Документ z2220-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2017, підстава - z0998-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012 № 1106/1377


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2012 р.
за № 2220/22532

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 621 від 24.07.2017}

Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, статей 2, 5, 10 Закону України "Про міліцію", статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку", Закону України "Про судову експертизу", з метою організації спільних дій працівників органів внутрішніх справ, осіб начальницького складу Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України на місці пожежі НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, Державної інспекції техногенної безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, головних управлінь, управлінь Державної інспекції техногенної безпеки України, головних територіальних управлінь, територіальних управлінь Міністерства надзвичайних ситуацій України організувати вивчення та забезпечити виконання вимог цього наказу працівниками підпорядкованих органів і підрозділів.

3. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті забезпечити належне функціонування профільних лабораторій з проведення пожежно-технічних експертиз, необхідну методичну базу для визначення осередків пожеж та встановлення причин їх виникнення під час проведення оглядів місць подій (пожеж).

4. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України спільно з Департаментом матеріального забезпечення МВС України затвердити нові норми належності спеціального автотранспорту, приладів та обладнання для базових профільних лабораторій з проведення пожежно-технічних експертиз. Підготувати та затвердити програму створення матеріальної бази відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, передбачивши для цього необхідне фінансове забезпечення.

5. Головному слідчому управлінню МВС України (Фаринник В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 26 серпня 2003 року № 943/302 "Про взаємодію органів внутрішніх справ України та органів Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2003 року за № 829/8150.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України та першого заступника Міністра надзвичайних ситуацій України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх
справ України


В.Ю. Захарченко

Міністр надзвичайних
ситуацій України


В.І. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Генерального прокурора України
державний радник юстиції 1 класуА. Пришко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства надзвичайних
ситуацій України
30.11.2012  № 1106/1377


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2012 р.
за № 2220/22532

ПОРЯДОК
спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає завдання, функції, права та обов’язки підрозділів органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - Держтехногенбезпеки України) та Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України) під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами.

1.2. Правовою основою спільних дій органів внутрішніх справ, Держтехногенбезпеки України та МНС України на місці пожежі є кримінальне процесуальне законодавство України, Закони України "Про міліцію", "Про пожежну безпеку", "Про судову експертизу".

1.3. Організація взаємодії щодо виявлення, попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, має на меті:

захист прав і свобод, життя і здоров'я громадян, суспільства та держави від протиправних посягань;

установлення причин виникнення пожеж, винних осіб та притягнення їх до відповідальності;

забезпечення охорони соціальних та майнових прав громадян;

запобігання новим кримінальним правопорушенням.

Порядок взаємодії органів внутрішніх справ, Держтехногенбезпеки України та МНС України щодо попередження та виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, регулюється цим порядком.

1.4. Відповідно до вимог законодавства, а також цього Порядку для розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами:

органи внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на виявлення і закріплення доказів, установлення причин виникнення пожеж, а також обставин та умов, що призвели до їх виникнення, установлення осіб, причетних до вчинення правопорушень, та їх притягнення до відповідальності згідно з вимогами законодавства, забезпечення відшкодування збитків, завданих потерпілим;

органи Держтехногенбезпеки України здійснюють перевірки, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, установлюють причини виникнення пожеж, а також обставини та умови, що сприяли їх виникненню.

1.5. Працівники органів внутрішніх справ у межах повноважень при виявленні, попередженні, припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, повинні у взаємодії зі спеціалістами інших служб, у залученні яких виникла потреба, уживати заходів щодо встановлення всіх обставин, які мають значення для розслідування таких правопорушень.

Принципами взаємодії є:

неухильне дотримання законності в розслідуванні правопорушень про пожежі;

застосування працівниками експертно-криміналістичних установ передових засобів і методів виявлення, закріплення і вилучення слідової інформації, своїх спеціальних знань для своєчасного та якісного проведення досліджень, пов’язаних з пожежами;

забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян, інтересів власників об'єктів та держави;

забезпечення органом досудового розслідування швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, самостійність слідчого в процесуальній діяльності;

узгоджене планування слідчих (розшукових) дій відповідно до законодавства;

самостійність у виборі відповідно до вимог законодавства засобів та методів у кримінальних провадженнях про пожежі та порушення протипожежних правил;

активне використання передових методів, наукових, технічних досягнень у попередженні, розкритті та розслідуванні пожеж і отриманих результатів досліджень;

забезпечення конфіденційності даних досудового розслідування в провадженнях, пов'язаних з пожежами.

1.6. Структурні підрозділи апарату Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), міські, районні, лінійні органи внутрішніх справ (далі - міськрайліноргани), територіальні органи Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Держтехногенбезпеки України) уживають усіх можливих та необхідних заходів щодо зосередження спільних зусиль на місцях пожеж.

1.7. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, управління (відділи) ГУМВС, УМВС за запитами органів Держтехногенбезпеки України надають відомості про кількість кримінальних правопорушень за фактами пожеж.

1.8. Держтехногенбезпеки України у межах повноважень:

1.8.1. За дорученням слідчого як керівника слідчо-оперативної групи здійснює відповідні заходи та виконує дії на місці пожежі, спрямовані на виявлення і фіксацію доказів, установлення обставин та причин виникнення пожеж, а також умов, що призвели до їх виникнення і поширення.

1.8.2. Щокварталу здійснює перевірки роботи територіальних органів Держтехногенбезпеки України з питань дотримання законодавства при здійсненні досліджень обставин та причин виникнення пожеж, якості ведення обліково-реєстраційної звітності.

1.8.3. Забезпечує дослідно-випробувальні лабораторії територіальних органів Держтехногенбезпеки України (далі - ДВЛ) необхідними технічними засобами, витратними матеріалами та обладнанням для дослідження пожеж із застосуванням фізико-хімічних (інструментальних) методів досліджень.

1.9. Начальники ГУМВС, УМВС у межах повноважень забезпечують безумовне виконання покладених на органи внутрішніх справ завдань щодо проведення якісного і повного дослідження місць пожеж, розслідування правопорушень, пов'язаних з пожежами, установлення осіб, які їх учинили, підвищують персональну відповідальність керівників усіх рівнів за остаточні результати цієї роботи.

1.10. Начальники ГУМВС, УМВС, територіальних органів Держтехногенбезпеки України в межах повноважень:

1.10.1. В структурних підрозділах органів внутрішніх справ та територіальних органах Держтехногенбезпеки України забезпечують закріплення відповідальних осіб за організацію роботи, пов'язаної з пожежами.

1.10.2. Забезпечують виїзд керівників слідчих управлінь (відділів), відповідних оперативних підрозділів органів внутрішніх справ та керівників територіальних органів Держтехногенбезпеки України особисто на місця пожеж, унаслідок яких завдано збитків у розмірі однієї тисячі та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та (або) загинуло три і більше та постраждало п’ять і більше осіб, для організації проведення якісних оглядів місць подій і слідчих (розшукових) дій, спільних дій з установлення причин пожеж та виявлення винних у їх учиненні осіб.

1.10.3. Двічі на рік організовують проведення спільних занять із залученням слідчих, працівників оперативних підрозділів, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі - НДЕКЦ), ДВЛ щодо відпрацювання практичних прийомів роботи на місцях пожеж, тактики і методики розслідування правопорушень, пов'язаних з пожежами.

1.10.4. Заслуховують на нарадах при керівництві ГУМВС, УМВС, територіальних органів Держтехногенбезпеки України щокварталу, міськрайлінорганів щомісяця звіти керівників підпорядкованих служб про результати проведення оглядів місць пожеж, виявлення, попередження та припинення правопорушень, пов’язаних з пожежами, їх розслідування, установлення осіб, які їх учинили. Своєчасно надають необхідну методичну та практичну допомогу підрозділам, де стан роботи на зазначених напрямках є найгіршим.

1.11. Перші заступники начальників ГУМВС, УМВС, територіальних органів - начальники слідчих управлінь (відділів), відділень з урахуванням оперативної обстановки запроваджують у міськрайлінорганах внутрішніх справ спеціалізацію слідчих з розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами.

1.12. Начальники міськрайлінорганів внутрішніх справ та територіальних органів Держтехногенбезпеки України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономна Республіка Крим) значення в межах повноважень:

1.12.1. Забезпечують виїзди слідчо-оперативних груп внутрішніх справ та осіб начальницького складу Держтехногенбезпеки України на кожну пожежу.

1.12.2. Уживають заходів щодо виявлення осіб, схильних до вчинення підпалів (що страждають на психічні захворювання, піроманів тощо), раніше засуджених за вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, їх перевірки на причетність до вчинення підпалів; узяття психічно хворих осіб цих категорій на профілактичний облік, а за необхідності направлення їх у встановленому порядку до лікувальних закладів.

1.12.3. Проводять щомісячні звірення обліку інформації про пожежі, зафіксовані в органі Держтехногенбезпеки України, та проваджень, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР).

1.13. Слідчо-оперативні групи забезпечуються автомобільним транспортом, необхідними технічними засобами, витратними матеріалами та обладнанням, спеціальним одягом і спорядженням.

II. Обов'язки працівників територіальних органів і підрозділів внутрішніх справ та осіб начальницького складу Держтехногенбезпеки України, які здійснюють контроль за попередженням, виявленням, припиненням і розслідуванням кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами

2.1. Працівник слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС:

2.1.1. Здійснює постійний контроль за станом розслідування пожеж і підпалів, зареєстрованих на території області (міста). Вивчає кримінальні провадження про нерозкриті правопорушення вказаних категорій, готує пропозиції про заслуховування під час оперативних нарад начальників слідчих відділень (старших груп) міськрайлінорганів і слідчих про хід розслідування конкретних проваджень.

2.1.2. Надає методичну та практичну допомогу слідчим у розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з резонансними пожежами, під час розслідування яких виникали ускладнення. Виїжджає на пожежі, які мали наслідком збитки у особливо великих розмірах та (або) загибель трьох і більше осіб, за необхідності бере участь в огляді місця пожежі у складі слідчо-оперативної групи (далі - СОГ).

2.1.3. Веде облік кримінальних проваджень про пожежі та підпали. Систематично вивчає та узагальнює практику роботи слідчих з розслідування правопорушень зазначеної категорії, їх взаємодії з працівниками інших служб. За результатами узагальнень вносить пропозиції керівникам слідчих управлінь (відділів) щодо покращання цієї роботи. Спільно із заінтересованими службами готує узагальнені подання до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і бере участь у підготовці рекомендацій з покращання взаємодії служб у попередженні, виявленні, припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами.

2.1.4. Вивчає та забезпечує впровадження передового досвіду з розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, у практику слідчих, надає допомогу в навчанні слідчих органів внутрішніх справ з питань розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії.

2.1.5. Спільно із спеціалістами Держтехногенбезпеки України та іншими заінтересованими службами бере участь у проведенні протипожежної пропаганди серед населення (бесіди, виступи в пресі, на радіо, телебаченні тощо).

2.1.6. За всіма фактами пожеж, які мали наслідком збитки у великих та особливо великих розмірах та (або) загибель двох і більше осіб, та підпалів веде контрольно-наглядові справи.

2.2. Працівник управління (відділу) оперативного підрозділу ГУМВС, УМВС:

2.2.1. Постійно взаємодіє з працівниками органу досудового розслідування, служби боротьби з економічною злочинністю, спеціалістами Держтехногенбезпеки України, НДЕКЦ ГУМВС, УМВС з питань попередження, виявлення, припинення та розслідування пожеж і підпалів.

2.2.2. Вносить пропозиції керівництву оперативного підрозділу щодо спільних виїздів з працівниками органів досудового розслідування та інших оперативних підрозділів до міськрайлінорганів з метою перевірки взаємодії між службами та надання допомоги в попередженні, виявленні, припиненні й розслідуванні кримінальних правопорушень указаної категорії.

2.2.3. Узагальнює та аналізує роботу оперативних підрозділів з попередження підпалів, готує та вносить пропозиції керівництву управління оперативного підрозділу, спрямовані на покращання цієї роботи та впровадження передового досвіду.

2.2.4. Веде облік усіх нерозкритих кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами та підпалами, якими задано збитки у великих і особливо великих розмірах та (або) спричинено загибель двох і більше осіб, надає необхідну практичну і методичну допомогу міськрайлінорганам внутрішніх справ.

2.2.5. Виїжджає на пожежі, якими задано збитки у великих та особливо великих розмірах, за необхідності бере участь в огляді місця пожежі у складі СОГ, збирає відомості, що можуть бути використані як докази в кримінальних провадженнях цієї категорії.

2.2.6. Надає допомогу міськрайлінорганам внутрішніх справ у плануванні і проведенні занять з працівниками оперативних підрозділів в системі службової підготовки з питань попередження, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами і підпалами. Готує матеріали для розгляду на нарадах керівництва ГУМВС, УМВС із зазначених питань.

2.2.7. За всіма фактами пожеж, які мали наслідком збитки у великих та особливо великих розмірах та (або) загибель двох і більше осіб, та підпалів веде контрольно-наглядові справи.

2.3. Працівник управління (відділу) Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС, УМВС:

2.3.1. Проводить узагальнення та аналізує роботу підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі - ДСБЕЗ) міськрайліногранів внутрішніх справ з попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами та підпалами, що завдали збитків у великих та особливо великих розмірах та (або) спричинили загибель двох і більше осіб, готує та вносить пропозиції керівництву щодо покращання цієї роботи та впровадження передового досвіду.

2.3.2. Взаємодіє з працівниками органу досудового розслідування, оперативних підрозділів, спеціалістами Держтехногенбезпеки України, НДЕКЦ ГУМВС, УМВС з питань попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії.

2.3.3. Вносить пропозиції керівництву підрозділу ДСБЕЗ щодо спільних виїздів з працівниками органу досудового розслідування та інших оперативних підрозділів до міськрайлінорганів внутрішніх справ з метою перевірки роботи та надання допомоги в попередженні, виявленні, припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень указаної категорії.

2.3.4. Виїжджає у складі СОГ ГУМВС, УМВС, насамперед на пожежі, що виникли на державних підприємствах, в установах, організаціях, а також на підприємствах, що мають державну частку майна, для участі як спеціаліста при проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій.

2.3.5. За всіма фактами пожеж, якими задано збитків у розмірі понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, заводить контрольно-наглядові справи.

2.4. Особи начальницького складу територіального органу Держтехногенбезпеки України:

2.4.1. У взаємодії із працівниками органів досудового розслідування, оперативних підрозділів, міліції громадської безпеки, НДЕКЦ здійснюють заходи щодо встановлення причин та обставин виникнення пожеж, а також факторів, що призвели до їх виникнення та розвитку. У складі СОГ ГУМВС, УМВС виїжджають на пожежі та виконують обов'язки, передбачені цим Порядком.

2.4.2. Здійснюють контроль за обґрунтованістю встановлених причин пожеж відповідно до виявлених обставин, що призвели до їх виникнення та розвитку, з відповідним реагуванням на них.

2.4.3. Надають пропозиції керівництву територіальних органів Держтехногенбезпеки України щодо:

практичної допомоги та перевірки роботи спеціалістів з виявлення причини виникнення пожежі;

розгляду на нарадах питань про якість роботи спеціалістів у складі СОГ за фактами пожеж.

2.4.4. Організовують проведення щомісячних двосторонніх взаємних звірень отриманих територіальними органами Держтехногенбезпеки України заяв і повідомлень про пожежі та зареєстрованих в органах внутрішніх справ, контролюють роботу з цього напряму в підпорядкованих підрозділах.

III. Організація взаємодії під час розгляду заяв і повідомлень про правопорушення, пов’язані з пожежами

3.1. Інформація про факти виникнення пожеж приймається черговими оперативно-чергової служби територіального органу МНС України (далі - ОЧС МНС) та черговими міськрайлінорганів внутрішніх справ.

3.2. Посадова особа або черговий, які прийняли усну заяву (при особистому зверненні заявника), зобов'язані з'ясувати особу заявника, попередити його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, скласти протокол усної заяви, який підписують заявник та посадова особа, яка його склала.

3.3. При отриманні заяви чи повідомлення про пожежу від осіб (у тому числі при отриманні сигналів з пультів пожежного спостереження) черговий ОЧС МНС:

3.3.1. З'ясовує особу заявника, номер контактного телефону, місцезнаходження, місце та орієнтовний час виникнення, характер і розміри пожежі.

3.3.2. Реєструє заяву чи повідомлення у відповідній оперативно-службовій документації.

3.3.3. У разі потреби негайно вживає заходів щодо виконання плану залучення сил та засобів для гасіння пожежі і за необхідності інформує аварійні служби водоканалу, комунального та газового господарств, енерго-, техно-, котлонагляду тощо.

3.3.4. Інформує відповідального по підрозділу Держтехногенбезпеки України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (відповідно до спільного плану взаємодії).

3.3.5. За фактом надходження інформації про пожежу негайно повідомляє оперативного чергового міськрайліноргану внутрішніх справ, надавши йому всю наявну оперативну інформацію для направлення СОГ на місце події.

3.3.6. У разі надходження заяви чи повідомлення про пожежу, на яку підрозділи МНС України не викликалися (пожежі ліквідовано населенням або самоліквідувались), інформує територіальний орган Держтехногенбезпеки України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономна Республіка Крим) значення та оперативного чергового міськрайліноргану внутрішніх справ.

3.3.7. Після складання довідки про пожежу, форма якої наведена у додатку 1 до Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого наказом МНС України від 13 березня 2012 року № 575, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 835/21147, начальник караулу, який виїжджав на пожежу, надає її копію до територіального органу Держтехногенбезпеки України в друкованому чи електронному вигляді протягом трьох годин з моменту прибуття підрозділу до місця постійної дислокації.

3.4. При отриманні повідомлення чи надходженні заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пов’язане з пожежею, оперативний черговий міськрайліноргану внутрішніх справ:

3.4.1. З'ясовує особу заявника, номер контактного телефону, обставини правопорушення (місцезнаходження, місце та орієнтовний час виникнення пожежі, її характер, розміри та інші відомості) та вносить відомості до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події..

3.4.2. Негайно повідомляє ОЧС МНС з метою направлення на місце події чергового караулу підрозділу МНС України та інформує відповідального по підрозділу Держтехногенбезпеки України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономна Республіка Крим) значення.

3.4.3. Негайно надає заяву або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, пов’язане з пожежею, начальнику органу досудового розслідування, який визначає слідчого, що здійснюватиме досудове розслідування, а також інформує про подію начальника міськрайліноргану внутрішніх справ.

3.4.4. Після отримання інформації про пожежу негайно направляє на місце події СОГ.

3.4.5. З метою отримання необхідної інформації про обстановку на місці пожежі підтримує постійний зв'язок з ОЧС МНС, а за необхідності залучає як спеціалістів працівників аварійних служб водоканалу, комунального та газового господарств, енерго-, техно-, котлонагляду тощо.

3.4.6. У разі надходження заяви чи повідомлення про пожежу, на яку підрозділи МНС України не викликалися, негайно інформує ОЧС МНС з метою залучення до складу СОГ, що буде виїжджати на місце пожежі, спеціаліста Держтехногенбезпеки України.

3.5. Начальник міськрайліноргану внутрішніх справ:

3.5.1. Забезпечує належну взаємодію чергових частин міськрайлінорганів внутрішніх справ з ОЧС МНС під час надходження заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами.

3.5.2. Організовує своєчасне направлення на місця виникнення пожеж СОГ у повному складі, проведення узгоджених дій членами СОГ.

3.5.3. Особисто виїжджає на пожежі на об'єкти незалежно від форм власності за наявності даних про навмисне знищення майна шляхом підпалу та пожежі, які мали наслідком збитки в особливо великих розмірах та (або) загибель двох і більше осіб.

3.5.4. На виконання вимог кримінального процесуального законодавства України організовує участь підлеглих працівників у розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами.

3.5.5. У разі встановлення фактів неналежного збирання СОГ на місці пожежі матеріалів дає конкретні завдання для їх доопрацювання.

3.5.6. Не рідше одного разу на місяць організовує узагальнення практики розгляду заяв і повідомлень про пожежі, з'ясування причин неякісного збирання матеріалів.

3.5.7. У разі невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, пов'язане з пожежею, організовує і забезпечує подальшу роботу щодо його розслідування, взаємодію працівників оперативних і експертно-криміналістичних підрозділів, інших структурних підрозділів міськрайліноргану зі слідчими.

3.5.8. Забезпечує охорону матеріальних цінностей, які знаходяться на об'єкті пожежі, залучаючи для цього працівників відповідних служб.

3.6. Начальник слідчого підрозділу міськрайліноргану внутрішніх справ:

3.6.1. Щодня ознайомлюється з оперативною обстановкою на території, що обслуговується підрозділом, обставинами виникнення пожеж за добу, забезпечує контроль за роботою СОГ на місці події.

3.6.2. Особисто виїжджає на пожежі, які мали наслідком збитки в особливо великих розмірах та (або) загибель двох і більше осіб, організовує проведення узгоджених дій членами СОГ.

3.6.3. Організовує своєчасне внесення слідчим відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та контролює невідкладне інформування слідчим у письмовій формі прокурора про початок досудового розслідування відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

3.6.4. У разі виявлення недоліків при огляді місця пожежі ставить конкретні завдання для їх усунення, забезпечує організацію роботи з повторного або додаткового проведення огляду місця пожежі з метою якісного документування вчиненого кримінального правопорушення, фіксації, вилучення слідів та інших предметів, матеріалів (об’єктів) тощо, їх пакування і доставку для проведення експертиз.

3.7. Начальник територіального органу Держтехногенбезпеки України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономна Республіка Крим) значення:

3.7.1. Щодня ознайомлюється з оперативною обстановкою на території обслуговування, обставинами виникнення пожеж за добу, організовує участь осіб начальницького складу у виконанні доручень слідчого.

3.7.2. Організовує своєчасний виїзд підлеглих спеціалістів на місця виникнення пожеж та залучення їх до практичної роботи у складі СОГ на виконання вимог кримінального процесуального законодавства України.

3.7.3. Особисто виїжджає на пожежі на об'єкти незалежно від форм власності за наявності даних про навмисне знищення майна шляхом підпалу та пожежі, які мали наслідком збитки у особливо великих розмірах та (або) загибель двох і більше осіб.

3.7.4. У разі ненадання підлеглими спеціалістами на місці події слідчим матеріалів про причини виникнення пожежі організовує службову перевірку та здійснює належний контроль за надходженням матеріалів до органів внутрішніх справ.

3.7.5. Не рідше одного разу на місяць здійснює узагальнення практики розгляду заяв і повідомлень про пожежі, причин неналежного виконання підлеглими спеціалістами своїх обов’язків, зволікання при передачі матеріалів та інформації до органів досудового розслідування. Вживає заходів щодо дотримання належного порядку на цьому напряму роботи та усунення наявних недоліків.

3.8. Начальник державної пожежно-рятувальної частини МНС України забезпечує:

3.8.1. Надання оперативної інформації, пов’язаної з пожежею, керівнику СОГ.

3.8.2. Після кожного виїзду на пожежу складання начальниками караулів, що здійснювали виїзд, довідки про пожежу.

IV. Порядок створення, виїзду слідчо-оперативної групи та інших працівників органів внутрішніх справ на місце пожежі, контроль за їх діяльністю

4.1. Для виїзду на місце вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з пожежею, проведення слідчих (розшукових) дій, забезпечення взаємодії під час розслідування таких правопорушень у міськрайлінорганах внутрішніх справ створюються СОГ.

4.2. Завданням СОГ є виявлення, фіксація, кваліфіковане вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, установлення свідків та потерпілих, з’ясування обставин кримінального правопорушення, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження, розслідування та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

4.3. СОГ створюються при чергових частинах міськрайлінорганів внутрішніх справ. Їх склад формується з працівників органів внутрішніх справ відповідно до графіка чергування, затвердженого начальником міськрайліноргану, погодженого з керівником органу досудового розслідування.

До СОГ в обов’язковому порядку входять слідчий (керівник СОГ), співробітник оперативного підрозділу, НДЕКЦ, спеціаліст відповідного підрозділу Держтехногенбезпеки України.

4.4. Після прибуття на місце пожежі члени СОГ з’ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення, установлюють свідків, прикмети осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та ймовірні шляхи їх відходу. У разі необхідності вживають заходів для переслідування транспортних засобів, які використовувалися особами, що вчинили кримінальне правопорушення. Беруть участь у розшуку та затриманні осіб, які підозрюються в учиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами.

4.5. Для участі в огляді місця пожежі за потреби можуть залучатися відповідні спеціалісти газового господарства, енергонагляду, котлонагляду, з ремонту побутової техніки, з контролю за устаткуванням, ремонтом та експлуатацією пічного та систем опалення тощо. Керівництво підпорядкованих підрозділів органів внутрішніх справ та Держтехногенбезпеки України узгоджує з керівниками відповідних підприємств, установ та організацій, де працюють такі спеціалісти, порядок їх виклику та прибуття на місце пожежі.

V. Дії членів слідчо-оперативних груп після прибуття на місце пожежі

5.1. Слідчий:

5.1.1. Керує діями членів СОГ.

5.1.2. Прибувши на місце події, організовує збирання наявної в підрозділах МНС України та Держтехногенбезпеки України, органі внутрішніх справ та інших організаціях попередньої інформації про стан і характерні особливості об'єкта, на якому виникла пожежа, установлює дані про підрозділи МНС України, які беруть участь у гасінні пожежі, отримує від них і фіксує первинну інформацію про пожежу і хід її гасіння.

5.1.3. Отримує додаткову інформацію від керівника гасіння пожежі про подію, нагадує йому про необхідність виявлення в процесі гасіння пожежі обставин, що свідчать про місце і причину її виникнення, слідів, предметів і матеріалів, що можуть бути визнані речовими доказами, а також про вжиття заходів щодо їх схоронності і недопущення руйнувань.

5.1.4. Після ліквідації пожежі з'ясовує в керівника її гасіння можливість безпечної роботи членів СОГ під час огляду місця пожежі; установлює, які зміни внесені в обстановку пожежі; ознайомлюється з місцем події з метою отримання загального уявлення про те, що трапилося, визначає межі огляду та організовує складання плану його проведення.

5.1.5. Вживає заходів для встановлення особи потерпілого, фіксує місце його перебування в момент виявлення пожежі.

5.1.6. За наявності підстав інформує оперативного чергового міськрайліноргану внутрішніх справ про залучення додаткових сил і засобів для документування всіх обставин учиненого кримінального правопорушення, пов’язаного з пожежею.

5.1.7. Разом з членами СОГ, залученими спеціалістами, запрошеними потерпілими, свідками та іншими учасниками кримінального провадження проводить огляд місця події та складає протокол огляду місця події, пов’язаного з пожежею, зразок якого наведено у додатку до цього Порядку, під час якого в установленому КПК порядку фіксує відомості щодо обставин учинення кримінального правопорушення, проводить вимірювання та в обов’язковому порядку складає плани і схеми до протоколу огляду місця події. Вилучає речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, предмети, вилучені з обігу, а також матеріальні об’єкти, придатні для з’ясування обставин, що підлягають доказуванню.

Місце виявлення речей і документів фіксує в протоколі огляду й позначає на схемі з відповідною прив'язкою до об'єкта, що оглядається, забезпечує здійснення фотографування, відеозапису цих дій, передбачених статтею 237 КПК.

Вилучені об’єкти оглядаються за участю спеціаліста, упаковуються та опечатуються, після чого пакунки та (або) закріплені на них бирки підписуються слідчим та особами, які брали участь у проведенні огляду. На упаковці вилученого об'єкта зазначаються його характерні риси, фізичні властивості та індивідуальні ознаки, а також перелік і точне місце, де його було виявлено та вилучено, про що робиться відповідний запис у протоколі огляду. Вилучені з місця огляду речі та об'єкти вважаються тимчасово вилученим майном.

Не допускається викладення в протоколі огляду місця події будь-яких висновків, у ньому відображаються лише видимі результати огляду. До протоколу огляду можуть долучатися письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у його проведенні.

Забезпечує належне вилучення з місця події предметів, матеріалів, речей, документів та інших об'єктів у стані, придатному для проведення експертиз, їх своєчасну передачу відповідно до вимог глави 16 КПК на схоронність уповноваженій службовій особі.

Має право заборонити будь-якій особі, залученій до проведення огляду місця події, залишати місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду.

5.1.8. За погодженням з начальником органу досудового розслідування залучає до огляду місця події осіб, які володіють спеціальними знаннями (експерта-криміналіста, спеціалістів Держтехногенбезпеки України, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі - УкрНДІЦЗ), інженера-електрика, хіміка, інженера-будівельника, інспектора з безпеки праці та інших), за допомогою яких визначає об’єм пожежного навантаження в зоні пожежі, наявність речовин і матеріалів, здатних впливати на утворення теплових конвективних потоків та масопереносу під час пожежі, і таким шляхом визначає та фіксує спрямованість поширення вогню, установлює номенклатуру, фізичні та хімічні властивості речовин і матеріалів, здатних до взаємодії з виділенням великої кількості тепла в результаті хімічної реакції з киснем повітря або при взаємодії поміж ними, визначає умови, що передували виникненню пожежі, ураховуючи зазначені обставини, про що докладно, застосовуючи зрозумілі та коректні терміни, викладає в тексті протоколу огляду. За можливості текст набирається в електронному вигляді, роздруковується та підписується всіма учасниками огляду місця події.

5.1.9. Спільно з членами СОГ та залученими спеціалістами визначає в зоні горіння осередок пожежі (місце виникнення пожежі) за слідами, залишеними вогнем та іншими факторами пожежі, що відкладаються на вертикальних і горизонтальних поверхнях, за ознаками спрямованості подачі вогнегасних речовин і зосередження первинних засобів пожежогасіння, за найбільшими руйнуваннями, максимальними прогарами, прогинами конструкцій, що виявляються під час проведення огляду місця події в зоні горіння, та за іншими ознаками.

5.1.10. Спільно із залученими спеціалістами зіставляє ознаки осередку пожежі з особливостями роботи устаткування, властивостями речовин і матеріалів, що застосовуються в технологічному процесі, їх поводженням в умовах пожежі, впливом на утворення осередкових ознак. У зоні горіння відшуковує теплогенеруючі установки, електронагрівальні прилади тощо.

5.1.11. Фіксує стан засобів автоматичного виявлення і гасіння пожежі, наявність і місце розташування датчиків пожежної сигналізації та елементів автоматичних установок пожежогасіння, що спрацювали або ні.

5.1.12. За вилученими з місця події речами, об’єктами, предметами, матеріалами та слідами, що можуть втратити доказове значення залежно від часу їхнього зберігання (ґрунт, пожежне сміття, ємності та інші предмети зі слідами легкозаймистої та горючої рідини, сліди пальців рук тощо), після внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань призначає відповідні експертизи.

5.1.13. Здійснює збирання документів і відповідної інформації, необхідних для правильної кваліфікації кримінального правопорушення та призначення пожежно-технічної експертизи, для чого долучає до матеріалів акт про пожежу або звіт спеціаліста про причину виникнення пожежі; довідку про метеорологічні умови на момент виникнення і розвитку пожежі, видану відділами гідрометеорологічного центру; відповідний витяг з посиланнями на пункти, статті тощо, позначення та назву нормативно-правового акта, порушення якого могло мати відношення до пожежі; копію наказу про призначення конкретної особи відповідальною за виконання правил пожежної безпеки на об'єкті, її посадові обов'язки; акти об'єктових і цехових пожежно-технічних комісій; дані щодо проведення вогневих й інших пожежонебезпечних робіт, у тому числі ремонтних і профілактичних; схему електропроводки (якщо об'єкт був нею обладнаний і не був знеструмлений); документи, що підтверджують проведення робіт з виміру опору ізоляції провідників; діючі на підприємстві інструкції з пожежної безпеки; приписи посадових осіб Держтехногенбезпеки України про усунення раніше виявлених порушень вимог пожежної безпеки на об'єкті; опис пожежі, що складається спеціалістом Держтехногенбезпеки України; запис переговорів керівника (керівників) гасіння пожежі з центральним пунктом пожежного зв'язку, матеріали відео- та фотофіксації, виготовлені під час огляду місця події на електронному носії, та інші документи.

5.1.14. Допитує особисто або доручає членам СОГ - працівникам оперативних підрозділів провести допити заявника, потерпілого, свідків про обставини вчиненого кримінального правопорушення. Надає письмові доручення працівникам оперативних підрозділів про проведення інших слідчих (розшукових) дій. Здійснює інші повноваження, передбачені КПК.

5.1.15. За необхідності або за дорученням начальника підрозділу досудового розслідування проводить додатковий огляд місця події, для участі в якому може також залучити спеціалістів Держтехногенбезпеки України, УкрНДІЦЗ, свідків, потерпілих та підозрюваних.

5.1.16. Доручає працівникам оперативних підрозділів, які перебувають на місці події у складі СОГ, установити за автоматизованими обліками МВС України осіб, схильних до вчинення правопорушень, пов’язаних з пожежами, які проживають у районі вчинення кримінального правопорушення. Організовує роботу з перевірки їх причетності до виникнення пожежі.

5.2. Працівник оперативного підрозділу:

5.2.1. Як член СОГ ознайомлюється з обставинами виникнення та розвитку пожежі.

5.2.2. Виконує письмові доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій.

5.2.3. Здійснює поквартирний чи подвірний обхід з метою виявлення свідків учинення кримінального правопорушення, збирання відомостей, що можуть бути використані як докази.

5.2.4. Установлює причетних до вчинення пожежі осіб, їх прикмети; наявність у них засобів підпалу, інших предметів і матеріалів, що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з пожежею, транспортних засобів; інші відомості, необхідні для встановлення осіб, які вчинили це правопорушення. Про виконану роботу інформує слідчого та складає докладний рапорт на ім'я керівника органу внутрішніх справ.

5.2.5. Установлює особи громадян, загиблих під час пожежі.

5.2.6. Негайно інформує слідчого про одержані дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та, у подальшому, негласних слідчих (розшукових) дій.

5.2.7. Систематично, у міру отримання відомостей, що становлять оперативний інтерес для розслідування правопорушення, інформує про це слідчого, вживає заходів щодо затримання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, за дорученням слідчого бере участь у проведенні обшуків та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій.

5.2.8. У взаємодії зі слідчим і працівниками інших оперативних підрозділів планує роботу із розслідування кримінального правопорушення.

5.2.9. Бере участь у складанні узгодженого плану слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Проводить усі необхідні заходи щодо встановлення і викриття причетних до кримінального правопорушення осіб.

5.2.10. Використовує можливості оперативних частин слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, а також підрозділів оперативної служби і підрозділів з проведення оперативно-технічних заходів.

5.2.11. Вносить пропозиції слідчому шляхом складання рапорта щодо вжиття конкретних заходів для виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із пожежами.

5.3. Працівник оперативного підрозділу ДСБЕЗ:

5.3.1. Участь оперативного працівника ДСБЕЗ в огляді місця події і проведенні за дорученням слідчого інших невідкладних слідчих (розшукових) дій є обов'язковою у тих випадках, коли пожежа відбулася в торговому приміщенні, на базі, складі, іншому об'єкті, на якому зосереджені матеріальні цінності, цінні папери, звіти про фінансово-господарську діяльність тощо.

5.3.2. У разі прибуття на місце події першим уживає заходів щодо збереження первинної обстановки, евакуації та охорони майна.

5.3.3. Після прибуття на місце події в момент гасіння пожежі у складі СОГ звертає увагу на поводження присутніх на пожежі осіб, орієнтуючись на можливі прояви будь-ким з них ознак, що дають підстави припускати їх причетність до пожежі або орієнтують на джерело потрібної інформації. Для цього з'ясовує:

чи не вживалися ким-небудь з посадових осіб заходи щодо завчасного вивезення матеріальних цінностей, майна з об'єкта перед пожежею;

чи були наявні на об'єкті матеріальні цінності, що не були документально оформлені;

чи не зберігалися на об'єкті готівкові кошти понад установлену суму, якщо зберігалися, то яка сума, в яких купюрах, де зберігалися;

чи планувалися на об'єкті ревізія, передача справ.

5.3.4. Ознайомлюється з обстановкою і з'ясовує питання, пов'язані з можливою причиною виникнення пожежі.

5.3.5. Забезпечує участь спеціаліста (товарознавця тощо) в огляді пошкоджених матеріальних цінностей та їх оцінюванні.

5.3.6. За дорученням слідчого виявляє і вилучає у встановленому порядку чернетки записів матеріально відповідальних осіб на об'єкті, за відповідними обліками збирає необхідну інформацію, що характеризує їх діяльність і спосіб життя, місцезнаходження цих осіб, їх причетність до виникнення пожежі.

5.3.7. З метою попередження підпалів великих об'єктів та для збереження товарно-матеріальних цінностей, а також з метою викриття приховування кримінальних правопорушень збирає відомості про дату і час проведення на них планових та позапланових бухгалтерських перевірок і у взаємодії з працівниками відповідних оперативних підрозділів, Держтехногенбезпеки України проводить спільні оперативно-профілактичні заходи з метою виявлення намірів щодо вчинення підпалів.

5.4. Особа начальницького складу Держтехногенбезпеки України:

5.4.1. Як член СОГ з’ясовує обставини виникнення та розвитку пожежі.

5.4.2. Як спеціаліст надає допомогу в огляді місця пожежі з метою виявлення осередку та причин виникнення і розповсюдження пожежі, виявлення, фіксації та вилучення зразків, проб, технічної та іншої документації і предметів, що надалі можуть бути використані як речові докази.

5.4.3. Перевіряє стан і справність засобів протипожежного захисту, що є на об'єкті, виконання вимог пожежної безпеки, приписів та постанов органів Держтехногенбезпеки України, якщо такі виносилися.

5.4.4. У взаємодії зі слідчим і спеціалістами інших залучених служб планує роботу на місці пожежі.

5.4.5. Вносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів для виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із пожежами.

5.4.6. У разі неможливості встановлення причин виникнення пожежі повідомляє керівництву відповідного підрозділу Держтехногенбезпеки України про необхідність організації виїзду ДВЛ.

5.4.7. У разі надходження інформації з місця пожежі про наявність на об'єкті систем автоматичного протипожежного захисту обов'язково повідомляє про це відповідний орган ліцензування з діяльності протипожежного призначення.

5.4.8. Як член СОГ виконує доручення слідчого в межах своїх повноважень. За результатами роботи для здійснення слідчим попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення на місці події оформляє та надає слідчому акт про пожежу. Протягом 3 діб надсилає до слідчого підрозділу разом із супровідним листом, який реєструється в канцелярії відповідного підрозділу, звіт про причину виникнення пожежі та інші матеріали стосовно пожежі (фототаблиці тощо).

До звіту про причину виникнення пожежі повинна входити інформація про виконання доручень слідчого щодо отриманих свідчень від очевидців пожежі для встановлення причин і обставин її виникнення, осіб, причетних до пожежі (інформація від очевидців відбирається в усній формі), з відповідними роз’ясненнями.

5.5. Працівник НДЕКЦ на місці події у складі СОГ діє відповідно до положень, визначених наказом МВС України від 26 жовтня 2012 року № 962 “Про затвердження Інструкції про участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні як спеціалістів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1946/22258.

5.6. Дільничний інспектор міліції:

5.6.1. У разі прибуття на місце події першим уживає заходів щодо збереження первинної обстановки, евакуації людей та охорони майна.

5.6.2. При виїзді на місце пожежі в складі СОГ:

з'ясовує обставини виникнення пожежі і причетних до неї осіб;

уживає заходів щодо охорони місця події, матеріальних цінностей, документації;

бере участь у встановленні осіб, загиблих при пожежі;

виявляє свідків пожежі та осіб, які можуть надати інформацію про подію, спосіб життя потерпілих тощо. З цією метою обходить територію (домоволодіння, квартири) у прилеглому до пожежі районі;

інформує слідчого про осіб, які проживають чи з'являлися в районі події та можуть становити відповідний інтерес для встановлення обставин події.

5.6.3. Виконує доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій.

5.6.4. Систематично, у міру отримання відомостей, що становлять оперативний інтерес для розслідування кримінального правопорушення, інформує про це слідчого, вживає заходів щодо затримання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

5.7. Інспектор-кінолог залучається на місці пожежі як спеціаліст і вживає таких заходів:

веде пошук різних предметів і слідів (вихідних точок), від яких можна застосувати розшукового собаку;

доводить до відома членів СОГ інформацію про виявлення слідів з чітко виявленими особливостями взуття, а також будь-яких предметів, що можуть мати значення для розслідування кримінального правопорушення;

бере участь (з розшуковим собакою) в обстеженні місць можливого перебування підозрюваних (підвалів, горищ, сховищ, лісопосадок та ін.);

здійснює пошук підозрюваних за виявленими на місці події речами, об'єктами та предметами з одорологічними (запаховими) ознаками із застосуванням розшукового собаки;

складає акт про застосування службово-розшукового собаки.

5.8. Охорона місця пожежі знімається тільки за дорученням слідчого, але не раніше, ніж до закінчення оформлення результатів огляду в протоколах, актах, планах та схемах, а також після вилучення предметів та матеріалів.

5.9. У разі вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних з пожежами, а також кримінальних правопорушень, що викликають значний суспільний резонанс, огляд місця події проводиться за участю начальників територіального органу внутрішніх справ та слідчого підрозділу.

5.10. Після закінчення огляду місця пожежі та проведення першочергових слідчих (розшукових) дій члени СОГ звітують перед слідчим про проведену ними роботу.

5.11. Подальша робота членів СОГ щодо встановлення причин пожежі та виявлення підозрюваних осіб здійснюється відповідно до плану слідчих (розшукових) дій.

5.12. Про несвоєчасне направлення або неприбуття на місце пожежі СОГ органу внутрішніх справ керівництво підрозділу Держтехногенбезпеки України, на території обслуговування якого вона виникла, інформує керівництво відповідного підрозділу органів внутрішніх справ для реагування та вжиття заходів щодо поліпшення спільних дій на цьому напряму діяльності.

5.13. Про несвоєчасне направлення або неприбуття на місце пожежі осіб начальницького складу підрозділу Держтехногенбезпеки України керівництво органу внутрішніх справ, на території обслуговування яких вона виникла, інформує керівництво територіальних органів Держтехногенбезпеки України для реагування та вжиття заходів щодо поліпшення спільних дій на цьому напряму діяльності.

VI. Створення СОГ для розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, планування слідчих (розшукових) дій

6.1. Для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, створюються СОГ.

6.2. Створення СОГ здійснюється за наказом начальника територіального органу внутрішніх справ, погодженим з начальником слідчого підрозділу. При цьому керівником СОГ є слідчий, який спеціалізується на розслідуванні зазначеної категорії кримінальних правопорушень та визначений начальником слідчого підрозділу здійснювати їх розслідування.

6.3. До складу СОГ входять працівники, які брали участь в огляді місця події. У разі потреби залучаються дільничні інспектори міліції, на території обслуговування яких сталася пожежа, працівники інших органів і підрозділів внутрішніх справ.

