Висвітлення діяльності органів держ. влади та органів місцевого самовряд. в Україні

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні — одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Державне замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади

Державне замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади — замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України, яке оформляється відповідно постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Засіб масової інформації органу державної влади чи органу місцевого самоврядування

Засіб масової інформації органу державної влади чи органу місцевого самоврядування — засіб масової інформації, засновником (співзасновником) якого є орган державної влади або орган місцевого самоврядування і який повністю або частково утримується за рахунок державного чи місцевих бюджетів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування — структурні підрозділи цих органів, що виконують інформаційно-аналітичні функції та забезпечують зв'язки із засобами масової інформації, громадськістю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Офіційна інформація органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Офіційна інформація органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі — офіційна інформація) — офіційна документована інформація, створена в процесі діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому Конституцією України, Законом України "Про інформацію", цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Офіційні друковані видання органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Офіційні друковані видання органів державної влади та органів місцевого самоврядування — видання, які спеціально видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування (відомості, бюлетені, збірники, інформаційні листки тощо) для інформування про свою діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Порядок висвітлення діяльності органів держ. влади та органів місцевого самоврядування

Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування — розклад, обсяг, форми і методи оприлюднення відомостей про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах визначених цим Законом квот часу, газетних (журнальних) площ та виділених коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012


вгору