Документ z1272-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2016, підстава - z1538-16

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

05.10.2011  № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за № 1272/20010

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 591 від 04.11.2016}

Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 490 від 30.07.2014}

Відповідно до Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про жертви нацистських переслідувань" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших осіб і членів їх сімей" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 09.12.2005 № 727 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1544/11824, визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України.

Міністр оборони України

М.Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров'я України

Голова Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил УкраїниО.К. Толстанов


Д.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
05.10.2011  № 604
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
30.07.2014 № 490)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за № 1272/20010

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України

І. Загальні положення

1.1. Центри медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторії) є санаторно-курортними закладами Збройних Сил України.

1.2. До центрів медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторіїв) (далі - центри (санаторії)) на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань направляються з січня по грудень не більше одного разу на рік:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) і члени їх сімей;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів (частин) (далі - курсанти ВНЗ) за наявності медичних показань відповідно до висновку госпітальних військово-лікарських комісій (далі - ГВЛК);

інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової військової служби). До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, і члени їх сімей;

особи, які супроводжують до центрів (санаторіїв) інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа військовослужбовців;

особи, зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

хворі на туберкульоз - відповідно до рішень госпітальних санаторно-курортних відбіркових комісій (далі - СКВК);

працівники Збройних Сил України.

1.3. Особи, зазначені в пункті 1.2 цього розділу, для отримання санаторно-курортної путівки повинні перебувати на обліку у відповідних органах для санаторно-курортного забезпечення Міністерства оборони України:

військовослужбовці та члени їх сімей, працівники Збройних Сил України забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем проходження військової служби (роботи);

ветерани військової служби, особи, зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, забезпечуються санаторно-курортними путівками уповноваженими органами Міністерства оборони України (Київським міським та обласними військовими комісаріатами (далі - військові комісаріати)), з яких вони були звільнені на пенсію, а у разі їх ліквідації - правонаступниками;

члени сімей ветеранів, які мають право на пільги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” і отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, забезпечуються санаторно-курортними путівками уповноваженими органами Міністерства оборони України, з яких ветерани були звільнені на пенсію, а у разі їх ліквідації - правонаступниками.

ІІ. Строк лікування в центрах (санаторіях). Продовження строку лікування в центрах (санаторіях)

2.1. Строк лікування встановлюється:

21 доба - у кліматичних та бальнеологічних центрах (санаторіях);

30 діб - у дитячих клінічних санаторіях;

21 доба - у санаторно-курортних закладах, призначених для санаторно-курортного лікування інвалідів-спинальників; за рішенням військово-лікарської комісії санаторію строк може бути продовжений до 45 діб.

У санаторно-курортних закладах, призначених для санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз:

30 діб - для хворих на активний туберкульоз (усіх локалізацій), що згасає, та для хворих з хронічними формами туберкульозу (усіх локалізацій) без ознак загострення з метою проведення протирецидивного курсу лікування з малими залишковими змінами - щороку протягом трьох років, з великими залишковими змінами - щороку протягом десяти років (у період щорічної відпустки);

30 діб - для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), ветеранів військової служби, членів їх сімей (крім дитячого віку), ветеранів війни, а також працівників Збройних Сил України, які перебувають у тісному контакті з хворим на туберкульоз, що виділяє мікобактерії туберкульозу. Лікування проводиться протягом усього періоду контакту з бактеріовиділювачем (у період щорічної відпустки);

до 90 діб - для хворих з уперше виявленим туберкульозом (усі форми та локалізації), крім туберкульозу кісток та суглобів, нервової системи і мозкових оболонок, після стаціонарного лікування та за відсутності бактеріовиділення;

до 120 діб - для хворих:

з уперше виявленим туберкульозом кісток та суглобів після стаціонарного лікування;

з уперше виявленим туберкульозом нервової системи і мозкових оболонок за відсутності протипоказань з боку центральної нервової системи;

з рецидивом туберкульозного процесу (усіх локалізацій) після стаціонарного лікування і за відсутності бактеріовиділення;

на хронічні форми туберкульозу (усіх локалізацій) після стаціонарного лікування з приводу загострення за відсутності бактеріовиділення.

