Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Форма, Перелік, Опис, Справа від 31.12.20082368/5
Документ z1325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10


                   Форма N 53 
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій фізичною особою,
яка не може підписатися
власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
У зв'язку з _____________________________________________________
(причина, з якої довіритель не може
__________________________________________________________________
підписатися власноручно; прізвище ім'я, по батькові довірителя)
і за його (її) дорученням довіреність підписана __________________
(прізвище, ім'я,
___________________________________________ у моїй присутності(1).
по батькові особи,
яка підписала довіреність)
Особу __________________________________________ встановлено,
(прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
дієздатність його (її) перевірено.
Особу _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка підписала довіреність)
встановлено, дієздатність його (її) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, слід
зазначати: "Текст довіреності до підписання прочитано мною,
нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові
довірителя)".

Форма N 54
Посвідчувальний напис
на довіреності
за участю фізичної особи,
яка не знає мови,
якою викладено текст
довіреності, з одночасним
усним перекладом тексту
довіреності перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана ________________________________ у моїй
(прізвище, ім'я, по батькові)
присутності.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив усний переклад тексту цієї довіреності з ________ _____________________ мови на _______________________________ мову
(назва мови, з якої (назва мови, на яку
перекладався текст) перекладався текст)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй
присутності.
Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за NN ___
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

_____________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
довіреності з письмовим перекладом перекладача. Зазначається
відповідно: "Письмовий".

Форма N 55
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу
документа(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з
оригіналу.

Форма N 56
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з копії документа

Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо в поданій копії наявні певні особливості, то слова
"або інших особливостей" випускаються і після слів "не виявлено"
зазначається: "При цьому в копії..." (перераховуються наявні
особливості). Засвідчення вірності копії з фотокопії не допускається.

Форма N 57
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту нотаріусом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено. При цьому одночасно засвідчую вірність перекладу тексту цього
документа з ______________________________________________ мови на
(назва мови, з якої перекладався
текст документа)
________________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови, на яку перекладався
текст документа)
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 58
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту
перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з _____________________
(назва мови, з якої
_____________________________ мови на ____________________________
перекладався текст документа) (назва мови, на яку
_________________________________ мову та підтвердив достовірність
перекладався текст документа)
цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.
Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з
оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту
перекладачем.

Форма N 59
Посвідчувальний напис
на документі про час
його пред'явлення

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що "__" _________ року о ____ годині _______ хвилин цей
документ поданий мені в приміщенні _______________________________ __________________________________________________________________
(зазначається державна нотаріальна контора,
її місцезнаходження або місцезнаходження
робочого місця приватного нотаріуса)(1)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала документ,
_________________________________________________________________.
її місце реєстрації або переважного проживання)
Особу, яка пред'явила документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

_______________
(1) У разі вчинення нотаріальної дії поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса в посвідчувальному написі замість посилання на державну
нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається фактичне місце вчинення нотаріальної дії.

Форма N 60
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
виписки з документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї виписки з _____________________________, в
(назва документа)
останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 61
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи
на документах (афідевіті
та інших подібних
йому документах)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ______________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 62
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи
на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах),
яка діє за довіреністю

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє за довіреністю, виданою від імені _________________
(прізвище, ім'я,
_______________________________, який зроблено у моїй присутності.
по батькові особи, яку
представляють)
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 63
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах),
вчиненого одночасно
з перекладом тексту
документа нотаріусом(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її)
перевірено. При цьому одночасно засвідчую вірність перекладу тексту
документа з _________________________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладається
текст документа)
на _____________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови, на яку перекладається
текст документа)
Зареєстровано в реєстрі за NN ___
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
документі з усним або письмовим перекладом нотаріуса. Зазначається
відповідно: "Усний" чи "Письмовий".

