Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування
Мінсоцполітики України; Наказ, Стандарт, Форма [...] від 02.07.2015678

Вуличне консультування

Вуличне консультування - контактне консультування отримувачів соціальної послуги в нестаціонарних умовах (поза приміщеннями, у яких працюють надавачі соціальних послуг), у місцях, звичних для закритих щодо контактування соціальних груп (бездомних, осіб із алко-, нарко- та іншими видами залежності), у місцях, де вони мешкають, гуртуються, проводять разом час

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Групове консультування

Групове консультування - консультування, учасниками якого у якості отримувачів є дві чи більше осіб з подібними складними життєвими обставинами або однаковим запитом щодо очікуваної допомоги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Дистанційне консультування

Дистанційне консультування - заочне консультування, здійснюване суб’єктом, що надає соціальну послугу за запитами отримувачів за допомогою технічних засобів (телефонне, он-лайн консультування), яке за потреби забезпечує анонімність отримувача соціальної послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Індивідуальне консультування

Індивідуальне консультування - персональне консультування отримувача соціальної послуги, спрямоване на розвиток його компетентності щодо подолання складних життєвих обставин, мобілізацію ресурсів й потенціалу для подальшого запобігання їх виникненню

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Індивідуальний план надання соціальної послуги консультування

Індивідуальний план надання соціальної послуги консультування - документ, складений на підставі комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що здійснюватимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформація стосовно перегляду індивідуального плану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Інформаційно-мотиваційне консультування

Інформаційно-мотиваційне консультування - консультування з метою надання отримувачу інформації та підтримки, що допомагають йому прийняти усвідомлене рішення й оцінити ресурси щодо бажаних поведінкових змін

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Консультування в стаціонарних умовах

Консультування в стаціонарних умовах - контактне консультування отримувачів соціальної послуги, що здійснюється у спеціально обладнаному приміщенні, яке відповідає умовам, необхідним для забезпечення якісного консультаційного процесу, або за місцем перебування/проживання отримувача соціальної послуги (за потреби)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Консультування за принципом „рівний — рівному”

Консультування за принципом „рівний - рівному” - консультування, яке передбачає залучення до надання послуги у якості консультанта особи, вік, особливості стану здоров’я, сексуальна орієнтація, віросповідання, соціально-економічне становище якої такі самі, як в отримувача соціальної послуги, або із досвідом подолання таких самих складних життєвих обставин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Консультування, орієнтоване на виконання завдання

Консультування, орієнтоване на виконання завдання, - консультування, покликане допомогти отримувачу подолати визначені складні життєві обставини через постановку послідовних завдань, виконання яких забезпечує досягнення бажаної мети

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Короткотермінове консультування

Короткотермінове консультування - консультування (вид психологічної допомоги), яке здійснюється упродовж трьох-чотирьох зустрічей, кожна з яких триває близько 60 хвилин і передбачає цілеспрямований вплив на особистісний, поведінковий та інтелектуальний рівні функціонування особи, сім’ї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Кризове консультування

Кризове консультування - консультування, що застосовується у разі необхідності надання отримувачам соціальної послуги, які перебувають у стані кризи, термінової допомоги, спрямованої на емоційну підтримку й увагу до їхніх переживань, усвідомлення впливу кризової ситуації, розширення свідомості та підвищення психологічної компетентності, зміну ставлення до проблеми (від „глухого кута” до „вибору рішення”), підвищення стресової та кризової толерантності, відповідальності отримувача, засвоєння нових моделей поведінки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Моніторинг якості надання соціальної послуги консультування

Моніторинг якості надання соціальної послуги консультування - це постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, з метою оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Надавач соціальної послуги консультування

Надавач соціальної послуги консультування - фахівець/група фахівців у сфері надання соціальних послуг, психолог, педагогічний(і) працівник(и), який (які) безпосередньо проводить(ять) заходи, що становлять зміст соціальної послуги, використовуючи методики психологічних напрямів, шкіл і концепцій за вибором;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Отримувач соціальної послуги консультування

Отримувач соціальної послуги консультування - особа, сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги консультування або отримує її;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Разове консультування

Разове консультування - консультування, яке проводиться у випадках, коли більш тривала робота з особою, сім’єю з якихось причин виявляється недоцільною або неможливою. Тривалість консультації - 45-60 хвилин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Середньотривале консультування

Середньотривале консультування - консультування (вид психологічної допомоги), яке здійснюється протягом 10-15 зустрічей та передбачає психокорекційну роботу з отримувачем соціальної послуги для усунення недоліків у розвитку особистості та створення умов для повноцінного її становлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Сімейне консультування

Сімейне консультування - консультування отримувачів соціальної послуги, що перебувають у родинних стосунках або проживають однією сім’єю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Соціальна послуга консультування

Соціальна послуга консультування - комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Соціальне патрулювання (Всі визначення терміна — 3)

Соціальне патрулювання - мобільна форма надання соціальних послуг відповідними фахівцями поза межами закладів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Соціальний патруль

Соціальний патруль - команда, до складу якої включаються не менше трьох осіб із числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, реабілітолог та інші, які працюють у штаті установи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Соціально-психологічне консультування

Соціально-психологічне консультування - консультування (вид психологічної допомоги), що полягає у визначенні психологом-консультантом разом з отримувачем його особистісних психологічних проблем з подальшою корекцією поведінки в особистому житті, професійній діяльності, навчанні та інших життєвих сферах для виходу зі складної життєвої ситуації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Суб'єкт, що надає соціальну послугу консультування

Суб’єкт, що надає соціальну послугу консультування - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015

Тривале консультування

Тривале консультування - консультування, зорієнтоване на особистісні зміни отримувача соціальної послуги, що передбачає глибоку психотерапевтичну роботу з отримувачем соціальної послуги та здійснюється протягом року

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.07.2015


вгору