2.2. Строк лікування в центрі (санаторії) загальнотерапевтичного профілю за наявності медичних показань може бути продовжений начальником центру (санаторію) тільки за рішенням військово-лікарської комісії цього закладу на строк не більше 10 діб; хворим дітям з ортопедичною та психоневрологічною патологіями строк лікування в дитячих клінічних санаторіях може бути продовжений до 15 діб; у санаторно-курортних закладах для хворих на туберкульоз - загальним строком не більше 120 діб.

2.3. За письмовою заявою особи, яка прибула на санаторне лікування, строк путівки може бути скорочений з 21 до 12 діб з відповідною зміною оплати її вартості. Після закінчення лікування в центрі (санаторії) особі надається довідка із зазначенням строку лікування, яка подається до СКВК за місцем отримання санаторно-курортної путівки.

2.4. З метою збільшення кількості військовослужбовців та членів їх сімей, які зможуть скористатись організованим відпочинком у літній період (червень, липень, серпень), до 50 % планових путівок для військовослужбовців та членів їх сімей у центри (санаторії), що розташовані на морському узбережжі, плануються строком на 12 діб.

ІІІ. Порядок планування санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України

3.1. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі військ оперативних командувань, командири з’єднань та військових частин, начальники військових навчальних закладів, керівники установ, організацій Збройних Сил України забезпечують виконання планів відпусток військовослужбовців та вживають необхідних заходів щодо повного використання незалежно від пори року виділених санаторно-курортних путівок, не допускають випадків затримання виїзду до центрів (санаторіїв) осіб, які отримали санаторно-курортні путівки.

3.2. Військові комісари, начальники медичної служби видів Збройних Сил України, начальники військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України на підставі даних щорічної диспансеризації військовослужбовців, медичних оглядів ветеранів військової служби, висновків військово-лікарських комісій визначають кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, та до 25 листопада щороку подають до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України заявку на необхідну кількість санаторно-курортних путівок на наступний рік.

3.3. Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України до 25 жовтня щороку подає до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України заявку на І квартал наступного року на необхідну кількість санаторно-курортних путівок для осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та користуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням у межах суми коштів, передбаченої в бюджетному запиті на наступний рік на ці потреби.

3.4. Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України:

здійснює розрахунок коштів, необхідних для забезпечення санаторно-курортного лікування на наступний рік, та подає його до Департаменту фінансів Міністерства оборони України у визначені ним терміни;

протягом 15 днів після надання затверджених кошторисних призначень на відповідний рік за загальним фондом для центрів (санаторіїв) складає план розподілу санаторно-курортних путівок до центрів (санаторіїв), узгоджує його з директором Департаменту фінансів Міністерства оборони України та подає на затвердження Міністру оборони України;

здійснює контроль за діяльністю СКВК щодо направлення хворих до центрів (санаторіїв) відповідно до їх клінічної спеціалізації та медичних показань.

3.5. Начальники центрів (санаторіїв):

щороку до 01 вересня подають до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України помісячні плани використання ліжкової місткості та заплановану кількість ліжко-днів на наступний рік;

реалізують санаторно-курортні путівки поза межами планового завдання із санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України юридичним і фізичним особам за договірними цінами, але не нижче їх собівартості на день оплати.

3.6. Кількість санаторно-курортних путівок та кількість ліжко-днів для військовослужбовців, ветеранів військової служби, осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України визначається в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, виходячи із суми коштів, передбачених у кошторисі Міністерства оборони України на утримання центрів (санаторіїв).

Розподіл санаторно-курортних путівок здійснюється на підставі затвердженого Міністром оборони України Плану розподілу санаторно-курортних путівок у центри медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування (санаторії) Збройних Сил України (далі - План розподілу путівок).

3.7. Із загальної кількості санаторно-курортних путівок, які призначаються для військовослужбовців, ветеранів війни і ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, виділяються:

для військовослужбовців, ветеранів війни і ветеранів військової служби - до 55% загальної кількості путівок;

для членів сімей - до 40% загальної кількості путівок;

для працівників Збройних Сил України - до 5% загальної кількості путівок.

3.8. На підставі затвердженого Міністром оборони України Плану розподілу путівок Військово-медичний департамент Міністерства оборони України щокварталу направляє санаторно-курортні путівки до медичної служби структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичної служби командувань видів Збройних Сил України, військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України та військових комісаріатів.

5% санаторно-курортних путівок залишаються в резерві Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. Вони використовуються для санаторно-курортного лікування хворих після тяжких захворювань, травм, реабілітаційного лікування військовослужбовців, які повертаються після виконання миротворчих місій, забезпечення хворих у разі позапланових відпусток.

50% загальної кількості санаторно-курортних путівок, яка залишилась, спрямовуються для санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їх сімей.

Їх розподіл здійснюється між медичними службами структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичними службами командувань видів Збройних Сил України, військово-медичними клінічними центрами Збройних Сил України відповідно до кількості осіб, які перебувають на санаторно-курортному забезпеченні.

50% загальної кількості санаторно-курортних путівок спрямовуються для санаторно-курортного забезпечення ветеранів військової служби та членів їх сімей.

Їх розподіл здійснюється між військовими комісаріатами відповідно до кількості осіб, які перебувають у них на обліку.

Санаторно-курортні путівки для працівників Збройних Сил України розподіляються між медичними службами структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичними службами командувань видів Збройних Сил України, військово-медичними клінічними центрами Збройних Сил України відповідно до кількості осіб, які знаходяться на санаторно-курортному забезпеченні, за участю представників профспілкових організацій за місцем їх роботи.

Санаторно-курортні путівки для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, направляються до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, який здійснює їх розподіл та видачу через фінансово-економічні управління оперативних командувань, відділи соціального забезпечення військових комісаріатів.

3.9. Начальники медичних служб командувань видів Збройних Сил України та начальники військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України складають плани розподілу санаторно-курортних путівок у видах Збройних Сил України та відповідних регіонах за територіальним принципом. Після їх затвердження командувачами видів Збройних Сил України та начальниками військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України санаторно-курортні путівки надсилаються до СКВК військових частин, закладів, установ Збройних Сил України (далі - військові частини).

3.10. Після отримання санаторно-курортних путівок СКВК обліковує їх у спеціальній книзі.

3.11. Військово-медичний департамент Міністерства оборони України здійснює закупівлю санаторно-курортних путівок до спеціалізованих санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров’я України, інших органів виконавчої влади або організацій для осіб, визначених у пункті 1.2 розділу І цієї Інструкції, за висновками ГВЛК, СКВК. Закупівля здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Санаторно-курортні путівки надаються відповідним категоріям осіб на пільгових умовах.

Військові комісаріати закуповують відповідно до вимог чинного законодавства у межах виділених асигнувань путівки в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, і осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їх сімей.

ІV. Організація роботи СКВК

4.1. Перелік, місцезнаходження та номер СКВК визначаються наказом Міністра оборони України.

Склад СКВК у військових частинах, гарнізонах призначається кожного року наказом начальника гарнізону, командира військової частини за поданням відповідного начальника медичної служби та узгодженням зі штатною військово-лікарською комісією. До складу СКВК входять не менше двох лікарів, представники командування та профспілкової організації залежно від кількості прикріплених до СКВК військових частин. Голова СКВК та його заступник призначаються з числа лікарів - членів СКВК.

4.2. Склад СКВК військових комісаріатів призначається наказом військового комісара та узгоджується зі штатною військово-лікарською комісією. До складу СКВК військового комісаріату входять лікар - голова СКВК, начальник відділу соціального забезпечення та представники інших відділів.

