Перелік термінів Кількість: 6 термінiв

Громадськість

"Громадськість" означає одну або більше фізичних чи юридичних осіб, їх не об'єднання, організації або групи, які діють згідно з національним законодавством або практикою.


"Общественность" означает одно или несколько физических или юридических лиц и определяемые в соответствии с национальным законодательством или практикой их ассоциации, организации или группы.


"Общественность" означает одно физическое или юридическое лицо или несколько таких лиц и, в соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или группы.

 Протокол про регістри викидів і перенесення забруднювачів
ООН; Протокол, Міжнародний документ від 21.05.2003

Громадськість — одна або більше фізичних чи юридичних осіб, їх об'єднання, організації або групи, які діють згідно з чинним законодавством України або практикою.


Громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи

 Про оцінку впливу на довкілля
Закон України від 23.05.20172059-VIII

Громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування

 Про стратегічну екологічну оцінку
Закон України від 20.03.20182354-VIII


вгору