Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Форма, Перелік, Опис, Справа від 31.12.20082368/5
Документ z1325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10


                   Додаток 7 
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Форма N 1
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, державний/приватний нотаріус(2)
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу(3) України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її) ____________________
(родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
ідентифікаційний номер за ДРФО(4), місце його реєстрації
або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність
чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(5), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво про право на спадщину підтверджує виникнення
права власності на вищезазначену спадщину.

Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) У всіх формах цього додатка зазначається, державним чи
приватним нотаріусом вчиняється нотаріальна дія.
(3) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим
Кодексом.
(4) У формах з N 1 по N 16 цього додатка ідентифікаційний
номер за ДРФО зазначається у разі необхідності.
(5) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.
Примітка. У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір
частки у спадщині не зазначається.

Форма N 2
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
яке видано одночасно
всім спадкоємцям(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
______________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її): ___________________ __________________________________________________________________
(указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження,
_________________________________________________________________.
місця їх реєстрації або переважного проживання
та зазначаються частки(2) кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність
обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується розмір частки
та спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво підтверджує виникнення права спільної часткової
власності на вищезазначену спадщину.
Спадкова справа N ________
Зареєстровано в реєстрі за N ______
Стягнуто __________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого
арифметичного дробу.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 3
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що видається у разі,
якщо частки у спадщині
окремих спадкоємців
залишаються відкритими(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її) ____________________ __________________________________________________________________
(указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження,
_________________________________________________________________.
місця їх реєстрації або переважного проживання
та зазначаються частки кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(указується майно, на частку якого видається
свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації
(кадастровий номер), характеристика,
а також відомості про наявність
чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на ____________________ ще не
(розмір частки
та спадкове майно) видано(2).
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво підтверджує виникнення права власності на частку
у спадщині.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано
раніше комусь із спадкоємців, то у тексті свідоцтва слід
зазначати: "Свідоцтво про право на спадщину
на ________________________________________ видано (кому і коли)".
(розмір частки та спадкове майно)
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 4
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно за правом
представлення,
що переходить
до єдиного спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті(1) ___________________ Цивільного
(номер статті
щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається
до спадкування)
кодексу України спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві
майно(2) ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" _______ року, є його (її) ______________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________,
місце реєстрації або переважного проживання)
батько (мати, інший родич) якого(якої) ___________________________
(прізвище, ім'я,
____________________________________ помер(ла) "__" ________ року.
по батькові померлого батька (матері, іншого родича) спадкоємця)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________
(указується
_________________________________________________________________.
майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна,
яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва,
реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Статті 1261-1265 Цивільного кодексу України. Зазначається
тільки номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування. (2) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину видається
декільком спадкоємцям, зазначається частка кожного з них.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 5
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
_______________________________________________________, який(яка)
помер(ла) "___" _________ року, був(була) його (її) ______________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові померлого спадкоємця)
але у зв'язку з його (її) смертю "____" ______________ року згідно
із статтею 1276 Цивільного кодексу України спадщина переходить до
його (її) спадкоємця за законом / за заповітом (зазначається ким,
коли, за яким реєстровим номером посвідчено заповіт та на яку
частку) __________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце його реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце
реєстрації, найменування реєструючого органу,
а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(1), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 6
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця,
який прийняв спадщину,
але не оформив
своїх спадкових прав(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги, коло спадкоємців
якої закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" __________ року, є його (її) _____________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________,
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна,
яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
що належало ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, який був
______________________________________________________, який (яка)
власником майна, родинні або інші відносини
зі спадкодавцем)
помер(ла) "___" ________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була) ______________________________________________________, який (яка)
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, від якого майно прийнято у спадок, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця)
прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх спадкових прав.
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно
на майно, яке належало спадкодавцеві особисто, і на майно,
прийняте у спадок, але не оформлене ним, то у свідоцтві вказуються
конкретні частки майна із зазначенням, кому вони належать. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 7
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно у разі відмови
спадкоємця від спадщини
на користь іншого спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ________ року, є його (її) _______________________
(родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові
спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________,
місце його реєстрації або переважного проживання)
у тому числі з урахуванням(1) ___________________________________,
(розмір частки у спадщині)
від якої відмовився(лась) ________________________________________
(родинні або інші відносини
__________________________________________________________________
із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
_________________________________________________________________.
який(яка) відмовився(лась) від спадщини
на користь іншого спадкоємця)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, кадастровий номер, назва,
реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо спадкоємець має право на спадкування за
законом тільки у разі відмови на його користь іншого спадкоємця,
замість слів "у тому числі з урахуванням (розмір частки у
спадщині), від якої відмовився(лась)" указуються слова "у зв'язку
з відмовою спадкоємця (зазначається черга спадкоємця, який(яка)
відмовився(лась) від спадкування, його(її) родинні або інші
відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові)". (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 8
Свідоцтво про право
на спадщину
на обов'язкову частку
на майно

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України
спадкоємцем на _____________________ зазначеного у цьому свідоцтві
(розмір обов'язкової
частки)(1)
майна ___________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" __________ року, є його(її) ____________
(родинні
__________________________________________________________________
або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце реєстрації або переважного проживання,
зазначається частка у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер
реєстрації (кадастровий номер), характеристика,
а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове
майно у спадщині)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
______________
(1) Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою спадкоємцю
забезпечується отримання половини частки тієї частки, яка належала
б спадкоємцю у разі спадкування за законом. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 9
Свідоцтво про право
на спадщину за секретним
заповітом на майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого ______
(ким
_____________________________________________ "_____" ______ року,
посвідчено секретний заповіт)
зареєстрованого в реєстрі за N _____, прийнятого на зберігання
"___" _______ року, повний текст якого оголошено нотаріусом ______ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, назва
__________________________________________________________________
нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, дата,
_________________________________________________________________,
час, місце складання протоколу)
спадкоємцем зазначеного в секретному заповіті майна ______________
(прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я, по батькові заповідача, рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" ___________ року, є ____________________
(прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________.
по батькові спадкоємця, дата його народження,
місце реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер
реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(1), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 10
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, яке видається
у разі внесення змін
до свідоцтва про право
на спадщину одночасно
всім спадкоємцям

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ __________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ______________ Цивільного кодексу
(номер статті
щодо відповідної черги
спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна _______________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його(її) _____________________
(указуються
__________________________________________________________________
в алфавітному порядку всі спадкоємці; їх родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
__________________________________________________________________
спадкоємців, дати їх народження, місця їх реєстрації
_________________________________________________________________.
або переважного проживання та зазначаються частки
кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва,
реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво(а) про право на спадщину (за законом/заповітом) на ___________________________, раніше видане(і) ____________________
(указується спадкове майно) (указується ким,
__________________________________________________________________
коли видано свідоцтво, його реєстровий номер,
в алфавітному порядку - прізвища, імена, по батькові
__________________________________________________________________
спадкоємців, право на спадщину яких посвідчувалось раніше
_________________________________________________________________,
виданим свідоцтвом, зазначаються частки кожного у спадщині)
замінено на нове(і) свідоцтво(а) про право на спадщину (за
законом/заповітом) на підставі статті 1300 Цивільного кодексу
України та згоди спадкоємців(1) померлого _______________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові померлого)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо зміни до свідоцтва про право на спадщину вносяться
за рішенням суду, то замість слів "згода спадкоємців" слід
указувати "рішення суду". Нотаріально оформлена згода спадкоємців про внесення змін до
свідоцтва про право на спадщину або рішення суду приєднується до
примірника свідоцтва, яке зберігається у справах державної
нотаріальної контори (приватного нотаріуса). У свідоцтві про право на спадщину зазначаються реквізити
документа, який підтверджує згоду спадкоємців на внесення змін до
свідоцтва, або реквізити відповідного рішення суду. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 11
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом
на майно, що переходить
до єдиного спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту,
посвідченого ________________________ "___" ___________ ____ року,
(ким посвідчено)
зареєстрованого у реєстрі за N _____, спадкоємцем зазначеного в
заповіті майна __________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" ________ ____ року, є його (її) (2) ____ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
дата його народження, місце його реєстрації
або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями,
спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у
порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового
майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації при внесенні
змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила,
передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за
законом. За наявності заповідального відказу та (або) покладення в
заповіті на спадкоємця обтяжуючого права, яке посвідчується
свідоцтвом, факт обтяження зазначається додатковим абзацом у
свідоцтві у повній відповідності з текстом заповіту в третій особі
щодо спадкодавця. (2) У разі необхідності зазначаються родинні або інші
відносини із спадкодавцем. У разі відсутності родинних відносин із
спадкодавцем слова "його(її)" не зазначаються.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 12
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, набуте
за договором довічного
утримання (догляду)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна _______________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" _________ року, набутого спадкодавцем за договором
довічного утримання (догляду), посвідченим _______________________
(ким посвідчено)
"__" ________ року за реєстровим N ______, є його(її) ____________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його
_________________________________________________________________.
народження, місце його реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)вгору