Документ v-844290-06, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2006

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Управління бухгалтерського обліку та звітності
Л И С Т
18.12.2006 N 11/67-844
Головним бухгалтерам вищих
навчальних закладів
Державному
казначейству України

Щодо повернення державних пільгових
довгострокових кредитів на здобуття освіти

У 2000 році Міністерство освіти і науки України згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2000 N 844
( 844-2000-п ) "Про затвердження Порядку надання молодим
громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у
вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно
від форм власності" були перераховані кошти вищим навчальним
закладам для надання кредитів. При цьому кошти, що були отримані у
2000 році окремими вищими навчальними закладами від установ вищого
рівня (по КПК 2201240) для надання студентам пільгових
довгострокових кредитів, на даний час залишаються невикористаними
та зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих
для зарахування інших власних надходжень. Суми невикористаних
залишків, які зберігаються на реєстраційних рахунках вищих
навчальних закладів, підлягають поверненню на рахунки Міністерства
освіти і науки України.
Суми повернутих державних цільових пільгових кредитів
(по КПК 2201210) та відсотки за користування ним підлягають
поверненню на рахунки Міністерства освіти і науки України, інших
центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких
перебуває вищий навчальний заклад, з подальшим зарахуванням коштів
до доходів Державного бюджету України.
Бухгалтерські проведення по поверненню коштів проводяться за
такою схемою:
1. Нараховані відсотки за користування кредитом, які
підлягають поверненню:
Дебет 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими
позиками"
Кредит 642 "Інші розрахунки з бюджетом"
2. Перераховано суми невикористаних залишків та повернутих
кредитів на рахунок Міністерства освіти і науки України:
Дебет 501 "Довгострокові кредити банків"
Кредит 32 "Рахунки в казначействі"*
3. Перераховано суми відсотків за користування кредитом на
рахунок МОН:
Дебет 642 "Інші розрахунки з бюджетом"
Кредит 32 "Рахунки в казначействі"*
-------------- * Застосовуються рахунки бухгалтерського обліку, на яких
відображаються та зберігаються залишки невикористаних коштів, суми
повернутих кредитів та відсотки за користування ними.
Реквізити МОН для перерахування сум невикористаних залишків,
повернутих кредитів та відсотків за користування:
Отримувач: Міністерство освіти і науки України Код ЄДРПОУ 00027677 Рахунок 37119052000020 в ОПЕРУ ДКУ МФО 820172

Начальник управління
бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер Л.М.Стиренковгору