Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису
Наказ Міністерства юстиції України; Адміністрація Держспецзв’язку; Вимоги від 20.08.20121236/5/453
Документ z1398-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - z1422-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2012  № 1236/5/453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2012 р.
за № 1398/21710

Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1716/5/667 від 22.11.2012
№ 873/5/269 від 05.06.2014
№ 3354/5/730 від 24.11.2016
№ 1017/5/206 від 29.03.2017
№ 3599/5/618 від 17.11.2017}

На виконання пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 року № 1014-р, відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”, підпунктів 65 і 66 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпунктів 7 і 11 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, та з метою створення умов технологічної сумісності програмно-технічних комплексів акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобів електронного цифрового підпису НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються, вимоги до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису (далі - Вимоги):

1.1. Вимоги до формату посиленого сертифіката відкритого ключа.

1.2. Вимоги до структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами.

1.3. Вимоги до формату списку відкликаних сертифікатів.

1.4. Вимоги до формату підписаних даних.

1.5. Вимоги до протоколу фіксування часу.

1.6. Вимоги до протоколу визначення статусу сертифіката.

2. Установити, що:

2.1. Акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу, що створюються на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 року № 1014-р, забезпечують застосування положень Вимог у програмно-технічних комплексах акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобах електронного цифрового підпису з 31 грудня 2012 року.

2.2. Акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують надійні засоби електронного цифрового підпису, крім визначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього наказу, забезпечують застосування у програмно-технічних комплексах акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобах електронного цифрового підпису положень Вимог з 01 червня 2013 року.

2.3. Акредитовані центри сертифікації ключів, які здійснили заходи, визначені у підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2 цього наказу, надають послуги електронного цифрового підпису з моменту проходження повторної акредитації відповідно до пункту 13 Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903.

2.4. Суб’єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису, що використовують у своїй діяльності посилені сертифікати відкритих ключів, застосовують електронний цифровий підпис:

1) в межах країни з метою забезпечення електронного документообігу та електронної автентифікації осіб відповідно до:

{Абзац перший підпункту 1 підпункту 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

національного стандарту України ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 року № 31, з функцією гешування за міждержавним стандартом ГОСТ 34.311-95 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 жовтня 1997 року № 640. Ці стандарти застосовуються для накладення електронного цифрового підпису до 01 січня 2022 року та для накладення електронного цифрового підпису з метою надання послуг електронного цифрового підпису з перевірки статусу сертифікатів відкритих ключів до завершення терміну їх дії та перевірки електронного цифрового підпису;

{Абзац другий підпункту 1 підпункту 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

національного стандарту України ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 року № 31, з функцією гешування за національним стандартом України ДСТУ 7564-2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 грудня 2014 року № 1431. Ці стандарти застосовуються для накладення електронного цифрового підпису з 01 січня 2022 року та для перевірки електронного цифрового підпису;

{Абзац третій підпункту 1 підпункту 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

національного стандарту України ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні», затвердженого наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18 грудня 2015 року № 193, із застосуванням алгоритму ECDSA зі ступенем розширення основного поля еліптичної кривої не менше 256 з функціями гешування sha256 або sha512 відповідно до FIPS PUB 180-4 «Secure Hash Standard»;

{Підпункт 1 підпункту 2.4 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

{Підпункт 2 підпункту 2.4 пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

2) для транскордонного співробітництва з будь-якою метою відповідно до вимог:

ДСТУ ETSI EN 119 312:2015 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Криптографічні комплекти», затвердженого наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 вересня 2016 року № 265, та в межах країни з іншою метою, ніж зазначена у підпунктах 1, 2 цього пункту, шляхом застосовування алгоритмів електронного цифрового підпису:

RSA відповідно до RFC 3447 «Public-Key Cryptography Standards (PKCS) № 1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1» з довжиною ключа не менше 4096 бітів з функціями гешування sha256 відповідно до FIPS PUB 180-4;

зазначених у підпункті 1 цього підпункту.

{Абзац четвертий підпункту 2 підпункту 2.4 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

3. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вжити заходів для впровадження Вимог у програмно-технічних комплексах акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобах електронного цифрового підпису в строки, визначені у підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2 цього наказу.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (Чижмарь К.І.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ворону М.Д. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Цуркана О.Г.