6.4. Забороняється здійснювати заміну оперативних працівників, включених до складу СОГ, без узгодження зі слідчим (керівником СОГ) або керівником органу досудового розслідування.

6.5. Контроль за роботою СОГ покладається на начальника слідчого підрозділу, який за погодженням з начальником територіального органу внутрішніх справ має право організовувати проведення оперативних нарад за участю слідчих та працівників інших органів і підрозділів внутрішніх справ з питань виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі стану виконання доручень слідчих і порядку взаємодії служб.

6.6. Для досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, учинених на території декількох районів регіону, наказом начальника ГУМВС, УМВС, погодженим з начальником слідчого управління (відділу), створюються СОГ ГУМВС, УМВС. До їх складу також можуть бути включені працівники Держтехногенбезпеки України для надання спеціальних знань.

Контроль за її роботою покладається на слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС.

6.7. Для досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, учинених на території декількох областей (регіонів), наказом МВС України може створюватися міжрегіональна СОГ.

Контроль за її роботою покладається на Головне слідче управління МВС України та (або) слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС, на території обслуговування якого вчинено найбільшу кількість кримінальних правопорушень.

6.8. Робота з розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, здійснюється на підставі узгодженого плану слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, який складається в триденний строк з моменту внесення слідчим відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, затверджується начальниками міськрайліноргану та органу досудового розслідування і приєднується слідчим до матеріалів кримінального провадження, а при повідомленні особі про підозру - до контрольно-наглядової справи.

6.9. До підготовки плану залучаються працівники, які брали участь в огляді місця пожежі та проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій.

6.10. У плані зазначаються висунуті версії, а також конкретні особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, розподіляються обов'язки між виконавцями для перевірки висунутих версій, установлюються строки виконання запланованих заходів.

6.11. Узгоджений план є організаційною основою комплексного використання сил і засобів міськрайліноргану, забезпечення їх взаємодії, а також взаємодії з іншими органами державної влади в подальшій роботі щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами.

6.12. Сили та засоби органів внутрішніх справ, що залучаються до розслідування пожеж, використовуються комплексно на засадах централізованого управління ними начальниками міськрайлінорганів і працівників слідчого підрозділу, координації та взаємодії.

6.13. Комплексне використання сил і засобів усіх служб органів внутрішніх справ під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, організовується в межах держави, області, міста, району, району в місті, транспортної магістралі відповідно керівництвом МВС України, ГУМВС, УМВС, начальниками міськрайлінорганів, які є відповідальними за забезпечення постійної оперативної готовності наявних сил і засобів до дій щодо розслідування пожеж, організації та здійснення безперервного управління ними.

6.14. Слідчі (розшукові) дії, доручення слідчого щодо розслідування кримінальних правопорушень плануються і здійснюються на основі розмежування та чіткого дотримання умов діяльності в межах компетенції слідчого і працівників інших служб органів внутрішніх справ.

6.15. Підрозділи органів внутрішніх справ є відповідальними за остаточні результати роботи з розслідування пожеж у межах установленої компетенції і повинні брати участь у цій роботі до закінчення розслідування.

VII. Організація контролю за виконанням доручень слідчих у кримінальних провадженнях, пов’язаних з пожежами, планування роботи

7.1. Контроль за виконанням доручень слідчих у кримінальних провадженнях про пожежі покладається на начальників органів внутрішніх справ, які зобов'язані:

7.1.1. Визначати конкретних осіб з числа співробітників оперативних підрозділів, на яких покладати обов’язки з виконання доручень слідчих.

7.1.2. Щотижня узагальнювати стан виконання доручень слідчих у кримінальних провадженнях про пожежі, стежити за якісним їх виконанням, уживати заходів щодо усунення недоліків.

7.1.3. Спільно з керівниками слідчих підрозділів заслуховувати звіти членів СОГ про результати огляду місця пожежі, проведення слідчих (розшукових) дій, вивчати зібрані ними матеріали. Враховуючи початкові дані, отримані під час проведення слідчих (розшукових) дій, спільно з членами СОГ за версіями та окремими напрямами подальших дій щодо встановлення й викриття осіб, причетних до виникнення пожежі, забезпечувати залучення представників усіх служб органів внутрішніх справ для отримання остаточного результату, координувати роботу підлеглих, здійснювати повсякденний дієвий контроль за її проведенням.

7.1.4. Здійснювати контроль за своєчасністю передачі слідчому в установленому порядку відомостей і матеріалів, зібраних за його дорученням. Тривалість виконання доручень слідчих не повинна перевищувати встановленого у них строку. У разі неможливості своєчасного виконання доручення продовження строку його виконання письмово погоджується начальником оперативного підрозділу з керівником органу досудового розслідування.

7.1.5. Забезпечувати отримання довідок працівниками органів внутрішніх справ та Держтехногенбезпеки України, актів досліджень та ревізій, висновків експертів, інших документів, необхідність у яких виникає під час проведення слідчих (розшукових) дій.

7.1.6. Забезпечувати належні умови зберігання вилучених з місць подій слідів, предметів і матеріалів, проведення за ними необхідних експертиз та їх повне і ефективне використання при розслідуванні кримінальних правопорушень.

7.2. Не допускається надання слідчим неконкретизованих доручень членам СОГ та без установлення строку їх виконання.

7.3. Співробітники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ не мають права здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора про їх проведення.

Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом.

7.4. Доручення, які даються слідчим, повинні бути зареєстрованими в канцелярії територіального органу внутрішніх справ та передавитися в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.5. Матеріали про виконання доручень слідчих працівниками органів внутрішніх справ надсилаються до слідчого підрозділу разом із супровідним листом за підписом начальника територіального органу, що реєструється в канцелярії.

Начальник Головного
слідчого управління
МВС України
генерал-майор міліції
В.І. Фаринник

Виконуючий обов’язки
Голови Державної інспекції
техногенної безпеки УкраїниІ.Я. Кріса
Додаток
до Порядку спільних дій
органів внутрішніх справ,
Державної інспекції техногенної
безпеки України
та Міністерства надзвичайних
ситуацій України під час проведення
огляду місця пожежі, виявлення,
припинення, попередження
та розслідування кримінальних
правопорушень, пов’язаних з пожежами

ПРОТОКОЛ
огляду місця події, пов’язаного з пожежеювгору