Форма N 64
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах),
вчиненого одночасно
з перекладом тексту
документа перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено.
При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з _____________________
(назва мови, з якої _____________________________ мови на _______________________ мову
перекладався текст документа) (назва мови, на яку
перекладався текст документа)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй
присутності. Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
документі з усним або письмовим перекладом перекладача.
Зазначається відповідно: "Усний" чи "Письмовий".

Форма N 65
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на афідевіті
з додатками

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено.
На підтвердження фактів, викладених у документі, ____________ _____________________________ долучив(ла) до нього _______________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________.
(перераховуються додатки)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 66
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису представника
юридичної особи
на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах)(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ____________________________________
(посада, найменування юридичної
___________________________________________________________, який
особи, прізвище, ім'я, по батькові представника)
зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та
повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис про
засвідчення справжності підписів представників юридичної особи на
банківських картках.

Форма N 67
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису неповнолітньої
дитини на документах,
яка діє за згодою одного
з батьків (піклувальника)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису неповнолітнього(ьої) _______________
(прізвище,
______________________, який (яка) діє за згодою _________________
ім'я, по батькові, (батька, матері,
дата і рік народження)
____________________________________________________________, який
піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.
Особи неповнолітнього(ьої) ______________________, який (яка)
(прізвище, ім'я,
по батькові)
підписав(ла) документ, і _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батька,
матері, піклувальника)
встановлені, повноваження останнього(ьої) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 68
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи,
що підписалась
за іншу особу,
яка внаслідок фізичної вади,
хвороби тощо не може
власноручно підписатися
(на афідевіті та інших
подібних йому документах)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я,
по батькові)
підписався(лась) за дорученням ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
_____________________________________ у зв'язку з ________________
за дорученням якої поставлено підпис) (причина, з якої
___________________________________________ у моїй присутності(1).
особа не може підписатися власноручно)
Особу ___________________________, яка підписала документ, та
(прізвище, ім'я, по батькові)
особу ___________________________, за дорученням якої підписувався
(прізвище, ім'я, по батькові)
документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, слід
зазначати: "Текст заяви (афідевіта тощо) до підписання прочитано
мною, нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові
особи, за дорученням якої підписувався документ)".

Форма N 69
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
перекладу,
зробленого нотаріусом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую вірність перекладу цього тексту з документа ____________
(назва мови,
______________________________________ мови на ___________________
з якої перекладається текст документа) (назва мови,
____________________________________________ мову.
на яку перекладається текст документа)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 70
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису перекладача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису перекладача ________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові перекладача)
____________________________________________________________, який
проставлений у моїй присутності. Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 71
Посвідчувальний напис
на векселі про його оплату

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
___________________________________________________, посвідчую, що
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
за цим векселем векселедержателем одержано:
сума векселя ___________________________________________________;
(цифрами і словами)
% (відсотки) ___________________________________________________;
(цифрами і словами)
витрати ________________________________________________________;
(зазначається мета витрат
та їх сума цифрами і словами)
усього _________________________________________________________.
(цифрами і словами)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 72
Посвідчувальний напис
на дублікаті документа
(свідоцтва про право
на спадщину, договору,
заповіту, довіреності)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
цей дублікат _____________________________________________________
(назва документа, дублікат якого видається)
замість втраченого(ї)/зіпсованого(ї) виданий(а)(1) _______________
(прізвище,
_________________________________________________________________.
ім'я, по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи, якій видано дублікат)
_________________________________________________________________,
(назва документа, дублікат якого видається)
посвідчений(а), виданий(а) нотаріусом ____________________________
(найменування державної
__________________________________________________________________
нотаріальної контори, державного нотаріального архіву;
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса,
назва нотаріального округу)
"___" __________ ____ року і зареєстрований(а) у реєстрі за N ___.
Примірник ______________________________________ зберігається
(назва документа,
дублікат якого видається)
у справах ________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву;
_________________________________________________________________.
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса,
назва нотаріального округу)
Особу _______________________________, який (яка) отримав(ла)
(прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
дублікат ___________________________________________, встановлено.
(назва документа, дублікат якого видано)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо дублікат документа видається на запит
нотаріуса, зазначаються реквізити запиту. Якщо дублікат видається юридичній особі, після слів "Особу __ _______ встановлено" зазначається: "Повноваження представника ____ ______________________________ перевірені".
(найменування юридичної особи)
При видачі дубліката заповіту, посвідченого посадовими
особами, переліченими у статті 37, статті 40 Закону України "Про
нотаріат", абзац другий напису викладається в такій редакції:
"Заповіт посвідчено _________________________ "___" _______ року і
(посада особи
та найменування установи)
зареєстровано у книзі для реєстрації заповітів (судовому журналі
тощо) за N ________".
У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту або в
посвідчувальному написі на дублікаті документа, який видається
спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася
нотаріальна дія, після слова "встановлено" ("перевірені")
додається: "Факт смерті заповідача (особи, за дорученням якої
вчинялася нотаріальна дія) перевірено".

Форма N 73
Заборона відчуження майна,
зазначеного у заповіті
подружжя, у зв'язку
з смертю одного з подружжя

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 1243 Цивільного кодексу України та у зв'язку зі
смертю _______________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя,
який помер)
помер(ла) "___" ___________ року, накладається заборона відчуження
зазначеного в заповіті подружжя майна ____________________________
(зазначається майно, щодо
____________________________________________________, яке належить
відчуження якого накладається заборона)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який є живим)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 74
Заборона відчуження
нерухомого майна,
що належить фізичній особі,
яка оголошена померлою
(у зв'язку з видачею
свідоцтва про право
на спадщину)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 47 Цивільного кодексу України та у зв'язку з
видачею цього свідоцтва накладається заборона відчуження
зазначеного у свідоцтві _____________________________________, яке
(зазначається майно, щодо відчуження
якого накладається заборона)
належить ________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові спадкоємців)
строком на п'ять років.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 75
Заборона відчуження
нерухомого майна
у зв'язку із смертю набувача
майна за договором довічного
утримання (догляду),
на яке видано свідоцтво
про право на спадщину

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з
видачею "___" _________ року за реєстровим N ____ ________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові спадкоємця)
свідоцтва про право на спадщину за законом/заповітом на майно,
набуте ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
за договором довічного утримання (догляду),
посвідченим "__" ____ року за реєстровим N ___ ___________________
(найменування
_________________________________________________________________,
державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу,
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса)
накладається заборона відчуження зазначеного в свідоцтві _________ __________________________________________________________________
(зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
до ______________________________________________________________.
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 76
Заборона відчуження майна
у зв'язку з укладенням
договору довічного
утримання (догляду),
іпотеки(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з
посвідченням цього договору ______________________________________
(довічного утримання (догляду),
іпотеки)
накладається заборона відчуження зазначеного в договорі __________ _________________________________________________________________,
(зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові чи найменування
власника майна)
до ______________________________________________________________.
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою накладається заборона відчуження рухомого
і нерухомого майна. У такому разі в тексті посвідчувального напису
слова "нерухоме майно" змінюються на "рухоме майно" у відповідних
відмінках. Заборона відчуження накладається на предмет договору застави,
ренти, спадкового договору тощо.

Форма N 77
Заборона відчуження жилого
будинку, квартири у зв'язку
з видачею позики
на його (її) будівництво,
капітальний ремонт
чи купівлю

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" і повідомлення __________________________________________________________________
(найменування банку (кредитної установи),
підприємства чи установи, що видала позику)
про видачу _______________________________ позики для ____________
(прізвище, ім'я, по батькові
позичальника)
__________________________________________________________________
(будівництва, капітального ремонту чи купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі _______ ______________________
(сума прописом)
накладається заборона відчуження житлового будинку (квартири),
який (яка) розташований(а) _______________________________________
(місцезнаходження
житлового будинку (квартири)
_________________________________________________________________,
або місце розташування земельної ділянки)
до повернення позики в повному обсязі.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підписвгору