Документ z1719-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2012. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

17.09.2012  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2012 р.
за № 1719/22031

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Відповідно до статей 11, 27 та 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у відповідність до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 339/16355, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за № 392/19130, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду та страхувальників.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

В.М. Горбатов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
17.09.2012  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2012 р.
за № 1719/22031

ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за № 392/19130

1. У розділі VI:

пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. У графі "Із загальної кількості путівок видано" (колонки 15 - 24) зазначаються кількість та суми часткової оплати вартості путівок з термінами дії звітного кварталу, які відображаються наростаючим підсумком у рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП";

у пункті 6.9 цифри "23, 24" замінити цифрами "25, 26".

2. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:


"Додаток 2
до Порядку формування та подання
страхувальниками звітності
по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами,
зумовленими похованням


                                      Ф14-ФСС з ТВП


Звіт складається за кожен квартал окремо
і подається до органів Фонду не пізніше
20 числа наступного за звітним періодом
місяця.
Заповнюється в гривнях з копійками.

ЗВІТ
про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення

_______________________________________
(найменування страхувальника, реєстраційний номер)

__________________________
(код за ЄДРПОУ)

за ____________________________________________ 20____ року
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

Таблиця

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Залишок путівок на початок звітного кварталу

Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду

Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу

Повернено путівок органу Фонду

Залишок путівок на кінець звітного кварталу

3+5- -7-9

4+6- -8-10

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1У реабілітаційні відділення санаторіїв (заповнюється лікувально-профілактичним закладом)

2У санаторії для дітей з батьками

3У дитячі спеціалізовані санаторії

4У дитячі заклади оздоровлення

5У бальнеологічні та грязелікарні

6Всього (сума рядків 1-6)

7
Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Із загальної кількості путівок видано

Не використано путівок в терміни їх дії, що минули

безкоштовно

за 10% вартості

за 15% вартості

за 20% вартості

за 30% вартості

за 50% вартості

к-сть

сума вартості путівок

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

219

22

23

24

25

26

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1У реабілітаційні відділення санаторіїв (заповнюється лікувально-профілактичним закладом)

2У санаторії для дітей з батьками

3У дитячі спеціалізовані санаторії

4У дитячі заклади оздоровлення

5

Х

ХХ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХУ бальнеологічні та грязелікарні

6Всього (сума рядків 1-6)

7___ ________ 20__ року

Керівник підприємства,
установи, організації


___________
(підпис)


______________
(П.І.Б.)

М. П.

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______________
(П.І.Б.)


Голова комісії

___________
(підпис)

______________
(П.І.Б.)

Дата прийняття звіту ___ ________________ 20___ року


Відповідальна особа органу Фонду,
що прийняла звіт


___________
(підпис)


______________".
(П.І.Б.)

Директор Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності
О.В. Бондарвгору