Документ z1341-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

17.10.2017  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1341/31209

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” та з метою забезпечення пропускного режиму у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Відповідальним за організацію пропускного режиму у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель (Барса В.В.).

3. Управлінню діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель (Барса В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва (Лисенко Ю.В.) забезпечити опублікування цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

А. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
17.10.2017  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1341/31209

ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює:

1) порядок забезпечення безпеки працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), та охорони громадського порядку в приміщеннях Національного агентства за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (далі - об’єкт охорони);

2) пропускний режим, порядок організації охорони та забезпечення безпеки об’єкта охорони;

3) порядок функціонування системи організаційних, режимних і інженерно-технічних заходів щодо забезпечення пропускного режиму в приміщеннях Національного агентства працівників Національного агентства, фізичних осіб - громадян України та осіб без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в приміщеннях Національного агентства (далі - відвідувачі), іноземних делегацій, груп і окремих іноземців (далі - іноземці), внесення (винесення) матеріальних цінностей.

2. Запровадження пропускного режиму у Національному агентстві здійснюється з метою:

1) забезпечення порядку пропускного режиму до службових приміщень працівників Національного агентства та осіб, які прибули до Національного агентства за службовою необхідністю;

2) недопущення без належної на те потреби до об’єкта охорони сторонніх фізичних осіб і представників юридичних осіб;

3) унеможливлення несанкціонованого винесення (вивезення) за межі об’єкта охорони та викрадення матеріальних цінностей і матеріальних носіїв секретної інформації.

3. Організацію пропускного режиму, його координацію та контроль за дотриманням вимог пропускного режиму у Національному агентстві здійснює структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві.

4. Охорона Національного агентства здійснюється суб’єктами господарської діяльності, що провадять свою діяльність відповідно до ліцензії на провадження охоронної діяльності (далі - служба охорони).

5. Оперативний контроль за роботою служби охорони Національного агентства здійснює в межах своєї компетенції структурний підрозділ Національного агентства, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві.

6. У разі виникнення у Національному агентстві порушень громадського порядку або у разі масових заворушень, блокування входу в будівлю, що спрямовані на дезорганізацію роботи Національного агентства, терміново повідомляється керівник структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві, або особа, що виконує його обов’язки, для вжиття заходів щодо усунення порушень.

II. Порядок здачі (прийняття) під охорону службових приміщень Національного агентства

1. Працівники Національного агентства зобов’язані:

1) підтримувати службові приміщення та майно, яке в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

2) дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

3) сприяти охороні службових приміщень та майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Працівники Національного агентства отримують ключі від службових приміщень на посту забезпечення пропускного режиму, обладнаного автоматичною системою контролю допуску (далі - пункт пропуску) служби охорони.

3. Працівнику видається ключ лише від приміщення, в якому він працює. Отримання працівником ключів від інших приміщень структурного підрозділу, в якому він працює, дозволяється лише після надання службі охорони через самостійний структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві, погодження (дозволу) у вигляді службової записки безпосереднього керівника структурного підрозділу Національного агентства, в якій зазначено мету отримання ключів. Після здачі працівником ключів службова записка передається службою охорони до самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві.

4. Ключі для кожного службового приміщення використовуються тільки для відчинення та зачинення службових приміщень працівниками Національного агентства, а також прибиральниками на час прибирання приміщень. Після завершення прибирання приміщень ключі здають службі охорони під підпис.

5. Резервний комплект ключів зберігається в опломбованих контейнерах у режимно-секретному органі Національного агентства (далі - РСО) і використовується для відчинення приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (пожежа, затоплення тощо) з вчиненням про це запису на посту служби охорони в журналі обліку прийому та видачі ключів службових приміщень Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаток 1).

6. Співробітнику служби охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є працівниками Національного агентства.

7. Приміщення, в яких проводяться секретні роботи (далі - режимні приміщення), здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається співробітникам служби охорони. Список із зразками підписів складається РСО. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону співробітникам охорони за підписом у журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаток 2).

8. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менше ніж три особи), утвореною за наказом Голови Національного агентства.

9. Доступ у режимні приміщення надається:

1) Голові Національного агентства;

2) начальнику РСО;

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

10. Доступ до режимних приміщень осіб, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби Голова Національного агентства або начальник РСО.

11. У разі виявлення порушення печатки або цілісності замка вхідних дверей службове приміщення Національного агентства відчиняється комісією, яку очолює керівник структурного підрозділу, що розміщується в цьому приміщенні. До складу комісії входить також співробітник служби охорони.

12. За результатами відчинення приміщення комісією складається акт, який підписується Головою Національного агентства.

13. У разі виявлення відсутності майна або його пошкодження працівник, який відчинив службове приміщення, має негайно повідомити свого безпосереднього керівника та співробітника служби охорони.

14. Після закінчення робочого дня працівники Національного агентства, що останніми покидають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових, а також освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей службового приміщення ключі від приміщення здають на пост охорони служби охорони під підпис.

III. Порядок пропускного режиму

1. Вхід до Національного агентства здійснюється лише через пункт пропуску служби охорони.

2. Право на перебування в приміщеннях Національного агентства надають такі документи:

1) службове посвідчення за зразком, визначеним Інструкцією про службові посвідчення працівників та уповноважених осіб центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженою наказом Національного агентства від 11 квітня 2017 року № 28;

2) перепустка у формі електронної картки (далі - електронна картка);

3) тимчасова перепустка (додаток 3).

3. До об’єкта охорони допускаються працівники Національного агентства за умови пред’явлення співробітнику служби охорони службового посвідчення або тимчасової перепустки чи за допомогою електронної картки.

4. Вхід працівників Національного агентства до об’єкта охорони здійснюється через пункт пропуску об’єкта охорони у робочі дні з 07 год. 30 хв. до 20 год. 00 хв.;

1) у дні, визначені чинним законодавством та (або) Головою Національного агентства як робочі;

2) у святкові, неробочі або вихідні дні лише за списками, що підписуються керівником самостійного структурного підрозділу, в якому працює працівник, та погоджуються керівником самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві.

5. Для проходу до об’єкта охорони у святкові або вихідні дні оформлюється заявка на перебування в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у святкові, вихідні дні (додаток 4), яка передається співробітнику служби охорони до 15 год. 00 хв. останнього робочого дня перед відповідним святковим або вихідним днем.

6. До об’єкта охорони допускаються особи, які прибули за службовою необхідністю, з дозволу керівництва Національного агентства та керівників самостійних структурних підрозділів, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в приміщеннях Національного агентства, відповідно до замовлення в супроводі працівника відповідного самостійного структурного підрозділу Національного агентства.

7. Список керівництва та посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яким надано право здійснювати замовлення тимчасового пропуску відвідувачів (додаток 5) зберігається на пункті пропуску служби охорони.

8. Пропуск осіб, що прибули до Голови Національного агентства, здійснюється після узгодження за допомогою телефонного зв’язку зі службою охорони.

9. Вхід відвідувачів до об’єкта охорони здійснюється з пред’явленням документа, що посвідчує особу, та реєстрацією в журналі обліку тимчасового пропуску до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаток 6).

10. Співробітник служби охорони робить запис у журналі обліку тимчасового пропуску до Національного агентства, де зазначає прізвище та ініціали особи, що допускається до Національного агентства, реквізити документа, який посвідчує особу, найменування підприємства, установи або організації, з якої прибула особа, прізвища та ініціали посадової особи Національного агентства, яка дала дозвіл на пропуск, та працівника, який супроводжує відвідувача, а також час входу і виходу відвідувача.

11. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск до об’єкта охорони, організовує супровід таких осіб при вході та виході з Національного агентства і є відповідальною за дотримання ними цієї Інструкції.

12. Перебування в об’єкті охорони під час участі в заходах, що проводяться в Національному агентстві (переговори, наради, конференції, семінари, збори, навчання тощо), відвідувачів, що запрошені на ці заходи, здійснюється згідно зі списком, який подається керівником самостійного структурного підрозділу, на якого покладено проведення зазначених заходів, та погоджується керівником структурного підрозділу, на якого покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Національного агентства. Зазначені списки подаються службі охорони не пізніше ніж за дві години до передбаченого заходу. Пропуск запрошених осіб проводить служба охорони після перевірки документів, що посвідчують особу (паспорт або документ, що посвідчує особу).