Міністр юстиції України

О.В. Лавринович

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниГ.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

О.Ю. Потімков


Є.М. СулімаП.П. Яцук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
20.08.2012  № 1236/5/453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2012 р.
за № 1398/21710

ВИМОГИ
до формату посиленого сертифіката відкритого ключа

І. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги визначають формат посиленого сертифіката відкритого ключа (далі - сертифікат).

1.2. Формати даних представлено у нотації ASN.1, визначеній у міжнародному стандарті ISO/IEC 8824 “Information technology - Open Systems Interconnection - Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1)” / ДСТУ ISO/ІЕС 8824-3:2008 “Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1 (ASN.1)” - частина 3. Специфікація обмежень (ISO/IEC 8824-3:2002, IDT), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2008 року № 508 (із змінами).

1.3. Усі структури даних кодують за правилами DER згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 8825-1:2002 “Information technology - ASN.1 encoding Rules - Part 1: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)” & AMD1:2004 “Support for EX-TENDED-XER”.

1.4. Ці Вимоги засновані на вимогах до змісту сертифіката ключа, встановлених статтею 6 Закону України «Про електронний цифровий підпис», національному стандарті України ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2014 «Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 8. Основні положення щодо сертифікації відкритих ключів та атрибутів», затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1493 (далі - ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2014), ДСТУ ETSI EN 319 412-1:2016 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 1. Огляд та типові структури даних», затвердженому наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 червня 2016 року № 183 (далі - ДСТУ ETSI EN 319 412-1:2016), Європейських стандартах ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (2016-02) «Electronic Signaturesand Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificate sissued to natural persons» (далі - ETSI EN 319 412-2), ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (2016-02) «Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificate sissued to legal persons» (далі - ETSI EN 319 412-3), ETSI EN 319 412-5 «Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QC Statements» (далі - ETSI EN 319 412-5) та на вимогах до застосування міжнародних криптографічних алгоритмів, встановлених національним стандартом України ДСТУ ETSI EN 119 312:2015 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Криптографічні комплекти», затвердженим наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 вересня 2016 року № 265 (далі - ДСТУ ETSI EN 119 312:2015).

{Пункт 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

1.5. Ці Вимоги не дублюють стандарт ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2006, а описують положення цього стандарту та формати полів. У разі виникнення розбіжностей між положеннями зазначеного стандарту та положеннями цих Вимог застосовуються положення цих Вимог.

1.5-1. Для перевірки електронного цифрового підпису, створеного відповідно до національного стандарту України ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 року № 31 (далі - ДСТУ 4145-2002), повинен застосовуватися сертифікат відкритого ключа, що відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2014 та цим Вимогам.

{Абзац перший пункту 1.5-1 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

Для перевірки електронного цифрового підпису, створеного відповідно до алгоритмів ECDSA, визначеного національним стандартом України ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні», затвердженим наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18 грудня 2015 року № 193, або RSA, визначеного рекомендаціями RFC 3447 «Public-Key Cryptography Standards (PKCS) № 1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1», повинен застосовуватися сертифікат відкритого ключа, що відповідає вимогам стандартів ETSI EN 319 412-1, ETSI EN 319 412-2, ETSI EN 319 412-3, ETSI EN 319 412-5.

{Абзац другий пункту 1.5-1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.5-1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

1.6. Положення цих Вимог є обов’язковими для програмно-технічних комплексів акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобів електронного цифрового підпису. Правильність реалізації формату посиленого сертифіката відкритого ключа у надійних засобах електронного цифрового підпису підтверджується сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

ІІ. Подання сертифіката для перевірки електронного цифрового підпису в інформаційно-телекомунікаційних системах з метою електронного документообігу та електронної взаємодії інформаційних систем в межах України

{Назва розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

Сертифікат ключа подається в такому вигляді:

Certificate ::= SEQUENCE {


tbsCertificate

TBSCertificate,


signatureAlgorithm

AlgorithmIdentifier,


signatureValue

BIT STRING }

Поле “TBSCertificate” - це частина сертифіката, на яку за допомогою особистого ключа центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру, акредитованого центру сертифікації ключів (далі - Центр) накладається електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) за криптографічним алгоритмом (далі - криптоалгоритм), об’єктний ідентифікатор якого міститься у полі “signatureAlgorithm”. Значення ЕЦП містить поле “signatureValue”.

TBSCertificate ::= SEQUENCE {


version

[0] Version,


serialNumber

CertificateSerialNumber,


signature

AlgoritmIdentifier,


issuer

Name,


validity

Validity,


subject

Name,


subjectPublicKeyInfo

SubjectPublicKeyInfo,


issuerUniqueID

[1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,


subjectUniqueID

[2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,


extensions

[3] EXPLICIT Extensions }

Для усіх строкових даних та полів сертифіката, що мають універсальний тип “DirectoryString”, використовується кодування UTF-8. Для набору символів ASCII може використовуватися кодування PrintableString. Символ “;” використовується як роздільник даних у полі сертифіката.

III. Основні поля сертифіката для перевірки електронного цифрового підпису в інформаційно-телекомунікаційних системах з метою електронного документообігу, електронної взаємодії інформаційних систем та автентифікації в межах України

{Назва розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

3.1. Основні поля сертифіката наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва поля англійською мовою

Назва поля українською мовою

version

номер версії сертифіката

serialNumber

унікальний реєстраційний номер сертифіката

issuer

найменування та реквізити Центру

signature

алгоритм ЕЦП

validity

строк чинності сертифіката

subject

власник сертифіката

subjectPublicKeyInfo

інформація про відкритий ключ підписувача

signatureAlgorithm

найменування криптоалгоритму, що використовується Центром

signatureValue

значення ЕЦП

3.2. Поле “Номер версії сертифіката” (“version”) повинно містити значення “2” (1 байт), яке означає, що формат сертифіката відповідає версії 3 згідно з національним стандартом ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2006.

Version ::= INTEGER {v3 (2)}

3.3. Значення поля “Унікальний реєстраційний номер сертифіката” (“serialNumber”) повинно бути додатним цілим числом, розмір якого не перевищує 20 байт (0<serialNumber<2-160).

Унікальність реєстраційного номера сертифіката повинна дотримуватися у рамках всіх сертифікатів, сформованих Центром.

CertificateSerialNumber::= INTEGER

3.4. Поле “Найменування та реквізити Центру” (“issuer”) повинно містити найменування та реквізити Центру.

Name ::= CHOICE {


rdnSequence RDNSequence }

RDNSequence::= SEQUENCE OF RelativeDistinguishedName

RelativeDistinguishedName::= SET OF AttributeTypeAndValue

AttributeTypeAndValue::= SEQUENCE {


type

AttributeType,

value

AttributeValue }

AttributeType::= OBJECT IDENTIFIER

AttributeValue::= ANY DEFINED BY AttributeType
DirectoryString::=CHOICE {


printableString

PrintableString,

utf8String

UTF8String,

bmpString

BMPString }

id-at OBJECT IDENTIFIER ::= {joint-iso-ccitt (2) ds (5) 4}

3.5. У полі “Найменування та реквізити Центру” (“issuer”) повинні міститися реквізити Центру, що наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Назва реквізиту англійською мовою

Назва реквізиту українською мовою

Значення реквізиту

Обов’язковість-1 реквізиту

countryName

назва країни

країна, в якій зареєстрована організація - юридична особа або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності
id-at-countryName AttributeType ::=
{id-at 6} X520countryName ::=
PrintableString (SIZE (2))
код згідно з міжнародним стандартом ISO 3166 (для України - UA)

+

organizationName

найменування організації

повне (або офіційне скорочене) найменування організації - юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, за установчими документами або відомостями про державну реєстрацію
id-at-organizationName AttributeType ::= {id-at 10} X520organizationName ::= DirectoryString (SIZE (64))

+

serialNumber

серійний номер

унікальний реєстраційний номер Центру
id-at-serialNumber
AttributeType ::= {id-at 5}
serialNumber::= PrintableString
(SIZE (64))
Значення цього реквізиту задається згідно з підпунктом 3.5.2 цього пункту

+

stateOrProvinceName

назва області-2

область, у якій зареєстрована організація - юридична особа або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності
id-at- stateOrProvinceName
AttributeType ::= {id-at 8}
X520stateOrProvinceName ::=
DirectoryString (SIZE (64))

+/-

localityName

назва міста

місто, в якому зареєстрована організація - юридична особа або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності
id-at- localityName
AttributeType ::= {id-at 7}
X520localityName ::=
DirectoryString (SIZE (64))

+

commonName

найменування Центру

найменування Центру
id-at-commonName
AttributeType ::= {id-at 3}
X520commonName ::=
DirectoryString (SIZE (64))

+

organizationalUnit Name

назва підрозділу організації

назва підрозділу організації, що є Центром та забезпечує надання послуг електронного цифрового підпису
id-at-organizationalUnitName
AttributeType ::= {id-at 11}
X520 organizationalUnitName ::=
DirectoryString (SIZE (64))

+

__________
-1Обов’язковість визначається таким чином:
+ - реквізит обов’язковий;
- - реквізит повинен бути відсутній;
+/- - реквізит може бути присутнім або відсутнім.
-2Якщо місцем реєстрації юридичної особи або фізичної особи, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, є місто Київ або Севастополь, реквізит “stateOrProvinceName” повинен бути відсутнім.

{Таблиця 2 пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1716/5/667  від 22.11.2012}

3.5.1. Поля “Найменування та реквізити Центру” (“issuer”) та “Унікальний реєстраційний номер сертифіката” (“serialNumber”) у структурі “TBSCertificate” разом ідентифікують унікальний сертифікат.

3.5.2. Реквізит “Унікальний реєстраційний номер сертифіката” (“serialNumber”) у таблиці 2 містить унікальний реєстраційний номер Центру.

Формування унікального реєстраційного номера здійснюється згідно з нижченаведеними правилами.

Реквізит містить цифри “0”-“9”, великі латинські літери “А”-“Z” та символ “-”;

UA-[Код Установи] {-[Додаток]}, де:

Код Установи - 8, 9 або 10 цифр, що містять код за ЄДРПОУ організації - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку - фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності за установчими документами або відомостями про державну реєстрацію;

Додаток - необов’язкова послідовність від 1 до 4 цифр, що містить додаткову частину ідентифікатора. У разі використання Додатка він відокремлюється від реквізиту [Код Установи] символом “-”.

Вищезазначений реквізит шляхом його додавання до розпізнавального імені Центру забезпечує унікальність його розпізнавального імені в межах України. Унікальність цього розпізнавального імені забезпечується центральним засвідчувальним органом.

3.6. Поле “Алгоритм ЕЦП” (“signature”) повинно містити тільки об’єктний ідентифікатор криптоалгоритму, що використовується Центром для накладання електронного цифрового підпису на сертифікат ключа.

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {


algorithm

OBJECT IDENTIFIER,


parameters

ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL }

Значення поля “Алгоритм ЕЦП” (“signature”) повинно співпадати із значенням, що міститься у полі “Найменування криптоалгоритму, що використовується Центром” (“signatureAlgorithm”).

Поле “parameters” повинно бути відсутнє.

3.7. Поле “Строк чинності сертифіката” (“validity”) повинно містити значення дати і часу початку та закінчення строку чинності сертифіката.

Validity ::= SEQUENCE {


notBefore

Time,


notAfter

Time}

Time ::= CHOICE {


utcTime

UTCTime,


generalTime

GeneralizedTime}

Поле “Time” зі значенням до 31 грудня 2049 року (включно) кодується у форматі “UTCTime”; починаючи з 01 січня 2050 року - у форматі “GeneralizedTime”.

3.8. Поле “Підписувач” (“subject”) повинно містити реквізити підписувача, що наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Назва реквізиту англійською мовою

Назва реквізиту українською мовою

Значення реквізиту

Обов’язковість-1 реквізиту для фізичних осіб

Обов’язковість-1 реквізиту для юридичних осіб

countryName

назва країни

країна, в якій зареєстрована організація - юридична особа або фізична особа, що є підписувачем
id-at-countryName
AttributeType ::= {id-at 6}
X520countryName ::=
PrintableString (SIZE (2))
код згідно з ISO 3166 (для України - UA)

+

+

commonName

реквізити підписувача

повне (або офіційне скорочене) найменування організації - юридичної особи - підписувача або прізвище ім’я та (за наявності) по батькові фізичної особи - підписувача, що відповідають формату «commonName», визначеному у пункті 3.5 цього розділу

+

+

Surname

прізвище

прізвище підписувача за паспортними даними
id-at-surName
AttributeType ::= {id-at 4}
X520surname ::=
DirectoryString (SIZE (64))

+

-

givenName

ім’я та по батькові

ім’я та (за наявності) по батькові підписувача за паспортними даними id-at-givenName AttributeType ::= {id-at 42} X520givenName ::= DirectoryString (SIZE (64))

+

-

serialNumber

серійний номер

унікальний реєстраційний номер підписувача, що надається Центром під час реєстрації підписувача
id-at-serialNumber
AttributeType ::= {id-at 5}
serialNumber ::=
PrintableString (SIZE (64))

+

+

organizationName

найменування організації


найменування організації - юридичної особи, що є підписувачем. Відповідає формату «organizationName», визначеному у пункті 3.5 цього розділу

-

+

organizationalUnit Name

назва підрозділу організації

назва підрозділу організації, який пов’язаний з фізичною особою-підписувачем. Відповідає формату “organizationalUnitName”, визначеному у пункті 3.5 цього розділу

+/-

+/-

stateOrProvinceName

назва області-2

область, у якій зареєстрована організація - юридична особа, що є підписувачем, або організація, яка пов’язана з фізичною особою-підписувачем, або область, у якій зареєстрована фізична особа-підписувач. Відповідає формату
“stateOrProvinceName”,
визначеному у пункті 3.5 цього розділу

+/-

+/-

localityName

назва міста

місто, в якому зареєстрована організація - юридична особа, що є підписувачем, або організація, яка пов’язана з фізичною особою-підписувачем, або місто, в якому зареєстрована фізична особа-підписувач. Відповідає формату
“localityName”,
визначеному у пункті 3.5 цього розділу

+

+

Title

посада

посада фізичної особи-підписувача в організації
id-at-title
AttributeType ::= {id-at 12}
X520title ::= DirectoryString
(SIZE (64))

+/-

-

__________
-1Обов’язковість визначається таким чином:
+ - реквізит обов’язковий;
- - реквізит повинен бути відсутній;
+/- - реквізит може бути присутнім або відсутнім.
-2Якщо місцем реєстрації юридичної особи є місто Київ або Севастополь, реквізит “stateOrProvinceName” повинен бути відсутнім.

{Таблиця 3 пункту 3.8  розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017, № 3599/5/618 від 17.11.2017}

3.8.1. Реквізити юридичної особи-підписувача визначаються в таких атрибутах поля “Підписувач” (“subject”):

organizationName,

countryName,

stateOrProvinceName,

localityName,

commonName.

3.8.2. Реквізити фізичної особи - підписувача (прізвище, ім’я та по батькові за паспортними даними) визначаються в таких атрибутах поля “Підписувач” (“subject”):

commonName,

givenName,

surname.

Обов’язково повинні бути визначені дані в атрибутах “countryName” та “serialNumber” (унікальний реєстраційний номер підписувача).

3.8.3. Реквізити фізичної особи - підписувача, що представляє юридичну особу, визначаються в таких атрибутах поля “Підписувач” (“subject”):

commonName,

givenName,

surname,

organizationName,

organizationalUnitName,

localityName,

stateOrProvinceName,

Title.

Обов’язково повинні бути визначені дані в атрибутах “countryName” та “serialNumber” (унікальний реєстраційний номер підписувача).

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

3.8.4. Інші реквізити підписувача можуть бути зазначені у розширеннях (extensions) “Додаткові дані підписувача“ (“subjectAltName”) або “Персональні дані підписувача“ (“subjectDirectoryAttributes”) залежно від типу реквізиту.

3.9. Додаткові дані про підписувача можуть бути зазначені в інших полях згідно з форматом, визначеним у національному стандарті ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2006.

3.10. Поле “Інформація про відкритий ключ підписувача” (“subjectPublicKeyInfo”) повинно містити ідентифікатор криптоалгоритму, що використовується підписувачем, а також відкритий ключ, який відповідає особистому ключу підписувача у DER-кодуванні.

SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {


Algorithm

AlgorithmIdentifier,


subjectPublicKey

BIT STRING }

Ідентифікатор криптоалгоритму (поле “AlgorithmIdentifier”) містить об’єктний ідентифікатор (поле “algorithm”) та відповідні параметри криптоалгоритму.

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {


algorithm OBJECT IDENTIFIER,


parameters ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL}

Об’єктний ідентифікатор (поле «algorithm») повинен вказувати на криптоалгоритм ДСТУ 4145-2002.

{Абзац дев'ятий пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

{Абзац десятий пункту 3.10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

{Абзац одинадцятий пункту 3.10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

Структура параметрів криптоалгоритму (поле “parameters”) та структура відкритого ключа (поле “subjectPublicKey”) визначаються об’єктним ідентифікатором криптоалгоритму.

3.11. Параметри криптоалгоритмів

3.11.1. Параметри криптоалгоритму ДСТУ 4145-2002вгору