Про меліорацію земель
Закон України від 14.01.20001389-XIV

Внутрішньогосподарська меліоративна система

Внутрішньогосподарська меліоративна система — меліоративна система, що знаходиться в межах земель одного власника (користувача) і забезпечує подачу, розподіл та відведення води на цих землях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Меліоративна система

Меліоративна система — технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодію яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом грунтів на меліорованих землях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Меліоративна система загальнодержавного значення

Меліоративна система загальнодержавного значення (далі — загальнодержавна меліоративна система) — меліоративна система, що знаходиться на території більше ніж однієї області, забезпечує міжобласну подачу, розподіл і відведення води та об'єкти інженерної інфраструктури якої перебувають на балансі підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Меліоративні заходи

Меліоративні заходи — роботи, спрямовані на поліпшення хімічних і фізичних властивостей грунтів, обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, поліпшення земель з несприятливим водним режимом та інженерно-геологічними умовами, проектування, будівництво (реконструкція) і експлуатація меліоративних систем, включаючи наукове, організаційне та виробничо-технічне забезпечення цих робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Меліорація земель

Меліорація земель — комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму грунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Меліоровані землі

Меліоровані землі — угіддя, на яких здійснено комплекс меліоративних заходів відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Міжгосподарська меліоративна система

Міжгосподарська меліоративна система — меліоративна система, що знаходиться в межах Автономної Республіки Крим, однієї області або одного району і забезпечує міжрайонну та міжгосподарську подачу, розподіл та відведення води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Моніторинг зрошуваних та осушуваних земель

Моніторинг зрошуваних та осушуваних земель — комплекс спеціальних робіт, які включають збирання, обробку, зберігання та передачу інформації про стан меліорованих земель і меліоративних систем, їх водний баланс, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору