Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв особистих ключів
Наказ Міністерства юстиції України від 31.10.20163086/5
Документ z1410-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.03.2017, підстава - z0420-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2016  № 3086/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2016 р.
за № 1410/29540

Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв особистих ключів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1015/5 від 29.03.2017}

Відповідно до підпункту 2-2 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" НАКАЗУЮ:

1. Запровадити використання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусами захищених носіїв особистих ключів під час доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

2. Установити, що державні реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріуси використовують захищені носії особистих ключів з моменту впровадження відповідного програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, що забезпечує використання таких носіїв, але не пізніше 28 квітня 2017 року.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1015/5 від 29.03.2017}

3. Внести до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року № 2586/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за № 1568/28013, такі зміни:

1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Доступ користувачів до реєстрів здійснюється після навчання їх роботі з такими реєстрами та за умови використання електронного цифрового підпису, що відповідає вимогам, передбаченим Законом України "Про електронний цифровий підпис", та є сумісним з програмним забезпеченням реєстрів.";

2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Користувач вживає заходів щодо забезпечення використання персонального комп’ютера, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, виключно для цілей користування такими реєстрами та їх ведення.";

3) у тексті Порядку слова "технічними адміністраторами" замінити словами "технічним адміністратором".

4. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві, технічному адміністратору Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур'євгору