Документ z2187-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2013 N 848
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за N 2187/24719

Про затвердження Змін до Положення
про Фонд соціального захисту інвалідів

Відповідно до підпунктів 39-2, 39-3 та 84-3 пункту 4
Положення про Міністерство соціальної політики України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 389 ( 389/2011 ) (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про Фонд соціального захисту
інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики
України від 14 квітня 2011 року N 129 ( z0528-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року
за N 528/19266, що додаються.
2. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального
захисту інвалідів (М.Шамбір) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Заступник Міністра Л.Дроздова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
09.12.2013 N 848
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за N 2187/24719

ЗМІНИ
до Положення про Фонд соціального
захисту інвалідів
( z0528-11 )

1. У пункті 1 слова "Державною службою з питань інвалідів та
ветеранів України" замінити словами "Міністерством соціальної
політики України".
2. У пункті 3 слова "Державної служби з питань інвалідів та
ветеранів України" виключити.
3. Підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції: "виконання програм щодо соціального захисту інвалідів,
забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни,
воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від
населених пунктів військових гарнізонів, інвалідів по зору та
слуху, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, в органах місцевого самоврядування.".
4. У пункті 5: у підпункті 2 слова "за погодженням із Державною службою з
питань інвалідів та ветеранів України" виключити; підпункт 3 викласти в такій редакції: "здійснює фінансування програм щодо соціального захисту
інвалідів, забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни,
воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від
населених пунктів військових гарнізонів, інвалідів по зору та
слуху, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, в органах місцевого самоврядування;"; у підпункті 5 слова "міжвідомчою Комісією з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та її
секретаріатом, а також" виключити; доповнити пункт після підпункту 5 новими підпунктами 6, 7
такого змісту: "6) придбаває житло для громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни,
воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від
населених пунктів військових гарнізонів, інвалідів по зору та
слуху, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, в органах місцевого самоврядування; 7) виступає замовником будівництва (реконструкції) житла для
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та
віддалених від населених пунктів військових гарнізонів, інвалідів
по зору та слуху, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, в органах місцевого самоврядування;". У зв'язку з цим підпункти 6-12 вважати відповідно підпунктами
8-14.
5. Пункт 6 доповнити новими підпунктами такого змісту: "6) придбавати житло для громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни,
воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від
населених пунктів військових гарнізонів, інвалідів по зору та
слуху, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, в органах місцевого самоврядування; 7) виступати замовником будівництва (реконструкції) житла для
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та
віддалених від населених пунктів військових гарнізонів, інвалідів
по зору та слуху, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, в органах місцевого самоврядування;".
6. У пункті 8 слова "за поданням Державної служби з питань
інвалідів та ветеранів України" виключити.
7. У пункті 9 слова "Державної служби з питань інвалідів та
ветеранів України" замінити словами "Міністерства соціальної
політики України".
8. У пункті 10 слова "Державною службою з питань інвалідів та
ветеранів України" замінити словами "Міністерством соціальної
політики України".
9. В абзаці другому пункту 11 слова "Віце-прем'єр-міністром
України - Міністром соціальної політики України, Головою Державної
служби з питань інвалідів та ветеранів України" замінити словами
"Міністром соціальної політики України".
10. У пункті 12: в абзаці першому слова "та Державною службою з питань
інвалідів та ветеранів України" виключити; в абзаці другому слова "за погодженням з Державною службою з
питань інвалідів та ветеранів України" виключити.
11. У пункті 13: в абзаці першому слова "за погодженням з Державною службою з
питань інвалідів та ветеранів України" виключити; в абзаці другому слова "Державною службою з питань інвалідів
та ветеранів України за погодженням з" виключити.
Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів М.Шамбірвгору