Про організації роботодавців
Закон України від 24.05.20012436-III

Об'єднання організацій роботодавців (Всі визначення терміна — 2)

Об'єднання організацій роботодавців — неприбуткова організація роботодавців, яка об'єднує організації роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав та інтересів організацій роботодавців та роботодавців.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.08.2012

Організація роботодавців (Всі визначення терміна — 2)

Організація роботодавців — громадська неприбуткова організація, яка об'єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.08.2012

Роботодавець (Всі визначення терміна — 31)

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.08.2012

Соціальне партнерство

Соціальне партнерство — система колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.08.2012

Сторони соціального партнерства

Сторони соціального партнерства — професійні спілки та їх об'єднання, інші організації найманих працівників, утворені ними відповідно до чинного законодавства; роботодавці, їх організації та об'єднання; держава в особі виконавчих органів влади і органів місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.08.2012


вгору