Документ 1494/15-РГ, поточна редакція — Редакція від 18.02.2016, підстава - 61/16-РГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 1494

28 жовтня 2015 р.

Про деякі питання організації роботи з реєстрації та супроводження електронних петицій, адресованих Верховній Раді України

{Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
№ 61 від 18.02.2016}

З метою забезпечення реалізації положень статті 23-1  Закону України «Про звернення громадян» та глави 36-1 Регламенту Верховної Ради України:

1. Визначити Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України технічним адміністратором системи «Електронні петиції», що здійснює заходи з її програмно-технічного супроводження.

2. Управлінню комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України забезпечити:

- функціонування на офіційному веб-сайті Верховної Ради України системи «Електронні петиції», у якому мають розміщуватися спеціальна форма для ініціювання електронних петицій, інформація про дату початку (закінчення) збору підписів, відомості щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію, відповіді на електронні петиції, а також інша інформація, пов'язана з розглядом електронних петицій;

- запровадження єдиної системи обліку і контролю електронних петицій (база даних електронних петицій);

- під'єднання відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, задіяних у процесі організації та розгляду Верховною Радою України електронних петицій, до бази даних електронних петицій;

- механізм переміщення (інтеграції) в Автоматизовану систему «Листи та звернення громадян» електронних петицій, що в установлений строк не набрали необхідної кількості голосів на їх підтримку, та відповідно до частини десятої статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мають розглядатися як звернення громадян.

3. Відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України забезпечити:

- перевірку ініційованого електронного повідомлення на відповідність вимогам до електронної петиції, визначених законом;

- оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (система «Електронні петиції») електронної петиції, дати початку збору підписів на її підтримку, інформації про початок розгляду електронної петиції;

- повідомлення автора (ініціатора) електронного повідомлення про невідповідність поданого звернення вимогам закону;

- реєстрацію, супроводження та оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (система «Електронні петиції») електронної петиції, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання;

- направлення Голові Верховної Ради України електронної петиції, яка підлягає розгляду відповідно до передбаченого главою 36-1 Регламенту Верховної Ради України порядку;

- ведення бази даних електронних петицій;

- направлення Першому заступникові Голови Верховної Ради України електронної петиції, що в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку та має розглядатися як звернення громадян (далі - електронне звернення), для визначення комітету Верховної Ради України, який відповідно до предмета відання розглядатиме таке електронне звернення.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

4. Секретаріатам комітетів Верховної Ради України, які відповідно до предмета відання були визначені головними з підготовки і попереднього розгляду відповідної електронної петиції, після її розгляду Верховною Радою України, а також з розгляду електронного звернення, забезпечити:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Розпорядження Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

- розміщення відповіді (рішення, результатів голосування тощо) Верховної Ради України на електронну петицію на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (система «Електронні петиції»);

- надсилання у письмовому вигляді відповіді (рішення, результатів голосування тощо) Верховної Ради України на електронну петицію її автору (ініціатору);

- здійснення розсилки електронного звернення народним депутатам України - членам цього комітету Верховної Ради України шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради України;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

- підготовку відповіді комітету Верховної Ради України на електронне звернення та надсилання її автору;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

- розміщення відповіді комітетів Верховної Ради України на електронне звернення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (система «Електронні петиції») з урахуванням визначеного законом правового режиму інформації з обмеженим доступом;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

- відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян» пересилання електронного звернення за належністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям, якщо питання, порушені в одержаному електронному зверненні, не належать до повноважень Верховної Ради України.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР № 61 від 18.02.2016}

5. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України вжити в установленому порядку заходів щодо матеріально-технічного, в тому числі фінансового забезпечення заходів, пов'язаних з організацією роботи з електронними петиціями, що подаються до Верховної Ради України.

6. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України Слишинського В.І., а організацію виконання - заступника Керівника Апарату Верховної Ради України Мартиненка О.А.

Голова Верховної Ради України


В.ГРОЙСМАН





вгору