Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Угода, Форма типового документа [...] від 30.09.20152494

Алокація (Всі визначення терміна — 4)

Алокація - визначення фактичного обсягу (об’єму) природного газу по об’єкту споживача за певний розрахунковий період відповідно до вимог розділу VI цього Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2016

Будівництво об'єкта

Будівництво об’єкта – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення об’єкта;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Відмова в доступі до об'єкта споживача (Всі визначення терміна — 3)

Відмова в доступі до об’єкта споживача – вчинення споживачем (власником або наймачем об’єкта споживача) та/або власником території, де розташований/розміщений об’єкт споживача та/або комерційний вузол обліку, за яким здійснюються розрахунки споживача, дій, які перешкоджають представникам оператора газорозподільної системи виконувати функції, передбачені цим Кодексом, що засвідчується актом про порушення, складеним відповідно до вимог цього Кодексу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Власник (Всі визначення терміна — 14)

Власник – юридична особа, або фізична особа, або фізична особа -підприємець, яка на законних підставах володіє та користується об’єктом, зокрема газовими мережами або об’єктом газорозподільної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Вузол обліку природного газу/вузол обліку/ВОГ

Вузол обліку природного газу/вузол обліку/ВОГ – сукупність засобів вимірювальної техніки, зокрема лічильник газу або звужуючий пристрій, та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму природного газу, зведених до стандартних умов, визначених законодавством;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Газові мережі внутрішнього газопостачання

Газові мережі внутрішнього газопостачання – газові мережі від місця/точки приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Газові мережі зовнішнього газопостачання

Газові мережі зовнішнього газопостачання – газові мережі від місця забезпечення потужності до місця/точки приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Група будинків (гуртожитків)

Група будинків (гуртожитків) – багатоквартирні будинки (гуртожитки) з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, які послідовно підключені через один газопровід та мають одне й те саме місце забезпечення потужності;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Група споживання (Всі визначення терміна — 2)

Група споживання – категорія побутових споживачів, які за договором розподілу природного газу розраховуються за лічильником газу, що характеризується певними однорідними ознаками щодо газових приладів і пристроїв, категорії будинку (індивідуальний, багатоквартирний), а в окремих випадках з урахуванням опалювальної площі і наявності централізованого гарячого водопостачання, та відображає середньостатистичний річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців і визначається згідно з додатком 1 до цього Кодексу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Добова норма

Добова норма – середньодобова норма споживання природного газу, яка визначається шляхом ділення підтвердженого обсягу природного газу за відповідний період на кількість днів у цьому періоді;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Договір на приєднання до газорозподільної системи/договір на приєднання

Договір на приєднання до газорозподільної системи/договір на приєднання – письмова угода між оператором газорозподільної системи та замовником послуги з приєднання, яка укладається відповідно до вимог розділу V та за формою, наведеною в цьому Кодексі, визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Договір розподілу природного газу

Договір розподілу природного газу – правочин, укладений між оператором газорозподільної системи та споживачем (у тому числі побутовим споживачем) відповідно до вимог цього Кодексу, згідно з яким забезпечується фізична доставка природного газу, належного споживачу, та/або цілодобовий доступ об’єкта споживача до газорозподільної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Доступ до газорозподільної системи

Доступ до газорозподільної системи – право користування потужністю складової (об’єкта) газорозподільної системи в обсязі та на умовах, встановлених у договорі (технічній угоді) про надання відповідних послуг з оператором газорозподільної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Дублюючий вузол обліку/дублюючий ВОГ

Дублюючий вузол обліку/дублюючий ВОГ – вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та оформлюється між сторонами договору розподілу природного газу та/або технічної угоди про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою як дублюючий ВОГ відповідно до вимог цього Кодексу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Дублюючий засіб вимірювальної техніки/дублюючий ЗВТ

Дублюючий засіб вимірювальної техніки/дублюючий ЗВТ – засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного засобу вимірювальної техніки, який входить до складу комерційного вузла обліку, що оформлюється між сторонами договору розподілу природного газу та/або технічної угоди про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою як дублюючий ЗВТ відповідно до вимог цього Кодексу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

ЕІС-код (Energy Identification Code) (Всі визначення терміна — 2)

ЕІС-код (Energy Identification Code) – персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його вузла обліку (за необхідності), присвоєний Оператором газорозподільної системи в установленому цим Кодексом порядку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Експертиза засобу вимірювальної техніки/експертиза пломб (Всі визначення терміна — 2)

Експертиза засобу вимірювальної техніки/експертиза пломб – комплекс заходів, які здійснюються комісією з проведення експертизи ЗВТ та пломб, яка затверджується наказом Оператора ГРМ, або суб’єктами судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України «Про судову експертизу», з метою отримання даних щодо відповідності засобу вимірювальної техніки/пломб параметрам, визначеним їх виробниками, умовам монтажу та експлуатації, їх цілісності чи відповідності метрологічним характеристикам, а також пересвідчення у відсутності інших ознак впливу на засіб вимірювальної техніки/пломбу, які можуть свідчити про втручання в засіб вимірювальної техніки/пломбу та викривлення результатів вимірювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.07.2018

Експертиза засобу вимірювальної техніки/експертиза пломб – комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобу вимірювальної техніки/пломб параметрам, визначеним їх виробниками, умовам монтажу та експлуатації, їх цілісності чи відповідності метрологічним характеристикам, а також пересвідчення у відсутності інших ознак впливу на засіб вимірювальної техніки/пломбу, які можуть свідчити про втручання в засіб вимірювальної техніки/пломбу та викривлення результатів вимірювання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Замовник (Всі визначення терміна — 44)

Замовник – фізична особа, або юридична особа, або фізична особа - підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у оператора газорозподільної системи послугу з приєднання до газорозподільної системи та/або розподілу природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Засіб вимірювальної техніки/ЗВТ

Засіб вимірювальної техніки/ЗВТ – технічний засіб, включаючи лічильник газу, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Засоби дистанційної передачі даних (Всі визначення терміна — 2)

Засоби дистанційної передачі даних – засоби, встановлені (організовані) на комерційному або дублюючому вузлі обліку, які забезпечують на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначених вузлів обліку з метою зчитування (контролю) та передачі їх даних каналами зв’язку до оператора газорозподільної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Заява-приєднання (Всі визначення терміна — 5)

Заява-приєднання – складена за встановленою формою письмова заява споживача, що засвідчує його волевиявлення на приєднання до договору розподілу природного газу та містить персоніфіковані дані споживача та його об’єкта;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Інформаційна платформа (Всі визначення терміна — 3)

Інформаційна платформа - електронна платформа оператора газотранспортної системи у формі веб-додатка в мережі Інтернет, створена відповідно до вимог Кодексу ГТС

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Комерційний вузол обліку/комерційний ВОГ

Комерційний вузол обліку/комерційний ВОГ – вузол обліку природного газу, організований відповідно до вимог цього Кодексу для комерційного обліку природного газу при визначенні об’єму (обсягу) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точці комерційного обліку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Комерційний доступ

Комерційний доступ – право користування потужністю об’єкта газорозподільної системи в обсязі та на умовах, встановлених у договорі розподілу природного газу та/або технічній угоді про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Комерційний облік природного газу

Комерційний облік природного газу – визначення об’ємів (обсягів) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точках комерційного обліку на підставі даних комерційних вузлів обліку та інших регламентних процедур у передбачених цим Кодексом випадках;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Контрольне зняття показань ЗВТ

Контрольне зняття показань ЗВТ – фіксація показань ЗВТ, зокрема лічильника газу, споживача представником оператора газорозподільної системи у відомості про контрольне зняття показань ЗВТ, або акті про контрольне зняття показань ЗВТ, або розрахунковій книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються особистим підписом споживача (власника або наймача) об’єкта або уповноваженої ним особи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Контрольний огляд вузла обліку (Всі визначення терміна — 2)

Контрольний огляд вузла обліку – виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з’єднання тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показань ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій чи оздоблювальних матеріалів несанкціонованого втручання в роботу ГРМ та/або ЗВТ/лічильника газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2016

Коректор об'єму газу

Коректор об’єму газу – сукупність засобів вимірювальної техніки, які вимірюють тиск і температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, обчислюють об’єм газу за стандартних умов, перетворюючи вихідні сигнали від лічильника газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Лічильник газу (Всі визначення терміна — 10)

Лічильник газу – засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму (обсягу) природного газу, що проходить через нього, та є складовою комерційного (дублюючого) вузла обліку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Маршрут переміщення газу з однаковими ФХП

Маршрут переміщення газу з однаковими ФХП (далі - маршрут) - документ, в якому описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від джерела (джерел) його надходження до користувачів цього газу (споживачів, суміжних операторів газорозподільних систем) з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу та вказано номер маршруту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2017

Межа балансової належності (Всі визначення терміна — 4)

Межа балансової належності – точка розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Межа експлуатаційної відповідальності сторін

Межа експлуатаційної відповідальності сторін – точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) (Всі визначення терміна — 2)

Місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) – місце/точка на існуючому об’єкті газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної системи, від якого (якої) здійснюється будівництво (розвиток) газових мереж до об’єкта замовника (точки приєднання) та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об’єкта приєднання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Місце приєднання (точка приєднання) (Всі визначення терміна — 2)

Місце приєднання (точка приєднання) – запроектована або існуюча межа балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Міська місцевість (Всі визначення терміна — 2)

Міська місцевість – адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціоноване відновлення газоспоживання

Несанкціоноване відновлення газоспоживання – виявлений після складання акта про припинення розподілу природного газу (газопостачання) та/або пломбування запірних пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки факт несанкціонованого втручання в роботу газорозподільної системи, в тому числі шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі на об’єкт споживача, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо, внаслідок чого здійснюється чи є можливість несанкціонованого відбору природного газу на об’єкті споживача (окремих його газових приладах чи пристроях), у тому числі поза обліком;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної системи

Несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної системи – втручання в роботу газорозподільної системи, в тому числі шляхом несанкціонованого відновлення газоспоживання, несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або під’єднання несанкціонованого газопроводу, внаслідок чого порушується нормальний режим роботи ГРМ та/або здійснюється необліковане (обліковане частково чи з порушенням законодавства) використання природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу

Несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу – втручання в роботу або конструкцію чи складові комерційного вузла обліку (зокрема лічильника газу), у тому числі шляхом їх підробки, пошкодження чи пошкодження на них пломб, впливу дії спрямованого постійного магнітного поля або зміни конфігурації даних обчислювача/коректора об’єму газу (первинного програмування чи протоколу параметризації), внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства), та інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціоноване підключення газових приладів

Несанкціоноване підключення газових приладів – самовільне під’єднання споживачем газових приладів чи пристроїв (устаткування) на об’єкті, який обліковується за нормами споживання, або внаслідок під’єднання яких перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціонований відбір природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Несанкціонований відбір природного газу – відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема цього Кодексу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціонований газопровід

Несанкціонований газопровід – самовільно під’єднаний газопровід (газовий відвід, штуцер, патрубок), у тому числі без наявного підключеного газового обладнання, фізично з’єднаний, зокрема вварений, врізаний, з газорозподільною системою або газовою мережею внутрішнього газопостачання, витрата (споживання) природного газу через який не обліковується комерційним вузлом обліку (лічильником газу);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Несанкціонований споживач

Несанкціонований споживач – фізична, юридична особа або фізична особа - підприємець, яка без укладання договору розподілу природного газу з оператором газорозподільної системи або на об’єкті, який не підключений до ГРМ в установленому порядку, здійснює несанкціонований відбір природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Номінальна потужність газового обладнання

Номінальна потужність газового обладнання – сумарна об’ємна витрата (споживання) природного газу всього встановленого газового обладнання/устаткування, яка згідно з паспортними даними відповідає номінальному режиму роботи цього обладнання/устаткування;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Норми споживання (Всі визначення терміна — 4)

Норми споживання – об’єм та вид споживання природного газу, установлені згідно із законодавством для побутових споживачів, що не забезпечені лічильником газу, за договорами розподілу природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Об'єм природного газу

Об’єм природного газу - кількість газу (м куб.), виміряна вузлом обліку природного газу або визначена в результаті інших регламентних процедур, передбачених цим Кодексом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2017

Обсяг (кількість) енергії природного газу

Обсяг (кількість) енергії природного газу - кількість теплової енергії (МДж, Гкал, кВт·год), яка виділяється під час повного згоряння певного об’єму природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2017

Обчислювач об'єму газу

Обчислювач об’єму газу – засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужуючому пристрої (напірній трубці тощо) та/або від вимірювального перетворювача об’єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об’єм газу за стандартних умов;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Опалювальна площа

Опалювальна площа – загальна опалювальна площа об’єкта споживача без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з’єднані з опалювальними приміщеннями дверними та іншими отворами;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Опалювальний період

Опалювальний період – період з 01 жовтня по 30 квітня включно;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015


вгору