Документ z1449-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2014  № 919


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2014 р.
за № 1449/26226

Про затвердження Положення про Експертну комісію з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання

Відповідно до статті 16 Закону України «Про культуру», статті 16 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466, Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 року за № 1027/6218, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання, що додається.

2. Відділу бібліотек та читання управління бібліотек, читання та регіональної політики (Нікіфоренко Л.С.) забезпечити надання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Островську-Люту О.Б.

Міністр

Є.М. Нищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
30.10.2014 № 919


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2014 р.
за № 1449/26226

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання

1. Експертна комісія з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання (далі - Експертна комісія) є консультативним дорадчим колегіальним органом Мінкультури, який утворюється для забезпечення відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань (книжкових пам’яток) для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

2. У своїй діяльності Експертна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури та цим Положенням.

3. До складу Експертної комісії входять голова, заступник голови, секретар, а також книгознавці - представники бібліотек, музеїв, наукових установ, інших організацій (за згодою).

Склад Експертної комісії затверджується наказом Мінкультури.

Секретар Експертної комісії є штатним працівником Мінкультури та не має права голосу.

4. Експертна комісія працює на громадських засадах.

5. Експертна комісія здійснює розгляд пропозицій бібліотек, музеїв, інших юридичних осіб щодо включення книжкових пам’яток до Державного реєстру національного культурного надбання (далі - пропозиції) та надає Мінкультури відповідні висновки.

6. Експертна комісія надає Мінкультури висновки щодо того, підлягає чи не підлягає конкретна книжкова пам’ятка включенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

7. При розгляді пропозицій та підготовці висновків щодо кожної з книжкових пам’яток, представлених на розгляд, Експертна  комісія  керується частиною третьою статті 16 Закону України «Про культуру», Положенням про Державний реєстр національного культурного надбання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466, Інструкцією про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання, затвердженою наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708, зареєстрованою  в  Міністерстві  юстиції  України 12 грудня 2001 року за № 1027/6218, ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги» (ГОСТ 7.87-2003. IDT), інформацією про відповідні книжкові пам’ятки в наукових джерелах тощо.

8. Формою роботи Експертної комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови у разі потреби.

9. Експертна комісія має право залучати до участі в роботі  консультантів - фахівців у галузі літератури, культури, історії (за згодою).

10. Висновки кожного члена Експертної комісії заносяться до протоколу за підписом голови та секретаря Експертної комісії.

11. Засідання Експертної комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

12. Рішення Експертної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні від загальної кількості членів Експертної комісії.

При однаковій кількості голосів членів Експертної комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

13. Протокол засідання Експертної комісії протягом п’яти робочих днів після засідання передається до Мінкультури. Висновки Експертної комісії, викладені у протоколі Експертної комісії, враховуються Мінкультури при формуванні Державного реєстру національного культурного надбання.

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Експертної комісії здійснює Мінкультури.

Начальник управління
бібліотек, читання
та регіональної політикиЛ.С. Нікіфоренковгору