Документ z2016-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2019, підстава - z0220-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2012  № 1757/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за № 2016/22328

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 610/5 від 27.02.2019}

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відповідно до пункту 3 Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за № 28/20341, такі зміни:

1.1. Пункт 1.3 розділу І доповнити абзацом такого змісту:

«забезпечення проведення звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, в порядку, визначеному чинним законодавством.».

1.2. Пункт 2.6 розділу ІІ після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«сфера діяльності;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцятим.

2. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) вжити заходів щодо забезпечення пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, за сферою діяльності з метою проведення звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

3. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя (Сіверс Р.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.

Міністр

Олександр Лавриновичвгору