Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань
МОЗ України; Наказ, Перелік від 27.10.2014778
Документ z1439-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.08.2017, підстава - z0910-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2014  № 778


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2014 р.
за № 1439/26216

Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 919 від 30.12.2015
№ 731 від 29.06.2017}

Відповідно до статті 53-1 розділу V Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, що додається.

2. Департаменту медичної допомоги МОЗ України (С. Хотіна) та Державному закладу «Центр медичної статистики МОЗ України» (М. Голубчиков) забезпечити щорічний перегляд переліку та, у разі необхідності, внесення до нього відповідних змін.

3. Департаменту медичної допомоги МОЗ України (С. Хотіна) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Терещенко.

Т. в. о. Міністра

В. Лазоришинець

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук України
академік

А.М. Сердюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
27.10.2014 № 778


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2014 р.
за № 1439/26216

ПЕРЕЛІК
рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування

№ з/п

Нозологія

МКХ-10

Orpha.net

І. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

1

Гіперінсулінізм

Е16.1

71212
79643
79644
263455
276575
276580
276598
276603

2

Псевдогіпопаратиреоз

Е20.1

79443
79444
94089
94090

3

Гіпопаратиреоз,
інші форми гіпопаратиреозу

Е20.8

2237,
2238
2239,
2323
3453
36913
189466

4

Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

Е22.0

116,
744,
821,
963
2081
99725
99725
300373

5

Передчасне статеве дозрівання центрального походження

Е22.8

562,
759,
169615
169618

6

Гіпопітуїтаризм

Е23.0

432,
467,
478
90695
91354
95494

7

Діабет нецукровий

Е23.2

3463
3463
30925
95501
95626
178029

8

Хвороба (Іценка - ) Кушинга гіпофізного походження

Е 24.0

96253

9

Ектопічний АКТГ синдром

Е 24.3

99889

10

Природжені адреногенітальні порушення, пов’язані з ферментною недостатністю

Е25.0

252,
253,
418
90791
90793
90794
90795
95409
95698
95699
95701
168558
315306
315311
325524
325529

11

Первинна недостатність кіркової речовини
надниркових залоз,
адреналовий криз

Е27.1,

Е27.2

3143
85138
95409
95702
168558
319205

12

Гіпофункція яєчок,
синдром андрогенної резистентності,
тестикулярна фемінізація (синдром)

Е29.1,
Е34.5

478, 754,
90797
99429

13

Передчасне статеве дозрівання

Е30.1

3000
178040

14

Автоімунна полігландулярна недостатність
(автоімунний полігландулярний синдром, тип І)

E31.0

3453
3454

15

Карликовість, не класифікована в інших рубриках, тип Ларона
(синдром Ларона)

E34.3

633

16

Недостатність інших уточнених вітамінів групи В (біотинідазна недостатність)

Е53.8

79241

17

Класична фенілкетонурія,
інші гіперфенілаланінемії

Е70.0,
Е70.1

226, 716,
2209
79253
79254
238583
293284

18

Порушення обміну тирозину
Тирозинемія
Охроноз, алкаптонурія

E70.2

882
28378
69723
56

19

Хвороба «кленового сиропу»

Е71.0

511

20

Інші порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом (ізовалеріанова, метилмалонова, пропіонова ацидемії)

Е71.1

33,
35
280183

21

Порушення обміну жирних кислот
(MCAD, LCAD, LCHAD, SCAD),
Адренолейкодистрофія

E71.3

5, 6, 13, 19,
20, 42, 43,
44,
111, 939,
2971,
26792,
26793,
35123,
35129,
35701,
66634,
67046,
67047,
67048,
79095,
79157,
79350,
79351,
99901,
139396,
255182,
289504,
309127

22

Інші порушення обміну амінокислот

Е72

23,
90,
141,
2116
35704
247525

23

Порушення транспорту амінокислот
Синдром Фанконі (- де Тоні - Дебре)
Цистиноз

Е72.0

3337
213,
411629,
411634,
411641

24

Порушення обміну сірковмісних амінокислот
Цистатіонурія
Гомоцистинурія

Е72.1


213
394

25

Порушення обміну циклу сечовини
(цитрулінемія)
МетіонінеміяЕ72.2

247546
187,
395, 622,
247525,
249546,
247585,

Гіперамоніємія


35878,
137908,
927415

26

Порушення обміну лізину та гідроксилізину (глутарова ацидурія)

Е72.3

25

27

Інші уточнені порушення обміну амінокислот

Е72.8

3467

28

Хвороба Помпе

Е74.0

365

29

Порушення обміну галактози
Галактоземія

Е74.2


79237
79238
79239
354

30

Інші гангліозидози
Гангліозидоз GM1

Е75.1


79257
512
206448

31

Інші сфінголіпідози
Хвороби:
Фабрі (- Андерсен)
Гоше
Німанна - Піка

Е75.2324
355
646
77292
77293

32

Cфінголіпідоз, неуточнений

Е75.3

79225

33

Нейронний цероїдний ліпофусциноз

Е75.4

216
79262
79263
79264
168486
228329
228337

34

Інші порушення накопичення ліпідів

Е75.5

909

35

Мукополісахаридоз, тип I

Е76.0

579
583

36

Мукополісахаридоз, тип II

Е76.1

580

37

Інші мукополісахаридози
Мукополісахаридоз, типи ІІІ, ІV, VI

Е76.2

582
309297
309310
189159

38

Дефекти посттрансляційної модифікації лізосомальних ферментів

Е77.0

61,
118,
309252

39

Інші гіперліпідемії

Е78.4

14

40

Інші порушення обміну ліпопротеїдів

Е78.8

425

41

Cиндром Леша - Найхана

Е79.1

510

42

Порушення обміну міді (хвороба Вільсона)

Е83.0

309839

43

Кістозний фіброз (муковісцидоз)

Е84.0,
Е84.1,
Е84.8

586

44

Сімейна середземноморська гарячка

E85.0

342

45

Інші форми амілоїдозу

Е85.8

366

46

Порушення обміну плазматичних білків, не класифіковані в інших рубриках

Е88.0

48818

47

Інші уточнені порушення обміну речовин

Е88.8

28,29, 31,
45,46, 60,
134,141,
147,156,
157, 324,
349,355,
365,579,
584,976,
926, 3137
35121
79318-79333
79095
79293
228302,
228395,
228308
247676
289157

48

Порушення обміну орнітину
Аргінінемія
Орнітин карбамоілтрансферази дефіцит

72.4


90,
664

49

Порушення обміну гліцину

Е72.5

407,
289857,
289860

50

Інші порушення накопичення ліпідів Хвороба Вольмана

Е75.5

75233

51

Спадкова еритропоетична порфирія

Е80.0

79277,
79278

52

Порфирія шкірна пізня

Е80.1

101330

53

Інші порфирії

Е80.2

79273,
79276,
95157,
95161

54

Ліпоматоз, не класифікований у інших рубриках

Е88.2

199276

ІІ. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

1

Нічна пароксизмальна гемоглобінурія

D59.5

447

2

Інші апластичні анемії, конституціональна апластична анемія (синдром Блекфена - Дайємонда, анемія Фанконі), апластична анемія, спричинена лікарськими засобами, апластична анемія, спричинена іншими зовнішніми агентами, ідіопатична апластична анемія, інші уточнені апластичні анемії

D61
(D61.0,
D61.1,
D61.2,
D61.3,
D61.8)

84
124
811
164823
182040

3

Природжена дизеритропоетична анемія

D64.4

85
98869
98873
98870
293825
293830
363727

4

Спадкова недостатність фактора VIII,
гемофілія А

D66

98878

5

Спадкова недостатність фактора IX, гемофілія В

D67

98879

6

Хвороба Віллебранда

D68.0

903

7

Спадковий дефіцит фактора XI

D68.1

329

8

Спадковий дефіцит інших факторів згортання крові

D68.2

330

9

Алергічна пурпура (хвороба Геноха (- Шенлейна), геморагічний васкуліт, Ig A-асоційований васкуліт)

D69.0

761

10

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

D69.3

1959

11

Агранулоцитоз (автосомно домінантна тяжка вроджена нейтропенія)

D70

486

12

Хронічний (дитячий) гранульоматоз

D71

379

13

Інші уточнені порушення лейкоцитів (автоімунний лімфопроліферативний синдром)

D72.8

3261

14

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз

D76.1

540

15

Зчеплена з Х-хромосомою агаммаглобулінемія
(Брутона) (з дефіцитом гормону росту)

D80.0

47

16

Автосомна рецисивна агаммаглобулінемія (швейцарський тип)

D80.0

33110

17

Вибірний дефіцит імуноглобуліну G (IgG)

D80.3

183675

18

Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну M (IgM)

D80.5

101088

19

Комбіновані імунодефіцити

D81.0 - D81.3

183660

20

Синдром Віскотта - Олдріча

D82.0

906

21

Синдром Ді Георге

D82.1

567

22

Синдром гіперімуноглобуліну Е (IgE)

D82.4

2314
169446

23

Імунодефіцит, пов'язаний з іншими уточненими значними дефектами (синдром Ніймегена)

D82.8

647

24

Загальний варіабельний імунодефіцит

D83.0 - D83.2, D83.8, D83.9

1572

25

Дефект у системі комплементу

D84.1

169147
169150

26

Дефіцит інгібітора С1-естерази

D84.1

91378

27

Інші уточнені імунодефіцитні порушення (дефіцит адгезії лейкоцитів, тип І)

D84.8

99842

28

Есенціальний кріоглобулінемічний васкуліт

D89.1

91138

ІІІ. Рідкісні розлади психіки та поведінки

1

Набута афазія з епілепсією (синдром Ландау - Клефнера)

F80.3

98818

2

Синдром Ретта

F84.2

778
3095

3

Комбінований голосовий та множинний моторний тик (синдром де ла Туретта)

F95.2

856

ІV. Рідкісні хвороби нервової системи

1

Хвороба Гентінгтона
Хорея Гентінгтона

G10

399
248111

2

Рання мозочкова атаксія
Атаксія Фрідрейха (автосомно-рецесивна)

G11.1

95

3

Телеангіектатична атаксія (синдром Луї-Бар)

G11.3

100

4

Спадкова спастична параплегія

G11.4

10989
100988
100990
100991
100993
100994
100998
100999
101009
171612
171617

5

Спінальна м`язова атрофія та споріднені синдроми

G12

70,481
803,
1216
2048
35689
65684
73245
83330
83418
83419
83420
85146
90020
97229
97229
98503
98920
99965
139518
139547
139552
140465
140468
206580
206580
206701
206704
206707
206713
209335
209341
211037
276435
314485
357043
363447
363447
363454

6

Бічний склероз аміотрофічний

G12.2

803

7

Хвороба Геллервордена - Шпатца

G23.0

385
157846
157850
216866
216873
329303
397922

8

Прогресуюча над'ядерна офтальмоплегія (Стіла - Річардсона - Ольшевського)

G23.1

683
240103
240112

9

Стріатонігральна дегенерація

G23.2

1576
98933
225147
225154

10

Інші уточнені дегенеративні хвороби базальних гангліїв

G23.8

1980

11

Ідіопатична сімейна дистонія

G24.1

256,
1866
36899
70594
71516
71517
98203
98806
98807
98808
101150
156159
199351
210571
329466
376724

12

Спастична кривошия

G24.3

93962
370114
420485
420492

13

Ідіопатична рото-лицева дистонія Рото-лицева дискінезія

G24.4

93964,
93958,
200037,
36899,
156159,
306741,
376724

14

Обмежена атрофія головного мозку

G31.0

278

15

Дегенеративна хвороба нервової системи, неуточнена

G31.9

58,141,
370997

16

Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів (синдром Леннокса - Гасто, синдром Драве, ювенільна міоклонічна епілепсія, пролонговані судоми у дітей)

G40.4

2382

17

М‘язова дистрофія

G71.0

98473

18

Міотонічні розлади (міотонія)

G 71.1

612,
614,
684,
84142
99734
99735
99736
206973

19

Природжені міопатії

G71.2

595,
597,
97242
97245
98902
169189
171442
371007

20

Періодичний параліч (пароксизмальна міоплегія)

G72.3

681,
682
371433
375553

21

Запальна міопатія, не класифікована в інших рубриках (анти-ГМГ-КоА міопатія)

G72.4

206569

22

Синдром Ітона - Ламберта

G73.1

43393

23

Багатосистемна дегенерація

G90.3

102
98933
227510

24

Церебральна кіста

G93.0

2356
314697

25

Сирингомієлія

G95.0

3280
99856
99857
99858
370034

26

Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при хворобах, класифікованих в інших рубриках Прогресуючий енцефаломієліт з ригідністю і міоклонусом

G04-G05

438266

27

Вторинний паркінсонізм, спричинений іншими зовнішніми факторами

G21.2

306666,
306679

28

Інші форми вторинного паркінсонізму

G21.8

71517,
238455

29

Дистонія

G24

1866

30

Дистонія краніоцервікальна з залученням гортані та верхніх кінцівок

G24.3

420485

31

Блефароспазм

G24.5

93964

32

Інші дистонії

G24.8

255,
98203

33

Дистонія неуточнена

G24.9

1866

34

Специфічні епілептичні синдроми

G40.5

3451

35

Спадкова моторна та сенсорна невропатія

G60.0

166,
64746- 64749,
64751,
65753,
90103,
90114,
90117-90120,
90658,
91024,
93114,
98856,
99014,
99936- 99956,
100043- 100046,
101075-101078,
101081- 101085,
101097,
101101,
101102,
139515,
217055,
228174,
228179,
254334,
268337,
284232,
300319,
324442,
324585,
324611,
329258,
352670,
352675,
369867,
363981,
391351,
397735,
397968,
401964,
435387,
435819,
435998,
443073,
443950,
447964,
466768,
466775,
476109,
476116,
476123,
476394

V. Рідкісні хвороби системи кровообігу

1

Первинна легенева гіпертензія

I27.0

182090

2

Інші уточнені форми легенево-серцевої недостатності

I27.8

182090

3

Легенево-серцева недостатність, неуточнена

I27.9

182090

4

Субарахноїдальний крововилив,
включно розрив аневризми судин мозку

I60

90065
231160

5

Хвороба Мойамойа

I67.5

2573

6

Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи

I67.6

329217

7

Церебральний артеріїт, не класифікований в інших рубриках (первинний васкуліт центральної нервової системи)

I67.7

140989

8

Спадкова геморагічна телеангіектазія

I78.0

774

VІ. Рідкісні хвороби шкіри та підшкірної клітковини

1

Набутий бульозний епідермоліз

L12.3

46487

2

Дискоїдний червоний вовчак

L93.0

90281

3

Підгострий шкірний червоний вовчак

L93.1

163525

VІІ. Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

1

Лобне енцефалоцеле

Q01.0

1931

2

Носо-лобне енцефалоцеле

Q01.1

141118

3

Потиличне енцефалоцеле

Q01.2

199647

4

Енцефалоцеле інших локалізацій

Q01.8

268823

5

Енцефалоцеле, неуточнене

Q01.9

268826
268829

6

Мікроцефалія

Q02.0

275543

7

Природжена вада водопроводу мозку (сільвієв водопровід)

Q03.0

2182

8

Атрезія отворів Мажанді та Лушки
(Синдром Денді - Уокера)

Q03.1

217

9

Інша природжена гідроцефалія

Q03.8

2185
269505
269510

10

Інші редукційні вади головного мозку

Q04.3

2149
35981
102009
268943
280640

11

Природжені церебральні кісти

Q04.6

799

12

Spina bifida (неповне закриття хребтового каналу)
Spina bifida, неуточнена

Q05.0-Q05.9

823
268369
268377
268388
268392
268762
268744
268748
268397
268740
268770

13

Діастематомієлія

Q06.2

1671

14

Синдром Арнольда - Кіарі

Q07.0

1136
26882

15

Периферична артеріовенозна вада розвитку

Q27.3

53721

16

Артеріовенозна вада розвитку церебральних судин

Q28.2

1053
46724
53719
141189
141194
141199

17

Інші вади розвитку церебральних судин

Q28.3

97339
221061

18

Краніосиностоз

Q75.0

1531
1538
2145
2343
3267
3366
35093
35099
139390
169163

19

Черепно-лицевий дизостоз

Q75.1

207
1784
93262

20

Синдром Кліппеля - Фейля

Q76.1

2345

21

Ахондрогенезія

Q77.0

932

22

Ахондроплазія
гіпохондроплазія

Q77.4

15, 429,
750

23

Спондилоепіфізарна дисплазія

Q77.7

485
1427
1855
2619
93347
93349
94068
137678
156731
420794

24

Інша остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток і хребетного стовпа

Q77.8

40, 254,
750, 969,
3180
85200
168549
168555
401979

25

Незавершений остеогенез

Q78.0

666,
216796
216804
216812
216820
216828

26

Остеопетроз (мармурова хвороба)

Q78.2

2781

27

Синдром Елерса - Данлоса

Q79.6

287
1901
75501
98249
90309
90318

28

Інший природжений іхтіоз (синдром Незертона)

Q80.8

634

29

Бульозний епідермоліз

Q81

303,
304,
305,
257,
2908
79396
79399
79400
79402
79403
79404
79407
79408
79842

30

Нейрофіброматоз (незлоякісний)

Q85.0

636,
637,
2678,
93921,
97685,
137605,
363700

31

Туберозний склероз

Q85.1

805

32

Інші факоматози, не класифіковані в інших рубриках

Q85.8

201,
524,
892
3205

33

Синдроми природжених вад, що впливають переважно на зовнішній вигляд обличчя

Q87.0

949
1786
1787
1788
64542
93453
140997
141132
141327
141330
221054
280651

34

Синдроми природжених вад, що проявляються переважно карликовістю
Синдром Рассела - Сільвера
Синдром Прадера - Віллі

Q87.1

633
2616
2637
141132
813
739
98754
98793
171829
177901
177904
177907
177910
398069
398073
398079

35

Синдром Марфана і асоційовані стани

Q87.4

558
284963
284973
384993

36

Синдром Тернера (синдром Шерешевського - Тернера)

Q96.0-Q96.4,
Q96.8, Q96.9

881
99413

37

Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в інших рубриках

Q97.0-Q97.3,
Q97.8

9,11,
243
1772
2138
3375
96263
96264
199310
261534

38

Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в інших рубриках

Q98.0- Q98.8

8, 242,
243,
393,
1770
2138
96266
99329
99330
199310
251510

VІІІ. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

1

Хвороба Рейтера

M02.3

29207

2

Синдром Фелті

M05.0

47612

3

Синдром Стілла у дорослих

M06.1

829

4

Псоріатична артропатія

M07

40050

5

Ювенільний ревматоїдний артрит

M08.0

85435

6

Родинний хондрокальциноз

M11.1

1416

7

Артропатія при амілоїдозі

M14.4

85445

8

Вузликовий поліартеріїт

M30.0

767

9

Поліартеріїт із залученням легенів (Чарджа -
Стросса, еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом)

M30.1

183

10

Слизово-шкірний синдром лімфатичних вузлів (Кавасакі)

M30.3

2331

11

Синдром Гудпащера

M31.0

375

12

Гранульоматоз Вегенера

M31.3

900

13

Синдром дуги аорти (Такаясу) (неспецифічний аортоартеріїт)

M31.4

3287

14

Гігантоклітинний артеріїт (хвороба Хортона)

M31.5

397

15

Системний червоний вовчак

M32

536

16

Системний червоний вовчак, спричинений лікарськими препаратами

M32.0

231111

17

Інші форми системного червоного вовчаку (бульозний системний червоний вовчак)

M32.8

46489

18

Дерматополіміозит

M33

221

19

Ювенільний дерматоміозит

M33.0

93672

20

Поліміозит

M33.2

732

21

Системний склероз

M34

801

22

Синдром CR(E)ST, вогнищева склеродермія

M34.1

90290
220402

23

Інші форми системного склерозу (склеродермія Бушке)

M34.8

352763

24

Сухий синдром (Шегрена)

M35.0

289390

25

Змішана хвороба сполучної тканини

M35.1

809

26

Хвороба Бехчета

M35.2

117

27

Ревматична поліміалгія

M35.3

93569

28

Дифузний (еозинофільний) фасцит

M35.4

3165

29

Рецидивний панікуліт (Вебера - Крісчена)

M35.6

33577

30

Інші уточнені системні ураження сполучної тканини
(антисинтетазний синдром)

M35.8

81

31

Анкілозивний спондиліт

M45

825

32

Інші міозити
(міозит із внутрішньоклітинними включеннями, локалізований міозит)

M60.8

611
48918

33

Гіперостоз черепа

M85.2

443098

34

Хронічний багатовогнищевий остеомієліт (синдром SAPHO)

M86.3

793

35

Рецидивний поліхондрит

M94.1

728

ІХ. Деякі рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби

1.

Хвороба Лайма

A69.2

91546

2.

Кандидоз шкіри і нігтя (хронічний шкірно-слизовий кандидоз)

B37.2

1334

3.

Цистицеркоз центральної нервової системи

В69.0

1560

4.

Інфекція інших локалізацій і множинний ехінококоз, викликаний Echinococcus granulosus
(ехінококоз головного і спинного мозку)

В67.3

400

5.

Інфекція інших локалізацій і множинний ехінококоз, викликаний Echinococcus multilocularis (альвеолярний ехінококоз головного і спинного мозку)

В67.6

284

Х. Рідкісні новоутворення

1

Позамозкові пухлини мозкових оболонок (менінгіоми)

D32.0
D32.1
D32.9

2495

2

Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи (астроцитома, олігодендрогліома, олігоастроцитома)

D33.0
D33.1
D33.2
D33.4
D33.7
D33.9

94
251940
251595
251601
251604
251592
251656
251612
251615
251607
251598
251618

3

Вестибулярна шванома (невринома слухового нерва)

D33.3

252175

4

Гіперпролактинемія (пролактинома)

D35.2
Е22.1

2965

5

Краніофарингіома

D44

54595

6

Плюригландулярне ураження

Множинний ендокринний аденоматоз

D44.8

652
276161
276152

7

Поліцитемія справжня

D45

729

8

Мієлодиспластичні синдроми

D46

52688

9

Хронічна мієлопроліферативна хвороба

D47.1

824

10

Ессенціальна (геморагічна) тромбоцитемія

D47.3

3318

11

Гістіоцитоз із клітин Лангерганса

D76.0

389

12

Інші гістіоцитозні синдроми (синдром Розаї - Дорфмана)

D76.3

158014

13

Злоякісне новоутворення губи

С00

69078
99967
99969
99970
99971

14

Злоякісне новоутворення привушної, інших та неуточнених великих слинних залоз

C07, С08

276145

15

Злоякісне новоутворення носової частини глотки

C11

150

16

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій губи, ротової порожнини та глотки

C14

98061

17

Злоякісне новоутворення стравоходу

C15

70482

18

Злоякісне новоутворення шлунка

C16

26106
36273
63443
314022

19

Злоякісне новоутворення тонкої кишки

C17

104076

20

Злоякісне новоутворення ободової кишки

C18

144

21

Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків

С22

449
33402
70567
88673
178315
306633

22

Злоякісне новоутворення підшлункової залози

C25

1333
217074

23

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів травлення

C26

44890
98059

24

Злоякісне новоутворення бронхів та легенів

C34

70573
98060

25

Злоякісне новоутворення загрудинної залози

C37

99868
99869
263331
263335
263339

26

Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок, інших та неуточнених локалізацій

C40, C41

319,
668,
2760
55880
223727

27

Злоякісна меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри

C43, C44

618
51013
97338
98589
168999
252050
252206
293822
404560

28

Мезотеліома

C45

50251
168811
168816

29

Саркома Капоші

C46

33276

30

Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи

C47

635
1957
3148
251877
252212

31

Злоякісні новоутворення інших типів сполучної і м'яких тканин

С49

780,
2030,
3273
3394
31112
64720
69078
79105
97338
99756
99757
99967
99969
99970
99971
163699
209916
263413
293190
293199
293202
370334

32

Злоякісне новоутворення молочної залози

С50

145
180257
213524
213711
227535

33

Злоякісне новоутворення вульви

С51

98063

34

Злоякісне новоутворення піхви

С52

206489
206492

35

Злоякісне новоутворення шийки матки

С53

213564
213761
213782
213792
213797
213802
213807
213812
213837

36

Злоякісне новоутворення тіла матки

С54

213564
213569
213589
213600
213610
213615
213620
213625
213630
213751

37

Злоякісне новоутворення яєчника

C56

145
3399
35807
35808
99912
99915
99916
99917
206538
213500
213512
213517
363582
398940
398934

38

Злоякісне новоутворення статевого члена

C60

398043

39

Злоякісне новоутворення передміхурової залози

C61

1331

40

Злоякісне новоутворення яєчка

C62

842
3399
363494
363504
363582

41

Злоякісне новоутворення нирки, ниркової миски

C64, C65

151,
523,
98058
217071
319314

42

Злоякісне новоутворення сечового міхура

C67

157980
284400

43

Злоякісне новоутворення ока та його придатків,
злоякісне новоутворення оболон мозку,
злоякісне новоутворення головного мозку,
злоякісне новоутворення спинного мозку, черепно-мозкових
нервів та інших частин центральної нервової системи

C69,
С70,
С71,
С72

790
251576
251858
251995
252021
357027
357034

44

Злоякісне новоутворення щитоподібної залози

C73

142
1332
100088

45

Злоякісне новоутворення наднирника

C74

1501
231625

46

Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій,
злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

C79,
C80

99913
363579

47

Хвороба Ходжкіна

C81

391
8844,
86893
98846

48

Неходжкінська лімфома, фолікулярна (нодулярна)

C82
(C82.1,
C82.2,
C82.7,
C82.9)

545

49

Неходжкінська лімфома дифузна

C83

543,
544,
547
48686
52416
86869
300849

50

Периферійні та шкірні Т-клітинні лімфоми

C84

542
3162
86879
86880
86886
171918

51

Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми

C85

171915
2420

52

Злоякісні імунопроліферативні хвороби

C88

33226
100025
100026

53

Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення

C90

29073
86855
98282

54

Лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз)

C91

513
58017
67038
86852
86873
86875

55

Гострий мієлоїдний лейкоз

C92.0

519

56

Хронічний мієлоїдний лейкоз

C92.1

521

57

Мієлоїдна саркома

C92.3

86850

58

Гострий промієлоцитарний лейкоз

C92.4

520

59

Гострий мієломоноцитарний лейкоз

C92.5

517

60

Інший мієлоїдний лейкоз,
лейкоз мієломоноцитарний ювенільний

C92.7

514

61

Мієлоїдний лейкоз, неуточнений

C92.9

98829
102724

62

Моноцитарний лейкоз

C93

98823

63

Інший лейкоз уточненого клітинного типу

C94

318,
518,
158799
86843
86849

64

Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин

C96

98850
99870

XI. Рідкісні хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки і циліарного тіла

1

Інтерстиціальний (стромальний) і глибокий кератит (синдром Когана)

Н16.3

1467

2

Іридоцикліт

Н20

280886,
280914,
280917

{Перелік в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 919 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 731 від 29.06.2017}

Директор Департаменту
медичної допомоги


С. Хотінавгору