Документ z1490-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2018, підстава - z0767-18

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2015  № 420


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за № 1490/27935

Про створення «гарячої» телефонної лінії в Міністерстві аграрної політики та продовольства України та затвердження Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 265 від 12.06.2018}

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою підвищення ефективності роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України із зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Створити та забезпечити функціонування «гарячої» телефонної лінії в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

2. Затвердити Порядок роботи «гарячої» телефонної лінії в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, що додається.

3. Відповідальним за роботу «гарячої» телефонної лінії є Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян.

4. Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лапу В.І.

Міністр

О.М. ПавленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
13.11.2015  № 420


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за №1490/27935

ПОРЯДОК
роботи «гарячої» телефонної лінії в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

{У тексті Порядку слова «Мінагрополітики України» замінено словом «Мінагрополітики», слова «Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян» в усіх відмінках замінено словами «Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 265 від 12.06.2018}

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою підвищення ефективності роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України із зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Цей Порядок визначає механізми прийому, розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на «гарячу» телефонну лінію Мінагрополітики.

3. Посадові особи Мінагрополітики, які забезпечують роботу «гарячої» телефонної лінії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 265 від 12.06.2018}

4. «Гаряча» телефонна лінія працює в адміністративній будівлі Мінагрополітики за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, щодня (крім вихідних та неробочих днів): понеділок - четвер - з 09.00 до 18.00, п’ятниця - з 09.00 до 16.45 (час роботи «гарячої» телефонної лінії за потреби може бути продовжено) за телефоном 0-800-215-010.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 265 від 12.06.2018}

5. Роботу «гарячої» телефонної лінії організовує та забезпечує Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян.

6. Ефективність функціонування «гарячої» телефонної лінії забезпечується взаємодією структурних підрозділів Мінагрополітики, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

7. Усі звернення громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, реєструються Відділом публічної інформації та розгляду звернень громадян у день їх надходження і на кожне звернення заповнюється картка звернення громадян на «гарячу» телефонну лінію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України згідно з додатком до цього Порядку.

8. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

9. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості вирішуються під час телефонної розмови.

10. Усі звернення, що потребують детальнішого вивчення, після реєстрації передаються на розгляд керівництву та відповідно до наданого доручення структурному підрозділу Мінагрополітики для вирішення по суті. Строк розгляду не повинен перевищувати строків, які визначені чинним законодавством.

11. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

12. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

13. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Мінагрополітики, особа, яка здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого державного органу або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості надає адресу, номер телефону.

14. Контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, здійснює Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян.

15. За результатами роботи зі зверненнями громадян, що надходять на «гарячу» телефонну лінію, Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян готує аналітичну інформацію та подає її на розгляд керівництву Мінагрополітики.

16. Оприлюднення інформації щодо роботи «гарячої» телефонної лінії забезпечує Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян шляхом розміщення на веб-сайті Мінагрополітики.

Начальник
Відділу публічної інформації,
взаємодії з Кабінетом Міністрів
України та розгляду
звернень громадян

О.А. ЗахарченкоДодаток
до Порядку роботи «гарячої» телефонної
лінії в Міністерстві аграрної політики
та продовольства України
(пункт 7)

«ГАРЯЧА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
Міністерства аграрної політики та продовольства України
0 800 215 010

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса


Електронна пошта

ЗАЯВНИК

За статтю
(чоловіча, жіноча)

За віком

За соціальним станом
(пенсіонер, пенсіонер з числа військовослужбовців*, робітник, селянин, працівник бюджетної сфери, державний службовець, військовослужбовець, підприємець, безробітний, учень, студент, служитель релігійної організації, особа, позбавлена волі, особа, воля якої обмежена, журналіст, інші)

За категорією
(учасник війни, дитина війни, інвалід ВВВ, інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран праці, ветеран військової служби**, особа з інвалідністю I–III групи, дитина з інвалідністю, одинока мати, мати-героїня, багатодітна сім’я, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи, учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, дитина, інші категорії)

ДАНІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ

Дата реєстрації

Дата прийняття

Дата виконання

Джерело надходження
(телефонний дзвінок, електронна пошта)

Вид звернення
(пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга)

За суб’єктом
(індивідуальне, колективне, анонімне)

За ознакою надходження
(первинне, повторне, дублетне, неодноразове, масове)

За формою надходження
(телефоном, електронною поштою)
ЗМІСТ


ХІД ВИКОНАННЯ

Дата передання на виконання

Виконавець

Записи про продовження строку виконання, попередню відповідь тощо

Контрольні відмітки

Дата виконання (число, місяць, рік)
індекс (номер реєстрації)

Адресат
(найменування установи та/або особа, якій адресовано відповідь)Результати розгляду звернення

Короткий змістЗа результатами розгляду
(вирішено позитивно; відмовлено у задоволенні; дано роз’яснення; звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5, 7 Закону України «Про звернення громадян»; звернення, що пересилаються за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8, 17 Закону України «Про звернення громадян»)


__________
* До пенсіонерів з числа військовослужбовців відносяться особи, на яких поширюється дія Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
** До ветеранів військової служби відносяться особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

{Додаток в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 265 від 12.06.2018}вгору