Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 29.11.20061655

Інвестований капітал

Інвестований капітал — сума власного та запозиченого капіталу (довгострокового боргу) цілісного майнового комплексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Капітальні інвестиції (Всі визначення терміна — 5)

Капітальні інвестиції — інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Корпоративна частка

Корпоративна частка — частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Мультиплікатор (Всі визначення терміна — 2)

Мультиплікатор — коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення ціни продажу (пропонування) подібного цілісного майнового комплексу або ринкової капіталізації акціонерного товариства, цілісний майновий комплекс якого розглядається як подібний до оцінюваного цілісного майнового комплексу, на відповідний фінансово-економічний або інший показник, що характеризує його діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Номінальна ставка дисконту

Номінальна ставка дисконту — ставка дисконту, що застосовується для визначення поточної вартості номінального грошового потоку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Номінальний грошовий потік

Номінальний грошовий потік — грошовий потік у прогнозних цінах на майбутні періоди з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Реальна ставка дисконту

Реальна ставка дисконту — ставка дисконту, що застосовується для визначення поточної вартості реального грошового потоку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Реальний грошовий потік

Реальний грошовий потік — грошовий потік у цінах, фіксованих на дату оцінки, без урахування прогнозного рівня інфляції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Робочий капітал (Всі визначення терміна — 3)

Робочий капітал — вартість оборотних активів цілісного майнового комплексу, що зменшена на величину його короткострокових (поточних) зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006


вгору