Документ z1268-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.06.2016, підстава - z0748-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.10.2007 N 390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2007 р.
за N 1268/14535
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 141 ( z0748-16 ) від 29.02.2016 }
Про затвердження Положення про пункт тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 року N 1110 ( 1110-2003-п ) "Про затвердження
Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні" та з
метою підвищення ефективності боротьби з нелегальною міграцією
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про пункт тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні (додається).
2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (Русинський М.П.) у п'ятиденний термін
після підписання цього наказу забезпечити його подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення з
особовим складом вимог цього наказу та його виконання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Фатхутдінова В.Г.
5. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
Т.в.о. Міністра М.В.Корнієнко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону України
генерал-полковник П.А.Шишолін
Заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор М.М.Галамба
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
Головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
16.10.2007 N 390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2007 р.
за N 1268/14535

ПОЛОЖЕННЯ
про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб
без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

Глава 1. Загальні положення
1.1. Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - пункт
тимчасового перебування, ПТП), є державною установою, призначеною
для тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні (далі - іноземці) і підлягають
адміністративному видворенню за її межі в примусовому порядку
(далі - примусове видворення).
1.2. Пункт тимчасового перебування створюється,
реорганізується та ліквідується за рішенням МВС України,
погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями, якщо будівлі і споруди пункту тимчасового
перебування не належать до сфери управління МВС України.
1.3. ПТП створюється в структурі ГУМВС, УМВС України.
1.4. Пункт тимчасового перебування у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України
"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
( 3929-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про біженців" ( 2557-14 ),
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 року N 1110 ( 1110-2003-п ) "Про затвердження
Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні",
рекомендаціями Загальної декларації прав людини ( 995_015 ), інших
міжнародних норм і стандартів поводження із затриманими та іншими
нормативно-правовими актами, що регламентують роботу із зазначеною
категорією іноземців, а також цим Положенням.
1.5. Будівництво ПТП здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
1.6. Пункт тимчасового перебування є юридичною особою, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
1.7. Штат ПТП затверджується наказом МВС України.
1.8. Дії працівників ПТП щодо охорони іноземців не можуть
поєднуватися з тортурами та катуваннями або іншими формами
нелюдського поводження, діями та бездіяльністю, що завдають
фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.
Ніякі обставини не можуть бути виправданням для застосування
тортур, катувань чи інших жорстоких дій, що принижують гідність
людини.
1.9. Діяльність міліції з охорони іноземців, утримуваних у
ПТП, ґрунтується на суворому дотриманні законності, принципах
неухильного додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ),
рекомендацій Загальної декларації прав людини ( 995_015 ), інших
міжнародних норм і стандартів поводження із затриманими, а також
цього Положення.
1.10. У процесі виконання покладених на ПТП завдань його
адміністрація взаємодіє з органами виконавчої влади, громадськими
організаціями, іноземними дипломатичними представництвами,
міжнародними та громадськими організаціями та організаціями, які
займаються питаннями міграції.
1.11. Контроль за діяльністю ПТП здійснює Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України (далі - ДДГІРФО) та його територіальні
управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб (далі - підрозділи ГІРФО) ГУМВС, УМВС
України. Контроль за санітарним станом ПТП забезпечують
санітарно-епідеміологічні підрозділи головних управлінь, управлінь
МВС України.
Глава 2. Основні завдання ПТП:
2.1. Забезпечення тимчасового тримання іноземців до
завершення підготовки їх адміністративного видворення.
2.2. Створення належних умов проживання іноземців у ПТП,
забезпечення їх прав і свобод, передбачених чинним законодавством
та міжнародними нормами.
2.3. Сприяння органам внутрішніх справ, охорони державного
кордону та Служби безпеки України у виконанні покладених на них
завдань щодо встановлення осіб, поміщених до пункту тимчасового
перебування, та їх документування, з'ясування обставин порушення
ними законодавства України, участі в цьому посередників,
супроводження до пунктів пропуску через державний кордон під час
здійснення примусового видворення тощо.
2.4. Сприяння іноземцям у встановленні контактів з родичами,
земляками, гуманітарними та правозахисними організаціями з метою
вирішення питання їх повернення на батьківщину чи поліпшення умов
проживання в ПТП.
2.5. Проведення роз'яснювальної та профілактичної роботи щодо
відповідальності, передбаченої законодавством України за незаконне
перебування на її території.
Глава 3. Організація роботи ПТП
3.1. Поміщення іноземців до пункту тимчасового перебування 3.1.1. Іноземці, які незаконно перебувають в Україні,
поміщаються до пункту тимчасового перебування на період,
необхідний для підготовки їх видворення за межі держави в
примусовому порядку, але не більш ніж на 6 місяців. 3.1.2. Пункт тимчасового перебування приймає іноземців
цілодобово. 3.1.3. Поміщення іноземців до пункту тимчасового перебування
здійснюється за направленням МВС України, Адміністрації
Держприкордонслужби України чи Служби безпеки України або їх
територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - заінтересовані органи), зразок
якого наведено у додатку 1. До направлення долучаються документи,
що посвідчують особу іноземця (за наявності), постанова суду про
затримання іноземця або його примусове видворення, матеріали
адміністративного затримання іноземця, передбачені законодавством
України про адміністративні правопорушення (протокол про
адміністративне затримання, протокол особистого огляду і огляду
речей, протокол вилучення речей, документів та ін.). 3.1.4. Директор ПТП, а в разі його відсутності - особа, яка
його заміщає, після одержання від заінтересованого органу
направлення протягом одного робочого дня розглядає його, вивчає
подані матеріали та за наявності вільних місць приймає рішення про
поміщення іноземця до ПТП і повідомляє про своє рішення
заінтересований орган. 3.1.5. Під час поміщення іноземця до ПТП черговий перевіряє
відповідність наданих документів даним про особу доставленого та
наявність в останнього речей і предметів. У разі необхідності
залучається перекладач. 3.1.6. Передача іноземця до ПТП оформлюється актом
приймання-передавання іноземця (додаток 2) у двох примірниках.
Один примірник видається органу, який доставив іноземця, а другий
долучається до його особової справи. Особова справа оформлюється
на кожного іноземця при його поміщенні до пункту тимчасового
перебування. Разом з іноземцем передаються вилучені або передані на
зберігання цінні речі, предмети, документи, гроші, які йому
належать, тощо. 3.1.7. Адміністрація ПТП може відмовити в поміщенні до ПТП
іноземця у випадках: - відсутності вільних місць для розміщення; - відсутності матеріалів, визначених підпунктом 3.1.3 цього
Положення; - учинення іноземцем злочину. 3.1.8. У разі відсутності вільних місць адміністрація ПТП
повідомляє про це ДДГІРФО для прийняття рішення щодо можливого
направлення іноземця до іншого пункту тимчасового перебування. 3.1.9. Поміщенню до ПТП не підлягають діти-іноземці, які
розлучені з сім'єю. Вони направляються до притулків для
неповнолітніх служби у справах дітей. 3.1.10. При поміщенні іноземця до пункту тимчасового
перебування черговий повідомляє йому про причини та максимально
можливий термін тримання в ПТП, ознайомлює з розпорядком дня,
правами та обов'язками, а також стягненнями, що накладаються за
порушення цих правил. У необхідних випадках для цього залучається
перекладач. Іноземець, який отримав зазначену інформацію,
розписується в журналі ознайомлення іноземців, поміщених до ПТП, з
правилами поведінки та розпорядком дня (додаток 3). 3.1.11. Розміщення іноземця в пункті тимчасового перебування
здійснює черговий. 3.1.12. Строк тримання іноземця в ПТП не може перевищувати
6 місяців і починає обраховуватись з моменту його затримання
(передачі в порядку реадмісії). 3.1.13. Перед поміщенням до ПТП іноземці підлягають
особистому огляду в установленому законодавством порядку. 3.1.14. Особистий огляд проводиться працівником ПТП у
спеціально обладнаній кімнаті в присутності двох понятих однієї
статі із затриманим. При цьому в кімнаті не повинні перебувати
особи протилежної статі та інші затримані. Огляд не повинен
проводитися з приниженням людської гідності. Огляд включає в себе: огляд тіла іноземця, його одягу,
натільної білизни, головного убору, взуття та інших речей і
предметів, що наявні при ньому. 3.1.15. Під час проведення огляду в установленому
законодавством порядку вилучається: а) вогнепальна і холодна зброя, вибухові, отруйні, наркотичні
та психотропні речовини; б) спиртні напої; в) медикаменти та інші лікарські засоби, які містять
наркотичні, психотропні та сильнодіючі речовини; г) скляний посуд, колючі й ріжучі предмети тощо. 3.1.16. Огляд іноземців оформлюється протоколом особистого
огляду і огляду речей (додаток 4). 3.1.17. Вилучені та передані на зберігання речі та предмети
описуються в протоколі особистого огляду й огляду речей із
зазначенням їх характерних прикмет, записуються черговим до
журналу обліку тимчасово вилучених речей. Протокол складається у
двох примірниках і підписується працівником, який проводив огляд,
затриманим іноземцем, понятими та перекладачем. Один примірник
видається іноземцеві, а другий долучається до його особової
справи. 3.1.18. На прохання іноземця цінні речі, предмети, документи,
цінні папери тощо передаються адміністрації ПТП для зберігання в
установленому законодавством порядку. 3.1.19. Про вилучення або передачу іноземцем грошей
оформлюються документи за формою та відповідно до порядку
оформлення касових операцій. 3.1.20. Вилучені в іноземців речі, предмети тощо зберігаються
в коморі для зберігання вилучених речей утримуваних та в
спеціальних шафах ПТП, ключі від яких знаходяться в чергового. 3.1.21. Про вилучення речей та предметів, зберігання і
носіння яких переслідується в кримінальному порядку, негайно
повідомляються органи дізнання для вирішення питання згідно з
чинним законодавством. 3.1.22. Під час поміщення до ПТП іноземці проходять санітарну
обробку в санітарних пропускниках, у яких здійснюється їх миття,
протипедикульозна обробка та дезінфекційна обробка одягу та речей. 3.1.23. Іноземці повинні повідомити в письмовій формі
адміністрацію ПТП про наявність (відсутність) у них скарг на стан
здоров'я. 3.1.24. Доставлені до ПТП іноземці підлягають обов'язковому
медичному огляду. Перед направленням до кімнат для проживання іноземці
поміщуються до окремих кімнат для проведення карантинних заходів.
Протягом 24 годин з моменту поміщення до ПТП лікарем проводиться
їх первинне обстеження з метою виявлення можливих захворювань і
визначення подальшого лікування. Метою первинного медичного обстеження є виявлення: - наявності чи відсутності тілесних ушкоджень; - необхідності негайного лікування; - явних психічних розладів; - зловживання наркотиками чи алкоголем; - ризику самогубства чи самопошкодження; - інфекційних захворювань, включаючи туберкульоз, коросту,
педикульоз. Під час обстеження відмічається стан зіва, горла, а за
наявності їх запалення або інших клінічних проявів забезпечується
лабораторне обстеження на дифтерію. З метою попередження розповсюдження захворювання на
туберкульоз проводиться флюорографічне обстеження в комунальних
закладах охорони здоров'я. 3.1.25. Результати обстеження заносяться до медичної картки
амбулаторного хворого (форма N 025/о ( va302282-99 ), затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ), яка заводиться на кожного іноземця і зберігається
в пункті охорони здоров'я ПТП, а також до журналу первинного
медичного огляду іноземців, доставлених до ПТП (додаток 5). 3.1.26. У разі виявлення в іноземців захворювань або
надходження від них скарг на стан здоров'я останнім надається
необхідна медична допомога. 3.1.27. За необхідності хворі іноземці направляються на
лікування до комунальних закладів охорони здоров'я і поміщуються
до них на загальних підставах, а особи з підозрою на інфекційні
захворювання направляються на лікування до спеціалізованих
лікувальних закладів невідкладно, але не пізніше наступного дня. 3.1.28. Про поміщення іноземця до комунального закладу
охорони здоров'я адміністрація ПТП повідомляє в письмовій формі
заінтересований орган, який доставляв іноземця до ПТП, та
забезпечує його охорону під час лікування.
3.2. Документування іноземців у ПТП 3.2.1. Іноземці, доставлені до ПТП, реєструються в журналі
реєстрації іноземців, поміщених до ПТП (додаток 6),
дактилоскопіюються, а в разі відсутності на них документів, що
посвідчують особу, фотографуються. 3.2.2. Матеріали на поміщених до пункту тимчасового
перебування іноземців зосереджуються в їх особових справах, до
яких долучаються матеріали, визначені підпунктом 3.1.3 цього
Положення, та щодо встановлення особи іноземця. 3.2.3. Установлення осіб іноземців, доставлених до ПТП,
підготовка документів та їх примусове видворення або передача до
інших країн у порядку, визначеному міжнародними договорами України
про реадмісію осіб, здійснюються тим заінтересованим органом, за
направленням якого іноземці поміщалися до пункту тимчасового
перебування. 3.2.4. Поміщені до ПТП іноземці обліковуються відповідно до
вимог спільного наказу МВС України та Держприкордонслужби України
від 29.07.2002 N 723/435 ( z0819-02 ) "Про затвердження Інструкції
про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах
охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за
порушення законодавства України про державний кордон та про
правовий статус іноземців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 09.10.2002 за N 819/7107. 3.2.5. При зверненні заінтересованих органів щодо
необхідності проведення заходів, визначених пунктом 2.3 цього
Положення, адміністрацією ПТП здійснюється їх виконання. Протягом доби після надходження звернення інспектором ПТП
проводиться опитування іноземців за участю перекладача ПТП, а за
необхідності - проведення перекладу, який не може бути здійснено в
пункті тимчасового перебування. Використовуються також інші
перекладачі на підставі укладення угод про надання таких послуг. Результати опитування оформлюються протоколом опитування
іноземця, поміщеного до ПТП (додаток 7), який підписується
опитуваним іноземцем і працівником, що провів опитування, та
перекладачем. Перший примірник направляється ініціаторові
звернення, а другий долучається до особової справи іноземця. У разі необхідності до дипломатичних представництв або
консульських установ держав громадянської належності (підданства)
або постійного проживання іноземців, особи яких необхідно
ідентифікувати, направляються анкети встановленого зразка та
дактилокарти з фотографіями іноземців. Якщо консульська установа країни громадянської належності
(підданства) або проживання особи не акредитована в Україні, ця
інформація надсилається до Департаменту консульської служби
Міністерства закордонних справ України. Анкетні дані можуть надсилатися до дипломатичних
представництв або консульських установ держав громадянської
належності або постійного проживання іноземців факсимільним
зв'язком. 3.2.6. Така інформація до цих установ не направляється в разі
звернення іноземця з письмовою заявою про надання статусу біженця
в установленому законодавством порядку. 3.2.7. Про здійснення необхідних заходів адміністрація ПТП
повідомляє заінтересований орган, куди направляє належні
матеріали. 3.2.8. Перевірка іноземців за необхідності може здійснюватися
за оперативно-довідковими обліками МВС, ГУМВС, УМВС України.
Застосовується електронний, телеграфний і фототелеграфний зв'язок,
при цьому на телеграмах зазначається: "Незаконний мігрант". 3.2.9. У разі отримання інформації про місце перетину
державного кордону України, місце перебування незаконних мігрантів
на території України така інформація надсилається до органів
охорони державного кордону та територіальних органів внутрішніх
справ. 3.2.10. Після надходження до ПТП документів, що підтверджують
особу іноземця, адміністрація ПТП невідкладно інформує про це та
про необхідність здійснення його примусового видворення
заінтересований орган повідомленням про встановлення особи
іноземця, утримуваного в ПТП (додаток 8). 3.2.11. Копії матеріалів та документів щодо проведеної роботи
зі встановлення осіб іноземців у ПТП долучаються до їх особових
справ. 3.2.12. Якщо під час перевірки іноземця буде встановлено, що
він розшукується органами слідства або дізнання за скоєні злочини
і щодо нього є рішення про взяття під варту, така особа негайно
переводиться до ізолятора тимчасового тримання (слідчого
ізолятора). 3.2.13. Про випадки несвоєчасного здійснення примусового
видворення іноземців заінтересованим органом адміністрація пункту
тимчасового перебування повідомляє підрозділ ГІРФО, а також
ДДГІРФО.
3.3. Умови та режим тримання іноземців у ПТП 3.3.1. Основними вимогами режиму тримання іноземців у ПТП є
їх роздільне розміщення за статевими, віковими, а в разі потреби -
за релігійними, етнічними та іншими відмінностями, дотримання
іноземцями встановлених правил поведінки та розпорядку дня,
забезпечення їх належними умовами проживання, медичним
обслуговуванням, харчуванням, можливістю реалізації встановлених
чинним законодавством прав та свобод тощо. 3.3.2. Іноземці, які поміщені до ПТП, користуються правом
вільного пересування в межах пункту тимчасового перебування,
визначених адміністрацією ПТП, а за наявності письмового дозволу
адміністрації можуть пересуватися без нагляду поза його межами,
але в межах території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці. 3.3.3. Поміщені до ПТП іноземці розміщуються в багатомісних
кімнатах для проживання трьох і більше осіб та кімнатах для
проживання батьків з дітьми, а особи, які потребують посиленого
нагляду через схильність до насильства, можливість заподіяння
шкоди оточуючим чи собі, учинення нападу на працівників ПТП або
втечі, за вмотивованим розпорядженням директора ПТП або посадової
особи, що його заміщає, поміщаються до одно- або двомісних
локалізованих кімнат терміном до 15 діб, після чого розміщуються в
багатомісних кімнатах. 3.3.4. Якщо іноземець продовжує чинити дії, зазначені в
підпункті 3.3.3 цього Положення, адміністрацією ПТП термін його
перебування в локалізованій кімнаті може бути продовжено до
30 діб. При цьому здійснюється документування дій іноземця, що
призвели до його поміщення до локалізованої кімнати чи продовження
терміну його тримання в ній. Копії відповідних матеріалів
долучаються до особової справи іноземця. 3.3.5. Утримувані в ПТП особи жіночої статі проживають у
кімнатах, харчуються і проводять вільний час окремо від
утримуваних осіб чоловічої статі. 3.3.6. Сім'ї поселяються в окремі кімнати. Якщо немає
можливості розмістити сім'ю окремо, діти повинні залишатися разом
з матерями. Якщо в дитини є тільки батько, вони повинні
розміщуватися разом в окремій кімнаті. 3.3.7. Вагітні жінки й жінки, які мають при собі дітей,
розміщуються в окремих спеціально спроектованих кімнатах, де
існують умови для задоволення особливих потреб дитини, з
розрахунку 7 кв.м житлової площі на одну особу. Вони повинні
отримувати максимальний догляд медичних працівників. 3.3.8. З дітьми іноземців можуть проводитися організовані
адміністрацією ПТП навчання за спеціальними освітніми програмами,
які враховують їх особливі культурні та етнічні потреби. 3.3.9. Іноземці розміщуються в кімнатах з повним інженерним
обладнанням, природним та штучним освітленням згідно із
санітарними нормами з розрахунку не менше 4 кв.м житлової площі на
особу. 3.3.10. Кімнати для проживання обладнуються одноярусними або
двоярусними ліжками (тапчанами), столами для приймання їжі,
стільцями (лавами), приліжковими тумбочками та настінними шафами. 3.3.11. У будинках, у яких розташовано багатомісні кімнати на
кожному поверсі, у коридорі обладнуються туалетні та душові
кімнати. Туалетні кімнати обладнуються з розрахунку один унітаз та
один пісуар на 20 чоловіків та один унітаз на 10 жінок. Душові
кімнати обладнуються душовими сітками з розрахунку одна сітка на
10 осіб. 3.3.12. Локалізовані кімнати, крім меблів, перерахованих у
підпункті 3.3.10 цього Положення, обладнуються чашами клозетними
та умивальниками. 3.3.13. У приміщеннях ПТП повинна підтримуватися температура
не нижче +18 град.С. 3.3.14. Іноземцям, які тримаються в локалізованих кімнатах,
згідно із затвердженим директором ПТП розпорядком дня надається
право на прогулянки щодня не менше двох годин денного часу доби. 3.3.15. Прогулянки осіб, які проживають у локалізованих
кімнатах, здійснюються в прогулянкових двориках. На прогулянку
виводяться одночасно всі іноземці, які тримаються в одній кімнаті.
Вони повинні бути одягнуті за сезоном. 3.3.16. У двір для прогулянок утримувані іноземці виводяться
з кожної кімнати окремо і охороняються працівником, який здійснює
охорону. 3.3.17. Прогулянка може бути скасована або скорочена за
розпорядженням директора ПТП на період ліквідації надзвичайних
подій (утеч, самогубства, пожежі тощо). 3.3.18. На прогулянку не виводяться особи, яким вона не
рекомендована лікарем. 3.3.19. Проведення прогулянок для осіб, які тримаються в
локалізованих кімнатах, реєструється в журналі обліку проведення
прогулянок іноземців, які тримаються в локалізованих кімнатах
(додаток 9).
Глава 4. Охорона іноземців у ПТП
Охорона іноземців у пункті тимчасового перебування
здійснюється нарядами відповідно до чинного законодавства. Охорона полягає в забезпеченні безпеки іноземців у ПТП та під
час перевезення, недопущення самовільного залишення ними пункту
тимчасового перебування або визначеного адміністрацією місця
перебування. Для охорони можуть застосовуватись засоби охоронної
сигналізації. Також можуть застосовуватись засоби відеонагляду в
порядку, передбаченому законодавством.
4.1. Склад і розстановка нарядів 4.1.1. Склад наряду визначається директором ПТП. Для охорони
іноземців призначається черговий по ПТП, його помічник та
працівники, які виконують обов'язки з охорони іноземців на постах,
під час їх супроводження та перевезення. 4.1.2. Пости для охорони іноземців, які розміщені в ПТП,
можуть бути внутрішніми та зовнішніми, постійними та тимчасовими,
тризмінними, двозмінними і однозмінними. Кількість постів, їх
розстановка і кількість постових установлюються табелем постів ПТП
(додаток 10), який затверджується директором ПТП. Кожному
табельному посту надається постійний номер. У табелі постів
зазначається перелік об'єктів, які знаходяться під охороною, та
основні обов'язки складу наряду. Для посилення охорони утримуваних
у пунктах тимчасового перебування, крім табельних, можуть
виставлятися й позатабельні пости. 4.1.3. Внутрішні пости виставляються в коридорах біля
багатомісних та локалізованих кімнат, прогулянкових двориків, у
дворі ПТП та біля зовнішньої огорожі, а зовнішні - для охорони ПТП
із зовнішнього боку. 4.1.4. Для охорони іноземців, які перебувають у багатомісних
та локалізованих кімнатах, призначаються добові наряди, які
виконують обов'язки з охорони іноземців на постах. 4.1.5. На кожний пост розробляється постова відомість
внутрішнього поста з охорони іноземців, які тримаються в кімнатах
(додаток 11), у якій зазначається прізвище постового, дата й час
заступання на пост, відмітки про перевірку несення служби, рух
іноземців у ПТП у межах поста та відмітки про підміну постового. 4.1.6. Для супроводження іноземців у межах ПТП призначаються
міліціонери супроводження. Обов'язки міліціонерів супроводження і
постових на тимчасових постах можуть покладатися на помічника
чергового, інших працівників, які здійснюють охорону. 4.1.7. Перевезення іноземців здійснюється на спеціально
обладнаних для перевезення автобусах або автомобілях. Для охорони
іноземців під час перевезення директором ПТП призначається наряд
супроводження з числа працівників міліції, з яких один працівник
призначається старшим. Кількість особового складу наряду має
забезпечувати надійну охорону іноземців, що супроводжуються, і
складати: - для супроводження групи до 10 осіб - 3-4 чол., - для супроводження групи до 20 осіб - 4-6 чол. Директор ПТП може збільшити кількість особового складу наряду
з урахуванням особливостей категорії іноземців, що
супроводжуються, та інших чинників. 4.1.8. Постові міліціонери на внутрішніх та зовнішніх постах,
а також міліціонери супроводження несуть службу без зброї, але
забезпечуються спеціальними засобами активної самооборони, захисту
тощо. 4.1.9. У разі самовільного залишення іноземцем ПТП
адміністрація невідкладно повідомляє про це заінтересований орган,
за направленням якого іноземець поміщався до пункту тимчасового
перебування, чергового по ГУМВС, УМВС України та ДДГІРФО. 4.1.10. При затриманні іноземця, яким учинено втечу з пункту
тимчасового перебування, зброя не застосовується, крім випадків,
передбачених статтями 15, 15-1 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ). 4.1.11. Працівники ПТП, які здійснюють охорону іноземців,
заступають на добове чергування. Тривалість несення служби нарядом протягом робочого тижня не
повинна перевищувати норму робочого часу, установленого
законодавством України. 4.1.12. У період несення служби працівникам ПТП надається
перерва для прийняття їжі та відпочинку (сну). Тривалість
безперервного несення служби на посту не повинна перевищувати
5 годин.
4.2. Порядок проведення огляду кімнат та іноземців 4.2.1. З метою забезпечення в ПТП належного порядку і безпеки
іноземців, а також його працівників щоденно силами особового
складу стройового підрозділу ПТП, двох чергових (помічників
чергових), міліціонерів супроводження та працівників, які
здійснюють охорону (тих, що змінюються, і тих, що заступають на
службу), у присутності директора ПТП або його заступника, а також
медичного працівника проводяться ранкові перевірки. 4.2.2. Під час перевірок за списком перевіряється кількість
іноземців, які тримаються в ПТП, та проводиться їх огляд, під час
якого перевіряється одяг, взуття, а також речі і предмети
іноземців, що знаходяться в кімнатах. При цьому перевіряється
технічний стан кімнат, де проживають іноземці, справність засобів
сигналізації, внутрішній порядок тощо. 4.2.3. При перевірці локалізованих кімнат перевіряється
справність дверей, вікон, решіток, замків, засобів охоронної
сигналізації та іншого обладнання. 4.2.4. Виявлені речі, заборонені для зберігання, підлягають
вилученню та передаються до комори зберігання особистих речей
утримуваних. Про вилучення речей черговим в присутності іноземця,
понятих і перекладача складається протокол вилучення речей і
документів. У разі виявлення несправностей засобів сигналізації, замків,
решіток тощо невідкладно вживаються заходи щодо усунення цих
несправностей. 4.2.5. Щонайменше один раз на місяць огляд локалізованих та
багатомісних кімнат повинен проводитися з використанням
спеціальної валізи з набором приладів та інструментів
(металошукач, магніт, електричний ліхтар, металевий щуп,
дерев'яний молоток, дзеркало, шило тощо), яка зберігається в
черговій частині. 4.2.5.1. При огляді кімнати дерев'яним молотком простукуються
дерев'яні настили ліжок, решітки на вікнах та на вентиляційних
шахтах. Щілини в підлозі, інших місцях перевіряються металевим
щупом та металошукачем. 4.2.5.2. Під час перевірки одягу особлива увага звертається
на рубці, латки та інші тверді місця. У разі виявлення зашитих
предметів тканина в цих місцях розшивається. Взуття оглядається з
внутрішнього й зовнішнього боків, оглядаються також предмети і
речі, дозволені для зберігання. 4.2.6. В обов'язковому порядку проводиться огляд іноземців
після їх перебування поза межами ПТП з дозволу, який надавався
адміністрацією. 4.2.7. У разі виникнення підозри, що особа переховує
заборонені для зберігання речі, предмети тощо, працівниками ПТП
проводяться контрольні огляди кімнат та іноземців, які в них
проживають. 4.2.8. Під час проведення перевірок іноземцям надаються
повідомлення щодо правил перебування в ПТП, приймаються заяви,
скарги та клопотання, медичним працівником здійснюється опитування
щодо стану їх здоров'я.
Глава 5. Матеріально-побутове забезпечення
та медичне обслуговування іноземців у ПТП
5.1. При поміщенні до пункту тимчасового перебування іноземці
забезпечуються індивідуальними спальними місцями (ліжками,
тапчанами). Для користування їм видаються матраци, ковдри,
подушки, що пройшли дезінфекційну обробку, а також покривало,
рушники та постільна білизна (простирадло, підодіяльник,
наволочки), засоби особистої гігієни. Поміщеним до ПТП іноземцям не рідше одного разу на місяць, а
також за їх зверненням видаються засоби особистої гігієни: - один кусок туалетного мила; - один гребінець; - один тюбик зубної пасти; - одна зубна щітка; - один флакон шампуню. За можливості жінкам можуть видаватися спеціальні засоби
гігієни.
5.2. Іноземці повинні бути одягнені за сезоном. Вони
отримують одяг, взуття, якщо їх власний одяг чи взуття не придатні
для використання або не відповідають порі року чи цього вимагають
вимоги безпеки, а також санітарні норми.
5.3. Отримання речей та предметів, які наведені в пунктах 5.1
та 5.2 цього Положення, іноземці підтверджують підписом у журналі
видачі одягу, взуття та засобів особистої гігієни іноземцям,
утримуваним у ПТП (додаток 12). Поряд з підписом іноземця
зазначається прізвище перекладача, який здійснював переклад.
5.4. Іноземці, що тримаються в пункті тимчасового
перебування, забезпечуються триразовим гарячим харчуванням за
нормами добового забезпечення продуктами харчування, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року
N 336 ( 336-92-п ) "Про норми харчування осіб, які тримаються в
установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ". На сніданок та вечерю дають одну страву, на
обід - дві.
5.5. Неповнолітні повинні харчуватися та проводити вільний
час зі своїми батьками та близькими родичами окремо від інших
категорій утримуваних.
5.6. Приготування їжі здійснюється штатними кухарями ПТП у
спеціально обладнаній для цього кухні або приготовлена їжа
доставляється до пункту тимчасового перебування згідно з угодами,
укладеними з підприємствами громадського харчування.
5.7. У разі можливості ПТП здійснює харчування іноземців
відповідно до їх культурних та релігійних традицій.
5.8. Роздавання їжі здійснюється працівником їдальні.
5.9. Приймання їжі утримуваними проводиться в їдальні в
установлений внутрішнім розпорядком дня час у присутності
працівників ПТП, які здійснюють їх охорону.
5.10. У разі необхідності приймання їжі іноземцями може
здійснюватися в кімнатах багатоцільового призначення, у кімнатах
для проживання та медичних ізоляторах. Роздавання їжі здійснюється
працівником їдальні в присутності працівника, який здійснює
охорону.
5.11. Контроль за якістю приготовленої їжі для утримуваних
осіб, санітарним станом їдальні та інших приміщень, що
використовуються для прийняття їжі, зберігання кухонного посуду та
інвентарю, здійснюється лікарем ПТП. Відповідальність за якість
приготування їжі несе заступник директора з господарського
забезпечення.
5.12. Під час тримання в ПТП іноземці забезпечуються медичним
обслуговуванням, яке здійснюється працівниками пункту охорони
здоров'я. Штат пункту охорони здоров'я включає завідувача-лікаря,
лікаря-терапевта, медичну сестру (фельдшера) та дезінфектора. У
разі необхідності до пункту охорони здоров'я можуть входити й інші
медичні працівники.
5.13. Медичний огляд іноземців проводиться медичним
працівником у спеціально відведеній для цього кімнаті під охороною
працівника відповідної статі.
5.14. Кожна дитина забезпечується належним медичним оглядом
та лікуванням. Обстеження дітей, які тримаються в ПТП,
здійснюється за згодою їх батьків та в їх присутності.
5.15. Іноземці проходять медичні контрольні огляди не рідше
одного разу на місяць та безпосередньо перед звільненням, а також
за їх зверненнями.
5.16. Результати медичних оглядів заносяться до медичної
картки амбулаторного хворого. У разі переведення іноземця до
іншого пункту або його передачі заінтересованому органу разом з
іноземцем передається його медична картка амбулаторного хворого.
При звільненні з ПТП іноземцеві видається витяг з його медичної
картки амбулаторного хворого, яка зберігається в ПТП в
установленому законодавством порядку.
5.17. У разі виявлення симптомів захворювання (у тому числі
інфекційного) хворий негайно поміщається до медичного ізолятора
ПТП, а в разі необхідності доставляється для лікування до
комунального закладу охорони здоров'я. За необхідності надання
медичної допомоги, яку в умовах ПТП неможливо забезпечити, та
здійснення транспортування хворого викликається бригада швидкої
медичної допомоги.
5.18. Відповідальність за своєчасне направлення хворого до
лікувальної установи несе завідувач пункту охорони здоров'я та
директор ПТП.
5.19. Для іноземців, у яких виявлено психічні відхилення,
розумову відсталість, залежність від алкоголю або наркотичних чи
психотропних речовин, а також інвалідів і вагітних жінок директор
ПТП або посадова особа, яка його заміщає, може на підставі
висновку лікаря або за заявою іноземців установити окремий порядок
щодо забезпечення відповідних умов їх перебування.
5.20. Уживання медикаментів, які містять наркотичні речовини,
необхідні для лікування утримуваної особи, можливе лише на
підставі письмового припису лікаря. Будь-які медикаменти, які
містять наркотичні речовини, необхідні для медичних цілей, повинні
зберігатися в установленому законодавством порядку і вживатися
хворим під контролем медичного працівника.
5.21. Після ізоляції або госпіталізації інфекційних хворих
проводиться заключна дезінфекція приміщень, де вони перебували,
дезінфекція в дезінфекційній камері постільної білизни, матраців,
подушок та речей, якими вони користувались, і дезінфекція кімнат,
речового майна (особистого одягу і натільної білизни) та
постільної білизни осіб, що контактували з ними.
5.22. При ускладненні епідемічної ситуації в ПТП під час
проведення вакцинації особового складу ПТП іноземцям за їх згоди
та за відсутності медичних протипоказань також проводяться
профілактичні щеплення.
5.23. Не менше одного разу на тиждень за встановленим у ПТП
графіком проводиться санітарна обробка іноземців. Особи, що
перебувають в одній кімнаті, проходять санітарне оброблення
одночасно. У разі виявлення педикульозу проводиться спеціальна
санітарна обробка з обов'язковим дезкамерним обробленням одягу,
особистих та постільних речей. При проведенні санітарної обробки
іноземці забезпечуються можливістю миття в лазні та заміною
постільної білизни.
5.24. Для здійснення прання іноземцями особистого одягу і
білизни в ПТП обладнується кімната з побутовими пральними
машинами, а також кімната для їх сушіння.
5.25. Іноземці, які тримаються в багатомісних кімнатах, для
миття можуть також використовувати душові кабіни без обмежень.
5.26. У період санобробки, а також в інші дні іноземцям
дозволяється самостійне гоління безпечною, електричною або
механічною бритвою - як особистою, так і виданою адміністрацією,
але обов'язково під наглядом працівника, який здійснює охорону.
Леза до безпечних бритв можуть використовуватися лише одноразово,
після чого повертаються працівникові ПТП для дезінфекційного
оброблення та утилізації.
5.27. Іноземцям, що знаходяться в ПТП, використовувати
небезпечні бритви для гоління забороняється.
5.28. У ПТП щоденно здійснюється вологе прибирання кімнат для
проживання та інших приміщень, де перебувають іноземці, з
використанням миючих та дезінфікуючих засобів.
5.29. Не менше одного разу на квартал територіальними
дезінфекційними установами охорони здоров'я на підставі укладених
договорів у ПТП проводяться профілактичні дератизаційні та
дезінфекційні заходи.
Глава 6. Підстави та порядок звільнення і передачі
іноземців до ПТП
6.1. Звільнення іноземців з пункту тимчасового перебування та
їх передача заінтересованим органам здійснюється за рішенням
директора ПТП або особи, яка його заміщає.
6.2. Звільнення іноземців з ПТП здійснюється на підставі
повідомлення (додаток 13) заінтересованого органу, за направленням
якого іноземці поміщалися до ПТП, у разі, коли використання
протягом усього періоду тримання всіх передбачених законодавством
можливостей для примусового видворення не дало позитивного
результату і особу іноземця не вдалося встановити.
6.3. Заінтересований орган повідомляє про це адміністрацію
ПТП, як правило, не пізніше семи робочих днів до закінчення
терміну тримання іноземця в ПТП.
6.4. Адміністрація ПТП за три робочі дні до закінчення
терміну тримання іноземця в пункті тимчасового перебування
повідомляє заінтересований орган про час самостійного звільнення
іноземця з ПТП повідомленням про звільнення (додаток 14).
6.5. Рішення про звільнення іноземця з ПТП оформлюється
постановою про звільнення іноземця з ПТП (додаток 15) і
затверджується директором ПТП. Ця постанова оголошується
іноземцеві в присутності перекладача під підпис.
6.6. Іноземцю, який вибуває з ПТП, видається довідка про
тримання іноземця в ПТП (додаток 16) з фотокарткою, що засвідчує
факт перебування його в ПТП.
6.7. У цій довідці визначається маршрут прямування іноземця
до певного, узгодженого з органом, що направив іноземця до ПТП,
місця тимчасового проживання. До місця перебування іноземець
направляється за рахунок наявних у нього коштів, а якщо він при
собі їх не має, то за рахунок коштів ПТП.
6.8. Іноземець також звільняється з пункту тимчасового
перебування: а) у разі подання заяви про надання статусу біженця; б) при оформленні документів для вирішення питання щодо
надання йому статусу біженця; в) у разі надання статусу біженця; г) за рішенням суду, якщо в діях іноземця в адміністративному
порядку буде доведено відсутність адміністративного
правопорушення; ґ) у разі легалізації іноземця в інший передбачений
законодавством спосіб - після отримання документів, що
підтверджують здійснення такої легалізації.
6.9. Передача іноземців, які тримаються в ПТП,
заінтересованим органам здійснюється на підставі повідомлення
заінтересованого органу (додаток 17), який доставляв іноземців до
пункту тимчасового перебування, про завершення ним підготовчих
заходів, необхідних для здійснення їх примусового видворення або
передачі до інших країн у порядку, передбаченому міжнародними
договорами України про реадмісію осіб.
6.10. Заінтересованим органом також повинна надаватися копія
постанови суду про примусове видворення іноземця або повідомлення
іншої країни про приймання іноземця в рамках виконання міжнародних
договорів про реадмісію осіб.
6.11. Про приймання-передавання іноземця складається акт у
двох примірниках, один з яких долучається до особової справи
іноземця, а другий передається працівникові заінтересованого
органу, який здійснюватиме примусове видворення іноземця або його
передачу.
6.12. Особові справи іноземців, які утримувалися в ПТП,
зберігаються в пункті тимчасового перебування протягом 5 років,
після чого підлягають знищенню.
6.13. Звільнення іноземців з ПТП, а також їх передачу
здійснює черговий по ПТП, який повертає іноземцям вилучені та
передані на зберігання речі, предмети, документи тощо, крім речей,
заборонених для зберігання. Факт отримання речей підтверджується
особистим підписом іноземця в протоколі особистого огляду і огляду
речей.
6.14. Про повернення іноземцеві грошей оформлюються документи
за формою та в порядку, визначеними порядком оформлення касових
операцій.
Глава 7. Права та обов'язки іноземців,
утримуваних у ПТП
7.1. Іноземці в пункті тимчасового перебування мають право: - на ознайомлення зі своїми правами та обов'язками під час
перебування в ПТП; - на медичне обслуговування та санітарно-епідемічне
забезпечення; - на восьмигодинний сон у нічний час; - носити власний одяг, надсилати та отримувати листи; - на спілкування та побачення із членами своєї сім'ї; - зустрічатися з правозахисниками, адвокатами, представниками
дипломатичних представництв або консульських установ країни свого
походження, міжнародних організацій, органів міграційної служби
України, громадських та міжнародних правозахисних організацій; - користуватися власними засобами зв'язку, не обладнаними
пристроями для здійснення фото- та відеозйомки; - користуватися телефонним апаратом, установленим на
території ПТП, та здійснювати міські, міжміські та міжнародні
телефонні розмови; - отримувати продуктові та речові передачі, посилки і грошові
перекази; - відправляти релігійні обряди, користуватися релігійною
літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного
культу, виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо це не загрожує
безпеці ПТП, а також не обмежує прав інших осіб, запрошувати
священнослужителів; - отримувати безкоштовні послуги перукаря та одноразову
безпечну бритву (після використання бритва повертається
працівникові ПТП); - перебувати у вільний час, визначений розпорядком дня ПТП,
поза межами житлового корпусу в дозволених на території ПТП
місцях; - переглядати телевізійні передачі та прослуховувати
радіопередачі; - грати в настільні ігри та займатися іншими не забороненими
видами діяльності; - користуватися літературою, газетами, журналами та іншими
друкованими виданнями; - користуватися власними аудіопрогравачами, радіоприймачами,
телевізорами в установлений розпорядком дня час, не заважаючи при
цьому іншим; - тримати в кімнаті для проживання цінні предмети, папери,
банківські магнітні картки, гроші, документи тощо; - звертатися зі скаргами, заявами та листами до державних
органів і службових осіб у порядку, установленому законодавством; - мати при собі кошти та купувати продукти харчування,
предмети першої необхідності та інше в магазині на території ПТП,
а також через торгівельну мережу на замовлення. Видача грошей, які були здані іноземцем на зберігання,
здійснюється за формою та в порядку, визначеними порядком
оформлення касових операцій. Перелік прав іноземців не є вичерпним і визначається,
виходячи із загальновизнаних міжнародних норм та стандартів.
7.2. У кімнатах ПТП іноземцям дозволяється зберігати: - одяг і взуття відповідно до сезону; - речі та засоби особистої гігієни; - книги, газети, журнали, папір, поштові конверти, марки,
олівці, підручники та учнівське приладдя (для учнів); - тютюнові вироби та сірники; - продукти харчування (за винятком продуктів з простроченим
терміном реалізації, консервованих продуктів із м'яса, риби,
овочів, фруктів, виготовлених у домашніх умовах, продуктів, що
потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки); - медикаменти, дозволені медичним працівником; - аудіопрогравачі, засоби зв'язку, радіоприймачі, телевізори,
холодильники та іншу побутову техніку невеликих розмірів.
7.3. Іноземці, які тримаються в ПТП, зобов'язані: - дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку
дня; - надавати правдиву інформацію про себе та про обставини
прибуття в Україну, зокрема про перенесені інфекційні
захворювання, контакт з інфекційними хворими, а також усі наявні
документи; - інформувати працівників ПТП про можливості отримання
документів, що посвідчують особу та громадянство, копії яких
можуть бути надіслані до ПТП; - виконувати розпорядження адміністрації ПТП; - зберігати тишу вночі з 22.00 до 6.00, а у святкові дні -
з 22.00 до 7.00; - дотримуватися принципів громадського співжиття; - піклуватися про власну гігієну і чистоту в приміщеннях; - правильно користуватися оснащенням та меблями пункту; - у разі появи ознак хвороби негайно повідомити про це
працівників ПТП, негайно повідомляти про випадки самостійного
скалічення або інші небезпечні для здоров'я події; - підтримувати чистоту та порядок в житлових приміщеннях і на
території ПТП; - бути ввічливими з працівниками пункту тимчасового
перебування, а також між собою; - дотримуватись установлених правил прогулянки і чистоти у
дворах для прогулянок; - дбайливо ставитись до інвентарю, обладнання та іншого майна
ПТП; - постійно знаходитися в межах ПТП, проживати у відведеній
кімнаті. 7.3.1. До іноземців, які порушують установлений у ПТП
розпорядок дня, не виконують вимоги працівників ПТП щодо
забезпечення належного порядку та поведінки, директором ПТП або
посадовою особою, яка його заміщає, застосовуються заходи
дисциплінарного впливу: а) попередження; б) зауваження. 7.3.2. Заходи дисциплінарного впливу застосовуються до
порушника після проведення адміністрацією ПТП перевірки на
підставі матеріалів, що підтверджують факт учиненого ним порушення
(пояснення порушника та осіб, які були свідками порушення, рапорти
працівників ПТП та інше). 7.3.3. Копії матеріалів перевірки долучаються до особової
справи іноземця. Застосування заходів дисциплінарного впливу
реєструється в книзі обліку стягнень та заохочень іноземців, що
тримаються в ПТП (додаток 18).
7.4. Залучення іноземців, які тримаються в ПТП, до роботи 7.4.1. Утримувані в ПТП іноземці за їх згодою можуть
залучатися до робіт з облаштування місця проживання, благоустрою
території, а також на його промисловій базі або згідно з трудовими
договорами на підприємствах, в організаціях та установах за місцем
їх розташування. 7.4.2. Іноземці, які мають бажання працювати, повинні
написати заяву про добровільне виконання роботи та отримати
відповідну підготовку. Вони повинні працювати протягом робочого
часу не більше того, що установлений законодавством України. 7.4.3. Особи, які працюють у майстерні або згідно з трудовими
договорами за межами розташування ПТП, виводяться на роботу тільки
в денний час і перебувають під наглядом працівників, які
здійснюють охорону протягом усього робочого часу. 7.4.4. Укладення угод між підприємствами, установами,
організаціями та утримуваними в ПТП особами на проведення
відповідного обсягу робіт і оплата праці здійснюються відповідно
до чинного законодавства. 7.4.5. Умови праці іноземців мають відповідати вимогам
законодавчих актів та нормативних документів, що регламентують
питання охорони праці. Виконання робіт іноземцями повинно
здійснюватися після отримання ними інструктажу з дотримання
техніки безпеки. 7.4.6. Іноземці не допускаються до роботи в приміщеннях, де
зберігається службова документація, спеціальні засоби,
розмножувальна техніка, у фотолабораторіях, до управління
транспортними засобами, а також до ремонту і експлуатації засобів
охоронно-попереджувальної сигналізації. 7.4.7. Після закінчення роботи та повернення до ПТП
проводиться огляд іноземців, їх одягу та речей. 7.4.8. У разі отримання травм іноземцями, які тримаються в
ПТП, розслідування та облік нещасного випадку проводиться
відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.5. Під час перебування в ПТП іноземцям забороняється: - придбання та зберігання вогнепальної або холодної зброї,
колючих та ріжучих предметів, спиртних напоїв, наркотичних засобів
та психотропних речовин; - самовільно залишати територію ПТП, що охороняється, або
перебувати в місцях, доступ до яких заборонений адміністрацією; - порушувати спокій і встановлений у ПТП розпорядок дня; - мати в кімнатах громіздкі предмети, що заважають вільному
пересуванню житловими приміщеннями; - уживати алкогольні напої та приймати наркотичні засоби або
психотропні речовини; - курити тютюнові вироби в невизначених місцях; - навмисно завдавати тілесні ушкодження або викликати розлади
здоров'я, а також підбурювати інших або допомагати в здійсненні
таких дій, що впливають на порядок у пункті тимчасового
перебування та його безпеку; - самостійно змінювати кімнату для проживання, визначену
адміністрацією ПТП; - влаштовувати азартні ігри та брати в них участь.
7.6. Організація прийому посилок і кореспонденції для
іноземців та правила проведення побачень 7.6.1. Іноземці, які тримаються в ПТП, можуть отримувати
передачі та посилки. 7.6.2. Передачі приймаються на підставі заяви (додаток 19),
складеної у двох примірниках. Перший примірник заяви з підписом
іноземця про прийняття передачі черговий передає особі, яка
передала передачу, а другий долучається до особової справи
іноземця. Приймання передач від громадян здійснюється після надання
ними документів, що посвідчують їх особу. 7.6.3. Доставлені посилки для іноземців підлягають огляду й
перевірці. 7.6.4. Огляд посилок здійснюється комісією в складі двох
працівників ПТП у присутності іноземця, якому адресована посилка. При огляді хлібні та ковбасні вироби розрізаються на декілька
частин; рідкі продукти переливаються в посуд ПТП; сипучі предмети
та продукти харчування (тютюн, цукор тощо) пересипаються; цукерки,
вафлі, печиво і т.ін. приймаються лише в розгорнутому вигляді без
обгорток. Продукти, що швидко псуються, повинні зберігатися згідно
із санітарними нормами. 7.6.5. Про огляд посилки складається протокол (акт). У ньому
зазначаються: назва й перелік речей, продуктів харчування, що з
посилки вилучені або здані на зберігання. Протокол (акт)
підписується членами комісії і іноземцем, якому надійшла посилка,
та долучається до його особової справи. 7.6.6. У разі звернення іноземця йому повертаються здані на
зберігання речі або продукти, про що складається протокол (акт). 7.6.7. Іноземцям, які тримаються в ПТП, забороняється
передавати речі, заборонені до обігу в Україні, а також алкогольні
напої, медикаменти та інші лікарські засоби, які не призначені
лікарем іноземцеві для вживання, скляний посуд, колючі й ріжучі
предмети. 7.6.8. У разі відмови особи, що перебуває в ПТП, прийняти
посилку цю посилку із зазначенням у повідомленні причини
повертають відправникові. 7.6.9. Облік приймання передач та посилок здійснюється в
журналі обліку приймання передач та посилок для іноземців, які
тримаються в ПТП (додаток 20), де відмічаються дні, часи їх
вручення, прізвища працівників, які проводили огляд, а іноземці
розписуються за їх отримання. 7.6.10. Іноземці можуть отримувати та відправляти
кореспонденцію. Витрати на відправлення кореспонденції несе
іноземець, а у випадку, коли він не має на це коштів,
кореспонденція пересилається за рахунок ПТП. 7.6.11. Листи та інші види кореспонденції, надіслані
утримуваній особі чи відправлені нею, не можуть бути розкриті,
прочитані або зупинені. 7.6.12. Побачення з родичами, земляками або іншими особами
надаються іноземцям з дозволу директора ПТП або посадової особи,
яка його заміщає, на підставі поданої заяви про побачення
(додаток 21). 7.6.13. Побачення проводяться в спеціально обладнаних
кімнатах для побачень у присутності працівника ПТП. 7.6.14. Іноземці можуть зустрічатися конфіденційно з
офіційними представниками консульських і дипломатичних
представництв країн їх походження, а також зі своїми
правозахисниками чи адвокатами. Побачення здійснюються на підставі
офіційного запиту (листа) про надання побачення і можуть
проводитись у спеціально обладнаних мебльованих кімнатах. 7.6.15. Побачення проводяться у визначені розпорядком дня ПТП
дні та години. Для побачення надається час до 3 годин. 7.6.16. Для іноземців, які розлучені зі своєю сім'єю,
адміністрацією ПТП надається можливість щоденно проводити разом із
сім'єю вільний час, визначений розпорядком дня в межах ПТП,
визначених його адміністрацією. Побачення здійснюється на підставі заяви іноземця, термін дії
якої встановлюється адміністрацією ПТП. 7.6.17. У випадку, коли під час побачення буде виявлено
невідповідну поведінку іноземця чи відвідувача, яка загрожує
безпеці чи внутрішньому порядку в ПТП, побачення може бути
перерване працівником, відповідальним за його проведення. 7.6.18. Якщо утримувана особа хвора, то з дозволу лікаря
побачення може проходити в кімнаті, де особа проходить лікування.
7.7. Правила внутрішнього розпорядку дня в ПТП 7.7.1. З метою забезпечення дисципліни і порядку в ПТП, а
також відповідних побутових та санітарно-гігієнічних умов для
іноземців, які тримаються в ПТП, його адміністрація розробляє
розпорядок дня, який, зокрема, визначає: - години прийому їжі; - години і спосіб організації проведення ранкової перевірки; - час, призначений на сон, культурно-освітні, спортивні
заняття і власні потреби іноземців; - місце, години, коли дозволяється перебувати на території
ПТП та поза його межами; - години, місце прогулянок та користування приміщеннями для
купання; - місце, у якому дозволяється курити тютюнові вироби; - кількість і вид власного одягу, білизни і взуття, яке
іноземець може мати в кімнаті, де проживає; - кількість і розміри предметів, які іноземець може мати в
кімнаті, де проживає, а також спосіб їхнього зберігання; - дні, години особистого прийому іноземців директором ПТП або
його заступником; - дні, години і спосіб подання заяв, скарг та клопотань; - дні, години, місце і порядок проведення побачень; - дні, години, місце занять та зустрічей релігійного
характеру; - дні, години, місце і спосіб здійснення покупок продуктів
харчування, тютюнових виробів, а також інших дозволених речей та
предметів; - дні, години, спосіб прийому і видачі передач; - дні, години і місце для проведення зустрічей з
представниками державних та закордонних органів, дипломатичних або
консульських установ, а також неурядових або міжнародних
організацій для надання іноземцям юридичної допомоги та вирішення
питання повернення їх на батьківщину. 7.7.2. Текст внутрішнього розпорядку дня, а також права та
обов'язки іноземців розміщуються на видному місці в кожній
житловій чи локалізованій кімнаті українською мовою та мовою, якою
володіють іноземці.
Глава 8. Функціональні обов'язки працівників ПТП
8.1. Директор пункту тимчасового перебування призначається на
посаду та звільняється з посади наказом ГУМВС, УМВС України за
погодженням з директором ДДГІРФО та Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською
держадміністрацією. 8.1.1. Директор ПТП є прямим начальником для всього особового
складу та працівників ПТП. Він підпорядковується безпосередньо
начальникові ГУМВС, УМВС України, його заступникам та начальникові
підрозділу ГІРФО. Директор несе відповідальність за діяльність ПТП, а також за
умови проживання, харчування та санітарно-епідеміологічне
забезпечення іноземців. 8.1.2. Самостійно вирішує питання діяльності ПТП та
забезпечує організацію його роботи. 8.1.3. Організовує та контролює господарську діяльність, є
розпорядником коштів. Діє від імені ПТП і представляє його
інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях. Видає, у
межах компетенції, накази і контролює їх виконання. Призначає на
посади і звільняє з посад працівників ПТП згідно з порядком,
передбаченим законодавством про працю. Затверджує їх функціональні
обов'язки. Затверджує правила внутрішнього розпорядку дня для
утримуваних іноземців, здійснює інші повноваження, передбачені цим
Положенням. Відповідає за дотримання дисципліни і законності в ПТП. Він зобов'язаний: 8.1.4. Забезпечувати додержання законності в діяльності
пункту тимчасового перебування, установленого режиму та умов
тримання поміщених до нього іноземців. Здійснювати контроль за
обґрунтованістю прийнятих рішень про поміщення іноземців. 8.1.5. Розглядати в установленому законодавством порядку
скарги й заяви іноземців та інших громадян та приймати відповідні
рішення. Скарги і заяви, адресовані прокуророві, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав
людини, міжнародним організаціям, направляються за адресою
протягом 24 годин з часу їх подання. Скарги і заяви, адресовані до
інших інстанцій, направляються за належністю не пізніше 3 діб. 8.1.6. Уживати заходів щодо зміцнення службової та трудової
дисципліни серед особового складу та працівників ПТП. 8.1.7. Забезпечувати проведення навчання особового складу.
Особисто проводити інструктажі нарядів, контролювати несення ними
служби. 8.1.8. Уживати заходів щодо забезпечення належних умов для
виконання особовим складом та працівниками ПТП своїх
функціональних обов'язків. 8.1.9. Забезпечувати додержання штатної і фінансової
дисципліни, збереження коштів і матеріальних цінностей та
своєчасне подання звітності. 8.1.10. Розробляти кошториси на тримання пункту тимчасового
перебування, уживати заходів до забезпечення його необхідним
обладнанням, майном, інвентарем та автотранспортом. Здійснювати
заходи щодо своєчасного ремонту будівель та приміщень ПТП,
підтримання їх в належному технічному стані. 8.1.11. Здійснювати індивідуальні бесіди з іноземцями, які
тримаються в пункті тимчасового перебування, з питань умов їх
проживання та забезпечення їхніх прав і свобод.
8.2. Заступник директора ПТП з режиму безпосередньо
підпорядковується директорові пункту тимчасового перебування. У
разі відсутності директора виконує його обов'язки. Він зобов'язаний: 8.2.1. Володіти інформацією про оперативну обстановку на
території ПТП та вносити пропозиції з удосконалення організації
охорони утримуваних осіб. 8.2.2. Здійснювати контроль за режимом та умовами тримання
іноземців, порядком їх поміщення до ПТП та терміном їх тримання. 8.2.3. Організовувати та контролювати повноту і своєчасність
виконання запитів заінтересованих органів щодо встановлення осіб
іноземців. 8.2.4. Здійснювати організацію та контроль за роботою
чергової частини, веденням службової документації, забезпеченням
установленого перепусткового режиму на територію ПТП та
внутрішнього розпорядку дня. 8.2.5. Розглядати в установленому порядку скарги і заяви
іноземців, доповідати про це директорові ПТП. 8.2.6. Здійснювати заходи щодо попередження надзвичайних
подій, пов'язаних з триманням іноземців. 8.2.7. Здійснювати контроль за несенням служби нарядами,
уживати заходів щодо недопущення порушень законності і дисципліни
особовим складом та працівниками ПТП, за виявленими фактами
порушень проводити службові розслідування та вживати відповідних
заходів реагування. 8.2.8. Розробляти плани дій особового складу на випадок
надзвичайних подій, ускладнення оперативної обстановки або в
особливих умовах. 8.2.9. Здійснювати взаємодію із заінтересованими органами та
сприяти у встановленні осіб іноземців, поміщених до пункту
тимчасового перебування, їх документування і супроводження при
здійсненні примусового видворення тощо. 8.2.10. Проводити з працівниками пункту тимчасового
перебування виховну роботу та навчання. Особисто інструктувати
наряди перед заступанням на службу. 8.2.11. Уживати заходів щодо укомплектування вакантних посад
у пункті тимчасового перебування. 8.2.12. Узагальнювати результати роботи ПТП та проводити
аналіз стану його діяльності. Про результати доповідати
директорові ПТП, вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.
8.3. Заступник директора ПТП з господарського забезпечення
безпосередньо підпорядковується директорові пункту тимчасового
перебування. Він зобов'язаний: 8.3.1. Здійснювати організацію господарської діяльності ПТП. 8.3.2. Уживати заходів щодо забезпечення ПТП кваліфікованими
працівниками та належного виконання ними своїх функціональних
обов'язків. 8.3.3. Укладати трудові договори, забезпечувати їх виконання.
Проводити роботу зі зміцнення трудової і виробничої дисципліни. 8.3.4. Вносити пропозиції щодо трудового використання
іноземців, які тримаються в пункті тимчасового перебування. 8.3.5. Уживати заходів щодо забезпечення належної роботи ПТП,
створення для працівників безпечних та сприятливих умов праці. 8.3.6. Уживати заходів щодо забезпечення іноземців матрацами,
подушками, ковдрами, постільною білизною, посудом, мийними та
дезінфіційними засобами тощо. 8.3.7. Здійснювати перевірки роботи добових нарядів із
забезпечення ними охорони та умов тримання іноземців. 8.3.8. Контролювати ведення службової документації. 8.3.9. За дорученням директора представляти інтереси ПТП у
взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами
державної влади.
8.4. Старший інспектор (інспектор) групи аналітичної роботи,
документування та встановлення осіб затриманих безпосередньо
підпорядковується директорові ПТП та його заступникам. Він зобов'язаний: 8.4.1. Забезпечувати підготовку аналітичних документів і
звітності. 8.4.2. Здійснювати заходи щодо встановлення осіб іноземців,
які поміщаються до ПТП. 8.4.3. Проводити опитування іноземців, результати опитування
оформляти в установленому законодавством порядку. 8.4.4. Направляти запити до дипломатичних представництв,
консульських установ, а також інших установ з метою ідентифікації
іноземців та їх документування. 8.4.5. Складати і направляти облікові документи до управлінь
(відділів) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС України на
іноземців, поміщених до пункту тимчасового перебування. 8.4.6. Матеріали і документи щодо проведення заходів зі
встановлення осіб іноземців долучати до їх особових справ. 8.4.7. Повідомляти заінтересовані органи про встановлення
осіб іноземців та необхідність здійснення їх адміністративного
видворення. 8.4.8. Готувати постанови про звільнення з ПТП іноземців,
особи яких не вдалося встановити. 8.4.9. Здійснювати заходи щодо виконання запитів, які
надходять до ПТП, та вчасно надсилати відповіді ініціаторам
звернень.
8.5. Командир взводу ПТП Командир взводу ПТП безпосередньо підпорядковується
директорові та його заступникам. 8.5.1. Він відповідає за діяльність взводу із забезпечення
охорони іноземців, навчання та виховання особового складу,
додержання ним законності та дисципліни, а також за стан
зберігання спорядження, спеціальних засобів. Він зобов'язаний: 8.5.2. Здійснювати розстановку нарядів згідно з табелем
постів. 8.5.3. Планувати роботу нарядів з охорони утримуваних осіб. 8.5.4. Проводити виховну роботу серед особового складу взводу
з метою додержання законності і дисципліни та недопущення
порушень. 8.5.5. Здійснювати підготовку особового складу взводу до
несення служби, стежити за додержанням міліціонерами правил
носіння форменого одягу і вимагати зразкового зовнішнього вигляду. 8.5.6. Перевіряти несення служби міліціонерами, на місці
усувати виявлені недоліки, безпосередньо на маршрутах і постах
навчати міліціонерів прийомів несення служби. 8.5.7. Згідно з тематичними планами проводити заняття з
особовим складом. 8.5.8. Знати особисті якості підлеглих. 8.5.9. Контролювати стан зберігання особовим складом
спеціальних засобів та спорядження. 8.5.10. Проводити щоденний облік та аналіз роботи особового
складу взводу.
8.6. Черговий (помічник чергового) здійснює керівництво
нарядом з охорони іноземців і безпосередньо підпорядковується
директорові ПТП та його заступникам. Він несе відповідальність за
дотримання в ПТП утримуваними особами встановленого розпорядку дня
та виконання нарядом своїх функціональних обов'язків. Він зобов'язаний: 8.6.1. Приймати та передавати під час зміни чергування
спеціальні засоби, службову документацію, ключі від службових
приміщень та локалізованих кімнат, вилучені заборонені для
зберігання та прийняті на зберігання від іноземців їх речі,
предмети та цінності. 8.6.2. Перевіряти стан роботи засобів зв'язку та
сигналізації. 8.6.3. Організовувати та проводити нарядами огляд технічної
укріпленості кімнат, справність ліжок (тапчанів), вікон, ґрат,
дверей, замків, освітлення, засобів зв'язку і сигналізації,
здійснювати перевірку утримуваних осіб, а також речей і предметів,
які містяться в кімнатах. 8.6.4. Про виявлені недоліки та вжиті заходи щодо їх усунення
доповідати письмовим рапортом директорові ПТП. 8.6.5. Крім цього, черговий по ПТП зобов'язаний: 8.6.6. Приймати іноземців, доставлених до ПТП, розміщувати їх
у кімнатах, звільняти або передавати в установленому цим
Положенням порядку. 8.6.7. Вести облік утримуваних іноземців, оформляти на них
особові справи та документи, пов'язані з їх перебуванням у ПТП,
завчасно доповідати директорові про закінчення строку тримання. 8.6.8. Повідомляти іноземців про причину та максимально
можливий термін тримання в ПТП, ознайомлювати їх із установленим
розпорядком дня, їхніми правами та обов'язками. 8.6.9. Організовувати виведення утримуваних осіб з
локалізованих кімнат. 8.6.10. Контролювати перебування іноземців на території ПТП
та їх повернення після перебування поза його межами. 8.6.11. Забезпечувати додержання особами, які перебувають у
ПТП, внутрішнього розпорядку дня, призначати на кожну добу з їх
числа чергових по кімнатах. 8.6.12. Особисто проводити зміну постових, не менше одного
разу на дві години перевіряти несення служби постовими,
інформувати наряд про іноземців, за якими необхідний посилений
нагляд, стежити за станом зв'язку, сигналізації, освітлення та
обладнання ПТП. 8.6.13. Забезпечити належне зберігання спеціальних засобів,
службової документації та обладнання ПТП, а також особових справ
іноземців. 8.6.14. Своєчасно доповідати директорові про всі скарги та
заяви, які надійшли від іноземців, і в межах компетенції
здійснювати їх розгляд. 8.6.15. Забезпечити зберігання речей, документів і цінностей,
що належать іноземцям, поміщеним до ПТП, та видавати їх при
звільненні, переведенні до іншого місця тримання або передачі
заінтересованим органам. 8.6.16. Приймати посилки для утримуваних у ПТП іноземців. 8.6.17. Забезпечити пропускний режим до ПТП. Безперешкодно до ПТП допускаються: - Президент України; - Прем'єр-міністр України; - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; - народні депутати України; - Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним
прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за дотриманням
законності в ПТП на відповідній території. 8.6.18. Посадові особи органів внутрішніх справ, які
здійснюють інспектування або контроль за організацією і несенням
служби з охорони іноземців та режимом їх тримання, при
пред'явленні посвідчення та спеціального припису допускаються до
всіх приміщень ПТП. 8.6.19. Працівники органів внутрішніх справ,
Держприкордонслужби, Служби безпеки України, які поміщають
іноземців до ПТП та здійснюють заходи щодо їх ідентифікації, при
пред'явленні посвідчення допускаються до кімнат для проведення
побачень. 8.6.20. Представники консульських і дипломатичних
представництв країн походження іноземців, міжнародних організацій,
органів міграційної служби України, громадських та правозахисних
організацій на підставі офіційного запиту (листа) про надання
побачення та документів, що посвідчують особу, допускаються до
спеціально обладнаних мебльованих кімнат. Захисники (адвокати) при пред'явленні посвідчення
допускаються до кімнат для побачень. 8.6.21. Інші особи, яким в установленому порядку надано
побачення з іноземцем, при пред'явленні відповідного дозволу і
паспорта або документа, який його замінює, допускаються тільки до
кімнат для побачень. 8.6.22. Медичні працівники, які прибули в ПТП за викликом
чергового для надання медичної допомоги особі, яка її потребує,
допускаються до місця перебування хворого в супроводі чергового
або директора ПТП. 8.6.23. Інші працівники органів охорони здоров'я, які
здійснюють санітарний нагляд у місцях перебування іноземців або
прибули в ПТП для проведення протиепідемічної обробки,
допускаються в усі приміщення ПТП у супроводі чергового або
директора ПТП на підставі пред'явлення відповідних документів. 8.6.24. Працівники правоохоронних органів, що прибули в ПТП
зі зброєю, повинні здати її на тимчасове зберігання черговому. Це
правило поширюється також на всіх інших осіб, яким дозволено
відвідування ПТП. Для тимчасового зберігання зброї в приміщенні чергового
встановлюється металевий ящик (шафа) з пронумерованими комірками,
який має зачинятися на замок. У кожній комірці повинен знаходитись
жетон, який видається власникові зброї після її здачі на тимчасове
зберігання. Після повернення зброї власникові жетон кладеться на
місце. 8.6.25. З метою недопущення випадків перенесення на територію
ПТП заборонених речей та предметів кожний відвідувач (за винятком
дипломатичних представництв) та його речі підлягають обов'язковому
огляду. Відвідувачі, які відмовляються пройти огляд, на територію ПТП
не допускаються. Черговому (помічникові чергового) забороняється: скорочувати
кількість установлених табельних постів охорони або міняти їх
розстановку, за винятком випадків, пов'язаних з невідкладними
заходами, спрямованими на запобігання втечам та іншим надзвичайним
подіям; відлучатися з ПТП або звільняти кого-небудь зі складу
наряду, крім випадків, коли працівник раптово захворіє або не може
виконувати обов'язки з інших причин і то лише з дозволу директора
ПТП та за умови відповідної заміни.
8.7. Обов'язки постових 8.7.1. Постовий внутрішнього поста біля багатомісних кімнат
безпосередньо підпорядковується директорові ПТП, його заступникам,
командирові взводу, черговому та помічнику чергового. Він зобов'язаний: а) стежити за поведінкою утримуваних іноземців, уживати
заходів щодо попередження випадків їх утечі, учинення самогубств
або заподіяння тілесних ушкоджень; б) контролювати виконання іноземцями встановлених правил
поведінки та розпорядку дня; в) під час ранкових перевірок здійснювати огляд іноземців, їх
одягу та речей, перевіряти технічний стан кімнат, де вони
проживають, справність засобів сигналізації; г) про звернення іноземців доповідати черговому по ПТП; ґ) доповідати черговому про результати нагляду за іноземцями,
бути в постійній готовності до дій на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій, уміти користуватися засобами зв'язку,
сигналізації, пожежогасіння і спеціальними засобами. 8.7.2. Постовий внутрішнього поста біля локалізованих кімнат
безпосередньо підпорядковується директорові ПТП, його заступникам,
командирові взводу, черговому, помічникові чергового. Він зобов'язаний: а) разом з черговим проводити перевірки технічного стану
кімнат та огляд утримуваних іноземців, одягу та речей, знати
кількість осіб, які перебувають у кімнатах, та тих, за якими
потрібен посилений нагляд; б) здійснювати нагляд за поведінкою утримуваних, уживати
заходів щодо попередження випадків їх утечі, скоєння самогубств
або заподіяння тілесних ушкоджень, не залишати самостійно поста; в) забезпечувати виконання іноземцями внутрішнього розпорядку
дня; г) дотримуватися правил особистої безпеки під час виведення
утримуваних осіб з кімнат; ґ) стежити за тим, щоб у нічний час усі кімнати, що
охороняються, були освітлені; д) доповідати черговому про результати нагляду за поведінкою
іноземців. 8.7.3. Постовий внутрішнього поста по охороні іноземців у
дворику для прогулянок, крім обов'язків, перерахованих у
підпунктах 8.7.2. цього Положення, зобов'язаний: а) перед заступанням на пост перевірити справність огорожі
дворика для прогулянок, переконатися у відсутності на його
території предметів, що можуть бути використані для нападу або
втечі; б) стежити за поведінкою іноземців під час прогулянки, не
допускати їх розмов зі сторонніми особами, перекидання через
огорожу дворика речей, продуктів харчування, записок, листів та
інших предметів. 8.7.4. Постовий внутрішнього поста біля периметрової огорожі
несе службу по периметру огорожі з внутрішньої сторони. Він зобов'язаний: а) здійснювати постійний нагляд за периметром території ПТП,
приміщеннями та спорудами, що розташовані на території ПТП,
особливу увагу звертати на приміщення, у яких тримаються іноземці; б) не допускати проникнення іноземців, які тримаються в ПТП,
за його межі і доступ сторонніх осіб на територію ПТП; в) у разі спроб утримуваних іноземців подолати лінію охорони
або спроб сторонніх осіб проникнути до ПТП подати сигнал тривоги
та вжити заходів до припинення дій порушників; г) при виявленні пошкодження огорожі, охоронної сигналізації,
віконних ґрат і рам, викидання речей або записок, шуму в кімнатах
негайно доповідати про це черговому; ґ) не допускати нікого на пост, крім осіб, яким
підпорядкований по службі.
8.8. Завідувач пункту охорони здоров'я - лікар ПТП
підпорядковується директорові та його заступникам, а з питань
охорони здоров'я - начальникові відділу, сектору медичного
забезпечення ГУМВС, УМВС України. 8.8.1. Він відповідає за медичне обслуговування іноземців,
які тримаються в ПТП, і стан епідемічної безпеки, професійну
діяльність медичного персоналу та своєчасне надання хворим
медичної допомоги. Він зобов'язаний: 8.8.2. Забезпечувати організацію роботи медичного персоналу з
обслуговування іноземців, які тримаються в ПТП, та надання їм
кваліфікованої медичної допомоги; 8.8.3. Щоденно доповідати директорові ПТП або особі, яка його
заміщає, про наявність хворих та діагнози їх захворювання; 8.8.4. Проводити медичні огляди іноземців, установлювати
діагнози їх захворювання та призначати їм лікування, результати
заносити до відповідної документації та медичної картки
амбулаторного хворого; 8.8.5. Приймати рішення про поміщення хворих до комунальних
закладів охорони здоров'я; 8.8.6. При ускладненні епідемічної ситуації в ПТП проводити
вакцинацію особового складу та профілактичні щеплення іноземцям,
організовувати проведення карантинних заходів у ПТП; 8.8.7. Приймати рішення про встановлення окремого порядку та
забезпечення відповідних умов перебування іноземців, у яких
виявлено психічні розлади, розумову відсталість, залежність від
алкоголю або наркотичних чи психотропних речовин, а також
інвалідів і вагітних жінок; 8.8.8. Контролювати стан використання медичних препаратів та
вживати заходів до їх своєчасного поновлення та придбання; 8.8.9. Перевіряти якість приготування їжі для іноземців та
дотримання санітарних норм при її приготуванні, виносити рішення
про її придатність до споживання. Здійснювати облік результатів
перевірки якості приготування їжі. Повинен контролювати: 8.8.10. Стан зберігання медикаментів, які містять наркотичні
та інші сильнодіючі речовини; 8.8.11. Організацію триразового гарячого харчування
утримуваних у ПТП іноземців; 8.8.12. Санітарний стан приміщень їдальні та інших приміщень,
що використовуються для прийняття їжі, кухонного посуду та
інвентарю; 8.8.13. Проведення в ПТП профілактичних дератизаційних та
дезінфекційних заходів; 8.8.14. Ведення документації. 8.8.15. Лікар-терапевт підпорядковується завідувачу пункту
охорони здоров'я, директорові ПТП та його заступникам. Він зобов'язаний: а) здійснювати нагляд за станом здоров'я іноземців, які
тримаються в ПТП. Проводити їх медичні огляди, надавати необхідну
медичну допомогу. Результати медичних оглядів заносити до
відповідної документації та медичних карток амбулаторного хворого; б) установлювати діагнози захворювання та призначати хворим
лікування; в) доповідати завідувачеві пункту охорони здоров'я, а в разі
його відсутності - директорові ПТП про виявлені в іноземців
захворювання. За необхідності приймати рішення про направлення їх
до комунальних закладів охорони здоров'я; г) слідкувати за санітарним станом у приміщеннях ПТП,
своєчасним проведенням санітарної обробки затриманих, їх одягу,
речей та постелі; ґ) при звільненні іноземців з ПТП оформляти їм витяги з їх
медичних карток амбулаторного хворого; д) у разі відсутності завідувача пункту охорони здоров'я
виконувати його обов'язки. На інших працівників функціональні обов'язки розробляються
директором ПТП, виходячи з місцевих особливостей та специфіки їх
роботи.
Глава 9. Порядок управління підрозділами та прийняття
рішень про здійснення охорони іноземців.
Підготовка нарядів до служби
9.1. Управління підрозділами і нарядами з охорони утримуваних
у ПТП іноземців 9.1.1. Управління нарядами з охорони утримуваних у пункті
тимчасового перебування іноземців полягає у визначенні більш
доцільних способів несення служби і відповідної розпорядчої
діяльності, що забезпечує успішне виконання поставлених завдань. 9.1.2. Директор ПТП керує нарядами особисто і через підлеглих
йому посадових осіб. Оперативне управління нарядами здійснюють
чергові по пункту тимчасового перебування. 9.1.3. Управління нарядами включає: а) прийняття рішення щодо охорони і супроводження утримуваних
у ПТП іноземців; б) підготовку сил і засобів до виконання цих завдань; в) контроль за несенням служби; г) облік і оцінку діяльності нарядів і підрозділів, які
виконують обов'язки з охорони іноземців у ПТП.
9.2. Прийняття рішення про охорону та супроводження
утримуваних у ПТП іноземців 9.2.1. Рішення директора пункту тимчасового перебування про
охорону та супроводження утримуваних у ПТП іноземців є основою
управління нарядами, призначеними для виконання цих функцій. Таке
рішення приймається, як правило, на добу, а також у кожному
конкретному випадку окремо у зв'язку з виконанням конкретного
завдання. 9.2.2. За основу рішення про охорону та супроводження
утримуваних у ПТП іноземців беруться висновки щодо вивчення обсягу
і складності завдання, а також оцінка обстановки. При цьому враховується: 9.2.3. Кількість і особливості контингенту іноземців,
схильних до скоєння протиправних дій, інфекційних хворих, термін
перебування в ПТП і т.ін. 9.2.4. Технічна характеристика ПТП; умови охорони іноземців
за межами пункту тимчасового перебування; місце розташування
установ, у яких здійснюється охорона, при перевезенні; маршрут
руху та його протяжність, а також інші особливості. 9.2.5. Чисельність наряду і рівень його професійної
підготовки. 9.2.6. Стан громадського порядку та боротьби зі злочинністю в
районі чи на маршруті руху, пора року, час доби, метеорологічні
умови. 9.2.7. У рішенні про охорону та супроводження іноземців
директор зазначає: загальний зміст завдання, варіант несення служби (звичайний,
посилений), розстановку сил і засобів, можливі зміни, кількість і
види нарядів, резерви, порядок уведення їх у дію та використання; конкретні завдання нарядам, порядок їх підготовки, місце і
час несення служби, матеріально-технічне забезпечення та
забезпечення спеціальними засобами; питання взаємодії з органами охорони здоров'я, службами і
підрозділами внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами; контроль за несенням служби нарядами; Залежно від характеру завдань, обстановки та умов охорони
затриманих іноземців у рішенні можуть передбачатися й інші
питання. 9.2.8. Директор ПТП прийняте рішення у формі наказу оголошує
виконавцям. Розстановка сил і засобів визначається в книзі служби
нарядів (додаток 22).
9.3. Підготовка нарядів до служби 9.3.1. Підготовка нарядів до охорони утримуваних у ПТП
іноземців здійснюється до одержання наказу про виконання завдання. 9.3.2. Працівники, які призначені в наряд, прибувають на
службу в розташування ПТП за 15 хвилин до шикування та
інструктажу, про що вони доповідають черговому. Вони повинні бути
в установленій формі одягу, мати охайний зовнішній вигляд, справне
спорядження, службові посвідчення. 9.3.3. Черговий перевіряє наявність працівників, які
здійснюють охорону, видає їм спеціальні засоби, спорядження,
оголошує, на якому посту вони нестимуть службу. 9.3.4. Інструктаж нарядів проводиться згідно з графіком чітко
визначеним колом посадових осіб, які оголошуються наказами по ПТП.
Час інструктажу не повинен перевищувати 30 хвилин. 9.3.5. Працівник, призначений для проведення інструктажу,
зобов'язаний: До початку інструктажу: а) ретельно ознайомитись зі змістом і способом виконання
завдання щодо охорони утримуваних у ПТП осіб, умовами несення
служби на кожному посту та їх особливостями, з контингентом, який
підлягає охороні, а також порядком зв'язку з нарядами; б) вивчити й оцінити несення нарядами служби за попередню
добу, тиждень, місяць; в) передбачити запитання для перевірки знання працівниками
своїх обов'язків, вивчити тематику і зміст контрольних завдань. Під час інструктажу: Поставити наряду конкретне завдання на весь період несення
служби, роз'яснити порядок і способи його виконання, а також
порядок зв'язку, взаємодії та зміни постових; звернути увагу на
здійснення заходів, спрямованих на запобігання втечам та іншим
надзвичайним подіям; указати осіб, за якими потрібен особливий
нагляд; довести до відома нарядів оперативну обстановку в районі
розташування ПТП. Довести до відома наряду результати несення служби за
попередню добу, тиждень, місяць; з'ясувати причини недоліків у
виконанні поставлених завдань; навести приклади зразкових дій
чергових та постових. Перевірити готовність наряду до несення служби, екіпірування,
знання обов'язків, підстав і порядку застосування спеціальних
засобів, уміння діяти у разі ускладнення обстановки, запропонувати
складові наряду розв'язати декілька контрольних завдань. Нагадати про права та обов'язки утримуваних у ПТП, про
необхідність їх виконання та суворого дотримання законності. Призначати для самостійного несення служби працівників, які
не пройшли початкової підготовки, забороняється.
Глава 10. Підстави і порядок застосування заходів
фізичного впливу та спеціальних засобів
при охороні іноземців
10.1. Наряд міліції під час охорони іноземців має право
застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби тільки у випадках
і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" ( 565-12 )
та чинним законодавством України.
10.2. Працівники міліції мають право застосовувати спеціальні
засоби, заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного
бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним
вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо
працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були
застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію
обов'язків.
10.3. Застосуванню сили та спеціальних засобів повинно
передувати, якщо дозволяють обставини, попередження про намір їх
використання. Без попередження фізична сила та спеціальні засоби
можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю
або здоров'ю громадян чи працівника міліції.
10.4. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність
його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що
склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.
10.5. Рішення про застосування спеціальних засобів приймає
посадова особа, відповідальна за забезпечення громадського
порядку, або керівник спеціальної операції. Працівники міліції, що
діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно.
10.6. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу та
спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та
малолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, який
загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або вчинення
збройного нападу чи збройного опору.
10.7. У кожному випадку застосування заходів фізичного впливу
або спеціальних засобів, а також про будь-які ушкодження чи
смерть, які сталися внаслідок застосування працівником міліції
заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, працівник міліції
негайно складає рапорт із зазначенням місця, часу, підстав і особи
(осіб), стосовно якої (яких) застосовувалися зазначені заходи, та
які наслідки цього застосування. Рапорт доповідається директорові
ПТП для сповіщення прокурора.
10.8. Застосування заходів фізичного впливу має зводитися до
заподіяння здоров'ю правопорушника щонайменшої шкоди. При завданні шкоди потерпілому працівник міліції зобов'язаний
надати йому невідкладну медичну допомогу, уживши при цьому
застережних заходів проти раптового нападу, а за необхідності
викликати швидку медичну допомогу.
Глава 11. Обладнання ПТП.
Технічні засоби, які використовуються
при охороні іноземців. Комісійні обстеження
11.1. ПТП мають бути відокремлені від будинків і споруд
іншого призначення, забезпечувати розміщення комплексу будинків і
споруд згідно з вимогами чинного законодавства, розміщуватися
поблизу шляхів сполучення, бути віддаленими від житлових і
громадських будівель на відстань не менше 50 метрів.
11.2. При розміщенні цих приміщень в одному будинку
локалізовані кімнати ПТП доцільно розміщувати на першому поверсі.
Санітарний пропускник, кабінет лікаря з процедурною, як правило,
передбачаються поруч, суміжно з медичним ізолятором. У ПТП слід
передбачати не менше 28 кімнат з лімітом заповнення не менше
150 місць.
11.3. Будинки ПТП мають бути обладнані системами
теплопостачання, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря,
водопостачання і каналізації, електропостачання, електрообладнання
та електроосвітлення, зв'язку, радіомовлення та ефірного
телебачення, а також технічними засобами охоронного призначення.
11.4. На кожен ПТП заводиться Технічний паспорт (додаток 23),
який зберігається в черговій частині ПТП і копія якого
надсилається до ДДГІРФО.
11.5. На території ПТП розміщуються: службові та побутові
приміщення; приміщення для прийому та реєстрації іноземців;
приміщення їдальні; пункт охорони здоров'я; господарські та
складські приміщення; житлові приміщення для чоловіків, жінок та
сімей; прогулянкові дворики; КПП; гаражні приміщення; спортивні
майданчики та майданчики для дітей; споруди інженерного
забезпечення, сміттєзбірник, спеціальні майданчики з твердим
покриттям для заїзду автобусів на час посадки та висадження
іноземців.
11.6. Територія ПТП огороджується суцільною, без виступів,
цегляною або залізобетонною огорожею висотою не менше 3 метрів, на
якій установлюються технічні засоби охоронного призначення. Вхід
(в'їзд) на територію ПТП здійснюється через контрольно-пропускний
пункт.
11.7. Зовнішні стіни будівель ПТП виконуються з повнотілої
цегли завтовшки не менше 51 см. Внутрішні стіни локалізованих
приміщень виконуються з повнотілої цегли не менше 38 см завтовшки.
11.8. Внутрішні поверхні стін кімнат для проживання та інших
приміщень, де перебувають іноземці, покриваються гладким шаром
цементного розчину та фарбуються клейовою фарбою світлих кольорів.
11.9. Підлога в локалізованих кімнатах повинна робитися з
дерев'яних дощок. Підлогу в медичних ізоляторах потрібно покривати
монолітними вологонепроникними матеріалами.
11.10. На території ПТП передбачається не менше
3 прогулянкових двориків, які повинні мати окремий вхід з боку
локалізованих кімнат. Один з прогулянкових двориків обладнується
як спортивний майданчик.
11.11. Розміщення прогулянкових двориків повинне виключати
можливість доступу до вікон локалізованих кімнат і візуального
контакту з особами, що в них тримаються. Зверху по периметру
прогулянкові дворики обладнуються механічними засобами охоронного
призначення.
11.12. У прогулянкових двориках на відстані не ближче ніж за
2 м від огорожі допускається встановлювати міцно закріплені лави.
Для захисту від атмосферних опадів над прогулянковими двориками
вздовж стін обладнується козирок полегшеної конструкції з
винесенням на відстань до 1,2 м усередину дворика. З території
дворика має бути забезпечений стік води.
11.13. Розташування кімнат у підвальних та цокольних поверхах
забороняється.
11.14. При двобічному розміщенні локалізованих кімнат
протилежні двері розташовуються зі зміщенням одна до одної. Ширина
коридору при двобічній забудові кімнат - не менше 2,5 м, при
однобічній забудові - не менше 2 м. Перетин коридору сходами в
блоці розташування локалізованих кімнат не допускається. Коридори
в межах розміщення локалізованих кімнат не повинні мати поворотів,
виступів, ніш та закруглень, які б ускладнювали їх візуальний
огляд.
11.15. Локалізовані кімнати повинні виключати можливість
проникнення вологості, бути забезпечені достатнім для читання в
денний час природним освітленням та бути обладнаними: 11.15.1. Санітарно-гігієнічними приладами: а) чашами клозетними; б) умивальниками. 11.15.2. Меблями: а) двоярусними та одноярусними ліжками або тапчанами
(габаритні розміри 1,9х0,7 м) з індивідуальними спальними місцями.
Ліжка повинні бути нерозбірними, без билець та інших
оздоблювальних елементів, настил дерев'яний, товщиною не менше
0,04 м. Дошки (фанера) щільно підганяються за всім периметром до
металевого кутика, який потім обварюється металевим швелером; б) столами для приймання їжі та лавами (табуретками) з
розрахунку периметра столів та довжини лавок по 0,5 погонного
метра на одну особу; в) настінними шафами і приліжковими тумбочками для зберігання
продуктів харчування і предметів особистої гігієни.
11.16. Усе обладнання міцно кріпиться до підлоги або стін.
Гострі кути і виступи закруглюються.
11.17. Засобами зв'язку: а) радіодинаміками; б) антенами ефірного телебачення.
11.18. Двері в локалізованих кімнатах установлюються металеві
з шумопоглинаючим захисним шаром і розміром полотна 1,9х0,75 м,
товщиною не менше 0,06 м. Щілини у дверних притулах не
допускаються. 11.18.1. У центрі дверей на висоті 1,5 м від рівня підлоги
необхідно передбачати оглядові вічка з розмірами отворів з боку
кімнат діаметром 0,1 м, а з коридору - 0,05 м. Вічка мають бути
засклені матеріалом, що не б'ється, а з боку коридору закриті
кришкою, що обертається на шарнірі та відкривається безшумно.
Конструкція вічка має забезпечувати повний огляд кімнати. 11.18.2. Допускається виконувати оглядові вічка прямокутної
форми розміром 0,25х0,1 м, засклені поляризованим склом, що не
б'ється і забезпечує можливість одностороннього огляду тільки в
бік кімнати. 11.18.3. У дверях локалізованих кімнат для передачі їжі на
висоті 1,2 м від підлоги установлюються кватирки розміром
0,2х0,15 м. Дверцята кватирок повинні відкриватися в бік коридору,
утримуватися в горизонтальному положенні на кронштейнах і
зачинятися замками.
11.19. Двері локалізованих кімнат кріпляться з лівого боку
відносно входу з таким розрахунком, щоб у відчиненому положенні їх
неможливо було зняти з петель. Вони повинні відчинятися в бік
коридору і зачинятися спеціальними механічними замками, а також на
два металевих засуви.
11.20. Кут відчинення дверей має установлюватися обмежувачем
(упором) у підлозі з розрахунку одночасного входу (виходу) не
більш як однієї особи. При цьому слід передбачити можливість
повного відчинення дверей.
11.21. Дверні замки повинні бути накладними - коробчатими і
замикатися ключем на три оберти, а в разі зачинення дверей
автоматично - на один оберт.
11.22. Природне освітлення в локалізованих кімнатах має
відповідати вимогам будівельних норм. При цьому відношення площі
світлових прорізів до площі підлоги має становити не менш як 1:8.
Нормативне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому
освітленні слід приймати за 0,5.
11.23. Інсоляція приміщень забезпечується згідно чинного
законодавства.
11.24. Віконні рами в локалізованих кімнатах виконуються
стулчастими і обладнуються механізмом для їх відкривання. Низ
віконних прорізів має бути на висоті не менше 1,5 м від рівня
підлоги. Зовнішнє скло у вікнах звичайне, внутрішнє - броньоване.
Віконна рама і внутрішнє скло за необхідності обладнуються
сигналізацією.
11.25. У віконних прорізах локалізованих кімнат з
внутрішнього боку необхідно встановлювати металеві ґрати з
чарунками не більше за 0,12х0,2 м з круглої сталі по вертикалі
діаметром не менше 0,019 м і поперечних смуг (штабової сталі) по
горизонталі, перерізом не менше 0,06х0,012 м.
11.26. На всіх віконних прорізах службових і допоміжних
приміщень будинків ПТП із зовнішнього боку встановлюються металеві
ґрати з круглої сталі діаметром не менше 0,012 м по вертикалі та
поперечних смуг перерізом не менше 0,06х0,005 м. Розміри чарунок
ґрат 0,12х0,2 м.
11.27. Чаші клозетні та умивальники в кімнатах необхідно
розміщувати в окремих кабінах з дверима, що відчиняються назовні.
Кабіна повинна мати перегородки висотою не менше 1,5 м від підлоги
санітарного вузла. Перегородки кабін санвузлів і місця біля
умивальників облицьовуються плиткою.
11.28. Будівництво та обладнання багатомісних кімнат не має
спеціальних вимог. Вони проектуються згідно з чинними нормами щодо
проектування громадських будинків і споруд.
11.29. Пункт охорони здоров'я повинен містити кабінет лікаря,
кабінет для проведення медичного огляду з процедурною, медичним
ізолятором, який має розташовуватись поблизу приміщень прийому та
реєстрації доставлених осіб.
11.30. Медичні ізолятори обладнуються одноярусними ліжками з
доступом з двох сторін. У медичному ізоляторі необхідно
передбачати закриту кабіну санвузла розмірами не менше 1,1х1,6 м з
відчиненням дверей назовні. При санвузлі має бути шлюз з
умивальником.
11.31. Кімната для побачень ділиться навпіл суцільною
перегородкою з вікном для візуального контакту на всю довжину з
прозорого матеріалу, що не б'ється. Низ вікна має бути 0,8 м від
підлоги, висота вікна - 1 м, з обох боків перегородки на рівні
низу вікна обладнуються полиці шириною 0,5 м, а через 0,9 м -
вертикальні екрани з прозорого матеріалу на висоту вікна. Одна
половина кімнати з окремим входом призначена для затриманих і
обладнується прикріпленими до підлоги табуретками, друга - для
відвідувачів зі стільцями. Кожне місце обладнується індивідуальним
переговорним пристроєм.
11.32. Побачення проводяться також у спеціально обладнаних
мебльованих кімнатах.
11.33. Кімната багатоцільового призначення використовується
для ігор, навчання, проведення релігійних обрядів, перегляду
телевізійних передач, проведення зустрічей. Її також можливо
використовувати для прийняття їжі чи відвідувань. Кімната
облаштовується стільцями, столами, умивальником.
11.34. Чергова частина розміщується з протилежного боку від
локалізованих кімнат таким чином, щоб черговий мав можливість
візуально контролювати вхід до будинку та в'їзд на територію ПТП.
11.35. До приміщень чергової частини входять приміщення
чергового з кімнатою відпочинку, кімната для зберігання
спеціальних засобів, кімната засобів зв'язку та охорони.
11.36. Кімната чергового обладнується письмовим столом,
робочим кріслом і стільцями, столом для розміщення моніторів
теленагляду, металевими шафами або сейфами для зберігання
службової документації.
11.37. У безпосередньому зв'язку з приміщеннями чергової
частини слід передбачити кімнату для проведення огляду та
приміщення для прийому і реєстрації доставлених осіб.
11.38. Кімната для проведення огляду обладнується письмовим
столом, столом для огляду наполовину довжини кімнати та шириною
1 м, металошукачем.
11.39. При кімнатах огляду необхідно передбачати не менше
двох кімнат для тимчасового розміщення іноземців. Кімнати реєстрації та кімнати для проведення співбесід
обладнуються книжковими шафами, столами та стільцями.
11.40. Санітарні пропускники розміщуються на першому поверсі.
У санітарному пропускнику між дезінфекційною камерою та кімнатами
для роздягання і одягання необхідно влаштовувати перегородки з
вікнами для приймання брудного та видачі продезінфікованого одягу
або отриманого одягу.
11.41. Кімната для підігрівання й приймання їжі черговою
зміною обладнується електричною плитою, електрокип'ятильником,
холодильником, столами та стільцями.
11.42. Кімната психологічного розвантаження особового складу
обладнується кріслами, диванами, журнальним столом, телевізором.
11.43. Кімната для відпочинку членів добового наряду має бути
розташована неподалік чергової частини та обладнана ліжками,
стільцями і шафою для одягу.
11.44. На всіх віконних прорізах багатомісних кімнат,
службових і допоміжних приміщень будинків ПТП, гаражів із
зовнішнього боку необхідно встановлювати металеві ґрати.
11.45. На входах до будинків ПТП влаштовуються зовнішні двері
посиленої конструкції, обладнані оптичним оглядовим окуляром. На
вході передбачається дзвінок до чергового і переговорний пристрій.
11.46. У зовнішніх дверних прорізах з внутрішнього боку
додатково встановлюються металеві ґратчасті двері зі спеціальним
механічним замком.
11.47. На входах до підвальних і технічних поверхів, а також
технічних підвалів та горищ установлюються двері, люки і лази
посиленої конструкції, що відповідають вимогам до протипожежних
дверей 2-го типу.
11.48. Внутрішні двері посиленої конструкції встановлюються
на входах, що ведуть на сходову клітку, до загальних коридорів,
кімнати чергового, бухгалтерії.
11.49. До технічних засобів, що використовуються в охороні
іноземців, належать: засоби зв'язку (селекторний, телефонний,
радіозв'язок), охоронно-тривожна і протипожежна сигналізація,
пошукові прилади для проведення оглядів, аварійне освітлення та
живлення охоронно-тривожної сигналізації.
11.50. У приміщеннях ПТП установлюються: 11.50.1. У чергового - кінцева апаратура циркулярного
зв'язку, телефонні апарати міської та місцевої АТС,
відеоконтрольні пристрої та пульти керування телеустановками,
прилади приймально-контрольні охоронно-тривожної сигналізації,
пульти керування освітленням ПТП та автоматикою дверей, пожежний
інвентар. 11.50.2. На внутрішніх постах біля багатомісних та
локалізованих кімнат: телефонні апарати місцевої АТС і резервного
зв'язку, сповіщувачі тривожної сигналізації, пожежний інвентар
(вогнегасники). У локалізованих кімнатах можуть установлюватися
кнопки виклику постових.
11.51. Працівники ПТП зобов'язані чітко знати
тактико-технічні дані засобів зв'язку, сигналізації та іншої
апаратури, яка використовується при охороні іноземців, суворо
дотримуватися правил їх експлуатації та техніки безпеки,
підтримувати у справному стані та використовувати за призначенням.
Глава 12. Порядок уведення ПТП в експлуатацію
12.1. Прийняття ПТП в експлуатацію здійснюється комісією, яка
призначається наказом начальника ГУМВС, УМВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. До складу
комісій входять керівники підрозділів ГУМВС, УМВС: тилового
забезпечення, капітального будівництва, Державної служби охорони,
пожежної безпеки, державного нагляду за охороною праці, зв'язку,
санітарно-епідеміологічні.
12.2. Комісія в триденний термін з дня пред'явлення
підрядчиком ПТП до здачі проводить приймання споруд та засобів
охоронно-попереджувальної сигналізації, про що складає відповідний
акт прийняття в експлуатацію ПТП. Цей акт затверджується
начальником ГУМВС, УМВС України.
12.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт
проектній документації комісією складається акт, у якому
вказуються виявлені недоліки та відповідальні за їх усунення.
Недоліки повинні бути усунені в 10-денний термін, після чого знову
здійснюється комісійне приймання ПТП.
12.4. На підставі акта прийняття в експлуатацію ПТП органом
внутрішніх справ, адміністрацією ПТП за погодженням з ГУМВС, УМВС
України розробляються паспорт пункту тимчасового перебування та
план-схема будівлі і обладнання його засобами охоронної та
тривожної сигналізації.
12.5. Акт прийняття в експлуатацію, а також паспорт ПТП
протягом 10 діб повинні бути надіслані до ДДГІРФО для взяття ПТП
на облік.
12.6. Комісійні обстеження технічної укріпленості та
оснащеності ПТП, а також умов тримання в них іноземців, які
незаконно перебувають в Україні, проводяться один раз на рік
протягом першого півріччя.
12.7. За результатами комісійних обстежень складаються акти
та вживаються заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків.
Контроль за усуненням недоліків покладається на підрозділи ГІРФО
ГУМВС, УМВС України.
12.8. Копії актів обстеження і узагальнені за їх результатами
висновки щорічно до 30 червня надсилаються до ДДГІРФО.
12.9. На кожний ПТП складається літерна справа, у якій
зосереджуються всі матеріали і документи, що стосуються його
діяльності, у т.ч. паспорт, акти, схеми, приписи, накази,
розпорядження, плани та матеріали їх виконання.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 1
до підпункту 3.1.3 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні
Директорові ПТП ____________________________ ____________________________
(назва пункту)

НАПРАВЛЕННЯ N _______

Відповідно до статті 32 Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" направляємо для поміщення до
пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні, особу, що підлягає
примусовому видворенню: ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ |Прізвище | | |--------------------------+-------------------------------------| |Ім'я | | |--------------------------+-------------------------------------| |По батькові | | |--------------------------+-------------------------------------| |Стать | | |--------------------------+-------------------------------------| |Дата народження | | |----------------------------------------------------------------| | (число, місяць, рік) | |----------------------------------------------------------------| |Місце народження | | | |-------------------------------------| | |(країна, область, район, місто, село)| | |-------------------------------------| | | | |--------------------------+-------------------------------------| |Громадянство (підданство) | | |--------------------------+-------------------------------------| |Час, дата затримання | | ------------------------------------------------------------------
Зазначена особа супроводжується працівниками ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
(назва органу, який направляє особу до ПТП)
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Примітка | |---------+-------------------------------+----------+-----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________________________ ______________ ______________
(назва посади керівника органу, (підпис) (прізвище)
що здійснює передачу)
_______________ 20__ року М.П.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 2
до підпункту 3.1.6 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Штамп територіального Штамп пункту тимчасового
органу, що здійснює перебування іноземців та
передачу осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

АКТ
приймання-передачі іноземця

від ______________ 20__ року N _________ _________________________________________________________________
(назва органу, який здійснює передачу іноземця)
до ______________________________________________________________
(назва органу, який приймає іноземця)
1. Працівник, який передає особу, _______________________________
(назва органу) _________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
2. Працівник, який приймає особу, _______________________________ _________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)
3. Відомості про особу, яка передається
------------------------------------------------------------------ |Прізвище | | |--------------------------------+-------------------------------| |Ім'я | | |--------------------------------+-------------------------------| |По батькові | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата народження (число, місяць, | | |рік) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце народження | | |--------------------------------+-------------------------------| | |(країна, область, район, місто,| | | село) | |--------------------------------+-------------------------------| |Громадянство | | |--------------------------------+-------------------------------| |Національність (етнічна | | |належність) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Сімейний стан | | ------------------------------------------------------------------
Підпис працівника, який прийняв іноземця, __________
Документи, що посвідчують особу:
------------------------------------------------------------------ | Назва документа | Номер та серія | Ким і коли виданий | |--------------------+-------------------+-----------------------| | | | | |--------------------+-------------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
У разі відсутності паспортного документа - довідка про
встановлення особи. Неповнолітні діти, затримані разом з особою (записуються в
акт приймання-передачі одного з батьків або родичів):
------------------------------------------------------------------ | Прізвище, ім'я, по | Ступінь родинного | Дата, місце | | батькові | зв'язку | народження | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Обставини, що підтверджують незаконне прибуття в Україну:
Дата і місце незаконного перетину кордону України _______________ _________________________________________________________________
Документальне підтвердження незаконного прибуття в Україну _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце попереднього перебування _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(країна, область, місце проживання)
5. Обставини затримання органами ________________________________
(назва органу)
Дата, час, місце затримання _____________________________________ _________________________________________________________________
Назва органу, яким здійснено затримання, ________________________ _________________________________________________________________
6. Разом з вищезазначеною особою передаються її речі (документи,
цінні речі, засоби платежу з їх точним списком і переліком) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначаються речі особи)
Підпис працівника, який прийняв іноземця, _________
7. Під час передачі працівник, який приймає іноземця, зазначає:
зауваження, прохання, скарги особи, яка передається, матеріальні
претензії, тілесні ушкодження тощо ______________________________
Підпис працівника, який доставив іноземця, ______________________ _________________________________________________________________
(назва органу, прізвище, посада представника)
______________ 20__ року
Підпис працівника, який прийняв іноземця, _______________________ _________________________________________________________________
(прізвище, посада представника)
______________ 20__ року
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 3
до підпункту 3.1.10
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ЖУРНАЛ
ознайомлення іноземців, поміщених до ПТП,
з правилами поведінки та розпорядком дня

Том N _______
Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На ______ аркушах
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Грома-|Дата |Повідомлення іноземцеві|Ознайомлення іноземця| Ознайомлення | |з/п| |дянство|помі-| про причини та термін |з установленим у ПТП | іноземця з його | | | | |щення| утримання в ПТП | розпорядком дня | правами та | | | | | | | | обов'язками | | | | | |-----------------------+---------------------+---------------------| | | | | | підпис | підпис | підпис | підпис | підпис | підпис | | | | | |іноземця про|переклада-|іноземця про|перекла-|іноземця про|перекла-| | | | | |ознайомлення| ча |ознайомлення| дача |ознайомлення| дача | |---+------+-------+-----+------------+----------+------------+--------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------+-------+-----+------------+----------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 4
до підпункту 3.1.16
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ПРОТОКОЛ
особистого огляду і огляду речей

20__ року ____________ місяця ______________ дня
Я, ______________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали працівника міліції) ________________________________________________________________,
у присутності понятих:
1. ___________________________________________, місце проживання:
(прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________________, тел. N _________;
2.____________________________________________, місце проживання:
(прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________________, тел. N __________
провів особистий огляд і огляд речей у затриманого ______________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
При огляді виявлено, вилучено і прийнято на зберігання таке:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
При поміщенні до кімнати затриманий був одягнений: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис працівника міліції, який провів огляд, ___________________
Підпис затриманого ______________________
Підписи понятих: 1. _____________________
2. _____________________
Підпис перекладача _____________________
(друкується на зворотному боці протоколу особистого огляду і
огляду речей)
РОЗПИСКА
Вилучені при огляді речі, перераховані в цьому протоколі,
одержав _________________________________________________________
(прізвище особи, яка отримала речі) _________________________________________________________________
_______________ 20__ року ____________
(підпис) Вилучені при огляді речі повернув ___________________________ _________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище)
_______________ 20__ року ____________
(підпис)
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 5
до підпункту 3.1.25
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ЖУРНАЛ
первинного медичного огляду іноземців,
доставлених до ПТП

Том N _______
Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На ______ аркушах
----------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Рік |Дата | Грома-| Скарги | Попередній |Надавалася|Рекомен-|Підпис| |з/п| | наро-|помі-|дянство|на стан | діагноз | медична | дації |лікаря| | | |дження|щення| |здоров'я|захворювання,| допомога | лікаря | | | | | | | | |установлений | | | | | | | | | | | лікарем | | | | |---+------+------+-----+-------+--------+-------------+----------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------+------+-----+-------+--------+-------------+----------+--------+------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 6
до підпункту 3.2.1 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ЖУРНАЛ
реєстрації іноземців, поміщених до ПТП

Том N _______
Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На ______ аркушах
------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Число, | Грома-|Дата та | Дата і | Назва |Дата і час| Підстава | При-| |з/п| ім'я, | місяць та |дянство| орган, | час |органу, |звільнення| для |мітка| | | по | рік | | який |поміщення| який |іноземця з|звільнення| | | |батькові |народження,| |затримав| до ПТП |доставив| ПТП або | або | | | | | місце | |іноземця| |іноземця| передачі | передачі | | | | |народження | | | | до ПТП | до ПТП | до ПТП | | |---+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+----------+----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+----------+----------+-----| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 7
до підпункту 3.2.5 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ПРОТОКОЛ
опитування іноземця, поміщеного до ПТП

_______________ 20__ року Місто (селище) _____________
Я, ______________________________________________________________
(посада, назва закладу, звання, прізвище, ініціали) ________________________________________________________________,
провів опитування
1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
2. Рік народження _____________ 3. Місце народження _____________
4. Громадянство _______________ 5. Освіта _______________________
6. Останнє місце проживання _____________________________________ _________________________________________________________________
7. Які документи є в наявності __________________________________ _________________________________________________________________
8. Стан здоров'я ________________________________________________
(які має захворювання)
9. Сімейний стан ________________________________________________
(склад сім'ї, місце її проживання) _________________________________________________________________
10. Чи є інші близькі родичі в Україні __________________________ _________________________________________________________________
(прізвища, місце проживання)
11. Чи поміщався раніше до ПТП __________________________________ _________________________________________________________________
(коли і в яких містах) _________________________________________________________________
12. У яких країнах перебував, з якого часу переправляється ______ _________________________________________________________________
13. У яких країнах, областях, районах перебував після того, як
залишив місце проживання ________________________________________
14. Причина приїзду до міста, населеного пункту _________________
15. Де проживав, ночував у даному населеному пункті _____________
16. Які має наміри на майбутнє, чи має бажання повернутися на
батьківщину _____________________________________________________
Інші відомості __________________________________________________
Підпис іноземця ________________
Підпис співробітника, який проводив опитування іноземця, ________
Підпис перекладача ______________
_______________ 20__ року
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 8
до підпункту 3.2.10
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Начальникові _______________ ____________________________ ____________________________
(назва підрозділу)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення особи іноземця, утримуваного в ПТП

Повідомляємо про те, що ПТП _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
установлено особу іноземця _____________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство)
який був доставлений до ПТП ___________________________ 20__ року
як ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
(назва підрозділу) _________________________________________________________________
Просимо вжити заходів щодо підготовки матеріалів для
здійснення примусового видворення зазначеної особи.
Директор ПТП __________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________
(підпис) _________________ 20__ року М.П.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 9
до підпункту 3.3.19
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ЖУРНАЛ
обліку проведення прогулянок іноземців,
які утримуються в локалізованих кімнатах

Том N _______
Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На _____ аркушах
--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер | Час |Кількість | Кількість |Причина| Прізвище | При-| |з/п|проведення| кімнати |проведення| осіб, | осіб, що |відмови|працівника,|мітка| | |прогулянки| для |прогулянки|які брали |відмовилися| | який | | | | |проживання| | участь у | від | | проводив | | | | |іноземців | |прогулянці|прогулянки | |прогулянку | | | | | | | |(прізвище, | | | | | | | | | | ім'я, по | | | | | | | | | | батькові) | | | | |---+----------+----------+----------+----------+-----------+-------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+----------+----------+----------+-----------+-------+-----------+-----| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 10
до підпункту 4.1.2 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ТАБЕЛЬ ПОСТІВ ПТП

------------------------------------------------------------------ | Склад наряду, | Хто (що) перебуває | Основні | | кількість і | під охороною | обов'язки | | найменування постів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Черговий по ПТП | | | |Помічник чергового | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Пост N 1 |Кімнати NN 1-8 | | |Тризмінний, | | | |цілодобовий, | | | |внутрішній біля | | | |багатомісних кімнат | | | |для проживання | | | |іноземців | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Пост N 2 |Охорона ПТП з | | |Тимчасовий, зовнішній|недопущення сторонніх| | |по охороні ПТП із |осіб на територію та | | |зовнішнього боку |самовільного | | |огорожі |залишення ПТП | | | |утримуваними | | | |іноземцями | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Пост N 3 |Охорона іноземців у | | |Двозмінний, зовнішній|дворі ПТП, під час | | |у дворі, на КПП та |прогулянок, | | |біля прогулянкових |здійснення | | |двориків |перепусткового режиму| | | |для входу до ПТП і | | | |виходу з нього | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Зв'язок |Номери телефонів: | | |Черговий по ГУМВС, | | | |УМВС | | | |Пожежна охорона | | | |Швидка допомога | | | |Черговий по РВ (МРВ) | | | |Позивний радіостанції| | | |ПТП | | | |РВ (МРВ) | | | |ГУМВС, УМВС | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 11
до підпункту 4.1.5 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ
внутрішнього поста N ________ з охорони іноземців,
які утримуються в кімнатах NN _________________ ________________________________________________
(назва ПТП)

Постовий ________________________________________________________
(звання та прізвище)
Дата і час заступання на пост ______ 20__ року о ___ год. ___ хв.
Перевірка несення служби постовим
------------------------------------------------------------------ | Час перевірки | Посада та | Зауваження, | Ужиті заходи, | |(дата, година, | прізвище | підпис | дата, підпис | | хвилина) | перевіряючого | перевіряючого | директора ПТП | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік постової відомості
------------------------------------------------------------------ |Номери кімнат| Рух утримуваних у ПТП іноземців | | |--------------------------------------------------| | | прийнято | прибуло | вибуло | передано | | |під охорону | | |під охорону| |-------------+------------+------------+------------+-----------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
ПІДМІНА ПОСТА
___ год. ___ хв. постовим _______________________________________
(звання і прізвище) ___ год. ___ хв. постовим _______________________________________
(звання і прізвище) ___ год. ___ хв. постовим _______________________________________
(звання і прізвище)
Пост прийняв ____________________________________________________
(звання і прізвище)
Пост здав _______________________________________________________
(звання і прізвище)
___ год. ___ хв. ______________ 20__ року
Відомості перевірив і прийняв черговий __________________________
(звання, прізвище і підпис)
Згідно з цією відомістю враховуються результати роботи також
постових зовнішніх постів.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 12
до пункту 5.3 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ЖУРНАЛ
видачі одягу, взуття та засобів особистої гігієни
іноземцям, утримуваним у ПТП

Том N _______
Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На ______ аркушах
----------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Рік | Назва |З якого| Які | Дата | Підпис | При-| |з/п| ім'я, | наро-|підрозділу,| часу | речі |видачі|іноземця|мітка| | | по |дження| яким | утри- |видано|речей | за | | | |батькові | |доставлено |мується| | |отримані| | | |іноземця | | іноземця | | | | речі | | |---+---------+------+-----------+-------+------+------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+------+-----------+-------+------+------+--------+-----| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 13
до пункту 6.2 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Директорові ________________ ____________________________ ____________________________
(назва ПТП)

ПОВІДОМЛЕННЯ

від ______________ 20___ року N ___________ _________________________________________________________________
(назва заінтересованого органу)
повідомляє, що відносно _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна громадянської належності (підданства) чи постійного місця
проживання особи)
передбачені законодавством можливості щодо встановлення особи _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна
громадянської належності (підданства)
позитивного результату не дали і її (його) особу встановити не
вдалося. Просимо прийняти рішення про звільнення зазначеної особи
з пункту тимчасового перебування. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ __________ ______________
(назва посади керівника відповідного (підпис) (прізвище)
заінтересованого органу)
М.П.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 14
до пункту 6.4 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Начальникові _______________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
(назва підрозділу)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

від ______________ 20__ року N ______________
Адміністрація ___________________________________________________
(назва ПТП)
повідомляє, що термін перебування ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна
громадянської належності (зі слів) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
який(яка) був поміщений до ПТП ________ 20__ року, закінчується,
його (її) буде звільнено о __ год. _____ 20__ року.
Директор ПТП _______________ ____________________________ ____________________________ ________________ 20__ року ____________
(підпис)
М.П.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 15
до пункту 6.5 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ___________________ ____________________________ __________________ 20__ року

ПОСТАНОВА
про звільнення іноземця з ПТП

_________________ 20__ року Місто ____________
Я, _____________________________________________________________,
(посада, звання, прізвище, ініціали)
розглянувши матеріали перевірки на особу _______________________, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство (зі слів)
затриманого(ної) _________________ 20__ року _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування правоохоронного органу)
і утримуваного(ну) в ПТП з _______ 20__ року до ______ 20__ року
УСТАНОВИВ:
Особа ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (зі слів)
дата народження ____________________ місце народження ___________
(число, місяць, рік) _________________________________________________________________
громадянство ___________ сімейний стан __________________________
На території України перебуває нелегально _______________________
(з якого часу)
Особа не встановлена за повідомленням ___________________________
(назва органу) _________________________________________________________________
ПОСТАНОВИВ:
Звільнити з ПТП _________________________________________________ ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
видати довідку __________________________________________________
направити до ____________________________________________________
(область, район, місто)
для тимчасового перебування або проживання ______________________
Забезпечити витрати на проїзд ___________________________________ ____________________________________________
(підпис співробітника, який виніс постанову)
Постанова мені оголошена ________________________________________
(підпис особи, яка звільняється) ___________________ 20__ року
______________________________ ____________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
перекладача)
___________________ 20__ року
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 16
до пункту 6.6 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Штамп ПТП

ДОВІДКА
про утримання іноземця в ПТП

Видана __________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство)
19__ року народження, у тому, що він (вона) з _________ 20__ року
до _______________ 20__ року утримувався(лася) в ПТП і прямує до
визначеного місця проживання ____________________________________
(область, район, місто)
за маршрутом: ___________________________________________________
Директор ПТП _______________ ____________________________ ____________________________
________________ 20__ року ______________
(підпис)
М.П.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 17
до пункту 6.9 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Директорові ________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
(назва пункту)

ПОВІДОМЛЕННЯ
заінтересованого органу

від _______________ 20__ року N __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва заінтересованого органу)
Повідомляє, що відносно _________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна громадянської належності (підданства) чи постійного місця
проживання особи)
завершено підготовчі заходи для здійснення примусового видворення
(передачі) до іншої країни в порядку, передбаченому міжнародними
договорами України про реадмісію осіб.
Примусове видворення (передачу) заплановано на __ ____ 20__ року.
Просимо прийняти рішення про передачу ___________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна громадянської належності (підданства) чи постійного місця
проживання особи)
працівникам _____________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва відповідного зацікавленого органу)
для здійснення подальших заходів щодо видворення (передачі) цієї
особи. ____________________________________ ____________________________________ ____________ ______________
(назва посади керівника відповідного (підпис) (прізвище)
заінтересованого органу)
М.П.
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 18
до підпункту 7.3.3 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

КНИГА
обліку стягнень та заохочень іноземців,
що утримуються в ПТП

Розпочата ________ 20__ року
Закінчена ________ 20__ року
На _______ аркушах
Облік
підданих стягненням осіб, що утримуються в ПТП
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Грома-| Вид | За що | Коли і |Примітка| | з/п |ім'я, по |дянство|стягнення|накладалося| ким | | | |батькові | | | стягнення |накладено| | |-----+---------+-------+---------+-----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------+-------+---------+-----------+---------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Облік
заохочених осіб, що утримуються в ПТП
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Грома- | Вид | За що |Коли і ким|Примітка| | з/п |ім'я, по |дянство | заохо- |оголошено |заохочений| | | |батькові | | чення |заохочення| | | |-----+---------+--------+--------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------+--------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 19
до підпункту 7.6.2 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Директорові ПТП ____________________________ ____________________________
(назва ПТП)

ЗАЯВА

Від громадянина(ки) ____________________________________________,
------------------------------------------------------------------ | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |що проживає | | |----------------------------------------------------------------| | (точне місце проживання, | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | яке має відношення до утримуваної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Прошу прийняти передачу для| | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові, | | країна походження) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | Список предметів передачі | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | N |Назва продуктів| Вага | Кількість | Примітка | | з/п | або речей | | | | |----------+---------------+----------+-------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис заявника ____________ __________________ 20__ року
Передачу дозволив __________
(посада, прізвище) ____________________________
Передачу прийняв ___________
(підпис працівника)
Передачу одержав ___________
(підпис особи) __________________ 20__ року
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 20
до підпункту 7.6.9 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні
Том N _______
Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На ______ аркушах

ЖУРНАЛ
обліку приймання передач та посилок для іноземців,
які утримуються в ПТП

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, |Країна походження|Вага| Прізвище, ім'я, | | з/п | по батькові | іноземця | | по батькові | | | одержувача | | |працівника, який | | | передачі | | | проводив огляд | |-----+-----------------+-----------------+----+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-----------------+-----------------+----+-----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження
------------------------------------------------------------------ |Дата|Година, хвилина|Відмітка утримуваної | Прізвище, ім'я, по | | | | особи про одержання | батькові особи, яка | | | | передачі | передала передачу | |----+---------------+---------------------+---------------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+---------------+---------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 21
до підпункту 7.6.12
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

Директорові ПТП ____________________________ ____________________________ ____________________________
(назва ПТП)

ЗАЯВА
про побачення
Від громадянина(ки) ____________________________________________,
------------------------------------------------------------------ | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |що проживає | | |----------------------------------------------------------------| | (точне місце проживання, | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | яке має відношення до утримуваної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Прошу надати побачення з | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по | | батькові, країна походження) | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
_________________ 20__ року Підпис заявника ____________
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 22
до підпункту 9.2.8
Положення про пункт
тимчасового перебування
іноземців та осіб
без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

КНИГА
служби нарядів

Розпочато ________ 20__ року
Закінчено ________ 20__ року
На ______ аркушах
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ___________________ ____________________________ ____________________________
(назва ПТП) __________________ 20__ року

РОЗСТАНОВКА НАРЯДІВ
пункту тимчасового перебування

Добовий наряд на ________________20__ року
Час несення служби з ___ год. ___ хв. ______________ 20__ року
до ___ год. ___ хв. ______________ 20__ року
Черговий ___________________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
Помічник чергового _________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
Щоденний змінний наряд
Час несення служби з ___ год. ___ хв. ______________ 20__ року
до ___ год. ___ хв. ______________ 20__ року
Постовий ___________________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
Постовий ___________________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
Охоронець __________________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
Старший інспектор __________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
Інспектор __________________________________________ ____________
(звання, П.І.Б.) (підпис)
СТРОЙОВА ЗАПИСКА
За штатом __________
За списком _________
У наявності ________
У відрядженні __________________________________ (посада, П.І.Б.)
У відпустці ____________________________________ (посада, П.І.Б.)
На навчанні ____________________________________ (посада, П.І.Б.)
Хворі __________________________________________ (посада, П.І.Б.)
Після служби ___________________________________ (посада, П.І.Б.)
Черговий ________________ _________________________ ____________
(підпис) _______________ 20__ року
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинський

Додаток 23
до пункту 11.4 Положення
про пункт тимчасового
перебування іноземців
та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають
в Україні

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПТП _________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)
Розпочато ________ 20__ року
1. Назва органу внутрішніх справ, при якому функціонує ПТП,
місцезнаходження: _______________________________________________ _________________________________________________________________
2. Які ОВС обслуговує ___________________________________________ _________________________________________________________________
3. Рік побудови ПТП _____________________________________________
4. Проект, за яким побудований ПТП, _____________________________
5. З якого матеріалу побудований ПТП:
5.1. Стіни ______________________________________________________
5.2. Підлога ____________________________________________________
5.3. Стеля ______________________________________________________
6. Кількість кімнат _______________ 6.1. Ліміт місць ____________
6.2. Середньодобове наповнення __________________________________
(кількість осіб)
7. ПТП обладнано:
7.1. Багатомісними кімнатами ____________________________________
У них місць ______, у т.ч.:
- індивідуальних спальних місць _____________________________ - столів ______, лав (табуретів) ____________________________ - розташування санітарного вузла (туалету) __________________
(у кімнаті, коридорі)
7.2. Локалізованими кімнатами ___________________________________
У них місць ______, у т.ч.:
- індивідуальних спальних місць _____________________________ - столів ______, лав (табуретів) ____________________________ - розташування санітарного вузла (туалету) __________________
(у кімнаті, коридорі)
7.3. Медичним ізолятором ________________________________________
У ньому місць ______, у т.ч.:
- індивідуальних спальних місць _____________________________ - столів ______, лав (табуретів) ____________________________ - розташування санітарного вузла (туалету) __________________
(у кімнаті, коридорі)
8. Обладнання вікон кімнат _____________________________________,
(розмір вікон, віконних решіток, захисної сітки)
наявність захисної сітки на ніші лампи освітлення _______________
(розмір вічок)
9. Наявність решітки, що відокремлює блок кімнат від інших
приміщень, ______________________________________________________
10. Вентиляція кімнат, коридору, службових та допоміжних
приміщень _________________________________________________________________
(а) природна; б) примусова; в) інша (указати, яка саме);
г) відсутня)
(потрібне вписати)
11. Наявність кімнати для зберігання табельної зброї та
спецзасобів _________
Обладнання кімнати засобами тривожної сигналізації ______________
12. Наявність господарських кімнат:
12.1. Кімната багатоцільового призначення _______________________
12.2. Їдальні для утримуваних осіб ______________________________
12.3. Для зберігання особистих речей затриманих _________________
12.4. Для проведення особистого огляду __________________________
12.5. Санпропускник ______________, тип дезкамери _______________
12.6. Наявність води: холодної - __________, гарячої - __________
13. Наявність службових кімнат:
13.1. Чергової частини __________________________________________
13.2. Для зустрічі представників дипломатичних представництв ____
13.3. Для перекладачів і представництв міграційної служби _______
14. Наявність протипожежного інвентарю згідно з нормами
оснащення:
а) системи автономної протипожежної сигналізації ________________
б) кранів внутрішнього протипожежного водопостачання ____________
в) іншого _______________________________________________________
15. Наявність виробничої майстерні ______________________________
(в окремому будинку, у будинку ПТП, немає)
16. Прогулянковий дворик ________________________________________
(обладнання, перекриття)
17. Зовнішнє огородження ПТП ____________________________________
(матеріал, з якого побудовано, висота, товщина)
18. Вид опалення ________________________________________________
(а) центральне; б) автономне; в) інше (указати, яке саме)
19. Тип охоронно-попереджувальної сигналізації _________________,
що саме взято під охорону засобами ОПС __________________________ _________________________________________________________________
20. Наявність засобів зв'язку __________________________________,
номер телефону міської АТС ______________________________________
21. Додаткове обладнання ________________________________________
22. Джерело резервного електроживлення охоронно-тривожної
сигналізації, аварійного освітлення, їх тип _____________________
23. Усього особового складу ПТП за штатом _______________________
24. Директор ПТП ________________________________________________
(звання, П.І.Б., з якого часу на займаній посаді,
номер телефону) _________________________________________________________________
ПЛАН-СХЕМА ПТП
Паспорт склав ___________________________________________________
(посада, звання, прізвище)
Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України М.П.Русинськийвгору