Про екологічний аудит
Закон України від 24.06.20041862-IV

Висновок екологічного аудиту

Висновок екологічного аудиту — професійна оцінка об'єкта екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором, яка ґрунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою звіту про екологічний аудит.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Добровільний екологічний аудит

Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Докази екологічного аудиту

Докази екологічного аудиту — це документально зафіксована інформація щодо діяльності об'єкта екологічного аудиту, яка може бути перевірена.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Екологічний аудит

Екологічний аудит — це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Критерії екологічного аудиту

Критерії екологічного аудиту — вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Обов'язковий екологічний аудит

Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:

банкрутство;

приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності;

передача або придбання в державну чи комунальну власність;

передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;

створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;

екологічне страхування об'єктів;

завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;

в інших випадках, передбачених законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.01.2009


вгору