За відсутності у військовому комісаріаті лікарів, передбачених штатом, наказом начальника гарнізону до роботи в складі СКВК залучаються лікарі військових частин, закладів, установ, дислокованих на території гарнізону, за погодженням з відповідним начальником медичної служби.

4.3. СКВК у своїй діяльності керуються Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров’я України, цією Інструкцією, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до центрів (санаторіїв).

4.4. СКВК проводить облік, розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки тих осіб, які стоять на обліку даної комісії.

Облік осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, проводиться у книгах обліку окремо, залежно від права осіб щодо черговості отримання путівки відповідно до чинного законодавства за основним профілем захворювання: позачергове, першочергове, переважне та в порядку загальної черги.

Також СКВК веде облік строку лікування цих осіб на підставі довідок центрів (санаторіїв).

При надходженні черги особи, яка перебуває на обліку для отримання санаторно-курортної путівки, СКВК військової частини, установи, закладу, військового комісаріату направляє їй повідомлення, за яким вона або уповноважена нею особа (для інвалідів I групи) повинна одержати путівку протягом трьох робочих днів.

4.5. У СКВК ведеться така документація:

книга обліку та видачі санаторно-курортних путівок (для військовослужбовців, ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України);

книга обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування (додаток 1);

книга протоколів засідання санаторно-курортної відбіркової комісії (додаток 2);

книга обліку надходжень та видачі санаторно-курортних путівок (для ветеранів війни);

справа нормативно-правової бази з питань санаторно-курортного забезпечення (закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров’я України, інші нормативно-правові акти, плани роботи);

справа прибуткових та витратних документів (накладні, заявки, звіти тощо);

справа з листуванням щодо питань санаторно-курортного забезпечення.

4.6. Рішення про надання путівки для санаторно-курортного лікування приймається на засіданні СКВК на підставі медичних показань. Рішення оформляється протоколом, який заноситься до книги протоколів.

4.7. Відповідальними за відбір на санаторно-курортне лікування та медичну реабілітацію є:

голова СКВК або голова ГВЛК (у разі направлення на реабілітаційне лікування);

лікар військової частини, якщо після прийняття рішення СКВК він своєчасно не повідомив голову СКВК про зміни у стані здоров’я хворого, що перешкоджають направленню на санаторно-курортне лікування.

4.8. На підставі даних медичного обстеження і даних карток санаторно-курортного відбору (медичних книжок) СКВК проводить остаточний відбір осіб для санаторно-курортного лікування (з урахуванням строків їх відпусток), робить відповідні записи в медичних книжках військовослужбовців.

Стосовно ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України СКВК перевіряє наявність санаторно-курортних карт за формою № 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)” (далі - форма № 072/о), які видаються органами охорони здоров’я за місцеперебуванням на медичному обліку.

4.9. Голова СКВК не пізніше ніж за 10 днів до початку заїзду видає відібраному на санаторно-курортне лікування військовослужбовцю оформлені (заповнені, підписані головою СКВК та завірені печаткою СКВК) санаторно-курортну путівку і медичну книжку, а ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, особам, зазначеним у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, і особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, членам їх сімей, працівникам Збройних Сил України - санаторно-курортні путівки (під підпис у книзі обліку та видачі санаторно-курортних путівок) і повертає перевірені санаторно-курортні карти за формою № 072/о.

У разі відмови від санаторно-курортної путівки (оформляється письмово) у книзі обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, та на заяві ветерана війни, ветерана військової служби, військовослужбовця, що перебуває на обліку для отримання санаторно-курортної путівки, робиться відповідний запис “Від путівки відмовився” із зазначенням причини відмови, номера путівки і строку лікування, найменування санаторію. У цьому випадку санаторно-курортна путівка видається наступній за чергою особі. Особа, яка відмовилась від санаторно-курортної путівки, з обліку не знімається.

