Документ z1571-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
01.12.2017  № 532


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1571/31439

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством закордонних справ України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство закордонних справ України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- особі у разі надання інформації про себе;

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України, затвердженого наказом МЗС від 01 грудня 2017 року № 532.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

6. Структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Фінансового департаменту за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління генерального секретаріату.

7. На підставі отриманої заявки Фінансовий департамент упродовж двох робочих днів виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Міністерства закордонних справ України, у якому знаходиться запитувана інформація (або Управлінню генерального секретаріату), для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Запитувач інформації подає структурному підрозділу (або Управлінню генерального секретаріату) квитанцію, підтверджуючу оплату.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міністерства закордонних справ України Фінансовий департамент передає Управлінню генерального секретаріату копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Фінансового департаменту, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління генерального секретаріату для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Т.в.о. начальника Управління
Генерального секретаріату


О.І. Мисик


Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої
є Міністерство закордонних
справ України
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України


Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої
є Міністерство закордонних
справ України
(пункт 7)

РАХУНОК
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ Українивгору