13. У випадку відмови відвідувача залишити об’єкт охорони працівник Національного агентства, який супроводжував відвідувача, зобов’язаний невідкладно повідомити про це службу охорони.

14. Особи, які прибули з органів державної влади, підприємств, установ та організацій, можуть перебувати в об’єкті охорони у супроводі визначених посадових осіб Національного агентства після пред’явлення документа, що посвідчує особу, а працівники правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків при наявності відповідних документів.

15. Служба охорони пропускає відвідувачів до об’єкта охорони у неробочий час тільки з письмового дозволу керівника самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві, у супроводі визначених посадових осіб.

16. Пункт пропуску служби охорони має бути забезпечений зразками документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, та зразками підписів відповідальних посадових осіб Національного агентства.

17. До Національного агентства пропускаються:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Генеральний прокурор;

віце-прем’єр-міністри України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

міністри;

Голова Національного агентства та його заступники;

2) безперешкодно за пред’явлення відповідного службового посвідчення:

народні депутати України діючого скликання;

працівники Національного антикорупційного бюро України;

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, а також уповноважені особи цього Національного агентства;

3) за пред’явлення відповідного службового посвідчення:

керівники інших центральних органів виконавчої влади, не зазначених у підпункті 1 цього пункту;

помічники-консультанти народних депутатів України;

4) за пред’явлення відповідного службового посвідчення та реєстру на доставку секретної документації до Національного агентства під час виконання своїх службових обов’язків:

співробітники фельд’єгерського зв’язку;

співробітники спецзв’язку;

представники інших державних органів, що доставляють секретну кореспонденцію;

5) з дозволу керівництва Національного агентства, керівників самостійних структурних підрозділів за пред’явлення відповідного службового посвідчення у присутності відповідального за пропуск працівника Національного агентства:

посадові особи органів державної влади;

6) за затвердженим керівником самостійного структурного підрозділу списком осіб, копія якого надається працівнику служби охорони у присутності відповідального за пропуск працівника Національного агентства:

іноземці;

особи без громадянства;

особи, що прибули на нараду та інші заходи;

особи, що прибули для виконання господарських і будівельних робіт.

18. До Національного агентства забороняється пропуск осіб:

1) зі зброєю (за винятком працівників фельд’єгерського та спеціального зв’язку та Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

2) з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва Національного агентства або керівників самостійних структурних підрозділів, за пред’явлення відповідного службового посвідчення у присутності відповідального за пропуск працівника Національного агентства;

3) з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

4) у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

5) з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 см), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва Національного агентства або керівників самостійних структурних підрозділів;

6) з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

7) з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров’я предметами;

8) з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів);

9) у разі відсутності у відвідувача документа, що дає право на вхід в приміщення Національного агентства;

10) у разі неправильного оформлення перепустки, закінчення строку її дії.

19. Особи, які мають при собі заборонені для пронесення речі або ухиляються від контролю на безпеку та відмовляються надати для огляду речі, що ними проносяться до приміщень Національного агентства, не допускаються до об’єктів охорони незалежно від наявності в них відповідних документів (посвідчень, перепусток, запрошень тощо).

20. У разі виявлення на режимній території будь-яких речей, належність яких невідома (у тому числі залишених), вони оглядаються за відсутності їх власника або користувача.

21. У випадку виникнення нештатної ситуації або порушення громадського порядку під час прийому відвідувачів у приміщенні Національного агентства особа, яка веде прийом, негайно повідомляє службу охорони для вжиття заходів щодо їх припинення.

22. Пропуск на об’єкт охорони працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, у супроводі співробітників служби охорони або відповідних працівників Національного агентства, після усного дозволу Голови Національного агентства або керівника самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві.

23. У разі прибуття співробітників правоохоронних органів до об’єкта охорони з метою забезпечення безпеки громадян, запобігання злочинам, безперешкодного переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у разі стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, служба охорони негайно повідомляє Голову Національного агентства та керівника самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві. У разі отримання згоди на пропуск зазначених осіб співробітник служби охорони перевіряє у них службові посвідчення, реєструє їх в журналі обліку тимчасового пропуску до Національного агентства та супроводжує.

24. Пропуск працівників обслуговуючих підприємств відповідно до укладених договорів здійснюється за списками, затвердженими керівником самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві, які передаються до служби охорони після укладення договорів, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Контроль входу/виходу працівників обслуговуючих підприємств до Національного агентства покладається на службу охорони.

25. Вхід до пункту пропуску служби охорони та перебування в ньому осіб, які не пов’язані зі здійсненням охорони об’єктів охорони, забороняються.

IV. Оформлення та видача електронних карток і тимчасових перепусток

1. Придбання та оформлення електронних карток здійснюються структурним підрозділом, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки, на підставі заявки Відділу персоналу Національного агентства (далі - Відділ персоналу).

Електронні картки реєструються в журналі обліку електронних карток Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаток 7), та видаються під підпис працівникам Національного агентства, прийнятим на постійну роботу, згідно з наказом Голови Національного агентства протягом наступного після підписання наказу робочого дня.

2. Електронною карткою має право користуватися лише працівник, на ім’я якого вона зареєстрована. Працівники Національного агентства по одному проходять в приміщення Національного агентства, використовуючи електронну перепустку для обліку робочого часу.

3. Зберігання та облік електронних карток, які не використовуються, здійснює структурний підрозділ, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки.

4. Списання електронних карток здійснюється відповідно до встановлених вимог щодо списання матеріальних цінностей.

5. У разі втрати електронної картки працівник протягом одного робочого дня зобов’язаний письмово повідомити керівника відповідного самостійного структурного підрозділу Національного агентства та структурний підрозділ, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки, для подальшого блокування втраченої картки в електронній базі даних карток, а входити до Національного агентства з пред’явленням службового посвідчення.

6. Керівник самостійного структурного підрозділу, працівник якого втратив електронну картку, подає заявку на ім’я Голови Національного агентства з поясненнями працівника та пропозицією керівника самостійного структурного підрозділу щодо поновлення електронної картки.

7. У разі звільнення працівника з роботи електронна картка підлягає поверненню до структурного підрозділу, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки, після закінчення останнього робочого дня для перереєстрації та подальшого використання за призначенням.

8. Структурний підрозділ, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки, блокує електронну картку звільненого працівника не пізніше одного робочого дня з дня звільнення.

9. Структурний підрозділ, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки, відповідає за несвоєчасне блокування електронної картки.

10. При пошкодженні електронної картки працівник Національного агентства інформує про це керівника самостійного структурного підрозділу та структурний підрозділ, на якого покладено функції з інформаційно-технічної підтримки і пред’являє непридатну до використання електронну картку. Непридатна електронна картка вилучається та у разі наявності видається нова, за відсутності нової електронної картки та службового посвідчення - оформлюється тимчасова перепустка.

11. Тимчасові перепустки оформлюються, обліковуються та видаються структурним підрозділом, на якого покладено функції з придбання матеріальних цінностей, відповідно до письмової заявки Відділу персоналу на визначений строк і дійсні тільки в разі реєстрації у журналі обліку тимчасових перепусток Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаток 8).

12. У разі втрати працівником Національного агентства тимчасової перепустки він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Дублікат тимчасової перепустки видається працівникові за письмовим розпорядженням Голови Національного агентства.

V. Організація та порядок допуску до Національного агентства журналістів, представників засобів масової інформації, іноземних делегацій, груп і окремих іноземних громадян та осіб без громадянства

1. Допуск до об’єкта охорони журналістів, представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ), які прибули на офіційні заходи, що проводяться, здійснюється за акредитацією.

2. Акредитація проводиться на кожен захід окремо за відповідним листом-повідомленням ЗМІ про проведення заходу з резолюцією Голови Національного агентства та за наявності службової записки керівника структурного підрозділу Національного агентства, що відповідає за зв’язки з громадськістю та ЗМІ, в якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, назва ЗМІ, назва заходу, місце проведення, відповідальний за його проведення, час перебування, повний перелік апаратури (із зазначенням марки, серії та номера), яку вносять/виносять представники ЗМІ, при пред’явленні документів, що посвідчують особу.

Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі чинного законодавства України.

3. Рішення про можливість прийому Національним агентством журналістів, представників ЗМІ та іноземців надає Голова Національного агентства або його заступник, який відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Голови Національного агентства несе особисту відповідальність за організацію прийому журналістів, представників ЗМІ та іноземців і роботу з ними.

4. Структурний підрозділ Національного агентства, що відповідає за зв’язки зі ЗМІ, не пізніше ніж за 1 день до прибуття подає самостійному структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві, списки акредитованих представників ЗМІ та інформує службу охорони.

5. Представники ЗМІ, які прибули на офіційні заходи, що проводяться в Національному агентстві, на пункті пропуску надають співробітникам служби охорони свої посвідчення, реєструються в журналі обліку тимчасового пропуску до Національного агентства та підлягають контролю на безпеку.

6. Представники ЗМІ повинні дотримуватися порядку допуску осіб до об’єктів охорони, приходити завчасно (не пізніше ніж за 15-20 хвилин) до початку заходу.

7. Допуск іноземців до об’єкта охорони здійснюється за замовленням та погодженням з РСО, копія якого подається до служби охорони, з дотриманням вимог, встановлених Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, та Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

8. Здійснювати замовлення на допуск іноземців до об’єкта охорони мають право:

1) Голова Національного агентства та його заступники;

2) керівник самостійного структурного підрозділу, з тематичних питань якого проводитиметься зустріч, керівник самостійного структурного підрозділу, який відповідно до положення забезпечує роботу із зовнішніх відносин (далі - структурний підрозділ зовнішніх відносин), або особа, що виконує його обов’язки, за погодженням з РСО.

9. Організацію прийому іноземців і проведення роботи з ними забезпечує структурний підрозділ, що відповідає за зовнішні відносини у Національному агентстві.

10. Іноземці та особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти тощо), допускаються до Національного агентства відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми прийому та роботи з іноземцями, яка повинна містити:

1) відомості про іноземців, їх посади, а також про підприємство, установу, організацію, яку вони представляють, час відвідування та строк перебування у Національному агентстві;

2) мету прийому іноземців, перелік питань, які плануються для обговорення, а також інформацію про діяльність Національного агентства, яка може бути доведена до іноземців або передана їм;

3) список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, а також за виконання інших заходів, пов’язаних з візитом;

4) перелік приміщень, у яких проводитиметься робота з іноземцями;

5) маршрути та порядок пересування іноземців по об’єкту охорони.

11. Програма прийому та роботи з іноземцями, підписана начальником структурного підрозділу зовнішніх відносин або особою, що виконує його обов’язки, завчасно передається до РСО. Після цього РСО повідомляє Службу безпеки України про запланований прийом іноземців із наданням копії зазначеної програми.

12. Про факти порушень режиму секретності під час перебування іноземців у Національному агентстві керівник структурного підрозділу, який відповідає за зовнішні відносини у Національному агентстві та забезпечує організацію роботи з іноземцями, повідомляє РСО. Про зазначені факти РСО завчасно доповідає керівництву Національного агентства, а також вживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

13. Працівники Національного агентства, які мають допуск до державної таємниці та залучаються до роботи з іноземцями, зобов’язані зберігати державну таємницю та дотримуватись режиму секретності.

14. Прийом іноземців і робота з ними у Національному агентстві здійснюються виключно у спеціально виділених приміщеннях. Відвідування іноземцями режимних приміщень та службових приміщень Національного агентства, не визначених програмою прийому та роботи, забороняється.

15. Допускати до Національного агентства іноземців без затвердженої програми прийому та роботи забороняється.

16. Вхід (вихід) іноземців до (з) приміщення Національного агентства дозволяється лише у робочий час та не має збігатися з початком і закінченням робочого дня. Ініціатори запрошення або уповноважені ними відповідальні особи супроводжують іноземців до місця, де має відбутися зустріч, а після її закінчення - до виходу з приміщення Національного агентства та відповідають за дотримання режиму цими особами.

