Перелік термінів Кількість: 42 терміна

Ліцензіат

Ліцензіат — суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), який отримав ліцензію на здійснення певного виду підприємницької діяльності.


Ліцензіат

Суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ.


Ліцензіат

Суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на виробництво електричної енергії та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ.


Ліцензіат (власник ліцензії) — юридична або фізична особа, якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала відповідну ліцензію.

 Про телебачення і радіомовлення
Закон України від 21.12.19933759-XII

Ліцензіат — суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований відповідно до умов державної реєстрації, який отримав ліцензію і має право займатися зазначеним у ліцензії певним видом підприємницької діяльності та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ.


Ліцензіат — суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.


Ліцензіат

суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ.


Ліцензіат — юридична особа (одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, професійний адміністратор або компанія з управління активами), яка одержала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового документа від 13.11.2003118

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження посередницької діяльності митного перевізника.

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного перевізника
Держкомпідприємництво, Держмитслужба України; Наказ, Умови від 25.03.200434/212

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.


Ліцензіат — кредитна установа, яка одержала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

 Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду
МНС України (з 2005 р.); Наказ, Інструкція, Вимоги, Форма типового документа від 06.02.200659

Ліцензіат — юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).


Ліцензіат — професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Комісією.


Ліцензіат — професійний учасник фондового ринку, який має ліцензію на здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

 Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Порядок, Форма типового документа від 23.06.2006432

Ліцензіат — Бюро кредитних історій (далі — Бюро), яке одержало ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію, відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій".


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право провадження господарської діяльності (повністю або частково) з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).


Ліцензіат — небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію в установленому цими Ліцензійними умовами порядку на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і від свого імені діє в їх інтересах, здійснюючи управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договору управління майном.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження туроператорської та турагентської діяльності (далі — туроператор і турагент).

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності
Держкомпідприємництво; Наказ, Умови, Заява, Перелік, Форма типового документа від 11.09.2007111/55

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа — підприємець), який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності протипожежного призначення.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа — підприємець), який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності протипожежного призначення.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.


Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
МОЗ України; Наказ, Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Довідка від 02.02.201149

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.


Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі - ліцензована діяльність)

 Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 01.06.2011869

Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
НК держрегулювання компослуг; Постанова, Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Перелік від 10.08.2012279

Ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має ліцензію на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)


Ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

 Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Умови, Заява, Форма типового документа, Перелік, Опис, Довідка від 14.05.2013817

Ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);


Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (далі - постачання природного газу за регульованим тарифом)

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Умови, Заява, Форма типового документа, Опис, Довідка від 12.01.20159

Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності


Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;


Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав відповідні ліцензії на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;


Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Умови, Заява, Форма типового документа, Опис від 04.04.2017467

Ліцензіат означає юридичну або фізичну особу, на яку покладено всеохопну відповідальність за будь-яку діяльність або об’єкт, пов’язані з управлінням відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами, як визначено в ліцензіївгору