Відповідальний за ведення бази даних реєстру

Відповідальний за ведення бази даних реєстру (далі — Відповідальний) — посадова особа, що визначена для здійснення функцій забезпечення, ведення, аналізу, контролю достовірності, зберігання, захисту та інформаційно-довідкового обслуговування даними Реєстру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998

Єдиний ліцензійний реєстр (Всі визначення терміна — 3)

Єдиний ліцензійний реєстр (далі — Реєстр) — це автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних, пов'язаних із ліцензуванням підприємницької діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998

Захист інформації (Всі визначення терміна — 7)

Захист інформації — сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які користуються інформацією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998

Ліцензіар

Ліцензіар — орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на певні види підприємницької діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 42)

Ліцензіат — суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), який отримав ліцензію на здійснення певного виду підприємницької діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998

Ліцензія (Всі визначення терміна — 48)

Ліцензія — строковий документ, який дозволяє його власникові здійснювати певний вид підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998

Реєстраційна картка (Всі визначення терміна — 9)

Реєстраційна картка — відомості, які подаються ліцензіарами Ліцензійній палаті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.01.1998


вгору