Документ v0085500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.08.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.07.2018  № 85

Про внесення змін до Положення про порядок створення Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою підвищення адміністративного та функціонального управління процесами, створення і використання Національним банком України і банками України, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок створення Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 листопада 2004 року № 533, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2004 року за № 1501/10100, такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Заходи, передбачені цим Положенням, здійснюють структурні підрозділи центрального апарату та відокремлений підрозділ Національного банку (далі - структурні підрозділи Національного банку).";

у пункті 1.4 слова "Департамент банківської безпеки" замінити словами "Департамент безпеки";

2) у главі 2:

пункти 2.3 та 2.4 викласти в такій редакції:

"2.3. Перелік документів, які включаються до складу страхового фонду документації, затверджується розпорядчим актом Національного банку, а в банках - керівництвом.

2.4. Страховий фонд документації формується шляхом розроблення та реалізації програм створення страхового фонду документації, що погоджуються з Державною архівною службою України та затверджуються рішенням Правління Національного банку, а в банках - керівництвом.";

абзац четвертий пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій - перелік суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 763 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі".";

доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

"2.6. Банкам у порядку, визначеному Законом України "Про страховий фонд документації України", забезпечити формування страхового фонду документації.

2.7. Оригінали документів у паперовій формі, які включено до переліку страхового фонду документації, зберігаються в Національному банку підрозділом діловодства, а в банку в підрозділі, визначеному його керівником.".

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолійвгору