Документ z2213-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2019, підстава - z1459-18

{Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 656 від 05.09.2017}
Додаток 4
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(підпункт «ж» пункту 2 розділу IV)

АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми*

{Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}
Додаток 5
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(підпункт «ж» пункту 2 розділу IV)

АНКЕТА
щодо ділової репутації аудиторської фірми

{Порядок доповнено новим додатком 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}Додаток 6
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(підпункт «з» пункту 2 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЯ
про пов’язаних осіб керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів*

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та працівників аудиторської фірми

Прізвище, ім'я, по батькові пов’язаних осіб керівника та працівників аудиторської фірми

Ступінь родинного зв’язку згідно з терміном «пов’язані особи» керівника та працівників аудиторської фірми (у разі наявності)

Повне найменування юридичної особи, де працюють пов’язані особи керівника та працівників аудиторської фірми

Посади, які займають в цій юридичній особі пов’язані особи керівника та працівників аудиторської фірми__________
* У разі відсутності інформації в колонках ставиться позначка «0».

_______________________________
(підпис керівника аудиторської фірми)

________________________
(ініціали, прізвище)


{Додаток 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}
Додаток 7
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(підпункт «з» пункту 2 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЯ
про пов’язаних осіб аудиторської фірми

Інформація про пов'язаних осіб власників заявника - фізичних осіб*

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника заявника та його пов'язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Посада в пов'язаній особі


* У разі відсутності інформації в усіх колонках ставиться позначка «0».
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Інформація про пов’язаних осіб власників заявника - юридичних осіб*

№ з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи власників

Найменування юридичної особи власників

Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність__________
* У разі відсутності інформації в усіх колонках ставиться позначка «0».

_______________________________
(підпис керівника аудиторської фірми)

________________________
(ініціали, прізвище)


{Порядок доповнено новим додатком 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}Додаток 8
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 1 розділу V, пункт 2 розділу VI)

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

{Додаток 8 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 656 від 05.09.2017}
Додаток 9
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку
цінних паперів

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Заявник ______________________________________________________________________,
                                                                           (найменування аудиторської фірми)

_____________________________________________________________________________,
                                                                                           (код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________,
                                                                                  (місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________,
                            (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм
                                               та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

_____________________________________________________________________________
                           (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм,
                     які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів)

Прошу видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:

_____________________________________________________________________________
                                                                                       (зазначити причину)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Примірник друкованого видання, у якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до законодавства (у випадку втрати).

2. Не придатне для користування свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у випадку пошкодження).

«___» ____________ 20__ року

_____________________________
(підпис керівника аудиторської фірми)

_________________________
                (ініціали, прізвище)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}Додаток 10
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}


Додаток 11
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}


Додаток 12
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}


Додаток 13
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}


Додаток 14
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}


Додаток 15
до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
(пункт 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим Додатком 15 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}
вгору