Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна"
Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 28.10.20041442

Альтернативне використання

Альтернативне використання — можливі варіанти використання нерухомого майна, які відрізняються від існуючого використання та розглядаються під час аналізу найбільш ефективного використання об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Будівлі (Всі визначення терміна — 3)

Будівлі — земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Валовий дохід (Всі визначення терміна — 3)

Валовий дохід — сукупне надходження коштів, які очікується отримати від реалізації прав, пов'язаних з об'єктом оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вбудовані приміщення

Вбудовані приміщення — приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вбудовано-прибудовані приміщення

Вбудовано-прибудовані приміщення — приміщення, частина внутрішнього об'єму яких є частиною внутрішнього об'єму основної будівлі, а інша частина — прибудованою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Відновна вартість для цілей оренди

Відновна вартість для цілей оренди — залишкова вартість відтворення (заміщення) або ринкова вартість земельних поліпшень, що застосовуються та визначаються в порядку, встановленому Національним стандартом N 1 та цим Стандартом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Залишковий строк економічного життя земельних поліпшень

Залишковий строк економічного життя земельних поліпшень — строк від дати оцінки до закінчення строку економічного життя земельних поліпшень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Земельна ділянка (Всі визначення терміна — 10)

Земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Земельне поліпшення (Всі визначення терміна — 3)

Земельне поліпшення — результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Існуюче використання

Існуюче використання — фактичне використання нерухомого майна на дату оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Надлишкове поліпшення нерухомого майна

Надлишкове поліпшення нерухомого майна — результати заходів, спрямованих на зміну фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких не призведе до зміни ринкової вартості земельної ділянки та (або) земельних поліпшень. Вартість надлишкових поліпшень є позитивною різницею між витратами на заміщення (відтворення) та приростом ринкової вартості, що зумовлений такими витратами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Невід'ємне поліпшення нерухомого майна

Невід'ємне поліпшення нерухомого майна — результати заходів, спрямованих на покращення фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких призведе до зменшення ринкової вартості відповідно земельної ділянки та (або) земельних поліпшень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкт оцінки

Об'єкт оцінки — нерухоме майно, яке підлягає оцінці відповідно до умов договору на проведення оцінки майна або за інших підстав, визначених законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкт порівняння

Об'єкт порівняння — подібне майно, що відібране для застосування порівняльного підходу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкти незавершеного будівництва

Об'єкти незавершеного будівництва — будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Операційні витрати (Всі визначення терміна — 5)

Операційні витрати — прогнозовані витрати власника, пов'язані з отриманням валового доходу. До операційних не належать витрати на обслуговування боргу та податків, що сплачуються від величини прибутку, отриманого від використання об'єкта оцінки, єдиного податку, фіксованого податку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Передавальні пристрої (Всі визначення терміна — 3)

Передавальні пристрої — земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Прибудовані приміщення

Прибудовані приміщення — приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Приміщення (Всі визначення терміна — 16)

Приміщення — частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Рентний дохід (земельна рента) (Всі визначення терміна — 2)

Рентний дохід (земельна рента) — дохід, що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним валовим доходом від реалізації продукції, отримуваної на земельній ділянці, та виробничими витратами і прибутком виробника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Споруди (Всі визначення терміна — 3)

Споруди — земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій (дамби, тонелі, естакади, мости тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Строк економічного життя земельних поліпшень

Строк економічного життя земельних поліпшень — період, протягом якого дохід, що отримується або передбачається отримати від земельних поліпшень, перевищує операційні витрати, пов'язані з отриманням цього доходу. Строк економічного життя земельних поліпшень відображає строк, протягом якого витрати на підтримання земельних поліпшень у придатному для експлуатації стані є такими, що скуповуються.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Фактичний вік земельних поліпшень

Фактичний вік земельних поліпшень — період від початку експлуатації земельних поліпшень до дати оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Функціональний аналог

Функціональний аналог — нерухоме майно, яке за своїми функціональними (споживчими) характеристиками може бути визнане подібним майном до об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Чистий операційний дохід (Всі визначення терміна — 3)

Чистий операційний дохід — дохід, що визначається як різниця між валовим доходом та операційними витратами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013


вгору