Документ z1697-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.01.2017, підстава - z1519-16

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2012 N 3534
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2012 р.
за N 1697/22009
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1991 ( z1519-16 ) від 01.11.2016 }
Про внесення змін до Порядку погодження
планів санації, мирових угод і переліків
ліквідаційних мас

Відповідно до Закону України від 22 грудня 2011 року
N 4212-VI ( 4212-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку погодження планів санації,
мирових угод і переліків ліквідаційних мас, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 6 червня 2007 року N 895
( z0836-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 липня 2007 року за N 836/14103, що додаються.
2. Управлінню фінансового аналізу та відновлення
платоспроможності Департаменту корпоративного управління
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому
законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності
Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI ( 4212-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом", але не раніше дня його
офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду.
Голова Фонду О.Рябченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
19.09.2012 N 3534
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2012 р.
за N 1697/22009

ЗМІНИ
до Порядку погодження планів санації,
мирових угод і переліків ліквідаційних мас
( z0836-07 )

1. У розділі I: у пункті 1.2 слова "в частині погодження Фондом планів
санації" виключити; пункт 1.3 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.4 і 1.5 вважати відповідно пунктами
1.3 і 1.4.
2. У розділі II: пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Керуючий санацією (розпорядник майна) для отримання
рішення про погодження плану санації підприємства-боржника
звертається до Фонду з відповідною письмовою заявою."; у пункті 2.2 перше речення викласти в такій редакції: "План
санації, що подається до Фонду для погодження, повинен бути
попередньо розглянутий комітетом (зборами) кредиторів, погоджений
інвестором (у разі наявності), боржником, забезпеченими
кредиторами (у разі наявності) та підписаний керуючим санацією
(розпорядником майна), керівником боржника (у процедурі
розпорядження майном) і головним бухгалтером."; перший абзац пункту 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. План санації боржника відповідає типовій формі плану
санації, установленій державним органом з питань банкрутства та
містить:".
3. У розділі IV: у пункті 4.1 слова "протягом одного місяця" замінити словами
"у десятиденний строк".
4. У розділі V: у пункті 5.2 перше речення викласти в такій редакції: "Текст
мирової угоди, що подається до Фонду на погодження, повинен
відповідати типовій формі мирової угоди, установленій державним
органом з питань банкрутства, та бути попередньо розглянутим
комітетом кредиторів, що підтверджується відповідним рішенням."; у абзаці першому пункту 5.4 слова "у місячний строк" замінити
словами "у десятиденний строк".
5. У розділі VII: пункт 7.3 викласти в такій редакції: "7.3. Перелік ліквідаційної маси, що подається до Фонду на
погодження, має відповідати вимогам статті 42 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ).".
Начальник Управління В.Кальніченковгору