Документ z1986-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.12.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2013  № 762


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2013 р.
за № 1986/24518

Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, що надається відповідно до Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб

Відповідно до підпункту 49.1.4 підпункту 49.1 пункту 49 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норматив фінансування отримувача послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, що надається відповідно до Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, що додається.

2. Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (А. Клименко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького
органу об'єднань профспілок,
Голова Федерації профспілок України

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Ю.М. Кулик

С. РибакО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
13.11.2013 № 762


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2013 р.
за № 1986/24518

НОРМАТИВ
фінансування отримувача послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, що надається відповідно до Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб

І. Загальні положення

1.1. Норматив фінансування отримувача послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (далі - Норматив), що надається відповідно до Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19 вересня 2013 року № 596, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1671/24203 (далі - Стандарт), - це обсяг витрат, розрахований відповідно до Стандарту, необхідний для забезпечення отримувача такою послугою.

1.2. Норматив застосовується для розрахунку необхідного обсягу видатків при плануванні витрат, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення, відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.3. Норматив складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (далі - соціальна послуга), а також витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу (загальновиробничих та адміністративних витрат).

ІІ. Розрахунок витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги

2.1. До витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги, належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з наданням соціальної послуги основним та допоміжним персоналом.

2.2. Розрахунок витрат на оплату праці персоналу суб’єктів, які надають соціальну послугу, з розрахунку на рік на одного отримувача соціальної послуги здійснюється на підставі Примірних штатних нормативів центру реінтеграції бездомних громадян, наведених у додатку 3 до Типового положення про центр реінтеграції бездомних осіб, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за № 474/12348.

Зазначений розрахунок повинен враховувати зростання мінімальної заробітної плати; застосування тарифних розрядів відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298; виплати обов’язкових підвищень до посадового окладу, обов’язкових та стимулюючих виплат, доплат та надбавок, у тому числі індексацій, премій тощо.

2.3. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу визначається відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

2.4. Розрахунок витрат для придбання товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з наданням соціальної послуги основним та допоміжним персоналом, повинен здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін.

Зазначені витрати не повинні перевищувати 2,2 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

ІІІ. Розрахунок витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу

3.1. До витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу, належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, що можуть бути віднесені до адміністративних або загальновиробничих витрат (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг тощо);

інші витрати (у тому числі оренда та обслуговування приміщень, будівель та споруд; витрати на комунальні послуги та енергоносії; витрати на зв’язок; транспортні витрати на загальновиробничі й адміністративні потреби; ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого й адміністративного призначення тощо).

3.2. Розрахунок витрат на оплату праці адміністративного та управлінського, а також господарського та обслуговуючого персоналу включає заробітну плату працівників, що здійснюють відповідні функції при наданні соціальної послуги.

До працівників адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу належать: директор, заступник директора з господарських питань, бухгалтер, черговий з режиму, прибиральник службових приміщень тощо.

Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновників закладів та установ незалежно від форми власності, у яких надається соціальна послуга.

3.3. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу визначається відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

3.4. Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зв’язку, ремонту та обслуговування обладнання та інших послуг на загальновиробничі й адміністративні потреби повинні здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін.

3.5. Витрати, пов’язані із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу, не повинні перевищувати витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги.

3.6. Видатки на виконання Нормативу здійснюються в межах бюджетних призначень на відповідний рік, передбачених для фінансування відповідного типу закладу, установи незалежно від форми власності, в якому надається соціальна послуга.

Директор Департаменту
фінансів та бухгалтерського
облікуА. Клименковгору