Документ z1498-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.12.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2016  № 4297


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2016 р.
за № 1498/29628

Про затвердження Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (із змінами), та Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1016, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, що додається.

2. Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
16.11.2016  № 4297


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2016 р.
за № 1498/29628

ПОРЯДОК
здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви з метою підтримки співробітництва української і литовської молоді та розбудови дружніх взаємин між народами України і Литовської Республіки.

2. Обміни молоддю України та Литви здійснюються шляхом участі молоді у проектах, які реалізуються неприбутковими інститутами громадянського суспільства та установами, які працюють з молоддю (далі - інститути громадянського суспільства, установи), та визначаються відповідно до результатів конкурсу, який проводиться Комітетом Ради обмінів молоддю України та Литви (далі - Комітет Ради) через адміністративний орган - Міністерство молоді та спорту або в окремих заходах, рекомендованих Комітетом Ради, що проводяться Мінмолодьспортом.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

захід - сукупність дій, спрямованих на забезпечення реалізації положень Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, що реалізуються Мінмолодьспортом, у результаті проведення яких передбачено досягнення конкретного результату протягом визначеного періоду часу;

проект - комплекс заходів, який складається з основної та підготовчої частин, розробляється і здійснюється інститутами громадянського суспільства, установами та спрямовується на досягнення певної мети і результатів протягом визначеного періоду часу та подаються у формі заявки.

ІІ. Принципи та види реалізації проектів (проведення заходів)

1. Реалізація проектів (проведення заходів) відповідають таким принципам:

неформальної освіти;

рівного партнерства;

активної участі молоді на всіх рівнях реалізації проектів (проведення заходів);

ефективного управління молодіжними проектами (заходами);

забезпечення поширення і використання результатів проектів (заходів).

2. Проекти та заходи у рамках здійснення обмінів молоддю можуть реалізовуватися за такими видами:

семінар, тренінг;

зустріч, дискусія;

конференція;

табір;

форум;

інший захід для молоді.

ІІІ. Умови організації та проведення конкурсу

1. Комітет Ради щороку приймає рішення щодо:

пріоритетних завдань;

строків подання заявок та реалізації проектів;

оголошення конкурсу;

визначення переможців конкурсу і розподілу коштів відповідно до встановлених пріоритетних завдань, умов конкурсу та рекомендацій Мінмолодьспорту.

2. Рішення Комітету Ради приймається у вигляді постанови відповідно до регламенту Комітету Ради.

3. У тексті оголошення зазначаються:

адреса, за якою приймаються заявки;

строки подання заявки;

строки проведення конкурсу.

4. Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства, установи, зареєстровані в установленому порядку, подають на своєму бланку до Мінмолодьспорту заявку у встановлені Комітетом Ради строки за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Оголошення про конкурс опубліковується Мінмолодьспортом.

6. Заявки подаються у друкованій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, разом із копіями установчих документів. Не можуть брати участь у конкурсі інститути громадянського суспільства, установи, які мають на меті отримання прибутку.

7. Проекти можуть реалізовуватися на територіях України та Литовської Республіки незалежно від місця подання заявки.

8. У проекті беруть участь мінімум дві організації - по одній з України та Литовської Республіки.

9. Проекти, які подаються на конкурс, повинні бути реалізовані протягом року.

10. Проекти, які подаються на конкурс до Мінмолодьспорту, не можуть подаватись на конкурс, що проводиться Міністерсвом соціальної політики Литовської Республіки.

11. Інститути громадянського суспільства, установи можуть подавати на конкурс кілька заявок. Заявки, подані на конкурс, не повертаються.

12. Мінмолодьспорт видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження заявки згідно з додатком 2 до цього Порядку.

13. Перелік поданих заявок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

14. Мінмолодьспорт здійснює опрацювання поданих заявок та разом з рекомендаціями подає їх Комітету Ради.

15. Після прийняття Комітетом Ради рішення про переможців конкурсу перелік інститутів громадянського суспільства, установ, які визнані переможцями конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

IV. Умови підготовки і реалізації проектів (проведення заходів)

1. Один проект може тривати не менше 5 днів та не більше 10 днів, не враховуючи дні приїзду і від'їзду учасників підготовчого етапу та підготовчого візиту.

2. Участь у проектах можуть брати особи віком від 14 до 35 років та особи, що працюють із молоддю.

3. Кількість учасників проекту має становити не менше 10 осіб (по 5 осіб з кожної країни), у тому числі супроводжувачі чи керівники групи.

4. Участь у підготовчому візиті, який може тривати 2-4 робочих дні, беруть не більше 6 учасників (по 3 особи з кожної країни).

5. Розрахунки витрат, пов’язаних із реалізацією проектів, здійснюються з огляду на таке:

1) валютою для розрахунку витрат, який додається до заявки на реалізацію проекту в рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви, визначається євро;

2) етапи реалізації проектів - групування витрат:

основний етап:

витрати на проїзд учасників відшкодовуються у розмірі 100 % вартості;

витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються з розрахунку:

12 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Україні;

25 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Литовській Республіці;

інші витрати, пов’язані з реалізацією проектів (у тому числі на транспортні послуги у країні, в якій реалізується проект), здійснюються з розрахунку:

15 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Україні;

20 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Литовській Республіці;

підготовчий етап:

витрати, пов’язані з підготовкою проекту, становлять 10 % від суми коштів, передбачених на проживання, харчування та інші витрати, пов’язані з реалізацією проектів (по 5 % для кожної країни);

додатковий етап:

витрати, пов’язані з підготовчими візитами для організації проекту (не є обов'язковими із відповідним обґрунтуванням в заявці), становлять:

на проїзд організаторів - 100 %;

на проживання та харчування:

12 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Україні;

25 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Литовській Республіці;

підсумковий етап реалізації проекту:

витрати, пов’язані з розповсюдженням інформації про досягнуті результати, становлять 15 % від суми коштів, які передбачено на підготовку, харчування, проживання, інші витрати, пов’язані з реалізацією проектів, та витрати, пов’язані з підготовкою проекту;

3) спеціалізовані витрати (пов’язані з участю у проекті осіб з обмеженими фізичними можливостями, оформленням візових документів) становлять не більше 100 євро на людину;

4) додатково до заявки також подається детальний розрахунок витрат у національній валюті за статтями витрат, пов'язаних із підготовкою проекту, розповсюдженням інформації про досягнуті результати, інших витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, який складається у довільній формі, із зазначенням кількості товарів або послуг та їх вартості згідно з додатком 3 до цього Порядку.

V. Умови фінансування проектів

1. Фінансування проектів, які стали переможцями конкурсу, здійснюється Мінмолодьспортом у національній валюті у повному обсязі на весь проект.

2. Обсяг фінансування визначається з урахуванням загального обсягу проекту, затвердженого Комітетом Ради, в євро за курсом, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення про переможців конкурсу.

3. Незалежно від місця реалізації проекту та партнерів проекту кошти отримують інститут громадянського суспільства, установа, які подавали заявку на проект.

4. Використання коштів державного бюджету на реалізацію проектів та проведення заходів здійснюються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами).

5. Для отримання коштів на реалізацію проекту затверджуються кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу), положення про реалізацію проекту (проведення заходу), за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, календарний план реалізації проектів (проведення заходів), за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

6. Кошторис витрат на реалізацію проекту складається з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги в країні проведення заходу в рамках реалізації проекту, особливостей проекту, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання згідно з вимогами, визначеними розділом IV цього Порядку.

7. Спрямування бюджетних коштів на реалізацію проектів з метою отримання прибутку інститутом громадянського суспільства, установою не допускаються.

8. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від реалізації проекту, Мінмолодьспорт повідомляє про це Комітет Ради.

9. Якщо передбачені Мінмолодьспорту видатки на забезпечення реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви після рішення Комітету Ради щодо проектів - переможців конкурсу та обсягу витрат на їх реалізацію розподіляються не в повному обсязі, Комітет Ради може прийняти рішення щодо оголошення додаткового конкурсу, проведення повторного розгляду проектів - переможців конкурсу та уточнення розподілу коштів на їх реалізацію або проведення заходів Мінмолодьспортом поза конкурсом відповідно до окремих умов, встановлених Комітетом Ради.

10. До заходів, що проводить Мінмолодьспорт, відповідно до окремих умов, встановлених Комітетом Ради (без проведення конкурсу), застосовуються вимоги, визначені в розділах IV та V цього Порядку.

VI. Звітування

1. Інститути громадянського суспільства, установи, які визнані переможцями конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, після реалізації проекту подають до Мінмолодьспорту фінансовий та творчий звіти за формами згідно з додатками 6, 7 до цього Порядку.

2. Мінмолодьспорт із залученням інститутів громадянського суспільства, установ проводить моніторинг реалізації проектів, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, у рамках реалізації молодіжних обмінів згідно з додатком 8 до цього Порядку.

3. Мінмолодьспорт оприлюднює творчі та моніторингові звіти на офіційному веб-сайті.

4. Узагальнену інформацію щодо реалізованих проектів (проведених заходів) Мінмолодьспорт подає Комітету Ради у визначені нею терміни.

Начальник відділу
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграціїН.М. Радчук


Додаток 1
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на реалізацію проекту в рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви


Додаток 2
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 10 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
(надається інститутам громадянського суспільства, установам, які працюють з молоддю, що реалізують проекти у рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви)


Додаток 3
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 5 розділу V)

КОШТОРИС ВИТРАТ
на реалізацію проекту (проведення заходу)


Додаток 4
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 5 розділу V)

ПОЛОЖЕННЯ
про реалізацію проекту (проведення заходу)


Додаток 5
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 5 розділу V)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проектів (проведення заходів)


Додаток 6
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 1 розділу VІ)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію проекту (проведення заходу)


Додаток 7
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 1 розділу VІ)

ТВОРЧИЙ ЗВІТ
про реалізацію проекту (проведення заходу)


Додаток 8
до Порядку здійснення обмінів молоддю
України та Литви та проведення заходів
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки
про Раду обмінів молоддю України
та Литви
(пункт 2 розділу VІ)

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТвгору