Вимоги до засобів КЗІ

Вимоги до засобів КЗІ - вимоги до принципів побудови засобів КЗІ та технічної реалізації криптографічних алгоритмів у засобах КЗІ, вимоги до криптографічних якостей, а також вимоги і норми щодо захисту засобів КЗІ від витоку інформативних сигналів каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Засіб КЗІ (Всі визначення терміна — 2)

Засіб КЗІ - програмний, апаратно-програмний та апаратний засіб, призначений для криптографічного захисту інформації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Ключовий документ

Ключовий документ - матеріальний носій із зафіксованими відповідним чином ключовими даними;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Ключові дані (ключ)

Ключові дані (ключ) - конкретний стан деяких параметрів криптографічного алгоритму, які забезпечують вибір одного криптографічного перетворення із сукупності усіх можливих для цього криптографічного алгоритму;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Компрометація (Всі визначення терміна — 3)

Компрометація - будь-який випадок (втрата, розголошення, крадіжка, несанкціоноване копіювання тощо) з ключовими документами (ключовими даними) та засобами КЗІ, який призвів (може призвести) до розголошення (витоку) інформації про них, а також інформації, яка обробляється та передається;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Криптографічне перетворення інформації

Криптографічне перетворення інформації - перетворення інформації з використанням ключових даних з метою приховування (відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства, дати створення тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Криптографічний модуль

Криптографічний модуль - блок, плата, мікросхема, програмний компонент тощо або їх сукупність, у яких реалізовані криптографічні перетворення та/або генерація (зберігання) ключових даних;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Порушник (Всі визначення терміна — 2)

Порушник - умовне позначення суб’єкта, який може навмисно чи ненавмисно здійснити несанкціоновані дії щодо інформації в системі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Режим безпеки (Всі визначення терміна — 3)

Режим безпеки - система норм, організаційних та організаційно-технічних заходів, яка створена в державних органах, в організаціях під час розроблення, дослідження, виробництва та експлуатації засобів КЗІ з метою обмеження доступу до інформації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Сертифікаційні випробування (Всі визначення терміна — 6)

Сертифікаційні випробування - випробування засобів КЗІ, що проводяться з метою встановлення відповідності їх характеристик та властивостей вимогам нормативних документів у сфері КЗІ;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Технічний засіб оброблення інформації

Технічний засіб оброблення інформації - технічний засіб, призначений для приймання, накопичення, зберігання, перетворення, відображення та передавання інформації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Управління ключовими даними (Всі визначення терміна — 2)

Управління ключовими даними - дії, пов'язані з генерацією, розподіленням, доставлянням, уведенням у дію, зміненням, зберіганням, обліком та знищенням ключових даних, а також носіїв ключових даних;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016

Шифрування (Всі визначення терміна — 3)

Шифрування - перетворення відкритого тексту в шифротекст (зашифрування) та відновлення відкритого тексту із шифротексту (розшифрування) при відомих ключових даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2016


вгору