| | | | |глави 3 ВСП | | |птицею, гризунами, | | | | |птахівничих | | |бродячими тваринами | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.10 |Дотримання міжциклових | | | | |Пункт 3.17 | | |профілактичних перерв | | | | |глави 3 ВСП | | |при інкубуванні яйця, | | | | |птахівничих | | |утриманні птиці | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.11 |Відповідність порядку | | | | |Пункти 3.7, | | |комплектування стада | | | | |3.8, 3.19 | | |птиці різного | | | | |глави 3, | | |технологічного | | | | |пункти 9.2 | | |призначення | | | | |глави 9 ВСП | | |(батьківського, | | | | |птахівничих | | |промислового тощо) | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.12 |Дотримання вимог щодо | | | | |Статті 15, | | |карантинування поголів'я| | | | |32, 92 | | |та супроводу його | | | | |ЗУ 2498-XII;| | |ветеринарними | | | | |пункт 9.3 | | |документами при | | | | |глави 9 ВСП | | |формуванні (ремонті) | | | | |птахівничих | | |стада | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.13 |Дотримання технологічних| | | | |Пункти 5.9, | | |норм щодо щільності | | | | |5.12 глави 5| | |посадки птиці на 1 кв.м | | | | |ВСП | | |пташника, фронту годівлі| | | | |птахівничих | | |та напування птиці на | | | | |господарств | | |1 голову | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.14 |Дотримання порядку | | | | |Пункт 4.11 | | |комплектування птицею | | | | |глави 4, | | |окремих пташників | | | | |пункти | | | | | | | |7.6-7.8 | | | | | | | |глави 7 ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.15 |Наявність контролю за | | | | |Пункт 3.26 | | |фізіологічним станом | | | | |глави 3 ВСП | | |птиці (динаміка загибелі| | | | |птахівничих | | |птиці, показники ваги | | | | |господарств | | |птиці, стан мікроклімату| | | | | | | |в пташнику, рівень | | | | | | | |споживання корму, води) | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.16 |Відповідність параметрів| | | | |Пункти | | |мікроклімату у пташниках| | | | |5.1-5.5 | | |ветеринарним вимогам | | | | |глави 5 ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.17 |Наявність затверджених | | | | |Пункт 3.27 | | |схем проведення | | | | |глави 3 ВСП | | |вакцинопрофілактики | | | | |птахівничих | | |поголів'я птиці. | | | | |господарств;| | |Дотримання вимог при | | | | |пункти | | |проведенні вакцинації | | | | |2.1-2.6 | | |(умови зберігання | | | | |глави 2, | | |біопрепаратів, облік їх | | | | |пункт 13 | | |руху, документальне | | | | |глави 13 | | |оформлення проведення | | | | |Правил | | |вакцинації) | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.18 |Дотримання порядку | | | | |Пункт 3.12 | | |створення імунної зони | | | | |глави 3 ВСП | | |навколо господарства | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.19 |Дотримання вимог щодо | | | | |Пункт 5.13 | | |кількості гнізд при | | | | |глави 5 ВСП | | |утриманні птиці на | | | | |птахівничих | | |підлозі та порядку їх | | | | |господарств | | |облаштування | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.20 |Дотримання вимог щодо | | | | |Пункти 5.10,| | |вигулу птиці (у разі | | | | |5.11 глави 5| | |його використання) | | | | |ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.21 |Дотримання | | | | |Пункти 3.9, | | |ветеринарно-санітарних | | | | |3.20 глави | | |вимог при отриманні та | | | | |3; пункти | | |використанні | | | | |7.1, 7.4, | | |інкубаційних яєць, | | | | |7.5, | | |лабораторному контролі | | | | |7.9-7.11 | | |якості інкубаційних яєць| | | | |глави 7 ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.22 |Відповідність виробничих| | | | |Пункти | | |показників інкубування | | | | |7.1-7.3 | | |яєць | | | | |глави 7 ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.23 |Дотримання вимог щодо | | | | |Плава 8 ВСП | | |виробництва харчових | | | | |птахівничих | | |яєць | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.24 |Дотримання вимог при | | | | |Стаття 15 | | |транспортуванні добового| | | | |ЗУ 2498-XII;| | |молодняку, молодняку, | | | | |пункт 7.8 | | |дорослої птиці та | | | | |глави 7, | | |інкубаційних яєць | | | | |пункт 8.15 | | | | | | | |глави 8, | | | | | | | |пункти 9.1, | | | | | | | |9.3 глави 9 | | | | | | | |ВСП | | | | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.25 |Дотримання | | | | |Пункт 3.10 | | |ветеринарно-санітарних | | | | |глави 3 