Документ z1297-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2018, підстава - z0100-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.11.2006 N 782
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2006 р.
за N 1297/13171
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1669 ( z0100-18 ) від 26.12.2017 }
Про затвердження Змін до Положення про організацію
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу в установах і закладах освіти

На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), з метою приведення у відповідність до
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 (далі -
Зміни до Положення), що додаються.
2. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ) слова "закладах освіти"
замінити на "навчальних закладах".
3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих
навчальних закладів, керівникам підприємств, організацій,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, запровадити в
дію Зміни до Положення.
4. Надрукувати Зміни до Положення в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огонь Ц.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
20.11.2006 N 782
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2006 р.
за N 1297/13171

ЗМІНИ
до Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах
і навчальних закладах
( z0969-01 )

У тексті Положення слова "заклад освіти" замінити словами
"навчальний заклад" у відповідних відмінках.
1. Зміни до розділу 1
1.1. Пункти 1.6, 1.7 об'єднати і викласти в такій редакції: "1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів, працівників навчальних закладів (далі - учасники
навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -
Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680 (далі -
Положення про навчання)". У зв'язку з цим пункт 1.8 уважати пунктом 1.7.
1.2. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками
навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ). Інструктажі з
питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони
здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,
реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо,
проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до
Положення про навчання ( z0806-06 )".
2. Зміни до розділу 2
2.1. У пункті 2.1 та в підпункті 2.2.3 слова "Перший
заступник Державного секретаря" замінити словами "перший заступник
Міністра" у відповідних відмінках.
2.2. Пункт 2.1 та підпункти 2.2.1, 2.2.2, 2.2.7, 2.2.10 -
2.2.13 після слів "охорони праці" доповнити словами "безпеки
життєдіяльності" у відповідних відмінках.
2.3. Підпункт 2.2.3 викласти в такій редакції: "2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і
науки України відповідно до Типового положення про службу охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове
положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати
службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної,
радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з
питань безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо
підпорядковується першому заступнику Міністра".
3. Зміни до розділу 3
3.1. У тексті розділу слова "Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим" замінити словами "Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках.
3.2. Пункт 3.1 та підпункти 3.2.1, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.19,
3.2.22 після слів "охорони праці" доповнити словами "безпеки
життєдіяльності" у відповідних відмінках.
3.3. Підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створюють службу охорони праці; одночасно
можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує
роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші
функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності".
3.4. Підпункт 3.2.7 викласти в такій редакції: "3.2.7 один раз на три роки здійснюють: навчання та перевірку знань з охорони праці керівників
навчальних закладів, їх заступників, інспекторів відділів
(управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони
праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ), якщо це не
суперечить спеціальним вимогам; навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих
категорій працівників відповідно до Положення про навчання
( z0806-06 )".
3.5. Підпункт 3.2.18 викласти в такій редакції: "3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з
охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу".
4. Зміни до розділу 4
4.1. Підпункти 4.1.1, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.9 (другий рядок),
4.1.10 (другий рядок), 4.2.2, 4.2.6, 4.2.10 - 4.2.12, 4.3.2, 4.3.8
- 4.3.10, 4.4.2, 4.4.9 - 4.4.11, 4.5.9, 4.5.10, 4.6.2, 4.6.3,
4.6.8 після слів "охорона праці" доповнити словами "безпека
життєдіяльності" у відповідних відмінках.
4.2. Підпункт 4.1.2 викласти в такій редакції: "4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створює в навчальному закладі служби охорони
праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо
підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх
функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи
управління охороною праці в навчальному закладі".
4.3. Підпункт 4.1.18 викласти в такій редакції: "4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно
до чинного законодавства і цього Положення".
4.4. Підпункт 4.2.7 викласти в такій редакції: "4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в
структурних підрозділах".
5. Зміни до розділів 5, 6, 7
5.1. Підпункти 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4,
5.3.1, 5.3.7, 6.1.1, 6.1.3 - 6.1.5, 6.2.4, 6.2.5, 7.1.10 (перший і
другий рядки), 7.1.12, 7.1.14, 7.2.1, 7.2.11, 7.3.8, 7.5.1,7.5.3,
7.6.1, 7.6.3, 7.6.5 після слів "охорона праці" доповнити словами
"безпека життєдіяльності" у відповідних відмінках.
Директор інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти МОН України А.В.Кудінвгору