Документ z1684-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.02.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

02.12.2016  № 133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2016 р.
за № 1684/29814

Про внесення змін до Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування

Відповідно до частини першої статті 8, частин другої та третьої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Внести до пункту 4 Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091, такі зміни:

1) розділ 1 "ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ" після поля "Податковий номер" доповнити новими позиціями з відповідними полями такого змісту:

"МІСЦЕ РОБОТИ

Місце роботи або проходження служби

Займана посада

"

та

"КАТЕГОРІЯ ПОСАДИ (ЗАПОВНІТЬ, ЯКЩО ЦЕ ВАС СТОСУЄТЬСЯ)

Тип посади

Категорія посади

";

2) позицію "ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ" ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДОХОДУ розділу 2 "ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ" після поля "Джерело доходу" доповнити новим полем такого змісту:

"Дата отримання доходу (набуття у власність)

".

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити розробку проекту рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо внесення змін до Технічних вимог до Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджених рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року № 4.

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя подати це рішення в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчаквгору