Документ z1411-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2016  № 3058/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2016 р.
за № 1411/29541

Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Відповідно до статей 37, 52 Закону України «Про нотаріат» та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 2.12 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1298/20036 (зі змінами), після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

«У разі покладення обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій на декількох посадових осіб органу місцевого самоврядування - старост кожний староста веде окремий реєстр для реєстрації нотаріальних дій. Кожному реєстру для реєстрації нотаріальних дій присвоюється свій індекс, який має збігатися з номером печатки старости. При цьому запис на оформленому старостою документі здійснюється у вигляді такого набору цифр: 1-2, 3-4, 12-1 тощо, де перша цифра означає індекс реєстру для реєстрації нотаріальних дій старости, а друга цифра - порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо органом місцевого самоврядування вказані обов’язки покладено на одну посадову особу (старосту), записи, що здійснюються при реєстрації нотаріальних дій вказаною посадовою особою, складаються з однієї цифри, яка відповідає порядковому номеру нотаріальної дії (1, 2, 3, 10 тощо).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Мороза П.О.

Міністр

П. Петренковгору