Документ z1964-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2013, підстава - z0380-13

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2012  № 666


Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1964/22276

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 96 від 13.02.2013}

Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Розмір плати за послуги, які надаються Головною державною фітосанітарною інспекцією, державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим, державними фітосанітарними інспекціями в областях і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань захисту рослин.

1.2. Розмір плати за послуги, які надаються регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті і установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань ветеринарної медицини.

1.3. Розмір плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин.

2. Розміри плати за надання послуг, затверджені пунктом 1 цього наказу, визначені без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Податкового кодексу України.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
31.10.2012  № 666


Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1964/22276

РОЗМІР
плати за послуги, які надаються Головною державною фітосанітарною інспекцією, державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим, державними фітосанітарними інспекціями в областях і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань захисту рослин

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Розмір плати, гривень

1

Проведення огляду, обстеження посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень1.1

Осінні і весняні розкопки на наявність шкідників і хвороб

гектар

4,11

1.2

Обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, облік чисельності шкідників та ступеня ураженості рослин хворобами, визначення видового складу бур’янів, надання рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень

гектар

2,74

1.3

Облік чисельності мишоподібних гризунів та рекомендації щодо захисту сільськогосподарських угідь

гектар

1,37

1.4

Фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба

68,47

1.5

Ентомологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба

68,47

1.6

Обстеження місць зберігання та переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження

партія продукції

89,01

1.7

Надання річних та місячних прогнозів розвитку, поширення шкідливих організмів та рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських угідь від них

послуга на рік, місяць

41,09

1.8

Надання прогнозу та повідомлення про строки проведення захисних заходів

замовлення на вегетаційний період

136,94

2

Проведення аналітичних досліджень засобів захисту рослин щодо відповідності сертифікатам якості2.1

Відбір та оформлення зразків ґрунту, води, насіння, рослин, сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження та інших матеріалів для проведення фітосанітарної діагностики та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

зразок

68,48

2.2

Визначення діючої речовини пестициду

зразок

547,77

2.3

Визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині

зразок

136,94

2.4

Визначення масової частки пестициду в протруєному насінні

зразок

178,03

2.5

Визначення невідомих пестицидів

зразок

410,83

3

Реалізація виготовлених лабораторіями біологічного методу захисту рослин біологічних засобів захисту рослин від шкідників та хвороб3.1

Реалізація бактороденциду

кілограм

13,69

3.2

Реалізація трихограми

млн. особин

296,71

3.3

Реалізація планризу

кілограм

25,00

3.4

Реалізація ризобофіту

літр

15,00

3.5

Реалізація фосформобілізатору

літр

15,00

3.6

Реалізація діазофіту

літр

15,00

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору