Документ z1501-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.05.2019, підстава - z0426-19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2015  № 1156


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2015 р.
за № 1501/27946

Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1417 від 19.12.2018
№ 414 від 01.04.2019}

На виконання статей 7, 16 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та пункту 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій;

Інструкцію з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій.

2. Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій (Шовкалюк В.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2002 року № 696 «Про затвердження Порядку державної реєстрації несекретних завершених технологій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2003 року за № 251/7572.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Голова
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Заступник
Голови Служби безпеки УкраїниР.П. КачурЛ.О. Євдоченко


С. БазюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.11.2015  № 1156

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій

{Реєстраційна картка із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018, № 414 від 01.04.2019}

Директор департаменту
інноваційної діяльності
та трансферу технологійВ.С. Шовкалюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.11.2015  № 1156


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2015 р.
за № 1501/27946

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій

1. Ця Інструкція регламентує реєстрацію технологій та їх складових, у тому числі таких, які містять секретну або службову інформацію (далі - технології), що:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів;

створені або придбані державними підприємствами;

пропонуються для реєстрації суб’єктами господарювання - власниками технологій.

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

1-1. Для здійснення реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію, суб’єкт господарювання, що створив або придбав технологію (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, державне підприємство, що створило або придбало технологію, або власник технології, зазначеної в абзаці четвертому пункту 1 цієї Інструкції (далі - заявник), подає або надсилає до МОН поштовим відправленням перелік документів, визначених пунктом 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472, зокрема Реєстраційну картку технології (далі - РКТ), заповнену відповідно до вимог пункту 3 цієї Інструкції.

Документи, подані для реєстрації технології, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються заявникові із зазначенням причини. Заявник після приведення документів у відповідність до встановлених вимог подає їх повторно.

{Інструкцію доповнено пунктом 1-1 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

1-2. Реєстрація технологій, які не містять секретної або службової інформації, відбувається за допомогою системи електронної реєстрації технологій та їх складових (далі - система).

Для здійснення реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, заявник визначає особу, уповноважену на реєстрацію технологій відповідно до пункту 7-1 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472, та повідомляє про таку особу МОН, зазначаючи прізвище, ім’я, по батькові особи, її посаду, контактні телефон та адресу електронної пошти.

Уповноважена заявником особа (далі - користувач) реєструється в системі, зазначаючи власний логін та пароль для входу до особистого кабінету користувача системи (далі - особистий кабінет), а також адресу електронної пошти, на яку автоматично після заповнення користувачем необхідних даних, надсилається посилання, за яким користувач має перейти для підтвердження реєстрації в системі. Після переходу за посиланням користувач отримує обліковий запис з можливістю входу до особистого кабінету.

Реєстрація в системі є разовою дією, яка забезпечує можливість особи здійснювати реєстрацію технологій необмежену кількість разів.

Після того як користувач зареєструвався в системі, МОН здійснює ідентифікацію особи користувача, звіряючи інформацію, зазначену ним під час реєстрації, з інформацією, отриманою від заявника.

Після проходження процедури реєстрації в системі та підтвердження ідентифікації особи користувач отримує можливість розпочати процес реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, шляхом заповнення полів реєстраційної форми, які відповідають полям форми РКТ, затвердженої цим наказом.

Для того, щоб розпочати процес реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, користувач заходить в особистий кабінет, обирає функцію «Додати нову РКТ» та заповнює усі поля реєстраційної форми відповідно до вимог пункту 3 цієї Інструкції.

Проект РКТ, оформлений шляхом заповнення через особистий кабінет полів реєстраційної форми, направляється на перевірку реєстратору, яким є відповідальний співробітник МОН.

Реєстратор здійснює перевірку отриманих даних і у разі виявлення недостовірності зазначеної користувачем інформації або її невідповідності встановленим вимогам повертає проект РКТ на доопрацювання.

Користувач повторно направляє проект РКТ на перевірку реєстратору після приведення зазначених в РКТ даних у відповідність до вимог, встановлених цією Інструкцією.

Після завершення реєстратором перевірки даних та підтвердження того, що вони відповідають вимогам цієї Інструкції, в особистому кабінеті користувача з’являється повністю заповнена РКТ з присвоєним технології державним реєстраційним номером.

{Інструкцію доповнено пунктом 1-2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

2. Для бланків РКТ, що заповнюються для реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію, використовуються аркуші формату А4. Бланк РКТ розбито на поля, до яких внесені або вносяться відповідні коди, та виділено зони для їх заповнення.

Поля електронної реєстраційної форми відповідають полям форми РКТ, затвердженої цим наказом.

Усі поля реєстраційної форми в системі (для реєстрації технологій, які не містять секретної або службової інформації) та бланка РКТ (для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію) заповнюються українською мовою (крім окремо обумовлених полів, у яких вимагається заповнення інформації українською та англійською мовами).

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

3. Під час заповнення реєстраційної форми в системі (для реєстрації технологій, які не містять секретної або службової інформації) або оформлення бланка РКТ (для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію) зазначаються такі дані:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

1) загальні відомості:

у полі 5013 «Реєстраційна картка 06» – символ картки (не заповнюється);

у полі 5256 «Особливі позначки» - шляхом підкреслення в бланку РКТ або зазначення необхідного варіанта в електронній реєстраційній формі обирається цифровий код, який відповідає режиму доступу до інформації з технології, що міститься в РКТ:

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

5 – «технологія, яка не містить секретної або службової інформації»;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

3 – «технологія, яка містить секретну інформацію»;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

1 –  «технологія, яка містить службову інформацію ДСК»;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

у полі 5436 «Державний реєстраційний номер» – номер проставляється МОН України;

у полі 5517 «Номер державної реєстрації науково-дослідної або дослідно-конструкторської роботи (НДДКР)» - наводиться реєстраційний номер НДДКР, якщо її було раніше зареєстровано у Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»;

{Абзац восьмий підпункту 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

у полі 5418 «Номер, дата супровідного листа» - проставляються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа заявника технології і дата відправки РКТ до МОН України (поле заповнюється під час оформлення бланка РКТ для реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію). Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55;

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 414 від 01.04.2019}

у полі 9000 «Походження технології» – надається інформація щодо походження технології (створення або придбання технології згідно з договором про трансфер технології):

С – «створена»;

П – «придбана»;

у полі 9159 «Договір» – надається інформація щодо договору (відповідно до статті 1107 Цивільного кодексу України), згідно з яким заявник отримав технологію;

2) відомості про заявника технології:

у полі 2459 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» – заявник проставляє реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

у полі 2151 «Повне найменування юридичної особи (або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - заявника відповідною мовою;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 2358 «Скорочене найменування юридичної особи (або прізвище та ініціали фізичної особи)» - зазначається скорочене найменування підприємства, установи, організації або прізвище та ініціали фізичної особи - заявника відповідною мовою;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 2655 «Місцезнаходження (місце проживання)» – зазначається місцезнаходження/місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) заявника;

у полі 2934 «Телефон/факс» – зазначається номер телефону/факсу заявника;

у полі 2394 «Адреса електронної пошти/веб-сайт» – зазначаються адреса електронної пошти заявника та адреса його веб-сайту;

у полі 1333 «Форма власності, сфера управління» - через скісну риску «/» зазначаються форма власності заявника та найменування державного органу, до сфери управління якого він належить (у разі якщо заявником є суб’єкт господарювання приватної форми власності або фізична особа, зазначається «не застосовується»);

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

3) відомості про власника технології:

у полі 2458 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» – заявник проставляє реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

у полі 2152 «Повне найменування юридичної особи (або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - власника технології відповідною мовою;

{Абзац третій підпункту 3 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 2360 «Скорочене найменування юридичної особи» - зазначається скорочене найменування підприємства, установи, організації або прізвище та ініціали фізичної особи - власника технології відповідною мовою;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 2656 «Місцезнаходження (місце проживання)» – зазначається місцезнаходження/місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) власника технології;

у полі 2935 «Телефон/факс» – зазначається номер телефону/факсу власника технології;

у полі 2395 «Адреса електронної пошти/веб-сайт» – зазначаються адреса електронної пошти власника технології та адреса його веб-сайту;

у полі 1332 «Форма власності, сфера управління» - через скісну риску «/» зазначаються форма власності підприємства, установи, організації - власника технології та найменування державного органу, до сфери управління якого вони належать (у разі якщо власником технології є суб’єкт господарювання приватної форми власності, зазначається «не застосовується»);

{Абзац восьмий підпункту 3 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

4) джерела, напрями та обсяги фінансування:

у полі 7700 «Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК)» – зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснювалося фінансування технології (застосовується для технологій, фінансування яких здійснювалося за кошти державного бюджету. У разі якщо фінансування розроблення технології здійснювалося без залучення коштів державного бюджету, зазначається «не застосовується»);

{Абзац другий підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 7201 «Напрям фінансування» – проставляється відповідний код напряму фінансування:

2.1. – «фундаментальні дослідження»;

2.2. – «прикладні дослідження і розробки»;

2.3. – «виконання робіт за державними цільовими програмами»;

2.4. – «розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням»;

2.5. – «програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва»;

2.6. – «фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності»;

«Код джерела фінансування» – проставляється відповідний код:

7713 – «кошти державного бюджету» – державні бюджетні асигнування на наукові дослідження (якщо в полі «Код джерела фінансування» обрано код «7713», обов’язковими до заповнення є поля 7700, 7711 та 7712);

{Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

7711 - «кошти загального фонду державного бюджету» - асигнування із загального фонду державного бюджету;

{Підпункт 4 пункту 3 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

7712 - «кошти спеціального фонду державного бюджету» - асигнування із спеціального фонду державного бюджету;

{Підпункт 4 пункту 3 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

7714 – «кошти місцевого бюджету»;

7722 – «кошти підприємств, установ, організацій України»;

7716 – «кошти замовників іноземних держав»;

7704 – «власні кошти – кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт»;

7705 – «кошти інших джерел»;

7706 – «безоплатно» – код проставляється, якщо технологія розробляється або передається безоплатно на договірних засадах (договір про науково-технічне співробітництво тощо).

У графі «Обсяг фінансування» поля 7201 «Напрям фінансування» зазначається сума коштів, яку було використано для створення технології (у тис.грн) з кожного джерела фінансування. Обсяг коштів, які виділено із державного бюджету, має дорівнювати сумі коштів, виділених із загального та спеціального фондів державного бюджету;

{Абзац двадцятий підпункту 4 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

5) строки виконання НДДКР, у рамках якої було створено технологію:

{Абзац перший підпункту 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 7553 «Початок виконання НДДКР» - зазначаються арабськими цифрами місяць та рік початку виконання НДДКР, у рамках якої розроблено технологію;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 7362 «Закінчення виконання НДДКР» - зазначаються арабськими цифрами місяць та рік закінчення виконання НДДКР, у рамках якої розроблено технологію;

{Абзац третій підпункту 5 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

6) відомості про технологію:

у полі 9027 «Назва технології (а - українською мовою, б - англійською мовою)» – подається назва технології відповідною мовою;

{Абзац другий підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 9125 «Опис технології (а - українською мовою, б - англійською мовою)» – обов’язково розкривається мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію, зазначаються основна суть технології, анотований зміст, проблеми, які вона дає змогу вирішувати, ознаки новизни, складові технології;

{Абзац третій підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 9127 «Технічні характеристики» – зазначаються основні технічні параметри та характеристики технології;

у полі 9128 «Техніко-економічний чи соціальний ефект» – наводяться техніко-економічні показники в грошовому вимірі (у гривнях) або у перерахунку економічного ефекту на одиницю продукції, часу тощо;

у полі 5490 «Об'єкти інтелектуальної власності» (далі – ОІВ) – зазначається інформація щодо патенту(ів) для ОІВ, що входять до складу технології та її складових (номери патентів або заявок, власник патенту, об'єкт патентування та країни, на які поширюється дія патенту);

у полі 9155 «Галузь застосування» – зазначаються основна, суміжні галузі, в яких впроваджена або може бути впроваджена технологія, потенційні споживачі продукції;

у полі 9156 «Основні переваги порівняно з існуючими технологіями» – зазначаються техніко-економічні показники, за якими технологія перевищує відомі вітчизняні й закордонні зразки (аналоги), за відсутності аналогів – ознаки унікальності.

Якщо при заповненні полів 9125, 9127, 9128, 9155, 9156 текст не вміщується, то для його подальшого запису використовується вкладний аркуш формату А4, при цьому в кінці основної сторінки в полях 9125, 9127, 9128, 9155, 9156 робиться позначка «(див. продовження)», а на вкладному аркуші робиться позначка «Продовження», вказуються назва технології, цифровий код та назва поля і продовжується текст;

у полі 9157 «Ступінь відпрацювання технології» - проставляється позначка, що відповідає рівню розроблення технології. За потреби може бути вказано декілька позначок залежно від рівня розроблення технології та системи, за якою цей рівень визначається. Ступінь відпрацювання технології може бути визначено одночасно кількома різними класифікаціями з проставлянням таких позначок:

{Абзац десятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

згідно з ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення», затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року № 677:

{Абзац одинадцятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

якщо технологічну документацію розроблено за результатами лабораторних випробувань дослідного зразка,- 9157/Л;

{Абзац дванадцятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка,- 9157/О;

{Абзац тринадцятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка,- 9157/О1;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

згідно з дев’ятибальною шкалою рівнів готовності технології (Technology readiness levels), яка передбачає оцінку за такими рівнями:

{Абзац пятнадцятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL1 - сформульовано базові принципи технології;

{Абзац шістнадцятий підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL2 - сформульовано технологічні рішення;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL3 - проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено експериментально;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL4 - перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому середовищі (на виробництві);

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL6 - здійснено випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі користувача;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL7 - проведено демонстрацію пілотного виробництва на малій партії;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL8 - виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

9157/TRL9 - виробництво з використанням технології повністю запущене;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

згідно із Законом України «Про лікарські засоби»:

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

якщо пройдено доклінічне дослідження лікарського засобу,- 9157/ДКЛ;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

якщо відбулося клінічне випробування лікарського засобу,- 9157/КЛ;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

якщо лікарський засіб пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування та/або кінцевого пакування і маркування (продукція «in bulk»),- 9157/ ІNВ;

{Абзац підпункту 6 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 9158 «Інформація щодо потенційних ринків збуту технології» – вказуються потенційні ринки збуту технології (країни або назви підприємств);

у полі 9160 «Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології» – вказуються потенційні ринки збуту продукції, виробленої з використанням технології (країни або назви підприємств);

у полі 5535 «Умови поширення в Україні» – проставляється код, що регламентує умови поширення технологічної документації в Україні, які визначені власником технології:

44 – «за оголошеною вартістю»;

53 – «за договірною ціною»;

54 – «передача стороннім організаціям не дозволяється»;

у полі 5211 «Умови передачі зарубіжним країнам» – проставляється код, що регламентує умови передачі технологічної документації за кордон, які визначені власником технології:

64 – «за оголошеною вартістю»;

63 – «за договірною ціною»;

37 – «передача зарубіжним країнам забороняється»;

у полі 6012 «Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження» – проставляються орієнтовна вартість технології в умовних одиницях за курсом Національного банку України на дату заповнення реєстраційної картки та витрати на впровадження;

у полі 6013 «Особливі умови впровадження технології» – вказується необхідність додержання екологічної та іншої безпеки, застосування спеціальних матеріалів та зазначаються інші умови;

7) підсумкові відомості:

у полі 5634 «Індекс універсальної десяткової класифікації (УДК)» – проставляється індекс УДК за таблицями Універсальної десяткової класифікації;

у полі 5616 «Коди тематичних рубрик» – коди проставляються МОН України згідно з Національним класифікатором України «Рубрикатор науково-технічної інформації» (ДК 022:2008), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 грудня 2008 року № 525;

у полі 6111 «Керівник юридичної особи» – зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства, установи, організації заявника;

у полі 6210 «Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи (за наявності)» – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації заявника (за наявності).

Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності);

у полі 6120 «Керівник НДДКР (а - українською мовою, б - англійською мовою)» – зазначаються відповідною мовою прізвище, ім’я, по батькові керівника НДДКР, якщо технологію розроблено заявником;

{Абзац сьомий підпункту 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1417 від 19.12.2018}

у полі 6228 «Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР» – зазначаються науковий ступінь, вчене звання наукового керівника НДДКР (за наявності);

у полі 6140 «Керівник структурного підрозділу МОН України» – зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника структурного підрозділу МОН України, відповідального за реєстрацію технологій;

у полі 6142 «Реєстратор» – зазначаються прізвище, ім’я, по батькові співробітника структурного підрозділу МОН України, відповідального за реєстрацію технологій, який провів реєстрацію технології.

Підпис засвідчується печаткою.

Директор департаменту
інноваційної діяльності
та трансферу технологійВ.С. Шовкалюквгору