ВСП | | |вимог до маркування | | | | |птахівничих | | |інвентарю, тари та | | | | |господарств | | |закріплення їх за | | | | | | | |окремими виробничими | | | | | | | |цехами | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.26 |Дотримання вимог щодо | | | | |Пункти 3.18,| | |підготовки пташників до | | | | |3.24 глави 3| | |посадки нової партії | | | | |ВСП | | |птиці | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.27 |Дотримання вимог до | | | | |Пункти 3.14,| | |збирання, накопичення та| | | | |3.15, 3.20, | | |утилізації відходів | | | | |3.25 глави 3| | |виробництва (побутових | | | | |ВСП | | |та виробничих), стічних | | | | |птахівничих | | |вод. Порядок збору | | | | |господарств | | |загиблої птиці, | | | | | | | |періодичність вивезення | | | | | | | |та методи знищення | | | | | | | |трупів птиці | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.28 |Дотримання | | | | |Пункти 6.2, | | |ветеринарно-санітарних | | | | |6.3 глави 6 | | |норм при годівлі та | | | | |ВСП | | |напуванні птиці | | | | |птахівничих | | | | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.29 |Забезпечення контролю за| | | | |Пункт 6.2 | | |якістю кормів, | | | | |глави 6 ВСП | | |збалансованість раціонів| | | | |птахівничих | | |годівлі птиці | | | | |господарств | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.30 |Періодичний контроль | | | | |Пункт 6.2 | | |якості та безпечності | | | | |глави 6 ВСП | | |кормів у акредитованих | | | | |птахівничих | | |державних лабораторіях | | | | |господарств | | |ветеринарної медицини | | | | | | |-----+------------------------+----+-----+----+----+------------| |1.31 |Запровадження системи | | | | |Стаття 20 | | |HACCP (система аналізу | | | | |ЗУ 771/97-ВР| | |ризиків та контролю | | | | | | | |(регулювання) у | | | | | | | |критичних точках) або | | | | | | | |аналогічних систем | | | | | | | |забезпечення безпечності| | | | | | | |та якості, які | | | | | | | |використовуються | | | | | | | |виробниками під час | | | | | | | |виробництва та обігу | | | | | | | |харчових продуктів | | | | | | ------------------------------------------------------------------
II. Нормативні документи, на підставі
яких складено та яким відповідають питання,
передбачені цим Актом перевірки
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Скорочення | Назва документа | | | документа | | |-----+---------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+----------------------------------------------------------| | 2.1 | Закони України | |-----+----------------------------------------------------------| |2.1.1|ЗУ 771/97-ВР |Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР | | | |( 771/97-ВР ) "Про безпечність та якість | | | |харчових продуктів" | |-----+---------------+------------------------------------------| |2.1.2|ЗУ 2498-XII |Закон України від 25.06.92 N 2498-XII | | | |( 2498-12 ) "Про ветеринарну медицину" | |-----+---------------+------------------------------------------| |2.1.3|ЗУ 877-V |Закон України від 05.04.2007 N 877-V | | | |( 877-16 ) "Про основні засади державного | | | |нагляду (контролю) у сфері господарської | | | |діяльності" | |-----+----------------------------------------------------------| |2.2 | Накази органів виконавчої влади | |-----+----------------------------------------------------------| |2.2.1|Правила |Правила транспортування та зберігання | | | |ветеринарних препаратів, субстанцій, | | | |готових кормів, кормових добавок та | | | |засобів ветеринарної медицини у | | | |ветеринарних аптеках, їх структурних | | | |підрозділах, на базах, складах тощо, | | | |затверджені наказом Державного | | | |департаменту ветеринарної медицини | | | |Міністерства аграрної політики України від| | | |13.08.2002 N 44 ( z0719-02 ), | | | |зареєстровані в Міністерстві юстиції | | | |України 30.08.2002 за N 719/7007 | |-----+---------------+------------------------------------------| |2.2.2|ВСП птахівничих|Ветеринарно-санітарні правила для | | |господарств |птахівничих господарств і вимоги до їх | | | |проектування, затверджені наказом | | | |Головного державного інспектора | | | |ветеринарної медицини України від | | | |03.07.2001 N 53 ( z0565-01 ), | | | |зареєстровані в Міністерстві юстиції | | | |України 05.07.2001 за N 565/5756 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
тваринництва А.А.Гетявгору