17. Посадові особи Національного агентства, які приймають іноземців і проводять роботу з ними, зобов’язані:

1) вживати належних заходів для охорони державної таємниці;

2) організовувати здійснення контролю за діяльністю посадових осіб, призначених для прийому іноземців і роботи з ними, виконанням ними програми прийому і роботи з іноземцями та дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

3) вживати під час прийому іноземців і роботи з ними невідкладних заходів для забезпечення охорони державної таємниці у разі виявлення порушень режимних вимог.

18. Інформація про прийом іноземців і роботу з ними, у тому числі організаційно-протокольного та довідкового характеру, реєструється структурним підрозділом зовнішніх відносин у журналі обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, іноземними громадянами за формою згідно з додатком 96 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

19. За підсумками прийому іноземців структурний підрозділ зовнішніх відносин складає звіт про виконання програми прийому та роботи з іноземцями, у якому зазначаються:

1) відомості про іноземців, зміст проведених з ними бесід;

2) інформація, яка використовувалася чи була передана їм, перелік відповідних матеріальних носіїв інформації (документи, науково-технічна документація, зразки виробів тощо);

3) інформація, яка була отримана від іноземців;

4) відповідні пропозиції, досягнуті домовленості та рекомендації за результатами візиту іноземців.

20. Звіти складаються у необхідній кількості примірників, передаються до РСО та протягом п’яти робочих днів до Служби безпеки України.

21. Зустрічі посадових осіб Національного агентства з іноземцями дозволено проводити у службовому приміщенні № 203 об’єкта охорони, а у виняткових випадках - у приміщеннях, зазначених у затвердженій програмі прийому та роботи з іноземцями.

VI. Порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей

1. Внесення (винесення) матеріальних цінностей до (з) об’єкта охорони для ремонту, з метою заміни меблів, устаткування, техніки, інвентарю тощо здійснюється тільки на підставі поданої на пост служби охорони та погодженої зі структурним підрозділом, на який покладено відповідні функції, матеріальної перепустки на право внесення (винесення) матеріальних цінностей на територію (з території) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаток 9) (далі - матеріальна перепустка).

2. Список керівництва та відповідальних осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яким надано право підпису матеріальних перепусток на внесення (винесення) матеріальних цінностей (додаток 10) зберігається на пункті пропуску служби охорони.

3. Внесення матеріальних цінностей до об’єкта охорони здійснюється на підставі накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей (товарно-транспортних накладних).

4. Внесення (винесення) матеріальних цінностей до (з) об’єкта охорони, які належать іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються у супроводі працівника структурного підрозділу, відповідального за проведення зазначених робіт.

5. Матеріальні цінності, що підлягають внесенню (винесенню) з матеріальною перепусткою, пред’являються співробітнику служби охорони, який перевіряє відповідність записів у перепустці з наявними цінностями, зазначає на перепустці час, число, місяць, рік, своє прізвище та ставить підпис.

Матеріальна перепустка в установленому порядку передається для подальшого зберігання працівнику структурного підрозділу, на якого покладено функції з придбання матеріальних цінностей та який є матеріально відповідальною особою.

6. Забороняється внесення (винесення) матеріальних цінностей працівниками Національного агентства, крім особистих речей.

7. За відповідність матеріальних цінностей, що вносяться до об’єкта охорони, розвантаження та створення умов для їх зберігання відповідає посадова особа Національного агентства, яка внесла ці матеріальні цінності.

Начальник Управління
діловодства,
ресурсного забезпечення
та організації закупівель
В.В. Барса


Додаток 1
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 5 розділу ІІ)

Інв. № ____


ЖУРНАЛ
обліку прийому та видачі ключів службових приміщень Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Номер кабінету

Дата та час отримання ключів

Прізвище та ініціали особи, яка отримала ключі

Підпис особи, яка отримала ключі

1

2

3

4

Дата та час здачі ключів

Прізвище та ініціали особи, яка здала ключі

Підпис особи, яка здала ключі

5

6

7
Строк зберігання: _______________


Розпочато:______________

Ст. за переліком: ________________


Закінчено:______________На ___ арк.


