Безконтактна інтегральна схема

Безконтактна інтегральна схема - безконтактний електронний носій, який дозволяє здійснювати комплекс заходів, пов'язаних з ідентифікацією особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Безконтактний електронний носій (Всі визначення терміна — 3)

Безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Біометричні дані

Біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Біометричні параметри

Біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Верифікація (Всі визначення терміна — 16)

Верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Дипломатичний паспорт України (Всі визначення терміна — 4)

Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Єдиний державний демографічний реєстр

Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Заявники (Всі визначення терміна — 4)

Заявники - громадяни України, особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Заявники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Ідентифікація особи (Всі визначення терміна — 9)

Ідентифікація особи - встановлення тотожності особи за сукупністю інформації про неї за допомогою біометричних даних, параметрів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Ідентифікація особи - встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Ідентифікувати (Всі визначення терміна — 2)

Ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, що дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, який дозволяє виконувати пошук за принципом "один до багатьох", співставляючи надані особою біометричні дані з колекцією шаблонів, що представляють усіх осіб, інформацію про яких внесено до Реєстру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Ім'я особи

Ім'я особи - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Картка мігранта

Картка мігранта є документом, що оформляється іноземцю або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Машинозчитувальна зона

Машинозчитувальна зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування інформації, визначеної цим Законом, за допомогою технічних засобів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Паспорт громадянина України (Всі визначення терміна — 2)

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (Всі визначення терміна — 3)

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Посвідка на постійне проживання (Всі визначення терміна — 4)

Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Посвідка на тимчасове проживання (Всі визначення терміна — 4)

Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Посвідчення біженця (Всі визначення терміна — 8)

Посвідчення біженця є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідчення водія (Всі визначення терміна — 2)

Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (Всі визначення терміна — 3)

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідчення особи моряка (Всі визначення терміна — 3)

Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. Посвідчення особи моряка дає право особі, на яку його оформлено, на виїзд з України і в'їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також виїзд з України і в'їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідчення особи на повернення в Україну (Всі визначення терміна — 4)

Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається ЗДУ громадянам України у разі:

1) втрати під час перебування за межами України документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну;

2) якщо строк дії таких документів закінчився;

3) якщо встановлено, що такий документ є недійсним з інших причин;

4) якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в'їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (Всі визначення терміна — 3)

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Посвідчення члена екіпажу (Всі визначення терміна — 3)

Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна або забезпечує виконання технологічних процесів перевезення, виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салона, осіб авіаційного персоналу, які не належать до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Проїзний документ біженця

Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в'їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист (Всі визначення терміна — 2)

Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в’їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Розпорядник Реєстру

Розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Службовий паспорт України (Всі визначення терміна — 4)

Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Сторінка даних

Сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Тимчасове посвідчення громадянина України (Всі визначення терміна — 5)

Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особі, яка досягла чотирнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016

Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Шаблон

Шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2016


вгору