Адміністратор Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Адміністратор Реєстру — уповноважена Мін'юстом юридична особа, яка здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання інформаційного фонду, відповідність інформації, що надається юридичним і фізичним особам з інформаційного фонду Реєстру, еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування і веде облік користувачів Реєстру та організовує контроль доступу до нього.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Держатель Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Держатель Реєстру — Мін'юст, який розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду і його збереження та здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Еталонний текст Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Еталонний текст Реєстру — текст нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Еталонний фонд Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Еталонний фонд Реєстру — комп'ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається в Мін'юсті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Інформаційний фонд Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Інформаційний фонд Реєстру — спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп'ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Копія еталонного тексту Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Копія еталонного тексту Реєстру — копія тексту нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файла, який ідентичний відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Окремий розділ Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Окремий розділ Реєстру — комп'ютерна інформаційна система, що використовується для підготовки та накопичення текстів нормативно-правових актів з відповідним грифом секретності. Ведення цього розділу здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Реєстр Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Реєстр — це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Реєстраційний код (Всі визначення терміна — 4)

Реєстраційний код — система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється нормативно-правовому акту при прийнятті рішення про включення його до Реєстру, і року прийняття рішення про включення нормативно-правового акта до Реєстру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Робочий фонд Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Робочий фонд Реєстру — комп'ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Страховий фонд Реєстру Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Страховий фонд Реєстру — архівні копії еталонного фонду Реєстру, які зберігаються в Мін'юсті на електронних носіях і призначені для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної або часткової втрати.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору