Документ z1499-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.11.2012, підстава - z1802-12

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.11.2004 N 798
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2004 р.
за N 1499/10098
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 649 ( z1802-12 ) від 22.08.2012 }
Про затвердження Інструкції про визначення
порядку дій посадових осіб Державної прикордонної
служби України під час видворення за межі України
іноземців та осіб без громадянства, затриманих
у межах контрольованих прикордонних районів
під час спроби або після незаконного перетинання
державного кордону в Україну
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 650 ( z1066-06 ) від 31.08.2006 }
З метою визначення порядку дій посадових осіб Державної
прикордонної служби України під час видворення за межі України
іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах
контрольованих прикордонних районів під час спроби або після
незаконного перетинання державного кордону в Україну, відповідно
до статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу
України" ( 661-15 ), статті 32 Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) та статей 4, 7
Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України,
затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2003 року
N 797 ( 797/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про визначення порядку дій посадових
осіб Державної прикордонної служби України під час видворення за
межі України іноземців та осіб без громадянства, затриманих у
межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після
незаконного перетинання державного кордону в Україну (додається).
2. Керівництву регіональних управлінь, органів охорони
державного кордону і Морської охорони, Національної академії
Державної прикордонної служби України спланувати і провести
комплекс організаційних і практичних заходів щодо вивчення та
виконання вимог зазначеної Інструкції.
3. Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України від 21 квітня 2003 року N 193 "Про затвердження
Тимчасової інструкції про порядок видворення з України іноземців
та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих
прикордонних районів" скасувати.
4. Наказ оголосити всім зацікавленим особам у частині, що їх
стосується.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
04.11.2004 N 798
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2004 р.
за N 1499/10098

ІНСТРУКЦІЯ
про визначення порядку дій посадових осіб
Державної прикордонної служби України під час
видворення за межі України іноземців та осіб
без громадянства, затриманих у межах контрольованих
прикордонних районів під час спроби або після
незаконного перетинання державного
кордону в Україну

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до та з метою
реалізації положень Законів України "Про Державну прикордонну
службу України" ( 661-15 ), "Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства" ( 3929-12 ), "Про біженців" ( 2557-14 ), а також
Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня
1995 року N 1074 ( 1074-95-п ) (із змінами).
1.2. Ця Інструкція визначає порядок дій посадових осіб
Державної прикордонної служби України під час: прийняття рішень про видворення іноземців та осіб без
громадянства (далі - ОБГ), затриманих органами охорони державного
кордону та Морської охорони (далі - органи Державної прикордонної
служби України) та іншими правоохоронними органами України в межах
контрольованих прикордонних районів під час спроби або після
незаконного перетинання державного кордону в Україну (далі -
рішення про видворення), та їх документального оформлення; видворення з території України органами Державної
прикордонної служби України іноземців або ОБГ, затриманих ними та
іншими правоохоронними органами України в межах контрольованих
прикордонних районів під час спроби або після незаконного
перетинання державного кордону в Україну.
1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на посадових осіб
Державної прикордонної служби України, а також іноземців або ОБГ,
затриманих органами Державної прикордонної служби України та
іншими правоохоронними органами в межах контрольованих
прикордонних районів під час спроби або після незаконного
перетинання державного кордону в Україну.
1.4. Іноземець або ОБГ, який вчинив злочин або
адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому
покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути
видворений за межі України.
1.5. Підставами для прийняття рішення про видворення за межі
України є: а) дії іноземця або ОБГ, що грубо порушують законодавство про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства; б) дії іноземця або ОБГ, що суперечать інтересам забезпечення
національної безпеки України та охорони громадського порядку; в) дії іноземця або ОБГ, що створюють загрозу здоров'ю
громадян України та іноземних громадян або ОБГ, які знаходяться на
території України на законних підставах, або порушують їх права та
законні інтереси.
1.6. Видворення іноземця або ОБГ може здійснюватись у
добровільному або адміністративному порядку (примусово). У разі прийняття рішення про видворення іноземця або ОБГ за
межі України в його паспортному документі негайно анулюється віза
і вилучаються документи на право перебування в Україні з подальшим
повідомленням Управління консульської служби МЗС України.
1.7. У разі видворення у добровільному порядку іноземець або
ОБГ зобов'язаний покинути територію України у термін, визначений
органом Державної прикордонної служби України. Термін не може
перевищувати 30 діб з моменту прийняття рішення про видворення.
1.8. Іноземці або ОБГ, які ухиляються від виїзду після
прийняття рішення про видворення або є обґрунтовані підстави
вважати, що вони будуть ухилятися від виїзду, на підставі
постанови адміністративного суду підлягають видворенню у
примусовому порядку (далі - адміністративне видворення). { Абзац
перший пункту 1.8 в редакції Наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби N 650 ( z1066-06 ) від 31.08.2006 }

{ Абзац другий пункту 1.8 виключено на підставі Наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби N 650 ( z1066-06 ) від
31.08.2006 }

1.9. Рішення органу Державної прикордонної служби України
про видворення іноземця або ОБГ з України може бути оскаржено в
суді. Рішення адміністративного суду про примусове видворення може
бути оскаржено в суді в апеляційному порядку. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення. { Пункт 1.9 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 650 ( z1066-06 ) від 31.08.2006 }
1.10. Іноземець або ОБГ має право повідомити про рішення щодо
його видворення адвоката або іншого фахівця у галузі права, який
за законом має право надавати правову допомогу, а також
дипломатичного представника своєї країни чи іншу особу (на свій
розсуд).
1.11. Виконання прийнятого рішення про видворення може бути
відстрочено на прохання дипломатичного агента відповідної країни,
але не більше ніж на 10 днів, починаючи з моменту його оголошення.
При цьому дипломатичні агенти можуть безпосередньо звертатись з
офіційними листами до посадових осіб Державної прикордонної служби
України.
1.12. Якщо іноземці або ОБГ, затримані за незаконне
перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону
України, виявили намір набути статус біженця, вони звільняються
від відповідальності за зазначені дії. Орган охорони державного кордону організовує прийняття заяв
про надання статусу біженця від осіб, затриманих за незаконне
перетинання державного кордону або спробу такого перетинання з
наміром набути статус біженця, та передає такі заяви до органів
міграційної служби, а у разі звернення до нього осіб, які на
законних підставах прибули в Україну з наміром набути статус
біженця, роз'яснює їм порядок подання заяви про надання статусу
біженців та інформує про місцезнаходження органів міграційної
служби.
2. Порядок дій посадових осіб Державної
прикордонної служби України під час прийняття
рішень про видворення іноземців або осіб без
громадянства за межі України
2.1. Рішення про видворення іноземця або особи без
громадянства за межі України (додаток 1) приймається керівником
органу Державної прикордонної служби України (особою, що виконує
його обов'язки) за наявності підстав, зазначених у пункті 1.5 цієї
Інструкції.
2.2. Підготовку пропозицій керівникові органу Державної
прикордонної служби України для прийняття рішення про видворення
(додаток 1) або підготовку звернення до адміністративного суду
щодо примусового видворення здійснює начальник структурного
підрозділу по роботі з іноземцями та адміністративного провадження
штабу органу Державної прикордонної служби України. Він повинен підготувати і подати начальнику органу Державної
прикордонної служби України або до адміністративного суду справу
про видворення іноземця або ОБГ за межі України. { Пункт 2.2 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 650 ( z1066-06 ) від 31.08.2006 }
2.3. Справа про видворення іноземця або ОБГ за межі України
включає: а) копію протоколу про адміністративне затримання іноземця
або ОБГ із санкцією прокурора (у разі затримання більше ніж на
3 доби); б) копію протоколу особистого огляду іноземця або ОБГ; в) копію постанови про відмову в порушенні кримінальної
справи (якщо вона виносилась); г) документи, що свідчать про проведення заходів щодо
встановлення особи затриманого та повідомлення відповідних
консульських установ про затримання (анкети діючого зразка,
супровідні до них, відповіді консульських установ тощо); ґ) паспортний документ іноземця або ОБГ (у разі наявності); д) матеріали справи про адміністративне правопорушення (у
разі необхідності); е) рішення про видворення іноземця або ОБГ за межі України
(додаток 1); є) інші матеріали (кошторис витрат на видворення іноземця або
ОБГ, акт про передавання іноземця або ОБГ дипломатичній
(консульській) установі, їх приймання від інших правоохоронних
органів для видворення, копії або другі екземпляри постанов про
видворення тощо).
2.4. Орган Державної прикордонної служби України протягом 24
годин надсилає повідомлення щодо рішення про видворення іноземця
або особи без громадянства за межі України (додаток 2) на адресу
прокурора за територіальністю, до органів внутрішніх справ, Служби
безпеки України та Адміністрації Держприкордонслужби України.
2.5. Рішення про видворення (додаток 1) оголошується іноземцю
або ОБГ у присутності перекладача та захисника (за вимогою
затриманого) під підпис та обліковується посадовою особою штабу
органу Державної прикордонної служби України, що уповноважена
складати документи для видворення іноземця або ОБГ за межі
України, у журналі обліку прийнятих рішень про видворення
іноземців або осіб без громадянства за межі України (додаток 3).
2.6. У разі відмови іноземця або ОБГ від підпису зазначена
посадова особа робить запис про це у рішенні про видворення
(додаток 1), який завіряється підписами перекладача та захисника
(у разі їх наявності).
2.7. У разі відсутності в затриманих іноземців або ОБГ
документів, що підтверджують особу, органи охорони державного
кордону України, на ділянці відповідальності яких було затримано
іноземців або ОБГ, уживають заходів щодо їх ідентифікації та
документування (запити до територіальних органів внутрішніх справ
України щодо факту можливості затримання або притягнення до
відповідальності у минулому, перевірки за базою даних "Мігрант"
тощо). { Пункт 2.7 в редакції Наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби N 650 ( z1066-06 ) від 31.08.2006 }
2.8. Посадова особа штабу органу Державної прикордонної
служби України, що відповідає за роботу з іноземцями, в термін до
трьох діб з моменту адміністративного затримання надсилає до
консульської установи держави громадянської належності іноземця
повідомлення про його затримання та заповнену анкету встановленого
зразка. Повідомлення підписує начальник штабу органу Державної
прикордонної служби України або особа, що його заміщує.
2.9. У разі, якщо консульську установу держави громадянської
належності затриманого в Україні не акредитовано або вона
відсутня, повідомлення та анкетні дані надсилаються органом
Державної прикордонної служби України до Департаменту консульської
служби МЗС України та представникові Державної прикордонної служби
України в інших державах (у разі наявності). { Пункт 2.9 в
редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 650
( z1066-06 ) від 31.08.2006 }
2.10. З метою скорочення термінів здійснення ідентифікації
затриманих осіб анкетні дані можуть надсилатися до іноземних
консульських установ або до Адміністрації Держприкордонслужби
України факсимільним зв'язком.
2.11. Забезпечення органів Державної прикордонної служби
України зразками анкет здійснюється Адміністрацією
Держприкордонслужби України.
2.12. Після офіційного підтвердження посольством держави
громадянської належності особи затриманого орган Державної
прикордонної служби України видає йому довідку щодо рішення про
видворення іноземця або особи без громадянства за межі України
(додаток 4). Довідка реєструється у журналі обліку видачі довідок
іноземцям або особам без громадянства, щодо яких прийнято рішення
про видворення за межі України (додаток 5).
2.13. Керівник органу Державної прикордонної служби України,
який приймає рішення про видворення іноземця або особи без
громадянства за межі України (додаток 1), забороняє йому в'їзд в
Україну та інформує про це Департамент охорони державного кордону
Адміністрації Держприкордонслужби України. Окремий відділ обробки даних центральної підсистеми "Гарт-ЦП"
Адміністрації Держприкордонслужби України вносить до відповідної
бази даних Державної прикордонної служби України дані щодо
іноземця або ОБГ, заборони йому в'їзду в Україну, а також терміну
та визначеного для видворення пункту пропуску через державний
кордон України.
2.14. У випадках, коли іноземці та ОБГ, які незаконно
перебувають в Україні, утримуються до встановлення особи у пунктах
тимчасового перебування, адміністрація пункту тимчасового
перебування сприяє органам Державної прикордонної служби України у
питаннях оформлення паспортних документів, уточнення обставин
порушення іноземцями законодавства України, вишукування коштів для
їх адміністративного видворення, супроводження до пунктів пропуску
через державний кордон під час здійснення адміністративного
видворення тощо.
3. Порядок дій посадових осіб Державної
прикордонної служби України під час видворення
іноземців та осіб без громадянства за межі
України та здійснення контролю за їх виїздом
3.1. Видворення іноземців або ОБГ здійснюється органом
Державної прикордонної служби України, що прийняв відповідне
рішення.
3.2. Для супроводу іноземців або ОБГ, які видворяються в
адміністративному порядку (примусово), наказом начальника органу
Державної прикордонної служби України призначається варта. Штаб органу Державної прикордонної служби України розробляє
посадові інструкції складу варти, які затверджуються керівником
цього органу.
3.3. Кількість особового складу варти повинна забезпечувати
надійну охорону іноземців або ОБГ. Вона повинна складати: для супроводження групи до 10 осіб - 3-4 чол.; для супроводження групи до 20 осіб - 4-6 чол. Кількість варти для супроводження груп більше 20 осіб та
порядок їх супроводження погоджується з Адміністрацією
Держприкордонслужби України.
3.4. Начальник органу Державної прикордонної служби України
може збільшити кількість особового складу варти з урахуванням
особливостей категорії осіб, що видворяються, та інших чинників.
3.5. Особовий склад варти озброюється, як правило, засобами
активної оборони. З дозволу директора Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України варта
може озброюватися табельною зброєю. Зброя застосовується у порядку, визначеному законодавством
України.
3.6. Інструктаж варти здійснює начальник штабу органу
Державної прикордонної служби України або особа, яка виконує його
обов'язки. Під час інструктажу вказується склад варти, форма одягу,
екіпіровка, вид транспорту, маршрут слідування, порядок
організації та здійснення охорони осіб, що супроводжуються,
підтримання зв'язку, взаємодії та дій при виникненні позаштатних
ситуацій, а також їх фіксації, заходи безпеки тощо.
3.7. Безпосередню відповідальність за підготовку особового
складу варти до супроводження осіб, що видворяються, організацію
супроводження та дисципліну варти несе начальник штабу
відповідного органу Державної прикордонної служби України або
особа, яка виконує його обов'язки.
3.8. Контроль за ходом підготовки варти та супроводженням
осіб, що видворяються, здійснює офіцер структурного підрозділу по
роботі з іноземцями штабу регіонального управління Державної
прикордонної служби України. Він повинен: а) уточнити в штабі органу Державної прикордонної служби
України, що здійснює видворення, необхідні дані стосовно
прийнятого рішення про видворення та заходів щодо його реалізації; б) перевірити повноту та якість виконання заходів,
передбачених пунктами 2.2-2.9 та 3.2-3.6 цієї Інструкції; в) не пізніше ніж за добу до видворення іноземця або ОБГ
доповісти у відділ по роботі з іноземцями Адміністрації
Держприкордонслужби України: номер потяга, вагона, маршрут слідування, час відправлення
потяга та прибуття до місця призначення; кількість та національність іноземців або ОБГ, що
видворяються; кількість особового складу варти, хто старший, озброєння; порядок взаємодії з прикордонними нарядами інших органів
охорони державного кордону, нарядів міліції на транспорті та інших
правоохоронних органів; додаткові заходи, яких вжито для забезпечення супроводження
та видворення іноземців або ОБГ.
3.9. Супроводження осіб, що видворяються, до місця
призначення здійснюється, як правило, у взаємодії з працівниками
транспортної міліції.
3.10. Іноземець або ОБГ може бути видворений за межі України
за сприяння дипломатичної (консульської) установи країни,
громадянином якої він є, після узгодження цього питання між
Адміністрацією Держприкордонслужби України та дипломатичною
(консульською) установою. У цьому випадку іноземець або ОБГ може бути переданий для
надання йому правової, фінансової допомоги тощо посадовій особі
дипломатичної (консульської) установи представником органу
Державної прикордонної служби України, який приймав рішення, у
присутності офіцера відділу по роботі з іноземцями Адміністрації
Держприкордонслужби України за актом приймання-передавання
іноземця або особи без громадянства - порушника законодавства
України про державний кордон України (додаток 6). Акт підписують посадові особи, що передавали іноземця або ОБГ
до дипломатичної (консульської) установи. Посадова особа дипломатичної (консульської) установи, яка
приймає іноземця або ОБГ, підписує акт за особистою згодою.
3.11. Приймання органами Державної прикордонної служби
України в пунктах пропуску через державний кордон іноземців або
ОБГ для видворення від інших органів охорони державного кордону та
правоохоронних органів здійснюється на підставі рішення про
видворення за актом визначеної форми (додаток 6).
3.12. Акт приймання-передавання іноземця або особи без
громадянства - порушника законодавства України про державний
кордон України (додаток 6) та рішення про видворення складаються у
двох екземплярах. Перші екземпляри згаданих у абзаці 1 цього пункту документів
повертаються посадовій особі правоохоронного органу, що приймав
рішення та організував видворення. Другі екземпляри документів залишаються в органі Державної
прикордонної служби України, через пункт пропуску якого
здійснювалося видворення.
3.13. Контроль за своєчасним виконанням рішення про
видворення іноземця або ОБГ здійснюється органом Державної
прикордонної служби України, що приймав таке рішення, та органом,
через пункт пропуску якого планується видворення, а також
Департаментом охорони державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби України.
3.14. Штаб органу Державної прикордонної служби України,
через пункт пропуску якого здійснювалося видворення, протягом
трьох діб інформує Департамент охорони державного кордону
Адміністрації Держприкордонслужби України та орган Державної
прикордонної служби України, що приймав рішення, про факт виїзду з
України іноземця або ОБГ та зазначає: а) пункт пропуску через державний кордон, через який
здійснено видворення, та дату фактичного виїзду іноземця або ОБГ
за межі України; б) відомості про особу, що була видворена; в) відомості про орган, який прийняв рішення про видворення,
та визначений термін виїзду іноземця або ОБГ.
3.15. У разі виїзду з України іноземця або ОБГ, стосовно
якого рішення про видворення приймалось органом внутрішніх справ
чи органом Служби безпеки України, штаб органу Державної
прикордонної служби України інформує про факт виїзду ініціатора
рішення про видворення за встановленою у пункті 3.14 формою.
3.16. У разі невиїзду іноземця або ОБГ у встановлені терміни
орган Державної прикордонної служби України, що прийняв рішення,
та орган, через пункт пропуску якого планувалося видворення,
протягом трьох діб інформує про це Департамент охорони державного
кордону Адміністрації Держприкордонслужби України, який повідомляє
про факт невиїзду інші органи охорони державного кордону та
взаємодіючі правоохоронні органи.
3.17. Результати контролю фіксуються у справі про видворення
іноземця або ОБГ, яка зберігається в органі Державної прикордонної
служби України, що приймав рішення, протягом 5 років.
3.18. Дозвіл на допуск осіб до роботи зі справами про
видворення іноземця або ОБГ надає керівник органу Державної
прикордонної служби України.
4. Фінансування видворення іноземців
або осіб без громадянства за межі України
4.1. Іноземці або ОБГ, які підлягають адміністративному
видворенню, або юридичні, фізичні особи, які приймають цих
іноземців або ОБГ, влаштовують їх незаконний в'їзд, проживання,
працевлаштування, сприяють в ухиленні від виїзду з України після
закінчення терміну перебування, відшкодовують витрати, пов'язані з
адміністративним видворенням і утриманням на період
адміністративного затримання, як у національній валюті України,
так і в іноземній валюті за курсом Національного банку України на
день проведення розрахунків.
4.2. Якщо під час затримання іноземця або ОБГ, який підлягає
адміністративному видворенню, у нього виявлено готівку, вона
використовується за актом для забезпечення виконання рішення про
видворення згідно з кошторисом витрат. У разі відсутності в іноземця або ОБГ коштів, необхідних для
відшкодування витрат, пов'язаних з їх видворенням, та встановлення
факту їх в'їзду в Україну без запрошення юридичних та фізичних
осіб, фінансування витрат здійснюється за рахунок коштів,
передбачених на цю мету в державному бюджеті.
4.3. Для виконання рішення про адміністративне видворення
іноземця за межі України посадова особа органу Державної
прикордонної служби України, що відповідає за роботу з іноземцями,
за узгодженням з фінансовим підрозділом цього органу складає
кошторис витрат. До кошторису витрат включається вартість: а) проїзних документів для іноземця або ОБГ та осіб, що його
супроводжують під час видворення; б) утримання іноземця або ОБГ в місці тимчасового тримання
органу Державної прикордонної служби України (харчування, медичне
обслуговування, комунальні послуги, перевезення від місця
затримання до органу охорони державного кордону, послуги
телефонного зв'язку тощо); в) оформлення документів та проведення інших дій, пов'язаних
з видворенням. Облік витрат здійснюється фінансовим підрозділом органу
Державної прикордонної служби України, про що у двох примірниках
складається акт про фактично здійснені видатки на видворення
іноземця або особи без громадянства (додаток 7). Іноземець або ОБГ сповіщається під розписку про загальну суму
витрат, обчислену в цінах на день розрахунку з ним. У разі відмови
іноземця або ОБГ підтвердити пред'явлену йому для відшкодування
суму витрат в акті про фактично здійснені видатки на видворення
іноземця або особи без громадянства (додаток 7) робиться
відповідна відмітка із зазначенням причини відмови.
4.4. У разі відмови іноземця або ОБГ відшкодувати витрати,
необхідні для виконання рішення про його адміністративне
видворення за межі України, відповідні кошти можуть бути стягнуті
з нього у порядку цивільного судочинства. Для забезпечення позову
суд може накласти арешт на майно цього іноземця або ОБГ.
4.5. У разі відмови юридичних чи фізичних осіб, які
запрошували іноземців або ОБГ до України, відшкодувати зазначені у
пункті 4.1 цієї Інструкції витрати, відповідні кошти можуть бути
стягнені у порядку цивільного судочинства.
4.6. У разі видворення за рахунок коштів державного бюджету
придбання квитка іноземцю або ОБГ здійснюється органом чи
Адміністрацією Держприкордонслужби України за мінімальними
державними тарифами (у разі наявності прямого залізничного
сполучення з країною, куди видворяється іноземець або ОБГ, та
безвізового порядку прямування цієї особи через держави можливого
транзиту або у разі відсутності такого сполучення за
мінімальними тарифами на інших видах пасажирського транспорту
(автомобільного, морського або авіаційного)). Звітними документами у цьому випадку є: а) копія рішення начальника органу Державної прикордонної
служби України про видворення іноземця або ОБГ з відміткою
(донесенням) підрозділу прикордонного контролю про фактичний виїзд
іноземця або ОБГ за межі держави; б) акт про фактично здійснені видатки на видворення іноземця
або особи без громадянства (додаток 7); в) ксерокопії квитків для проїзду всіма видами транспорту під
час видворення та проїзних (паспортних) документів з установчими
даними іноземця або ОБГ.
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції

РІШЕННЯ
про добровільне видворення іноземця або особи без
громадянства за межі України
________________________________________________________
(громадянство, прізвище, ім'я, дата народження)
"___" ____________ 200__ __________________________
(місце розташування органу
Державної прикордонної
служби України)
Розглянувши матеріали, які надійшли на громадянина(ку) _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
В С Т А Н О В И В: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення національної
безпеки на державному кордоні України, на підставі положень статті
32 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства",
В И Р І Ш И В:
видворити за межі України громадянина(ку)____________________ __________________________________________________________________
(громадянство, прізвище, ім'я, дата народження)
та зобов'язати його (її) покинути територію України у термін
до___________________
Начальник _______________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)
___________________________
(дата, підпис, печатка)
Мене, громадянина(ку) __________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)
повідомлено, що за порушення законодавства України з прикордонних
питань та про правовий статус іноземців (підставу підкреслити)
прийнято рішення про моє видворення за межі України.
Я зобов'язуюсь не пізніше _____________________ залишити
територію України.
З вимогами статті 32 Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" щодо видворення у примусовому
порядку у разі ухилення від виїзду за межі України у визначений
термін ознайомлений(на).
_______________ _____________________
(дата) (підпис)
перекладач _____________________
(підпис)
Від підпису відмовився:
начальник органу Державної
прикордонної служби України _____________________
(підпис)
_______________ перекладач _____________________
(дата) (підпис)

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 650 ( z1066-06 ) від 31.08.2006 }
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 2
до пункту 2.4 Інструкції
Прокурору _________________,
(область, місто)
Начальнику управління
Міністерства внутрішніх
справ України, управління
Служби безпеки України
в __________________________
(область, місто)
Директору Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації
Держприкордонслужби України

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо рішення про видворення іноземця
або особи без громадянства за межі України

Повідомляю, що на підставі статті 32 Закону України "Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства" мною прийнято
рішення про видворення за межі України ___________________________
(громадянство, прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові, дата народження, місце проживання)
Зазначена особа зобов'язана залишити територію України
до "__" _____ 200_ року.
Начальник _______________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)
_________________________
(дата, підпис, печатка)
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 3
до пункту 2.5 Інструкції

інв. N ____;
форма N __;
строк зберігання: __ років

ЖУРНАЛ
обліку прийнятих рішень про видворення іноземців
або осіб без громадянства за межі України
______________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

том N ____;
розпочато: "__" _______ 200_ року;
закінчено: "__" _______ 200_ року;
на ___аркушах
------------------------------------------------------------------ |N |Громадянство,|Прізвище, |Дата, |Дата, |Дата, |Відмітки| |з/п|серія та |ім'я, по |місце |хто |вихідний |про | | |номер |батькові, |затри-|прийняв |N |заборону| | |паспортного |дата |мання |рішення |повідом- |в'їзду | | |(тимчасового)|народження| |про |лення (до|(номери | | |документа | | |видворен-|Адмініст-|штампа | | |іноземця, | | |ня (дата |рації ДПС|та | | |щодо якого | | |отримання|України |печатки)| | |прийнято | | |санкції |та інших | | | |рішення про | | |проку- |органів) | | | |видворення з | | |рора) | | | | |України | | | | | | |---+-------------+----------+------+---------+---------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 4
до пункту 2.12 Інструкції

ДОВІДКА
щодо рішення про видворення іноземця
або особи без громадянства за межі України

Фото власника Видана громадянину(ці) __________________________________
М.П. (громадянство, прізвище, ім'я,
по батькові, дата та рік
Печатка органу Державної народження)
прикордонної служби України про те, що на підставі
статті 32 Закону України "Про
правовий статус іноземців та осіб
без громадянства" відносно
нього(неї) прийняте рішення про
видворення за межі України.
Строк виконання рішення:
до "___" ______ 200__ року.

Разом з ним(нею) слідують діти:
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище |Ім'я |Стать|Дата народження | |з/п | | | | | |----+---------------+--------------+-----+----------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200__ року
Начальник _______________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)
_______________________
(дата, підпис, печатка)
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 5
до пункту 2.12 Інструкції

інв. N ____;
форма N __;
строк зберігання: __ років

ЖУРНАЛ
обліку видачі довідок іноземцям або особам
без громадянства, щодо яких прийнято рішення
про видворення за межі України
_____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

том N ____;
розпочато: "__" _______ 200_ року;
закінчено: "__" _______ 200_ року;
на ___аркушах

------------------------------------------------------------------ |N |Громадянство,|Дата |Дата |Дата |Розписка |Розписка | |з/п|прізвище, |прийняття |видачі |звіль-|особи, що |особи, що| | |ім'я, |рішення |довідки|нення |видала |отримала | | |по батькові, |про | |з-під |довідку |довідку | | |дата |видворення| |варти |(перекла- | | | |народження | | | |дача) | | |---+-------------+----------+-------+------+----------+---------| | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+------+----------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 6
до пункту 3.10 Інструкції

АКТ
приймання-передавання іноземця або особи
без громадянства - порушника законодавства України
про державний кордон України

"__" ________ 200_ року
Відомості про особу, яка передається (приймається): _____________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Стать ________ (чол., жін.)
Дата народження (число, місяць, рік) ____________________________
Місце народження (країна, область, район, місто, село) __________ __________________________________________________________________
Громадянство ____________________________________________________
(країна та адреса останнього постійного місця проживання)
Сімейний стан ___________________________________________________
Документи, що засвідчують особу _________________________________ __________________________________________________________________
(вид документа, дата видачі, назва органу, що видав документ)
Неповнолітні діти, які затримані разом з особою:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище та ім'я |Дата, місце народження|Ким доводяться | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Обставини прибуття в Україну: дата і місце перетину кордону _____
Обставини затримання ____________________________________________
Дата, час, місце затримання _____________________________________
Ким здійснено затримання ________________________________________
Причина затримання ______________________________________________
Відмітка про подання запиту щодо підтвердження особи ____________
(номер, дата, __________________________________________________________________
кому подано, результати)
Передав Прийняв ____________________________ __________________________
(назва органу Державної (назва органу, що приймає
прикордонної служби України) правопорушника) ___________________________ __________________________
(звання, підпис, прізвище) (звання, підпис, прізвище)
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченко

Додаток 7
до пункту 4.3 Інструкції

АКТ
про фактично здійснені видатки на видворення
іноземця або особи без громадянства

Комісія у складі: голови (посада, звання, П.І.Б.), членів
(посада, звання, П.І.Б.), що створена відповідно до наказу
начальника ______________ прикордонного загону від _________ N __,
підтверджує витрати на адміністративне видворення за межі України
іноземця або особи без громадянства, затриманого в межах
контрольованого прикордонного району при спробі або після
незаконного перетинання державного кордону в Україну, на загальну
суму _____________ грн. ___ коп. (сума прописом):
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Країна|П.І.Б. |Сума |Примітка| | | | |-----------------------------| | | | | |загальна |з неї: | | | | | | |-------------------| | | | | | |за |за рахунок| | | | | | |рахунок |бюджетних | | | | | | |власних |коштів | | | | | | |коштів |органу | | | | | | |особи |охорони | | |-------+------+----------+---------+--------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+------+----------+---------+--------+----------+--------| | | | | | | | | |-------+------+----------+---------+--------+----------+--------| |Всього:| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
За рахунок власних коштів особи: ______________грн. ___ коп.
(сума прописом).
Примітка: у разі відмови іноземця або особи без громадянства
підтвердити пред'явлену для відшкодування суму витрат в акті
вказується причина відмови.
Комісія вважає за доцільне списати на витрати державного
бюджету суму у розмірі ________грн. ___ коп. (сума прописом) як
фактично здійснені видатки.
Додаток: 1. Рішення начальника органу охорони про видворення з
відмітками про фактичне перетинання кордону. 2. Ксерокопії квитків на проїзд.
Голова комісії: _________________________________________________
Члени комісії:
1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. _________________________________________________________.
"___" ________ 200_ року
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Б.М.Марченковгору