Документ z1286-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2014, підстава - z2141-13

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
25.10.2011 N 32-3
( z1285-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2011 р.
за N 1286/20024

ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 08.10.2010 N 22-2
( z1014-10 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
01.11.2010 за N 1014/18309
{ Зміни до Порядку фактично втратили чинність у зв'язку з
втратою чинності Постанови правління Пенсійного фонду
N 22-2 ( z1014-10 ) від 08.10.2010, до якої вносились
зміни }

1. Пункт 5.2 розділу V доповнити абзацом другим такого
змісту: "У разі якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені
в таблицях 5 та 7 додатка 4 ( za014-10, zb014-10 ) до цього
Порядку, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених
недостовірних відомостей про застраховану особу".
2. Додаток 2 до цього Порядку ( z1014-10 ) доповнити новими
рядками 36-39 такого змісту:
" ---------------------------------------------------------------------------------------- | 36 |Працюючі інваліди на |Сума допомоги по | % | 8,41 | 2 | | |підприємствах, в |тимчасовій | | | | | |установах і |непрацездатності | | | | | |організаціях | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: сума | | | | | |працюючий інвалід |допомоги по тимчасовій| | | | | | |непрацездатності | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 37 |Особи, які працюють на|Сума допомоги по | % | 5,3 | 2 | | |підприємствах та в |тимчасовій | | | | | |організаціях |непрацездатності | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |зокрема товариствах | | | | | | |УТОГ та УТОС, у яких | | | | | | |кількість інвалідів | | | | | | |становить не менше ніж| | | | | | |50% загальної | | | | | | |чисельності працюючих,| | | | | | |за умови, що фонд | | | | | | |оплати праці таких | | | | | | |інвалідів становить не| | | | | | |менше ніж 25% суми | | | | | | |витрат на оплату | | | | | | |праці, і які | | | | | | |нараховують єдиний | | | | | | |внесок у розмірі 5,3% | | | | | | |на весь фонд оплати | | | | | | |праці, що є базою для | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску згідно з | | | | | | |пунктом 1 частини | | | | | | |першої статті 7 Закону| | | | | | |України "Про збір та | | | | | | |облік єдиного внеску | | | | | | |на загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особи, |Коротка назва: сума | | | | | |які працюють на |допомоги по тимчасовій| | | | | |підприємствах та в |непрацездатності | | | | | |організаціях | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |зокрема товариствах | | | | | | |УТОГ та УТОС | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 38 |Особи, які працюють на|Сума винагороди за | % | 5,3 | 2,6 | | |підприємствах та в |цивільно-правовими | | | | | |організаціях |договорами | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |зокрема товариствах | | | | | | |УТОГ та УТОС, у яких | | | | | | |кількість інвалідів | | | | | | |становить не менше ніж| | | | | | |50% загальної | | | | | | |чисельності працюючих,| | | | | | |за умови, що фонд | | | | | | |оплати праці таких | | | | | | |інвалідів становить не| | | | | | |менше ніж 25% суми | | | | | | |витрат на оплату | | | | | | |праці, і які | | | | | | |нараховують єдиний | | | | | | |внесок у розмірі 5,3% | | | | | | |на весь фонд оплати | | | | | | |праці, що є базою для | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску згідно з | | | | | | |пунктом 1 частини | | | | | | |першої статті 7 Закону| | | | | | |України "Про збір та | | | | | | |облік єдиного внеску | | | | | | |на загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особи, |Коротка назва: | | | | | |які працюють на |винагорода за угодами | | | | | |підприємствах та в |ЦПХ | | | | | |організаціях | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |зокрема товариствах | | | | | | |УТОГ та УТОС | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 39 |Особи, які є |Сума допомоги по | % | 5,5 | 2 | | |інвалідами та працюють|тимчасовій | | | | | |на підприємствах та в |непрацездатності | | | | | |організаціях | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |в яких кількість | | | | | | |інвалідів становить не| | | | | | |менше ніж 50% | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | |працюючих, за умови, | | | | | | |що фонд оплати праці | | | | | | |таких інвалідів | | | | | | |становить не менше ніж| | | | | | |25% суми витрат на | | | | | | |оплату праці, і які | | | | | | |нараховують єдиний | | | | | | |внесок у розмірі 5,5% | | | | | | |на фонд оплати праці | | | | | | |працюючих інвалідів, | | | | | | |що є базою для | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску згідно з | | | | | | |пунктом 1 частини | | | | | | |першої статті 7 Закону| | | | | | |України "Про збір та | | | | | | |облік єдиного внеску | | | | | | |на загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: сума | | | | | |працюючий інвалід на |допомоги по тимчасовій| | | | | |підприємстві або в |непрацездатності | | | | | |організації | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |в яких кількість | | | | | | |інвалідів становить | | | | | | |понад 50% | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- ".
3. У додатку 4 ( za014-10, zb014-10 ):
3.1. Таблицю 1 викласти у такій редакції:
"Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску"
( za286-11 )
3.2. Розділ 2 таблиці 2 ( za014-10 ) доповнити рядком 5
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 5 |Разом (рядки 2+3-4) | | ------------------------------------------------------------------ ".
3.3. Таблицю 8 ( zb014-10 ) викласти у такій редакції:
( zb286-11 )
4. Додаток 7 ( ze858-11 ) до цього Порядку ( z1014-10 )
викласти у такій редакції:
"Додаток 7
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування

ЗВІТ
про настання нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання
( zc286-11 )вгору