Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, Перелік від 28.12.20161025

Введення в обіг (Всі визначення терміна — 16)

Введення в обіг - надання посудини на ринку України вперше

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Вилучення з обігу (Всі визначення терміна — 14)

Вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку посудини, що перебуває в ланцюгу постачання продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Виробник (Всі визначення терміна — 39)

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє посудину або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю посудину під своїм найменуванням або торговельною маркою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Відкликання (Всі визначення терміна — 15)

Відкликання - захід, спрямований на забезпечення повернення посудини, яка надана споживачу (користувачу)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Гармонізований європейський стандарт (Всі визначення терміна — 8)

Гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту Європейської Комісії та номер і назву якого опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Знак відповідності технічним регламентам (Всі визначення терміна — 11)

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що посудина відповідає вимогам до неї, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення маркування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Імпортер (Всі визначення терміна — 23)

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України посудину походженням з іншої країни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Картка контролю

Картка контролю - документ, яким виробник засвідчує відповідність продукції замовленню, в якому він зазначає результати внутрішньозаводських контрольних випробувань, зокрема щодо хімічного складу та механічних характеристик продукції, виготовленої за одним і тим самим виробничим процесом, що і поставка, але не обов’язково на поставленій продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Максимальна робоча температура (Tmax)

Максимальна робоча температура (Tmax) - найвища стабілізована температура, якої стінки посудини можуть досягти за нормальних умов експлуатації, визначених виробником

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Максимальний робочий тиск (PS)

Максимальний робочий тиск (PS) - максимальний надлишковий тиск, що може виникнути за нормальних умов експлуатації посудини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Межа текучості (ReТ)

Межа текучості (ReТ) - значення при максимальній робочій температурі:

верхньої точки текучості (ReН) для матеріалів, що мають нижню і верхню межу текучості;

0,2 відсотка умовної межі текучості (Rp 0,2);

1 відсоток умовної межі текучості (Rp 1) для нелегованого алюмінію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Мінімальна робоча температура (Tmin)

Мінімальна робоча температура (Tmin) - найнижча стабілізована температура, якої стінки посудини можуть досягти за нормальних умов експлуатації, визначених виробником

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Надання на ринку (Всі визначення терміна — 15)

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання посудини для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Орган з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 13)

Орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Оцінка відповідності (Всі визначення терміна — 17)

Оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги щодо безпечності цього Технічного регламенту, які стосуються посудини, були виконані

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Партія посудин

Партія посудин - кількість, що не перевищує 3 тис. посудин одного типу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Розповсюджувач (Всі визначення терміна — 18)

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає посудину на ринку України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Розрахунковий тиск (Р)

Розрахунковий тиск (Р) - надлишковий тиск, використаний виробником для визначення товщини деталей посудини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Серійне виробництво посудин

Серійне виробництво посудин - виготовлення більш як однієї посудини одного і того ж типу протягом певного періоду в безперервному виробничому процесі відповідно до загального проекту та із застосуванням однієї і тієї ж технології виробництва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Суб'єкти господарювання (Всі визначення терміна — 11)

Суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Технічна специфікація (Всі визначення терміна — 15)

Технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати посудина

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Типоряди посудин

Типоряди посудин - групи посудин, які відрізняються від дослідного зразка діаметром за умови відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 10 і 11 додатка 1, та/або довжиною їх циліндричної частини з такими обмеженнями:

якщо дослідний зразок має одну або більше обичайок додатково до днищ, інші зразки повинні мати щонайменше одну обичайку;

якщо дослідний зразок має два випуклих днища, інші зразки не повинні мати обичайок.

Відмінності, що призвели до зміни отворів та/або проникнень, зазначаються на кресленні до кожного зразка

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016

Уповноважений представник (Всі визначення терміна — 19)

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що має від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у дорученні завдань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2016


вгору