У разі повернення санаторно-курортної путівки в книзі обліку та видачі санаторно-курортних путівок, де ця санаторно-курортна путівка спочатку була записана та розподілена, робиться відповідна відмітка (підкреслюється червоним кольором) із зазначенням дати повернення і прізвища особи, що її повернула. Повернута санаторно-курортна путівка реєструється вдруге у першому вільному рядку цієї самої книги.

Видача незаповнених санаторно-курортних путівок, передача їх іншим особам, а також їх видача без медичних довідок забороняються.

Виправлення прізвища особи, якій була видана санаторно-курортна путівка, діагнозу, місця проживання тощо засвідчуються підписом особи, відповідальної за оформлення путівки, і печаткою СКВК.

4.10. Види бланків санаторно-курортних путівок:

для військовослужбовців, ветеранів військової служби, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни;

для членів сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби;

для працівників Збройних Сил України.

Видача бланків санаторно-курортних путівок проводиться тільки за їх прямим призначенням.

4.11. Начальники медичних служб командувань видів Збройних Сил України, начальники військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України, голови СКВК військових комісаріатів щороку до 15 січня подають інформацію до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України про використання санаторно-курортних путівок у підпорядкованих підрозділах за минулий рік.

4.12. Для перевірки правильності медичного відбору, медичного обстеження і направлення осіб до центрів (санаторіїв), прийняття рішень щодо продовження строку лікування, потреби в переведенні хворих на стаціонарне лікування, визначення наявності медичних протипоказань в осіб, які прибули на санаторно-курортне лікування, у кожному центрі (санаторії) створюється військово-лікарська комісія (далі - ВЛК), яка щороку призначається наказом начальника центру (санаторію) у складі голови ВЛК, заступника голови ВЛК, не менше двох членів ВЛК з числа лікарів та секретаря ВЛК. Головою комісії призначається заступник начальника центру (санаторію) з медичної частини або провідний терапевт. Заступник голови комісії призначається з числа лікарів - членів ВЛК.

ВЛК у своїй роботі керується Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров’я України, цією Інструкцією, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до центрів (санаторіїв).

Контроль за роботою ВЛК центрів (санаторіїв) покладається на Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України. Контроль за роботою СКВК військових частин, установ, закладів покладається на ВЛК регіонів та військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України.

V. Порядок відбору та направлення осіб на санаторно-курортне лікування

5.1. Санаторно-курортне лікування як одна з ланок загальної системи лікувально-профілактичних заходів пов’язане з попереднім лікуванням у військовому госпіталі та поліклініці. Висновок про потребу в санаторно-курортному лікуванні і сам вибір центру (санаторію) здійснюються з урахуванням результатів медичного обстеження, даних динамічного лікарського спостереження та лікування.

Санаторно-курортне лікування доцільно проводити у звичних для особи кліматичних умовах у центрах (санаторіях), розташованих неподалік від її постійного місця проживання. Це стосується перш за все хворих із вираженими формами захворювань, які згідно з медичними показаннями можуть направлятися тільки до місцевих центрів (санаторіїв) відповідного профілю.

5.2. Санаторно-курортні путівки надаються особам, зазначеним у пункті 1.2 розділу І цієї Інструкції, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості у міру їх надходження.

5.3. Відбір військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється СКВК військових частин за місцем служби (роботи) на підставі результатів щорічного медичного обстеження.

Військовослужбовці та члени їх сімей подають документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Відбір осіб, хворих на туберкульоз, які перебувають під диспансерним спостереженням, здійснюється СКВК закладів охорони здоров’я, в яких передбачені штатом туберкульозні відділення або фтизіатричні кабінети.

5.4. Відбір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, і осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їх сімей здійснюється СКВК військових комісаріатів на підставі заяви, довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - форма № 070/о), посвідчення, яке дає право на пільги, та довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Вищезазначені особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються санаторно-курортними путівками за наявності довідки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад про те, що вони в поточному році санаторно-курортними путівками не забезпечувались.

Працюючі вищезазначені особи надають довідку з місця роботи про те, що вони в поточному році за місцем роботи санаторно-курортними путівками не забезпечувались (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом попереднього та поточного років).

5.5. Медичне обстеження дітей перед прибуттям до центрів (санаторіїв) здійснюється в закладах охорони здоров’я за місцем їх спостереження в лікувально-профілактичних закладах.

5.6. Особи, зазначені в пункті 1.2 розділу І цієї Інструкції, які прибули в центр (санаторій) без рішення СКВК, на санаторно-курортне лікування не приймаються.

VІ. Порядок відбору та направлення осіб на реабілітаційне лікування

6.1. Медична реабілітація - спеціалізований етап відновлювального лікування. Лікувально-профілактичні заходи на цьому етапі спрямовані на морфологічне та функціональне відновлення значно знижених або тимчасово втрачених функцій органів і систем хворого шляхом застосування спеціальних лікувальних заходів.

6.2. Військовослужбовці, військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВНЗ, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, і ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, направляються для проведення медичної реабілітації у відповідні відділення центрів (санаторіїв) з урахуванням захворювань та медичних показань.

6.3. Відбір кандидатів на реабілітаційне лікування до центрів (санаторіїв) здійснюється ГВЛК шляхом переведення з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів.

6.4. Медична реабілітація військовослужбовців, військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ВНЗ, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, і ветеранів військової служби, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, які переведені до центру (санаторію) безпосередньо з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів, здійснюється безоплатно.

6.5. Підставою для направлення на медичну реабілітацію до центру (санаторію) є:

попереднє госпітальне лікування;

наявність медичних показань, з яких випливає, що лікування в центрі (санаторії) є більш ефективним, завершальним етапом госпітального лікування.

6.6. До центрів (санаторіїв) особи з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів переводяться за рішенням директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.

6.7. Для прийняття рішення щодо переведення хворих до центрів (санаторіїв) директору Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України начальником військово-медичного клінічного центру, військового госпіталю подаються у двох примірниках клопотання, розгорнутий витяг з історії хвороби (перевідний епікриз) та довідка ГВЛК за формою, визначеною додатком 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (із змінами).

VІІ. Порядок відбору осіб у санаторно-курортні заклади, призначені для санаторно-курортного лікування інвалідів-спинальників

7.1. У санаторно-курортні заклади, призначені для санаторно-курортного лікування інвалідів-спинальників, направляються особи з наслідками травм опорно-рухового апарату, хребта й спинного мозку, з порушенням функцій тазових органів, центральної та периферійної нервової системи і за станом після їх оперативного лікування.

7.2. Переведення осіб з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів до санаторно-курортних закладів, призначених для санаторно-курортного лікування інвалідів-спинальників, здійснюється за рішенням директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України на підставі висновку ГВЛК за узгодженням з головним травматологом або головним нейрохірургом Міністерства оборони України. Про дату прибуття особи на медичну реабілітацію керівник лікувального закладу повідомляє директора санаторно-курортного закладу, призначеного для санаторно-курортного лікування інвалідів-спинальників.

7.3. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, і ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, - інваліди з наслідками захворювань і травм спинного мозку - направляються до санаторно-курортних закладів для санаторно-курортного лікування інвалідів-спинальників військовими комісаріатами після проведення військовими комісаріатами попередньої оплати вартості лікування за рахунок кошторису доходів і видатків Міністерства оборони України на відповідний рік.

VІІІ. Порядок відбору та направлення хворих дітей до дитячих клінічних санаторіїв

8.1. Дитячі клінічні санаторії приймають на лікування хворих дітей до спеціалізованих відділень психоневрологічного, ортопедичного профілів, у відділення “Мати і дитина” віком від 3 до 18 років та у відділення респіраторних алергозів - від 5 до 18 років.

