Документ z1565-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.10.2014 N 1195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2014 р.
за N 1565/26342

Про внесення змін
до наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
від 27 вересня 2011 року N 64

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки заходів з
енергозбереження через механізм здешевлення кредитів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня
2011 року N 439 ( 439-2011-п ), та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність із вимогами
законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 27 вересня 2011 року N 64 ( z1137-11 ) "Про
затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів
для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з
енергозбереження через механізм здешевлення кредитів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2011 року
за N 1137/19875, такі зміни: 1) заголовок наказу викласти в такій редакції: "Про
затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів
для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з
енергозбереження через механізм здешевлення кредитів"; 2) пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити Порядок конкурсного відбору інвестиційних
проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка
заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів"
(додається).".
2. Унести до Порядку конкурсного відбору енергоефективних
проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка
заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів",
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 27 вересня 2011 року N 64 ( z1137-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2011 року
за N 1137/19875, такі зміни: 1) пункт 7 після слів "природного газу" доповнити словами "та
внесені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних
(інвестиційних) пропозицій"; 2) пункт 9 викласти в такій редакції: "9. Для участі в конкурсі позичальники подають до
Держенергоефективності України заявку за формою згідно з додатком
до цього Порядку, до якої додаються документи, визначені в
пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через
механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 439 ( 439-2011-п )."; 3) пункт 13 викласти в такій редакції: "13. Держенергоефективності України не пізніше ніж за п'ять
робочих днів до засідання комісії надсилає її членам копії заявок,
копії інвестиційних проектів, попередні пропозиції
Держенергоефективності України щодо відповідності проекту
критеріям, визначеним у пункті 14 цього Порядку."; 4) пункти 15 - 17 викласти в такій редакції: "15. За результатами оцінки інвестиційних проектів конкурсна
комісія подає Держенергоефективності України пропозиції та
рекомендації щодо доцільності надання компенсації за проектами,
які перемогли в конкурсі, із зазначенням її обсягу. 16. Держенергоефективності України з урахуванням зазначених
пропозицій та рекомендацій приймає остаточне рішення щодо надання
компенсації. 17. Пропозиції та рекомендації комісії схвалюються на її
засіданні за умови присутності не менше двох третин її загального
складу. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні, але не
менше половини загального складу. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови комісії."; 5) у пункті 18 слово "комісії" виключити; 6) у заголовку та тексті Порядку ( 1137-11 ), відмітці, назві
та тексті додатка до Порядку слова "енергоефективний проект" у
всіх відмінках та числах замінити словами "інвестиційний проект" у
відповідних відмінках та числах.
3. Унести до форми договору про компенсацію відсоткової
ставки за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для
фінансування заходів з енергозбереження ( z1138-11 ), затвердженої
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27 вересня 2011 року N 64 ( z1137-11 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2011 року за N 1138/19876,
такі зміни: 1) у главі 1 слова "енергоефективного проекту" замінити
словами "інвестиційного проекту", слова "конкурсної комісії"
виключити; 2) у главі 2: у пункті 2.1 слова "енергоефективного проекту" замінити
словами "інвестиційного проекту"; у пункті 2.2: у підпункті 2.2.3 слова "бізнес-планом енергоефективного
проекту" замінити словами "інвестиційним проектом"; у підпункті 2.2.4 слова "бізнес-планом" замінити словами
"інвестиційним проектом"; 3) главу 6 викласти в такій редакції:
"6. Реквізити сторін
Державне агентство Позичальник
з енергоефективності та
енергозбереження України
______________________________ ________________________________
(місцезнаходження) (найменування
та місцезнаходження суб'єкта
господарювання)
_______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________
(банківські реквізити) (банківські реквізити суб'єкта
господарювання)
_______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________
(уповноважена особа) (уповноважена особа)
М.П. М.П. *
________________
* За наявності.".
4. Департаменту розвитку реального сектору економіки
(Пендзин О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України Савчука С.Д.
Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України А.Максюта
ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва О.Ю.Потімков
Голова Державного агентства
з енергоефективності
та енергозбереження України С.Д.Савчук
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України В.Є.Кістіонвгору