Документ z1427-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.11.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2014 № 1886/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2014 р.
за № 1427/26204

ВИМОГИ
до структури та змісту XML-схеми електронного примірника описів справ постійного зберігання

Позначення кратності вкладень компонентів XML-схеми:

1 - обов’язковий, може з’являтися тільки один раз;

1-n - обов’язковий, може зустрічатися кілька разів;

0-1 - необов’язковий, може зустрічатися тільки один раз;

0-n - необов’язковий, може зустрічатися кілька разів.

Скорочення:

А - атрибут;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

Е - елемент;

К - компонент;

С - контейнер;

ЕПОС - електронний примірник описів справ постійного зберігання;

ІД - інструкція з діловодства установи.

Індекс компонента XML-схеми

Тип компонента XML-схеми

Назви і рівень вкладеності XML-контейнерів/XML-елементів

Назва XML-атрибута

Кратність компонентів XML-схеми

Призначеність/зміст компонентів XML-схеми

Правило заповнення змісту

нульовий (кореневий) рівень

перший рівень

другий рівень

третій рівень

четвертий рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

К1

С

epos


1

Для ЕПОС

XML

К2

С


md.file

1

Для метаданих ЕПОС

XML

К3

Сidentificat

Для даних ідентифікації файла ЕПОС

XML

К4

А


date.creat

1

Дата створення файла

ІД

К5

Е
organisat1

Для реквізитів установи

XML

К6

А


fullname

1

Назва установи

ІД

К7

А


shortname

0

Коротка назва установи

ІД

К8

А


ownership

0

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму

ІД

К9

А


org.code

0

Ідентифікаційний код установи за ЄДРПОУ

ІД

К10

А


tax.idcode

0

Ідентифікаційний номер платника податків

ІД

К11

Е

address


1

Для адреси установи

XML

К12

А


street

1

Назва вулиці

ІД

К13

А


house

1

Номер будинку

ІД

К14

А


building

1

Номер корпусу або будови

ІД

К15

А


flat

1

Номер офіса або квартири

ІД

К16

А


settlement

1

Назва населеного пункту (міста, селища тощо)

ІД

К17

А


district

1

Назва району

ІД

К18

А


region

1

Назва регіону (республіки, області)

ІД

К19

А


postсode

1

Поштовий індекс

ІД

К20

A


postbox

0

Номер абонентської скриньки

ІД

К21

А


nontypical

0

Інші елементи поштової адреси

ІД

К22

А


e.contасt

1-n

Номер (адреса) із зазначенням типу електронних засобів комунікації

ІД

К23

Е
respons.person1

Для даних про службову особу, котра створила і підписала ЕПОС

XML

К24

А


department

1

Назва підрозділу установи

ІД

К25

A


rank

1

Посада

ІД

К26

А


surname

1

Прізвище

ІД

К27

А


firstname

1

Ім’я

ІД

К28

А


fathername

1

По батькові

ІД

К29

А


e.contact

1-n

Номер (адреса) із зазначенням типу електронних засобів комунікації

ІД

К30

С


md.ops

1

Для метаданих ОпС

XML

К31

Corganisation
1

Для даних ідентифікації установи-фондоутворювача

XML

К32

А


fullname

1

Найменування установи

ПР

К33

А


shortname

0

Коротке найменування установи

ПР

К34

А


org.code

1

Ідентифікацій-ний код установи за ЄДРПОУ

ПР

К35

А


department

1

Назва підрозділу установи

ПР

К36

Е
official.person
Для даних про керівника установи

XML

К37

A


rank

1

Посада

ІД

К38

А


surname

1

Прізвище

ІД

К39

А


firstname

1

Ім’я

ІД

К40

А


fathername

1

По батькові

ІД

К41

E
respons.person
Для даних про укладача опису

XML

К42

А


department

1

Назва підрозділу установи

ІД

К43

A


rank

1

Посада

ІД

К44

А


surname

1

Прізвище

ІД

К45

А


firstname

1

Ім’я

ІД

К46

А


fathername

1

По батькові

ІД

К47

Е
epk.org1

Для даних протоколу ЕПК установи

XML

К48

А


protokl.numb


Номер протоколу

ІД

К49

А


protocol.date


Дата протоколу

ІД

К50

Estate.archive

Для даних ідентифікації державної архівної установи

XML

К51

А


fullname

1

Назва архіву

ПР

К52

А


shortname

0

Коротка назва архіву

ПР

К53

A


org.code

1

Ідентифікацій-ний код архіву за ЄДРПОУ

ПР

К54

Е
official.person
Для даних про керівника установи

XML

К55

A


rank

1

Посада

ІД

К56

А


surname

1

Прізвище

ІД

К57

А


firstname

1

Ім’я

ІД

К58

А


fathername

1

По батькові

ІД

К59

E
respons.person
Для даних про укладача опису

XML

К60

А


department

1

Назва підрозділу установи

ІД

К61

A


rank

1

Посада

ІД

К62

А


surname

1

Прізвище

ІД

К63

А


firstname

1

Ім’я

ІД

К64

А


fathername

1

По батькові

ІД

К65

Е
epk.archive1

Для даних протоколу ЕПК архіву

XML

К66

А


protokl.numb


Номер протоколу

ІД

К67

А


protocol.date


Дата протоколу

ІД

К68

C


resource.identif

1

Для описів справ

XML

К69

А


fund.number

1

Номер фонду

ПР

К70

А


descript.number

1

Номер опису

ПР

К71

Еrecords
1

Для ЕПОС

XML

К72

A


record

1

Для ЕПОС

XML (Base 64)

К73

А


record.changes

0-n

Для ЕПОС з внесеними змінами

XML (Base 64)вгору