8.2. Попередній відбір хворих дітей проводиться СКВК при військових частинах (військових комісаріатах), а також за місцем проживання у відповідних дитячих диспансерах, поліклініках та інших закладах охорони здоров’я.

8.3. СКВК військової частини (військового комісаріату) або батьки надсилають на ім’я начальника санаторію такі документи:

клопотання командира військової частини (військового комісара) щодо виділення санаторно-курортної путівки для лікування члена сім’ї військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України;

довідку про родинне відношення члена сім’ї до військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о;

виписку з історії розвитку дитини за формою №112/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, медичну карту амбулаторного хворого за формою № 025/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, для юнаків - вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого за формою № 025-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, або виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

результати раніше проведених медичних обстежень, у тому числі рентгенівські знімки враженого сегмента;

виписку з карти імунізації за формою № 063-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”.

8.4. СКВК санаторію на підставі поданих документів за наявності медичних показань приймає рішення про направлення хворої дитини, а також за необхідності стороннього догляду за дитиною його батьків (за бажанням) до санаторію і визначає термін виклику на лікування.

На підставі рішення СКВК у санаторії оформляється санаторно-курортна путівка, що надсилається на ім’я командира військової частини (військового комісара) або батьків дитини за місяць до терміну заїзду на лікування.

8.5. Централізовано через Військово-медичний департамент Міністерства оборони України путівки до дитячих клінічних санаторіїв не розподіляються.

8.6. У відділення “Мати і дитина” приймаються діти з батьками або з іншими особами, які їх замінюють.

Показаннями для направлення у відділення є середньотяжкі й тяжкі захворювання центральної та периферійної нервової системи, опорно-рухового апарату, бронхіальна астма та інші респіраторні алергози в дітей, які потребують постійного догляду.

У відділенні “Мати і дитина” батьки отримують лікування з приводу хронічних неврологічних захворювань, захворювань опорно-рухових органів, хронічних неспецифічних захворювань легенів, гінекологічних захворювань.

ІХ. Документи, необхідні в разі направлення осіб до центрів (санаторіїв)

9.1. Документом, що дає право на розміщення особи в центрі (санаторії), є санаторно-курортна путівка, заповнена та завірена печаткою СКВК. Крім санаторно-курортної путівки, особи, які прибувають до центру (санаторію), пред’являють:

військовослужбовці - паспорт та посвідчення особи, медичну книжку, відпускний квиток, а також документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (залишається (залишаються) у центрі (санаторії));

військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВНЗ для продовження лікування в центрах (санаторіях) відповідно до довідки ГВЛК - військовий квиток, медичну книжку, продовольчий атестат, грошовий атестат;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, і ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, - паспорт, посвідчення, яке дає право на пільги, та санаторно-курортну карту за формою № 072/о;

працівники Збройних Сил України - паспорт, санаторно-курортну карту за формою № 072/о та довідку з місця роботи (або з відповідною відміткою в санаторно-курортній путівці);

члени сімей - паспорт, який пред’являють (діти - свідоцтво про народження, яке пред’являють, та його копію, яка залишається в санаторії), санаторно-курортну карту за формою № 076/о (діти - санаторно-курортну карту за формою № 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”), довідку про склад сім’ї військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України, видану військовою частиною (військовим комісаріатом), а члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, - відповідне посвідчення про право на пільги. Члени сімей військовослужбовців пред’являють документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (залишається (залишаються) у центрі (санаторії)).

9.2. Якщо члени сім’ї прибули до центру (санаторію) разом з військовослужбовцем або ветераном військової служби і вписані в його відпускний квиток або паспорт, пред’явлення довідки про родинне відношення не потрібне. У такому разі в приймальному відділенні центру (санаторію) на санаторно-курортній путівці членів сім’ї записуються номер відпускного квитка або серія і номер паспорта військовослужбовця або ветерана військової служби, ким і коли виданий документ.вгору