Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України від 21.05.1997280/97-ВР

Адміністративно-територіальна одиниця (Всі визначення терміна — 3)

Адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто, район у місті, селище, село.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) (Всі визначення терміна — 2)

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Бюджет розвитку (Всі визначення терміна — 2)

Бюджет розвитку — доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Виконавчі органи рад (Всі визначення терміна — 3)

Виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Виконавчі органи рад

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Громадські слухання

Громадські слухання

Територіальна громада має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Делеговані повноваження (Всі визначення терміна — 4)

Делеговані повноваження — повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Загальний склад ради (Всі визначення терміна — 2)

Загальний склад ради — кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Загальний склад ради при місцевому самоврядуванні

Загальний склад ради — кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Загальні збори (Всі визначення терміна — 2)

Загальні збори — зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Загальні збори при місцевому самоврядуванні

Загальні збори — зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Загальні збори громадян

Загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Мінімальний бюджет місцевого самоврядування (Всі визначення терміна — 2)

Мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Мінімальний бюджет місцевого самоврядування — розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Мінімальний рівень соціальних потреб (Всі визначення терміна — 2)

Мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Мінімальний рівень соціальних потреб — гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місцеве самоврядування в Україні (Всі визначення терміна — 3)

Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Місцевий референдум (Всі визначення терміна — 4)

Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Місцеві ініціативи

Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Обласний бюджет (Всі визначення терміна — 2)

Обласний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Обласний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Органи самоорганізації населення (Всі визначення терміна — 4)

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Органи самоорганізації населення

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Органи самоорганізації населення — представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Посадова особа місцевого самоврядування (Всі визначення терміна — 3)

Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Посадова особа місцевого самоврядування — особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Поточний бюджет (Всі визначення терміна — 2)

Поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Поточний бюджет — доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Право комунальної власності (Всі визначення терміна — 3)

Право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Право комунальної власності - право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Право комунальної власності

Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Правомочний склад ради

Правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Правомочний склад ради при місцевому самоврядуванні

Правомочний склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Представницький орган місцевого самоврядування (Всі визначення терміна — 3)

Представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Районний бюджет (Всі визначення терміна — 2)

Районний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Районний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Районні та обласні ради (Всі визначення терміна — 2)

Районні та обласні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Самооподаткування (Всі визначення терміна — 2)

Самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013


вгору