Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Форма, Перелік, Опис, Справа від 31.12.20082368/5
Документ z1325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10


     Договір підписано сторонами у моїй присутності.
     Особи громадян,   які   підписали  договір,  встановлено,  їх 
дієздатність, а також правоздатність та дієздатність _____________ _______________________________ і повноваження його (її)
(найменування юридичної особи)
представника перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 29
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
особи,
яка не може підписатись
особисто внаслідок фізичної
вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. У зв'язку з _________________________________________________
(вказується причина, яка не дозволила підписати
_______________________________________ за його (її) дорученням, у
договір власноручно, прізвище, ім'я,
по батькові того із сторін,
хто не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
Особи сторін та особу, яка підписала договір, встановлено, їх
дієздатність, а також належність _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
відчужуваного(ї) _____________________________________ перевірено.
(назва нерухомого майна,
що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на ____________________________________________ підлягає
(назва нерухомого майна)
державній реєстрації у __________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 30
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами
за участю представника(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження представника перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_____________
(1) За цією формою складається напис на договорі, у якому
діють представник (на підставі довіреності), законні представники
(батьки чи опікун малолітньої дитини або батьки чи опікун
недієздатної особи). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 31
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини,
яка діє за згодою
батьків (піклувальника)(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові сторони
за договором)
та неповнолітнім(ьою) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
дата і рік народження)
______________________________________________________, який (яка)
діє за згодою ___________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника;
прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особи сторін встановлені, їх дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою складається напис на договорі, у якому діє
піклувальник особи, цивільна дієздатність якої обмежена. (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 32
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
за участю неповнолітньої
дитини, яка діє за згодою
батьків (піклувальника),
які є стороною договору

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові сторони
_______________________________________________________________ та
за договором, прізвище, ім'я, по батькові одного із батьків,
піклувальника, які є стороною за договором)
неповнолітнім(ьою) _______________________________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові,
дата і рік народження)
за згодою(1) ____________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника;
прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особи сторін встановлені, їх дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Згода батьків, піклувальника на укладання неповнолітньою
особою правочину викладається і засвідчується окремо від договору. (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 33
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини,
яка діє за згодою
батьків (піклувальника),
а також за участю
представника малолітньої
дитини

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано неповнолітнім(ьою) ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________, який (яка) діє за згодою
дата і рік народження)
_________________________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові батька, матері)
як законний представник свого (своєї) малолітнього(ьої) __________
(сина,
______________________________________________________________, та
дочки, прізвище, ім'я, по батькові, дата
і рік народження)
______________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові іншої сторони
за договором)
Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження представника (представників)
перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 34
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами
за участю особи,
яка не може розписатися
особисто внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. У зв'язку з _________________________________________________
(вказується причина, яка не дозволила підписати
_______________________________________ за його (її) дорученням, у
договір власноручно,прізвище, ім'я,
по батькові того із сторін,
хто не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
Особи сторін та особу, яка підписала договір, встановлено, їх
дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 35
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна,
який укладається
фізичними особами

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ______________________________________________________ перевірено.
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача,
назва майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 36
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна
за участю юридичної особи

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також правоздатність, дієздатність _______________ ________________________________________ та повноваження його (її)
(найменування юридичної особи)
представника і належність ________________________________________
(найменування відчужувача)
відчужуваного ____________________________________________________
(назва нерухомого майна, що відчужується)
перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 37
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна
за участю представника

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження представника, його дієздатність
та належність відчужуваного(ї) ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________ перевірено.
відчужувача, назва нерухомого майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну
реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 38
Посвідчувальний напис
на договорі відчуження
нерухомого майна,
укладеному його управителем

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження управителя майна і належність __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
відчужуваного ________________________________________ перевірено.
(назва майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 39
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
за участю юридичної особи,
посвідченому з одночасним
усним перекладом тексту
договору перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність, дієздатність _______________
(найменування
___________________________ та повноваження його (її) представника
юридичної особи)
перевірено.
При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив усний переклад тексту цього договору з __________
(назва ___________________ мови на _________________________________ мову
мови, з якої (назва мови, перекладався текст) на яку перекладався текст)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй
присутності. Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за NN ___
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою викладається напис на договорі з письмовим
перекладом перекладача та зазначається відповідно: "Письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 40
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи,
яка не знає мови,
якою викладено текст
договору,
з одночасним усним
перекладом їй тексту
договору нотаріусом(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлені, дієздатність їх перевірено. При цьому одночасно засвідчую вірність усного перекладу
тексту договору з ___________________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладається текст)
на _____________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови,
на яку перекладається текст)
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою викладається напис на договорі з письмовим
перекладом нотаріуса та зазначається відповідно: "Письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 41
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи,
яка не знає мови,
якою викладено текст
договору, з одночасним усним
перекладом їй тексту
договору перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлені, дієздатність їх перевірено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________
(прізвище,
____________________________, який одночасно зробив усний переклад
ім'я, по батькові)
тексту цього договору з _____________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на ____________________________________________ мову та підтвердив
(назва мови, на яку перекладався текст)
достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.
Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою викладається напис на договорі з письмовим
перекладом перекладача. Зазначається відповідно: "Письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 42
Посвідчувальний напис
на згоді одного з подружжя
на розпорядження майном

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця згода посвідчена мною, _______________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Згода підписана _________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові
чоловіка або дружини)
Особу __________________________________________ встановлено,
(прізвище, ім'я, по батькові
чоловіка або дружини)
дієздатність його (її) та факт реєстрації шлюбу перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 43
Посвідчувальний напис
на заповіті, записаному
зі слів заповідача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем _________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності(1).
Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її)
перевірено(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо заповіт посвідчено удома, то після слова
"присутності" слід зазначати: "удома за адресою ... у зв'язку з
(вказується причина)".
(2) Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі, в
посвідчувальному написі, слід зазначати: "Особу виконавця заповіту
______________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Форма N 44
Посвідчувальний напис
на заповіті, посвідченому
при свідках на бажання
заповідача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
Заповіт до підписання повністю прочитаний уголос заповідачем __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності.
При складанні та посвідченні цього заповіту на бажання ______ _____________________________________________ були присутні свідки
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
_____________________________________________________________, які
(прізвища, імена, по батькові свідків,
місця їх реєстрації або переважного проживання)
прочитали заповіт до підписання уголос і поставили свої підписи на
заповіті у моїй присутності. Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 45
Посвідчувальний напис
на заповіті від імені особи,
яка не може сама прочитати
текст заповіту уголос(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
У зв'язку з тим, що _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача
__________________________________________________________ не може
та причина, з якої заповідач не зміг
прочитати текст заповіту)
особисто прочитати текст заповіту уголос, за його (її) дорученням,
в його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту до його
підписання уголос зачитаний запрошеними ним (нею) свідками _______ _________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації
або переважного проживання)
Заповіт власноручно підписаний заповідачем __________________
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
та свідками у моїй присутності.
Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок щодо виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі в
посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ______________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Форма N 46
Посвідчувальний напис
на заповіті подружжя(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчено заповіт подружжя __________________________ щодо майна,
(прізвища, імена,
по батькові заповідачів)
яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _________________
(прізвища, імена,
_________________________________________________________________.
по батькові заповідачів)
Заповіт до підписання повністю прочитаний уголос заповідачами __________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
і власноручно підписаний ними у моїй присутності.
Особи заповідачів встановлені, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим
спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про
що робить відповідну відмітку.

Форма N 47
Посвідчувальний напис
на заповіті від імені особи,
яка не може підписатись
власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
У зв'язку з _________________________________________________
(причина, з якої заповідач не зміг підписатись
власноручно)
_________________________________________ за його (її) дорученням,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
у його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту
підписано _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка підписала заповіт)
Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його
підписання у присутності запрошених ним (нею) свідків ____________
(прізвища,
_________________________________________________________________.
імена, по батькові свідків,
місця їх реєстрації або переважного проживання)
Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх
перевірено. Особу ______________________________, яка (який) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
заповіт у моїй присутності, встановлено, справжність його (її)
підпису та дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 48
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій фізичною особою

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 49
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій фізичною особою
у порядку передоручення

Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________ його (її) представником
особи, яку представляють)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на
довіреності, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 50
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій управителем майна
на підставі договору
управління майном(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
________________________________________, який (яка) є управителем
яка підписала довіреність)
майна ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові установника управління)
та діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на договорі
управління майном, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Управитель має право доручити іншій особі вчинити від
його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це
передбачено договором управління майном.

Форма N 51
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій юридичною особою
у порядку передоручення

Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна __________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені ____________________________
(найменування юридичної особи,
яку представляють)
його (її) представником _________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який (яка) діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на
довіреності, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 52
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
неповнолітньою дитиною,
яка діє за згодою одного
з батьків (піклувальника)(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана неповнолітнім(ьою) ________________________
(прізвище, ім'я,
________________________________________, який (яка) діє за згодою
по батькові, дата і рік народження)
_________________________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою складається напис на довіреності, виданій
фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена і яка діє за
згодою піклувальника.вгору