Додаток 2
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 7 розділу ІІ)

Інв. № ____


ЖУРНАЛ
здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Дата здавання під охорону

Час здавання під охорону

Найменування режимних приміщень (зон, територій) спецсховищ, прізвище та ініціали відповідальних осіб

Номери особистих печаток, якими опечатані режимні приміщення (зони території), спецсховища, пенали (пакети) з ключами

Прізвище та підпис особи, яка здала режимне приміщення (зону, територію), спецсховище, пенал (пакет) з ключами під охорону

Відмітка про увімкнення сигналізації

1

2

3

4

5

6Прізвище та підпис особи, яка прийняла режимне приміщення (зону, територію), спецсховище, пенал (пакет) з ключами під охорону

Дата зняття режимного приміщення (зони території), спецсховища з-під охорони та отримання пеналів (пакетів) з ключами

Час зняття режимного приміщення (зони території), спецсховища з-під охорони та отримання пеналів (пакетів) з ключами

Прізвище та підпис особи, яка відчинила режимне приміщення (зону, територію), спецсховище і отримала пенал (пакет) з ключами

Примітка

7

8

9

10

11


Строк зберігання: _______________


Розпочато: _____________

Ст. за переліком: ________________


Закінчено: _____________На ___ арк.


Додаток 3
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 2 розділу ІІІ)

ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА


Додаток 4
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на перебування в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у святкові, вихідні дніДодаток 5
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 7 розділу ІІІ)

СПИСОК
керівництва та посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яким надано право здійснювати замовлення тимчасового пропуску відвідувачів

№ з/п

Особи, які мають право здійснювати замовлення тимчасового пропуску відвідувачів

Прізвище та ініціали

Зразок підпису

1

Заступники Голови Національного агентства2

Керівники самостійних структурних підрозділів Національного агентства3

Керівник структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві
Додаток 6
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 9 розділу ІІІ)

Інв. № ____


ЖУРНАЛ
обліку тимчасового пропуску до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

№ з/п

Дата

Прізвище та ініціали відвідувача

Реквізити документа, що посвідчує особу відвідувача

Назва організації відвідувача

1

2

3

4

5


Прізвище та ініціали керівника, який дав дозвіл на пропуск

Прізвище та ініціали працівника, який супроводжує відвідувача

Час входу до Національного агентства

Час виходу із Національного агентства

6

7

8

9

Строк зберігання: _______________


Розпочато:______________

Ст. за переліком: ________________


Закінчено:______________На ___ арк.


Додаток 7
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 1 розділу ІV)

Інв. № ____


ЖУРНАЛ
обліку електронних карток Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер електронної картки

ID

Дата видачі

1

2

3

4

5

6Підпис про отримання електронної картки

Дата повернення електронної картки

Номер та дата акта про знищення електронної картки

Примітка

7

8

9

10

Строк зберігання: _______________


Розпочато: ______________

Ст. за переліком: ________________


Закінчено: ______________На ___ арк.


Додаток 8
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 11 розділу ІV)

Інв. № ____


ЖУРНАЛ
обліку тимчасових перепусток Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер перепустки

Дата видачі

Підпис про отримання перепустки

Дата повернення перепустки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Строк зберігання: _______________


Розпочато: ______________

Ст. за переліком: ________________


Закінчено: ______________На ___ арк.


Додаток 9
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 1 розділу VІ)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
на право внесення (винесення) матеріальних цінностей на територію (з території) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинівДодаток 10
до Інструкції з організації
пропускного режиму
у Національному агентстві України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 2 розділу VІ)

СПИСОК
керівництва та відповідальних осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яким надано право підпису матеріальних перепусток на внесення (винесення) матеріальних цінностей

№ з/п

Особи, які мають право затвердження та підпису перепусток

Зразок підпису

Примітки

1

Заступник Голови Національного агентства, який відповідно до розподілу обов’язків між заступниками організовує роботи з повсякденної життєдіяльності Національного агентства2

Керівник структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму у Національному агентстві


вгору