Про затвердження Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні
Мінмолодьспорт; Наказ, Положення, Розподіл від 07.11.2013876
Документ z1991-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.04.2018, підстава - z0381-18

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2013  № 876


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1991/24523

Про затвердження Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 970 від 02.03.2018}

Відповідно до статей 7, 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, з метою визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем’єв О.К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 02 грудня 2009 року № 4230 "Про затвердження Положення про рейтингову оцінку з неолімпійських видів спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2010 року за № 117/17412.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді
та спорту України


Р.С. Сафіуллін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
07.11.2013  № 876


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1991/24523

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні

{У тексті Положення слова "Мінмолодьспорту України" замінено словом "Мінмолодьспорту" згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 970 від 02.03.2018}

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок встановлення рейтингу для неолімпійських видів спорту в Україні (далі - рейтинг) серед:

структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи) відповідно до розподілу за групами, наведеного у додатку 1 до цього Положення;

всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту;

спортсменів;

тренерів-викладачів.

2. Рейтинг встановлюється з метою популяризації кращих результатів роботи зі спорту вищих досягнень і підготовки спортивного резерву до збірних команд України з неолімпійських видів спорту, стимулювання до високих спортивних результатів тренерів-викладачів і спортсменів.

3. Завданнями здійснення рейтингу є:

сприяння створенню оптимальної структури розвитку неолімпійських видів спорту у регіонах України;

стимулювання діяльності фізкультурно-спортивних організацій за умови виконання ними поставлених завдань з розвитку неолімпійських видів спорту (підготовка спортивного резерву, створення умов членам збірних команд України під час децентралізованої підготовки тощо).

ІІ. Порядок визначення рейтингу

1. Рейтинг встановлюється за рік у цілому.

2. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту, до повноважень якого належить координація розвитку неолімпійських видів спорту, щороку до 20 січня наступного року надає матеріали рейтингу на розгляд керівництва Мінмолодьспорту.

3. Рейтинг за рік затверджується наказом Мінмолодьспорту за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого належить координація розвитку неолімпійських видів спорту.

ІІІ. Умови визначення рейтингу

1. Рейтинг визначається:

за найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях, згідно з таблицею визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які включені до програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор (додаток 2);

за найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях, згідно з таблицею визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які не включені до програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор (додаток 3).

2. Очки нараховуються кожному спортсмену за виборене місце в індивідуальних, групових і командних номерах програми та ігрових видах спорту.

У групових і командних номерах програми та ігрових видах спорту очки нараховуються структурним підрозділам, всеукраїнським громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості та структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту за кожне виборене місце спортсменами (командами).

{Пункт 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 970 від 02.03.2018}

3. При визначенні рейтингу серед тренерів очки нараховуються лише особистому тренеру.

4. У разі набрання однакової кількості очок рейтинг визначається за кращими результатами, які мають спортсмени на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних іграх, чемпіонатах світу та Європи.

ІV. Нагородження за підсумками рейтингу

1. За підсумками рейтингу за рік юридичні особи, що посіли 1 - 3 місця, нагороджуються пам’ятними кубками Мінмолодьспорту.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 970 від 02.03.2018}

2. Нагородження переможців рейтингу серед Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводиться окремо у групах.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуО. К. Артем'єв
Додаток 1
до Положення про рейтинг
з неолімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу І)

РОЗПОДІЛ
за групами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя для встановлення рейтингу з неолімпійських видів спорту


Перша групаДруга група

1.

Автономна Республіка Крим


1.

Вінницька область

2.

Дніпропетровська область


2.

Івано-Франківська область

3.

Донецька область


3.

Миколаївська область

4.

Запорізька область


4.

Полтавська область

5.

Київська область


5.

Херсонська область

6.

Луганська область


6.

Черкаська область

7.

Львівська область


7.

Чернігівська область

8.

Одеська область
9.

Харківська область
10.

м. Київ

Третя група
1.

Волинська область
2.

Житомирська область
3.

Закарпатська область
4.

Кіровоградська область
5.

Рівненська область
6.

Сумська область
7.

Тернопільська область
8.

Хмельницька область
9.

Чернівецька область
10.

м. СевастопольДодаток 2
до Положення про рейтинг
з неолімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу IIІ)

ТАБЛИЦЯ
визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які включені до програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор

Зайняте місце

Всесвітні ігри, Всесвітні ігри з єдиноборств, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітня шахова олімпіада

Чемпіонати

Чемпіонати серед молоді та юніорів

Чемпіонати серед юнаків

Кубки (дорослі, фінал)

світу

Європи

України

світу

Європи

України

світу

Європи

України

світу

Європи

України

1

4000

1600

800

80

800

400

40

400

200

20

800

400

40

2

3200

1280

640

64

640

320

32

320

160

16

640

320

32

3

2800

1040

560

56

520

260

28

260

132

14

560

280

28

4

2400

800

480

48

400

200

20

200

100

10

480

240

24

5

2000

640

400

40

320

160

16

160

80

8

400

200

20

6

1600

560

320

32

280

140

14

140

68

7

320

160

16

7

1200

480

240

24

240

120

12

120

60

6

240

120

12

8

800

400

200

20

200

100

10

100

52

5

160

80

8

Вікова категорія

Очки за встановлення рекорду

світу

Європи

дорослі

1200

640

юніори, молодь

600

320

юнаки

300

160
Додаток 3
до Положення про рейтинг
з неолімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу ІII)

ТАБЛИЦЯ
визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які не включені до програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор

Зайняте місце

Чемпіонати

Чемпіонати серед молоді та юніорів

Чемпіонати серед юнаків

Кубки (дорослі, фінал)

світу

Європи

України

світу

Європи

України

світу

Європи

України

світу

Європи

України

1

1280

640

64

640

320

32

320

160

16

640

320

32

2

1024

512

52

512

256

26

256

128

13

512

256

26

3

832

448

45

416

208

22

208

106

11

448

224

23

4

640

384

38

320

160

16

160

80

8

384

192

19

5

512

320

32

256

128

13

128

64

6

320

160

16

6

448

256

26

224

112

11

112

55

5

256

128

13
вгору